Zemřel katolický kněz a jezuita prof. Ludvík Armbruster

V sobotu po poledni zemřel kněz Tovaryšstva Ježíšova a emeritní děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, prof. PhDr. Ludvík Armbruster (16. 5. 1928 – 18. 12. 2021). 

„Měl jsem tu čest, že jsem patřil mezi jeho spolupracovníky a poznal jsem, jak moudrý, vzdělaný a Kristu věrný je to člověk. Poté, co odešel na odpočinek, jsem se s ním potkával v jezuitské rezidenci u kostela sv. Ignáce v Praze. Dva dny před smrtí jsem se s ním rozloučil a poděkoval jsem mu za vše dobré, co pro naši fakultu vykonal. Rozzářil se přitom svým typickým, velmi krásným úsměvem,“ napsal na stránce fakulty děkan Vojtěch Novotný. 

Katolická teologická fakulta informuje, že Armbruster se v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí seznámil s knězem Františkem Kubíčkem. Dospívající Ludvík u něj nalezl porozumění: „Byl jsem překvapený, že o mne někdo projevil zájem.“

SOUVISEJÍCÍ Ludwig Armbruster: Přes Vídeň a Řím až do Japonska

Tato pozornost a životní styl starého jezuity na něj zapůsobily natolik, že se v něm probudilo povolání k řeholnímu životu v Tovaryšstvu Ježíšovu. Po maturitě vstoupil do noviciátu na Velehradě (1947). V jeho průběhu se povolání Ludvíka Armbrustera utvrdilo a konkretizovalo v myšlence odchodu do misií. 

Během studia na Filosofickém institutu Tovaryšstva Ježíšova v Děčíně n. L. V noci ze 13. na 14. dubna 1950 však došlo k zásahu státní moci proti řeholníkům, kteří byli internováni v tzv. centralizačních (koncentračních) táborech. Armbruster byl odvezen na hranice a vyhoštěn jako „nežádoucí cizinec“.

Přes Vídeň se dostal do Říma.  V Římě Armbruster pokračoval ve studiích na filosofické fakultě Papežské Gregoriánské univerzity, kde dosáhl licenciát filosofie (1952). Generální představený Jean-Baptiste Janssens SJ mu dovolil odejít do misí v Japonsku, jež se tak stalo jeho druhým domovem.


Ludvík Armbruster odešel do Japonska s tím, že jde o jeho definitivní destinaci. Od roku 1990 však každoročně navštěvoval svou svobodnou vlast. Když pak na Sophia University odešel do důchodu, byl pověřen, aby vypomáhal s obnovou České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Byl tedy „reaktivován“ a vydal se opět „do misií“, tentokrát do Prahy, kde už zůstal až do své smrti. 

Na jaře roku 2002 se uvolil pomoci Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, jež tehdy procházela hlubokou krizí. Stal se tu profesorem dějin novověké a současné filosofie (2002–2010). Po dvě funkční období byl také děkanem (2003–2006). Roku 2010 odešel na odpočinek a o rok později byl jmenován emeritním profesorem. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- KTF UK. Datum: 19. prosince 2021. Foto: Paměť národa – Ludvík Armbruster

Tags: ,,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář