Procházej: reformace

Křesťané po celém světě si 31. října připomínají den reformace, kdy Luther zveřejnil svých 95 tezí.   Když člověk přemýšlí o protestantské reformaci…

Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli. Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O svobodné…