Američtí evangelikálové ztrácejí víru v Ježíšovo božství

Nová americká studie ukázala, že část evangelikálů nevěří v Kristovo božství. Kompletní informace by měly být zveřejněny příští měsíc.

Do ankety, na které spolupracovaly Ligioner Ministries a agentura Life Way Research, se zapojilo 3002 občanů USA. Třetina evangelikálů (30%) souhlasila s výrokem, že Ježíš je jen skvělý učitel. Dvě třetiny dotázaných nesouhlasily s tvrzením: „Ježíš byl dobrý učitel, ale nebyl to Bůh.“

Christian Today informuje, že v anketě, kterou obě organizace připravují každé dva roky, 630 evangelikálů bylo silně přesvědčeno o tom, že Bible je největší autoritou jejich víry. Také souhlasili s výrokem, že je pro ně velmi důležité osobně povzbuzovat nevěřící k tomu, aby důvěřovali Ježíši Kristu, a že v Jeho smrti na kříži došlo k odstranění trestu za hřích a že pouze ti, kdo v Něj věří jako ve svého osobního Spasitele, mohou obdržet Boží dar věčné spásy.

Ligonier Ministries k anketě uvedlo, že výsledky ankety poukazují na „zmatek“ mezi evangelikály a na „naléhavou potřebu, aby se křesťané učili o smyslu Kristově oběti na kříži.“

Dr. Stephen Nichols z Ligonier Ministries a prezident Reformation Bible College uvedl: „Statistiky, jako jsou tyto, nás mohou šokovat, ale také vysvětlují naše obavy, o kterých mluví mnoho amerických křesťanů a církví celá desetiletí.“

„Jak se kultura kolem nás stále více vzdává svého morálního kompasu, evangelikálové se žel vzdalují od Božího absolutního standardu zapsaného v Bibli.

Je zřejmé, že církev si nemá dopřávat toho luxusu, aby jen nečinně přihlížela. Je čas, aby křesťané pilně studovali Písmo a sebejistě jednali s lidmi v naší kultuře a nebojácně vydávali svědectví o identitě a spásné práci Ježíše Krista.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. září 2020 Foto: WIkimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,

3 Komentáře

 1. Jiří Suchánek

  List Římanům 10,9 hovoří jasně: Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
  Víra v Ježíšovo božství není dost dobře možná bez víry v Ježíšovo boholidství. Číst Bibli a vynechat staletí teologické práce odpovídá někdejšímu „Nic se nezdařilo, zpátky na stromy“. V tradiční teologii je zmíněn termín Bohočlověk. Spoustě křesťanů by pomohlo, kdyby se s tímto pojmem obeznámili.Příští rok se v Budapešti koná eucharistický kongres, evangelikálové neví co to je. To se pak nelze divit že mají v hlavě i v pojmech takový hokej

  Odpověď
 2. Člověk může „být spasen“,(získat věčný život, znovu se narodit z Boha), i když nevěří že Ježíš je Bůh. Neboť je jen jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus. (1Tim 2.5).
  Stačí příjmout Ježíšovu smrt jako zástupnou oběť za hříchy celého lidstva a uvěřit, že se to týká i tebe osobně.
  To, že člověk věří, že je člověk Ježíš Bůh (i když je to rouhání – uctívání člověka jako Boha), také není na překážku k získání věčného života, spasení.
  Kromě podvodných trojičních dodatků, které byly dodány do bible až po mnoha staletích, není v Bibli ani zmínka o třech Božích osobách.
  A to jednoduše proto, že v době Ježíše a autorů nového zákona tento názor ještě neexistoval. Začal se postupně uplatňovat až v průběhu 3. století po Kristu. Původní církev Ježíše Krista byla striktně monoteistická. Jedna Boží osoba.

  Odpověď
 3. „zboryboze.pl“ (Dokonáváme ponoření ve jménu Ješuy Mesiáše. A ne Otce, Syna a DuchViz Mat 28, 19 (Před sněmem, (koncilem) Nicejským Eusebius cituje ten fragment (textu) 18 krát bez „triádní formule“. Skutky apoštolů 2, 38 / 8, 16 / 10, 38 / 19, 15. Řím 6, 3 až 6. 1. Korint. 1, 13 / 6, 11 / 6, 17. Galat. 3, 27 – 28 . Jakub 2, 7) mluví o ponoření ve jménu Ješuy).
  Pan Michaelis zastává trinitarianism: „Není možné z této pasáže vyvodit, že duch Boží je osobou. Ježíš možná myslel následující: Lidé, kteří jsou křtěni, mají vyznat, že věří v Boha, (našeho otce). A v služebníka, (syna), Božího, a v doktríny, učení dodávané duchem Božím“. „The Burial and Resurrection of Jesus Christ“, 325-327.

  Kniha „Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie“. Napsali ThDr. Petr Pokorný, DrSc. A prof. Ulrich Heckel, Dr. theol. , napsal, že tam nejsou argumenty pro tu teologii s názvem TRINITARIANISMus.

  V Lukáš 22, 42 se pán Ježíš Kristus, člověk, modlí ke svému a našemu pánu Bohu, aby se děla Boží vůle. Je vždy zcela poddán svému pánu Bohu, svému stvořiteli. Nesnaží se negativním způsobem uchvátit svoje povýšení, svoji vysokou panskou autoritu. Viz Lukáš 22, 42. Poznámka: Historky o Adamovi a Evě atd. jsou jenom podobenstvími. Skrze které nám pán Bůh oznámil to, co chtěl.

  JAN 1, 1. Na místo v Janově evangeliu normálně používaného „para“, tj. „s“, (např. „s“ jinou osobou), je řecké slovo „pros“! Které se používá v souvislosti s neživými věcmi, „slovo“ nebylo živou osobou, ale neživým „slovem“, „a to slovo, (logos), bylo božské“ Kamil Podešva (Lima Avsedop)

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář