„Znovu se setkáme“ Justin Welby pronesl na královnině pohřbu evangelizační kázání

„Proměněni ze slávy ve slávu, až v nebi zaujmeme své místo, až před Tebou odevzdáme své koruny, v němém úžasu, v lásce a chvále!“

Když se televizní kamera přiblížila ke koruně položené na královnině rakvi a hymnus Charlese Wesleyho Láska božská, všechny lásky převyšující se blížil ke konci, bylo jasné, jaké poselství chtěla Alžběta II. prostřednictvím písní a biblických veršů, které si pro svůj pohřeb vybrala, sdělit.

SOUVISEJÍCÍBiblická čtení na královnině pohřbu

Bohoslužba se vyznačovala tím, že přinášela poselství naděje. „Já jsem vzkříšení a život“ zpíval sbor ve Westminsterském opatství, než premiérka Liz Trussová připomněla Ježíšova slova ze 14. kapitoly Janova evangelia: „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu vám připravit místo.“

Britský portál Premier připomíná, že každé slovo a píseň měla královna Alžběta naplánované ještě před svou smrtí. 

Reverendka Ruth Bushyagerová, biskupka z Horshamu, napsala na Twitteru: „Naše zesnulá královna věděla, co dělá, když vybírala biblická čtení pro svůj pohřeb. Ještě i dnes se stala evangelistkou národa. Děkuji, madam.“ Zatímco komentátor deníku The Telegraph Tim Stanley poznamenal: „V roce 2022, v době ateismu a potlačování víry, mělo možná největší televizní publikum v historii možnost slyšet odvážné vyjádření křesťanské víry. Šlo o královnin dar.“

Nechyběly tradice, jak se dalo očekávat; dojemný průvod rodinných příslušníků, vojenských a náboženských představitelů. Ale od začátku do konce znělo ono poselství plné naděje. Toto téma se neslo i v kázání, které pronesl nejvyšší představitel anglikánské církve Justin Welby, arcibiskup z Canterbury. „Znovu se setkáme,“ prohlásil a citoval slavnou válečnou píseň Dame Very Lynn. 

Na začátku vzdal hold královně a procítěným poselstvím 500 světovým lídrům shromážděným v opatství řekl: „Lidé s láskou a službou jsou vzácní v každé oblasti života,“ řekl. „Vůdci s láskyplnou službou jsou ještě vzácnější. Ale ve všech případech budou ti, kdo slouží, milováni a připomínáni, až ti, kdo lpí na moci a privilegiích, budou dávno zapomenuti.“

Kázání, které trvalo pouhých šest minut, se brzy změnilo v evangelizační: „Křesťanská naděje znamená jisté očekávání něčeho, co ještě není vidět. Kristus vstal z mrtvých a nabízí život všem, hojný život nyní a život s Bohem na věčnosti,“ cituje Welbyho britský křesťanský portál. 

„Všichni budeme čelit milosrdnému Božímu soudu: všichni můžeme sdílet královninu naději, která v životě i smrti inspirovala svojí obětavou službu národu,“ pokračoval. 

„Služba v životě, naděje ve smrti. Všichni, kdo následují královnin příklad a inspiraci důvěry a víry v Boha, mohou spolu s ní říci: ‚Znovu se setkáme.‘

Bohoslužba byla uspořádána tak, aby se na ní podílely různé denominace, včetně letniční církve, skotské církve a skupiny svobodných církví. Vincent Nichols se stal prvním katolickým kardinálem, který kdy přednesl modlitbu na veřejné bohoslužbě ve Westminsterském opatství. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. září 2022 Foto: WCCC – Justin Welby

Tags: ,,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář