Procházej: reformace

O roli Martina Luthera, německého mnicha a profesora teologie, v evropské církevní reformaci 16. století toho bylo napsáno již mnoho. Jak se…

Křesťané po celém světě si 31. října připomínají den reformace, kdy Luther zveřejnil svých 95 tezí.   Když člověk přemýšlí o protestantské reformaci…