9. ročník Celonárodního čtení Bible

 

O velikonočním týdnu, který letos začne 9. dubna 2017, se uskuteční 9. ročník akce s názvem Celonárodní čtení Bible.

Celonárodní čtení Bible je jednou ze stěžejních každoročních akcí, kterou podporuje, koordinuje a organizačně zaštiťuje Nadační fond Bible21. Každoročně se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Akci také v letošním roce zaštítil ministr kultury Mgr. Daniel Herman.

Organizátoři uvádějí: Po několika úspěšných ročnících je dnes již zřejmé, že se v Česku zrodila nová velikonoční tradice. Hlavním cílem je upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství, nikoli pouze uspořádat jen další velikonoční program.“

Čtení je mediálně přitažlivé a podle zkušeností z předchozích ročníků je i vřele přijímáno lidmi v našich městech a obcích. Veřejné čtení je organizačně i finančně nenáročnou akcí.

Celonárodní čtení Bible vytváří prostor pro setkání. V atmosféře, kterou Celonárodní čtení Bible vytváří, mají zúčastnění možnost setkat se s Biblí a jejími hodnotami či se sebou samými, ať již prostřednictvím čtení samotného či rozhovoru, hudby, umění, zážitku – každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Podrobné informace o akci, seznam měst, materiály ke stažení a nabídka knih jsou uvedeny na internetových stránkách akce www.ctenibible.cz.

 

Zdroj: www.ctenibible.cz, redakčně upraveno

Foto: facebook.com/groups/ctenibible

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Pingback: Čtení Bible » Blog Archive » 9. ročník Celonárodního čtení Bible v médiích

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář