Zásady ochrany osobních údajů

Noviny Křesťan dnes jsou provozované neziskovou organizací Křesťan dnes, z.s. Jsme odhodlaní chránit vaše osobní data a být transparentní ohledně způsobů, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.
V tomto prohlášení o ochraně soukromí se dozvíte, jakými způsoby sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje.  S vašimi osobními údaji nebudeme nakládat způsoby, které nejsou uvedeny v tomto prohlášení. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně prohlášení o ochraně soukromí, můžete nás kontaktovat následujícím způsobem:

E-mail: info@krestandnes.cz,
Adresa: Křesťan dnes, Na Čeperce 1198, 273 51 Unhošť

1. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

 Jsme zapsaný spolek Křesťan dnes z.s. se sídlem, Na Čeperce 1198, 273 51 Unhošť, IČ: 06118119. Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, newsletteru, ankety, vytvořením účtu na novinách, komentováním příspěvků v novinách, účasti v soutěžích a anketách

Jedná se nejčastěji o tyto údaje, 

 • E-mail
 • Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci emailových služeb)
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Věk
 • Telefonní číslo (výjimečně)
 • Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři) či sdělené v rámci telefonického rozhovoru
 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

3. Proč a jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje použijeme následujícím způsobem:

 • Finanční dary: Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě jednorázových či průběžných darů.
 • Odpověď na dotaz: Pokud nám pošlete dotaz, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám mohli odpovědět.
 • Fundraising či přímý marketing: Marketingové informace vám budeme zasílat emailem, pokud jste nám k tomu dali konkrétní souhlas. Pokud svůj souhlas se zasíláním marketingových údajů zrušíte a poté nám jej opět udělíte, budeme se řídit podle vašeho nejaktuálnější nastavení.
 • Monitoring a vyhodnocování: Můžeme využívat vaše údaje ke zlepšování současných i budoucích služeb. K tomu můžeme využívat služeb poskytovatelů služeb.
 • Transakční účely: Musíme použít vaše osobní údaje, abychom mohli splnit své závazky, které vyplývají z jakéhokoli typu smlouvy, kterou společně uzavřeme.
 • Poskytnutí přístupu a rozvoj webových stránek: Můžeme použít vaše informace, abychom vám poskytli přístup k našim webovým stránkám, přizpůsobili je vám na míru a nadále je zlepšovali.
 • Administrace: Můžeme používat vaše osobní údaje, abychom registrovali a vyřídili stížnost, přijali žádost o zastavení zasílání marketingových informací, zaznamenali práci našich dobrovolníků a k dalším nezbytným interním záznamům.
 • Průzkum trhu a dotazníky: Můžeme vás požádat o vyplnění dotazníku či průzkumu trhu, abyste nám pomohli zlepšit webové stránky, fundraising, služby a strategický rozvoj. Účast na těchto průzkumech je vždy dobrovolná a anonymní. Můžete nám udělit souhlas publikovat vaši zpětnou vazbu.
 • Soulad s právními, regulačními a daňovými předpisy: Pokud to po nás bude vyžadovat zákon, budeme muset zpracovat vaše osobní údaje, abychom splňovali právní předpisy.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich  údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které Vám doručují naše tituly, výhry či dárky v rámci marketingových akcí;
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
 • uživatelé našich webových stránek a sociálních sítí, na nichž budou v přiměřeném rozsahu zveřejněny fotografie a audiovizuální záznamy z akcí Křesťan dnes

5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webové stránce Křesťan dnes ti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho webu.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.

6. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje, pokud jde o finanční transakce, si ponecháme tak dlouho, jak jen bude vyžadovat zákon týkající se daní či účetnictví (což může být až šest let od provedení dané transakce).
Pokud nás požádáte, abychom přestali využívat vaše osobní údaje pro účely marketingu, budeme muset v některých případech přidat vaše údaje do utajené složky, abychom splnili váš požadavek, že nechcete být kontaktováni.
Co se týče ostatních osobních informací, nebudeme je ukládat na delší dobu, než je nezbytně nutné pro účely, ke kterým nám byly svěřeny, přičemž se budeme řídit výše uvedeným zákonem o ochraně osobních dat.

7. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření

V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

8. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

9. Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

10. Kdy měníme prohlášení o ochraně soukromí?

Naše prohlášení o ochraně soukromí se může čas od času změnit. Abyste tedy věděli o všech změnách, zkontrolujte čas od času tuto stránku. Poslední aktualizace proběhla 30.10.2018.

11. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře či písemně na naší adrese: Křesťan dnes, Na Čeperce 1198, 273 51 Unhošť.

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář