Ukrajina: Modlitba za vlast a touha po míru v dětských kresbách

Práce ukrajinských dětí a mládeže jsou vystaveny také v Římě a několika dalších zemích. Organizátoři: „Snažíme se uzdravit duše dětí, které sní o míru nejen pro sebe, ale i pro celý svět. Některá z vystavených děl najdete ve fotogalerii v záhlaví tohoto článku.

„Některé z těchto kreseb vznikly v krytu bez světla. Mnoho dětí, které je vyrobily, je vysídleno, jiné zůstaly v Charkově, Mykolajivu a dalších bombardovaných městech. Posílají své kresby do Lvova, my je fotografujeme a pak je rozvážíme do různých měst po celém světě. Vypráví o tom Serhij Hrichanok, malíř z Charkova, který až do ruské invaze vyučoval umění na střední umělecké škole v tomto městě. Válka zásadně změnila jeho život i život jeho žáků. Uprchl ze svého rodného města a nyní žije ve Lvově v klášteře, který ho přijal spolu s dalšími vysídlenci. To však nezměnilo jeho vášeň pro malování a touhu pomoci mladým lidem vyjádřit malbou to, co prožívají v těchto těžkých časech. „Štafeta míru“

SOUVISEJÍCÍOlomoucká arcidiecézní charita sbírku pro Ukrajinu rozšiřuje i o mobilní kamna

Serhij Hrichanok je předsedou poroty soutěže „Štafeta míru“, kterou pořádá Mezinárodní fórum výtvarného umění „Zlatý rámeček“ (Ukrajina), kulturní a vzdělávací platforma nabízející dětem a mladým lidem vzdělávací programy a skutečné i virtuální galerie jejich děl. Iniciativu podporuje také Dikasterium pro východní církve. Cílem soutěže „Štafeta míru“, která byla zahájena v únoru ve Lvově a do níž se zapojilo více než 2000 dětí a mladých lidí z různých zemí světa, je „přispět k rozvoji tvůrčího myšlení mladých malířů a uzdravit duše dětí, které sní o míru nejen pro sebe, ale i pro celý svět“. Výstavy s reprodukcemi kreseb vybraných pořadateli byly uspořádány v deseti zemích včetně Norska, Bulharska, Maďarska, Slovenska, Japonska a USA. Přibližně 40 reprodukcí obrazů mladých Ukrajinců bylo přivezeno také do Říma, do generálního domu otců baziliánů na Via San Giosafat 8 ve čtvrti Aventino, kde jsou od neděle 27. listopadu vystaveny pro veřejnost. 

Vyjádřením k překonání traumatu

„Někdy si myslíme, že naše děti nevnímají, nevěnují pozornost tomu, co se kolem nich děje,“ říká Iryna Zorina, jedna z organizátorek, „a rodičovská péče je jakoby chrání. Ale oni slyší, co říkají dospělí, poslouchají zprávy v televizi, čtou je, slyší je ve škole a mají obavy a jejich obavy mají velkou váhu, procházejí celou jejich bytostí, takže naše ochrana, naše pomoc a naše péče o ně jsou velmi důležité.“ Serhij Hrichanok vysvětluje, že tolik dětí znázorňuje hrůzy války. „Děti v Charkově kreslí to, co zažily,“ říká, „některá díla mají velmi emotivní náboj a lze je považovat za příklady expresionistického stylu.“ Vyjádřit své pocity a zážitky prostřednictvím umění je důležité pro překonání traumatu, ale dospělí umělci se také snaží mladé lidi přimět, aby prostřednictvím malby ukázali svou touhu po míru, světle a naději, a snaží se je přimět přemýšlet o budoucnosti.

Touha dětí po míru

Natalja Flyaková, malířka a ředitelka výtvarného studia ve Lvově, vysvětluje význam symbolů, které malí malíři zobrazují: „Mnoho dětí zobrazuje anděly, kteří jsou prostředníky mezi Bohem a lidmi. Mnoho dětí použilo ve svých pracích žlutou a modrou barvu, které jsou barvami naší ukrajinské vlajky. Vidíme různé ukrajinské etnické motivy, zejména symbol osmicípé hvězdy. Velmi častý je symbol stromu života, objevují se také pšeničné klasy, symbol ukrajinského pšeničného pole. Mnoho dětí také kreslilo ptáky, kteří jsou symbolem modlitby letící k Bohu. Pro otce Polikarpa Martseljuka z baziliánského řádu svatého Jozafata, který se podílel na přivezení výstavy ukrajinské mládeže do Říma, je zásadní, aby byl slyšet hlas těch nejmenších, kteří se „prostřednictvím malby, harmonie barev a tvarů snaží vyjádřit svou touhu po míru“. „Jejich touha, aby Pán shlédl z nebe a daroval nám mír, má zasáhnout každé město,“ uzavřel otec Martselyuk a poděkoval Kongregaci východních církví a zejména kardinálu Sandrimu za podporu práce těchto dětí.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 6. prosince 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář