Z historie: Začátek služby Zwingliho v Curychu

Tento týden si připomínáme výročí, kdy byl dne 11. prosice 1518 Ulrich Zwingli zvolen do pozice „lidového kněze“ v Curychu. Steven Lawson z organizace Ligonier napsal, že Zwingliho zvolení do funkce značilo „významné postavení“ ve společnosti.

„Zwingli upustil od běžné praxe kázání podle církevního kalendáře. Místo toho oznámil, že bude kázat postupně podle celých biblických knih,“ poznamenal Lawson.

V den jeho jeho třicátých pátých narozenin, dne 1. ledna 1519 začal sérii kázání z Evangelia podle Matouše, která vyplynula z jeho exegeze řeckého textu. Takto pokračoval knihu po knize přes celý Nový zákon.

Zwingli patŕil vedle Luthera a Kalvína k první generaci představitelů začínajícího protestantského hnutí. Je pokládán za zakladatele švýcarského protestantismu. Do historie se zapsal jako první reformovaný teolog.

Zwingli byl vysvěcen na kněze Římskokatolické církve a hned na to si zakoupil možnost vykonávat duchovní činnost ve svém domovském kostele v Glarus. Placení peněz vladaři za možnost vykonávat duchovní činnost bylo před reformací běžnou praxí. Trávil čas kázáním, vyučováním a pastorační činností. V soukromí se začal učit řečtinu a začal studovat díla církevních otců a starověkých klasiků. Byl okouzlený pohanskými starověkými filozofy a básníky. Nejvíce ho zaujala díla Desideria Erasma a byl hluboce zaujatý jeho moudrostí a zbožností.

Jeho poslední rok v Glarus se ukázal jako klíčový. Právě v tomto období se Zwingli začal dívat na Písmo jiným způsobem. V tomto roce vydal Erasmus svůj Nový zákon v řečtině a Zwingli se do něj hned ponořil.

Říká se, že si zpaměti zapamatoval všechny Pavlovy dopisy v původním jazyce. Toto se stalo necelý rok před tím, než Luther přibil svých 95 tezí na dveře hradního kostela ve Wittenbergu. Díky svému studiu Písma, aniž by věděl o Lutherových myšlenkách, začal Zwingli kázat tytéž myšlenky, jak hlásal i Luther. Napsal toto: „Předtím, než by někdo v okolí slyšel o Lutherovi, jsem začal kázat Kristovo evangelium v ​​roce 1516…. Začal jsem kázat evangelium ještě před tím, než jsem vůbec slyšel o Lutherovi…. Luther, o jehož jménu jsem nevěděl ještě alespoň dva roky po tom, co jsem začal kázat pravé evangelium. Byl jsem veden jedině svatým Písmem.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 14. prosince 2019  Foto: Wikipedie – Ulrich Zwingli

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář