Způsob převodu Nemocnice Milosrdných bratří v Brně zatím není jasný

Brno – Zástupci města a Hospitálského řádu sv. Jana z Boha stále hledají nejlepší způsob, jak v souladu s legislativou převést Nemocnici Milosrdných bratří v Brně pod řád. Cílem je zachovat nynější péči o pacienty, pracovní smlouvy i smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Z provedených analýz vyplývá, že převod na konvent s těmito nastavenými podmínkami je možný, řekl ČTK mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Snahou obou stran je to, aby se tak stalo do konce letošního roku.

Nemocnici v Polní ulici vybudoval řád, který o ni po zestátnění v roce 1948 přišel. Dnes zařízení s více než 600 zaměstnanci provozuje město. O vlastnictví budov a pozemků se dělí řád, město i stát. „Hlavní budova patří konventu, který má ke svému majetku přístup a některé prostory zde pronajímá kromě města i dalším subjektům. Nový pavilon patří městu, přičemž stojí na pozemcích konventu. Budovu léčebny dlouhodobě nemocných vlastní město a stojí na pozemcích státu,“ uvedl několik příkladů Poňuchálek. Řešení této situace podle něj bude vycházet z právních analýz a potřeb města.

SOUVISEJÍCÍ Brno přenechá nemocnici Milosrdných bratří řádu, který o ni přišel v r. 1948

Převor Martin Richard Macek doplnil, že řád vlastní pozemky pod svými budovami, veškeré nezastavěné pozemky areálu a několik objektů. Po převzetí nemocnice očekává, že si řád pronajme budovy města za stejných podmínek, za kterých pronajal svůj majetek městu, tedy za 100 korun ročně. Narovnání majetkoprávních vztahů v celém areálu ale vnímá do budoucna jako téma, které je třeba vyřešit.

„Tato situace není dobrá pro žádnou stranu. Proto chceme i do budoucna celý areál stmelit, aby nebyl majetkově roztříštěn. Je několik variant možného postupu, jako je například pronájem, směna, nebo odkup. Zatím se však chceme soustředit na převedení provozu s pronájmem. Další kroky bychom dělali potom,“ řekl převor.

Na složité majetkové vztahy upozornil také ředitel nemocnice Pavel Piler. „Zažil jsem velmi dobře fungující soukromé i církevní zdravotnictví, takže obecně proti tomu nic nemám. Kdokoliv ale chce takovéto zdravotnictví provozovat, musí prokázat prostorovou, přístrojovou i personální připravenost,“ poznamenal ředitel a dodal, že mu jde hlavně o zachování kvalitních služeb. Vyzdvihnul třeba významnou léčebnu dlouhodobě nemocných nebo to, že se v tamní porodnici rodí druhý nejvyšší počet dětí v Jihomoravském kraji.

Převodem se zabývají také zaměstnanci. Podle předsedkyně odborové organizace v nemocnici Michaely Mankovicky se část z nich změny obává a někteří zvažují odchod. „Nálada je špatná především proto, že nemáme konkrétní informace, kdy k převodu dojde, za jakých podmínek. Chtěli jsme se setkat s panem převorem a zeptat se, jaké má plány. Zatím se ale tak nestalo. S vedením města máme domluvené jednání po prázdninách,“ sdělila Mankovicky.

Macek nejistotu vnímá, a i proto klade důraz na dodržení termínu převodu koncem tohoto roku. Ujistil, že co se týče rozsahu poskytované péče, tak změny nepocítí zaměstnanci ani pacienti. „Stále hovoříme o tom, že řád garantuje převzetí nemocnice ve stávajícím rozsahu. Proto je jakákoliv změna v klíčových personálních pozicích, rozsahu péče, strategických rozhodnutích a financování možná pouze po dohodě města a řádu,“ řekl.

Svou vizi změn v zařízení přesto má. „Bolestí tohoto areálu je, že se zde postupovalo zcela neplánovaně. Důkazem je nesmyslná výstavba stravovacího provozu, LDN a oddělení rehabilitace v centru areálu, kde by měla být raději klidná zóna pro pacienty a personál. Pozemek byl zastavěn přízemními budovami, které zabírají nějakou část areálu. A takto je to se vším. Chybí tady plánování v dlouhodobém horizontu, což chce řád změnit,“ dodal.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 25. května 2023 Foto: Wikimedia Commons

Tags: ,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář