Tyndale za svůj překlad Bible byl církvi trnem v oku a zaplatil nejvyšší cenu

„Nezoufej si a nebuď odrazen, ó čtenáři, že trpíš tímto zákazem, nebo že je to narušením králova pokoje nebo zradou jeho majestátu číst Boží slovo, které je pro blaho tvé duše – protože pokud je Bůh na naší straně, nezáleží na tom, kdo je proti nám, ať už jsou to biskupové, kardinálové nebo papežové.“

Britský teolog měl touhu, aby každý věřící si mohl číst Bibli ve svém rodném jazyce. V době kdy byl upálen, tisíce kopií jeho překladu cirkulovalo mezi jednoduchými křesťany, toužícími po čtení Božího slova. Jeho text se stal základem pro všechny následující anglické překlady, včetně King James Version.

William Tyndale se narodil v roce 1490 poblíž anglického města Gloucestershire. Mluvil sedmi jazyky včetně hebrejštiny a řečtiny. Byl to kněz, jehož intelekt a disciplinovaný život mu mohly v církvi zaručit dlouhou kariéru – kdyby neměl jediné nutkání: vyučit anglické muže a ženy dobré zprávě o ospravedlnění vírou.

Tyndale objevil toto učení při četbě Erazmova řeckého vydání Nového zákona. To ho přirozeně vedlo k myšlence sdílet tuto zvěst v podobě anglické verze Nového zákona. To se taky stalo Tyndaleovým životním snem. Byla to však vášeň, za kterou zaplatil tu nejvyšší cenu. Byl přesvědčen, že pouze Bible by měla určovat praktiky a nauku církve.

Po studiu na Oxfordu se v roce 1510 přestěhoval do Cambridge. V roce 1523 žádal od londýnského biskupa povolení a prostředky na překlad Nového zákona. Biskup jeho prosbu zamítl. Aby pro svou práci našel lepší podmínky, rozhodl se opustit rodnou Anglii a odcestoval do Německa. Postupně žil v Hamburku, Wittenbergu, Kolíně a nakonec ve Wormsu. Tam v roce 1525 dokončil kompletní překlad Nového zákona: první překlad z řečtiny do anglického jazyka.

Bible se úspěšně začala pašovat do Anglie, což se však vůbec nesetkalo s nadšením ze strany úřadů a církve, a Tyndale byl označen za sluhu Antikristova.

Kvůli rozvoji tisku a obrovské poptávce po Bibli v mateřštině začal v roce 1523 William Tyndale pracovat na novozákonním překladu přímo z řečtiny. Tisk jeho překladu začal v Kolíně nad Rýnem, ale pod tlakem úřadů musel uprchnout do Worms, kde v roce 1525 vyšla dvě kompletní vydání. Výtisky byly pašovány do Anglie, kde je církev zakázala. Z 18 000 vytištěných textů se zachoval jen jeden neporušený svazek.

Po vydání Nového zákona Tyndale začal pracovat na Starém zákoně. Pentateuch byl vydán v roce 1530. Tyndalova schopnost dosáhnout rovnováhy mezi odborností, jednoduchostí výrazu a literární ladností vedlo k tomu, že jeho překlad Bible sloužil jako model pro všechny budoucí anglické verze po téměř 400 let.

Tyndale se následně přestěhoval do Antverp, kde to pro něj bylo relativně bezpečné, bez anglických a katolických agentů. Devět let se mu s pomocí přátel dařilo ukrývat autoritám a začít s překladem Starého zákona.

Během těchto let se Tyndale také věnoval charitě, jak řekl: „Nepatřím Kristu, pokud mé srdce nebude následovat a žít podle toho, co učím.“ Navštěvoval nábožensky pronásledované uprchlíky z Anglie a chodil po ulicích Antverp a snažil se pomáhat chudým.

Nevíme, kdo plánoval a financoval spiknutí, které skončilo jeho smrtí, ale víme, že to provedl Henry Phillips, muž, který byl obviněn z okrádání svého otce a kvůli hazardu skončil na mizině. Phillips se vetřel do Tyndaleovy blízkosti a v květnu 1535 vylákal Tyndale z bezpečí jeho domova do rukou vojáků. Tyndale byl okamžitě převezen na hrad Vilvorde, kde byl obviněn z kacířství.

Začátkem srpna 1536 byl odsouzen a degradován z pozice kněze. V pátek 6. října byl přiveden na náměstí a dostal šanci odvolat své učení. To odmítl a dostal chvilku k modlitbě. Anglický historik John Foxe řekl, že pak zvolal: „Pane, otevři oči anglickému králi!“

Následně byl spoután a na signál místního úředníka kat utáhl smyčku kolem jeho krku. Následně ještě byla kolem anglického mučedníka a reformátora zapálena hranice.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. září 2020 Foto: Wikimedia Commons – Ch. Tyndale Zdroj: Britannica.com Christianitytoday.com

Tags: ,,,

1 Komentář

  1. Dobrý článek, stejně jako série o D. Boenhofferovi. Prosím, ať se takové poučné výlety do církevních dějin stanou pravidelnou součástí webu.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář