Vykliďte pódium (recenze)

Autoři vyprávějí o svých zkušenostech s vedením sborů, kdy zjistili, že jejich nejlepší nápady pro vedení bohoslužeb nebo dalších sborových aktivit jsou brzdou Božího působení. Podrobně popisují, jak byli přinuceni opustit svou komfortní zónu, své vypracované postupy a navyklá schémata v myšlení a neměli je ničím nahradit. Jako svůj úkol vnímali čekání na svrchované Boží jednání. Svými zkušenostmi potvrzují, že obnova a duchovní probuzení ve sboru nenastane, dokud jí neprojdou ti, kdo jsou ve vedení.

Kniha povzbuzuje k využívání všech duchovních darů, nabádá k plné vydanosti Bohu a důvěře v jeho vedení. Vede také k hlubokým přátelským vztahům zajišťujícím vykazatelnost. Citlivě vymezují obě krajnosti, které se mohou při vedení sborů vyskytovat – buď naprostá kontrola nad každou částí programu a nad každým služebníkem nebo na opačné straně úplná otevřená volnost, kdy každý může cokoli a nikdo za nic neodpovídá. Vytyčují třetí cestu – cestu spolupráce s Božím duchem.

Jednotlivé kapitoly jsou ukončeny kontrolními a motivujícími otázkami, od popisu životů obou pastorů a jejich sborů se dostáváme k metodice jejich nového způsobu vedení a mnohým praktickým zkušenostem.

Není to pohodlné čtení. Kdo by chtěl riskovat případné zesměšnění nebo trapné situace? Málokomu je příjemné ukazovat své chyby nebo prázdné ruce. Přesto kniha stojí za přečtení a uvážení. Vždycky je tu riziko, že Bůh chce naším prostřednictvím jednat. A netýká se to pouze vedoucích sborů.

Scott Wilson, John Bates: Vykliďte pódium a dejte prostor Bohu, Křesťanský život 2020

Autor: Hana Pinknerová Datum: 30. září 2020

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář