Baptisté na sjezdu podpořili čínské křesťany. Sbor Na Topolce zůstal součástí denominace

Praha – V sobotu 21. dubna 2018 se uskutečnilo jednání Sjezdu delegátů sborů Bratrské jednoty baptistů (BJB), který je vrcholným orgánem této církve. Delegáti baptistických sborů, sdružených v Bratrské jednotě baptistů, projednávali mnoho otázek, týkajících se vnitřního života svého společenství, společného hospodaření, spolupráce v oblasti vzdělávání, domácí i zahraniční misie, mládeže, služby žen nebo manželství a rodiny.

Také schválili prohlášení, že podporují žádost čínských křesťanů o azyl v České republice. V prohlášení se uvádí: „Jsme rádi za svědectví o tom, že se jim podařilo se dobře integrovat a máme obavy o jejich život, v případě, že by byli deportováni zpět do Čínské lidově demokratické republiky. Požadujeme, aby jejich žádost byla znovu posouzena v odvolacím řízení, aby byla individuálně prozkoumána jejich osobní situace a byla vzata v potaz svědectví českých křesťanů, kteří se jim věnují.“

Dále se jednání delegátů zabývalo otázkami manželství a sexuality. Byly přijaty rezoluce koncilů Evropské baptistické federace z let 2010 a 2017, které jednoznačně potvrzují, že křesťanské manželství je ustanoveno jen mezi mužem a ženou. Také bylo potvrzeno, že jakékoliv jiné formy mimomanželských a partnerských sexuálních vztahů jsou považovány za hřích a porušení jasných biblických příkazů.

Bylo přijato prohlášení, které je vyznáním vděčnosti Bohu za pozvání k životu ve společenství s ním i přiznáním vlastní hříšnosti a zlomenosti a toho, že stejně jako všichni lidé i my potřebujeme Boží odpuštění a sílu k novému životu skrze Ježíše Krista. Prohlášení vyjadřuje postoj, že Bůh vede v oblasti sexuality k věrnému manželství nebo životu v sexuální zdrženlivosti. Přiznává, že tento postoj vyžaduje, aby v tom člověk vedl vnitřní zápas, který není vždy snadný, ale místní společenství chtějí být místem, kde si lidé s láskou a vzájemnou úctou pomáhají.

Delegáti baptistických sborů, sdružených v Bratrské jednotě baptistů, se také distancovali od postoje jednoho sboru (sbor v Praze 4 Na Topolce), který de-facto zpochybňuje, že praktikovaná homosexualita je hřích, ale neschválili vyloučení tohoto sboru ze svazku BJB.

 

Autor: Pavel Coufal Tisková zpráva Foto: bjb.cz, ilustrační

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář