Anton Ziolkovský: Ako porozumieť pápežovým slovám

Už spojenie Katolíckej cirkvi s homosexualitou je natoľko kontroverzné, že akékoľvek vyjadrenie, ktoré vybočuje z očakávaného rámca, sa dostane na prvé stránky novín. Tobôž, ak jeho autorom je pápež.

Už niekoľko hodín koluje po internete krátke video pápeža Františka s dvoma vetami, ktoré sekulárne médiá interpretujú ako jeho podporu registrovaným partnerstvám osôb rovnakého pohlavia. Nepoznáme celý kontext a najlepšie je, keď slová interpretuje ten, kto ich povedal. Niečo sa dá povedať už teraz.

Jeho vyjadrenia v sekulárnom svete a u liberálnych katolíkov vyvolali senzáciu, konzervatívci ostali prinajmenšom zaskočení.

Ak hľadáme kľúč, ako toto uchopiť, mali by sme zohľadniť niekoľko skutočností. Najskôr si však povedzme zásadnú informáciu. Náuka Katolíckej cirkvi o tejto téme, ktorá sa nachádza v Katechizme Katolíckej cirkvi a ďalších dokumentoch, zostáva nezmenená a formálne, vyjadrenie Svätého Otca nemá magisteriálny charakter, čiže patrí do kategórie súkromných mienok. U pápeža je však ťažké oddeliť osobu od úradu, preto aj toto súkromné vyjadrenie je významné a nemožno ho bagatelizovať.

Najskôr pár slov k pápežovi. K tejto téme sa v podobnom duchu vyjadril už niekoľkokrát. Veľmi známou sa stala jeho okrídlená veta „Kto som, aby som súdil niekoho, kto je gay a hľadá Boha?“ Aktuálne vyjadrenie vychádza z jeho argentínskeho pôsobenia, teologického myslenia a má úplne iný kontext tam, iný v Európe a iný v Afrike.

Pápež František sa dlhodobo špeciálne venuje sociálnym témam a marginalizovaným skupinám. Odmieta „kultúru skartovania“, čiže prístup, ktorý ľudskú bytosť dehumanizuje. V tomto duchu pristupuje správne aj ku homosexuálom, ktorí na mnohých miestach čelia verbálnej nenávisti a fyzickému násiliu. Dôsledne aplikuje do praxe katechizmové poučky, aby bola zachovaná každá ľudská dôstojnosť.

Čo sa týka jeho mienky na registrované partnerstvá, je to trochu zložitejšie. Zdá sa mi, že jeho slová sa dajú chápať ako politické odporúčanie, ktoré logicky vychádza z jeho myšlienkovej koncepcie.

Pri registrovaných partnerstvách stále platí vyjadrenie Kongregácie pre náuku viery z roku 2003, ktoré schválil aj vtedajší pápež Ján Pavol II.: „V prípade, že sa v parlamente prvý raz predkladá návrh zákona podporujúceho homosexuálne zväzky, má katolícky poslanec morálnu povinnosť jasne a otvorene vyjadriť svoj nesúhlas a hlasovať proti takémuto návrhu zákona. Dať svoj hlas legislatívnemu textu, ktorý poškodzuje dobro spoločnosti, predstavuje ťažký nemorálny čin (10)“ a „Cirkev učí, že rešpekt voči homosexuálnym osobám v nijakom prípade nemôže viesť k schvaľovaniu homosexuálneho správania alebo k právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov (11)“.

V prostredí Európskej únie platí, že registrované partnerstvá sú priamou cestou k adopciám detí pre homosexuálne páry. Aj preto na Slovensku registrované partnerstvá sú jednoducho neprijateľné. Na tomto postoji miestnej Katolíckej cirkvi a mnohých politikov nie je dôvod niečo meniť.

Ak by sa potvrdilo, že pápež to s podporou registrovaných partnerstiev myslí vážne, bolo by to nešťastné politické odporúčanie, ktoré zmätie mnohých úprimných katolíkov a ublíži tým homosexuálom, ktorí s veľkou námahou zápasia o svoju čistotu. Nehovoriac o tom, že sa môže stať zdrojom napätia a rozdelenia v samotnej Katolíckej cirkvi.

Rozhodujúcu úlohu v tomto všetkom môžu zohrať miestni biskupi, ktorí situáciu upokoja a s pastoračnou múdrosťou budú viesť svojich veriacich tak v úcte a rešpektu voči Petrovmu nástupcovi, ako aj k celistvému zachovávaniu katolíckej náuky viery a mravov.

Autor vyučuje fundamentálnu teológiu na bohosloveckej fakulte v Bratislave a je farárom v Novej Lesnej. Foto: Wikimedia Commons – papež František

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,

4 Komentáře

 1. Vladimír Neškudla

  Myslím, že není potřeba chodit okolo horké kaše a omlouvat to z různých pohledů. Fakt je jednoduchý – jedná se o herezi. Pokud si toto papež František opravdu myslí, tak mě napadají dvě vysvětlení:

  a) jedná se o neduh vysokého věku – takoví lidé nebývají často v obraze – buď na základě nižší sebekontroly, nebo projevem nějaké nemoci, těžko to zdůvodňovat zájmem o lidi na periferii. Jako rodina se 6-ti dětmí, trvající na biblickém učení Církve, jsme také na preferii – ale jiné než on sleduje.

  b) opravdu je o tom přesvědčen, rozlišil to před Hospodinem a chce Církev tímto směrem vést (je úplně jedno, že se jedná o svazek mimo Církev)? Asi vnímá, že mu to ostatní v Církvi nevezmou a proto to zkouší takto „neoficiální“ cestou. Jakési vypouštění pokusných balónků. Je to cesta Anglikanismu a Luteranismu, dál od Pravoslaví.

  V každém případě se modlím za to, aby to byla první varianta – ta je totiž polehčující okolností – (viz běda tomu, skrze kterého přichází pokušení). Pokud by platila druhá varianta, tak se nám mění exkluzivita biblické svaté rodiny, popírají se staleté kulturní vzorce, jdeme proti biblickému „muž opustí svoji rodinu a přilne ke své ženě a ti dva budou jedním tělem“. Jdeme proti katechismu ŘKC, proti kanonickému právu, vrážíme dýku do zad statisíců poctivých a věrných kněží, řeholnic, laiků, kteří hlásají nerozlučnost manželství jednoho muže a jedné ženy. Již není vedení člověka buď do manželství, nebo do svobodného stavu, nebo do stavu zasvěceného. Jdeme proti Teologii těla sv. Jana Pavla II (proto ty změny v jeho římském institutu) a přijímáme ducha tohoto světa, proti kterému vystupuje apoštol Pavel. Otevíráme možnost pro další alternativní „rodiny“, jako je institut komuny (několik mužů a žen dohromady), muslimské manželství (jeden muž a až 4 ženy), apod. Všichni jsou přeci dětmi božími a zaslouží si (mají právo) na rodinu, nebo ne? A co další menšiny BT…..ty budou žít jak?

  Je čas se modlit za nového Jana Pavla III, a za Boží milosrdenství pro Františka. Dane, potřebujeme Vás -evangalikály, děláte skvělou práci.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář