Biskup Malý by uvítal více příležitostí pro ženy v církvi

Praha – Biskup Malý se domnívá, že ženy by v katolické církvi měly dostat více příležitostí. Jejich vnímání a myšlenky by tak obohatily církev.

„Je důležité, že ženy dostávají větší prostor a že nejsou odsouvány jen do role pomocnic,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Václav Malý a poukázal na dlouhodobý trend, který není typický jen pro katolíky, že v kostelích je více žen než mužů.

Ženy v německé katolické církvi žádají rovnost s muži a zrušení celibátu

„Je dobré, aby i do církve více proniklo vnímání a myšlení žen, protože člověk je stvořen jako muž a žena, ale navzájem se mají doplňovat. To je už na začátku Bible,“ dodal Malý a argumentoval, že papež František nechal vytvořit komisi, která má zkoumat tradici prvotní církve, protože biblické texty mluví o pozici jáhenek.

Roli žen v církvi řeší i evangelikálové

Ženy, které doufají ve stejné postavení a příležitosti v církvi jako muži, by měly být připraveny na „dlouhou cestu,“ řekla Amanda Jacksonová na celosvětovém setkání Světové evangelikální aliance, které se konalo na podzim v Malajsii.

Ve své přednášce uvedla, že vzájemné naslouchání je klíčem ke změně srdce a mysli a že muži a ženy s odlišnými názory na službu žen v církvi by se měli zaměřit na oblasti konsensu, aby pokročili v debatě kupředu.

Účastníci kongresu potvrdili prohlášení, v němž uznali, že církev nebyla vždy „povzbuzujícím nebo dokonce bezpečným místem pro ženy a dívky, které jsou Bohem milované a přijaté.“

„Uznáváme, že ženy, které mají sloužit jako vůdčí osobnosti globální církve, jsou limitované, což mnohým zabránilo v tom, aby svými dary přispívaly ke službě v církvi,“ uvádí se podle Christian Today v dokumentu.

„Uznáváme, že církev hluboce ublížila mnoha ženám a dívkám a neslyšela ani neuznávala jejich bolest.“ Prohlášení evangelikálů končí výzvou k „přípravě žen a dívek, aby se mohly ujmout vedoucích pozic v církvi a v širší společnosti.“

Religionista Pavel Hošek v rozhovoru pro časopis Život víry k službě žen v církvi řekl: „Moje nejupřímnější, nejkratší a taky nejtřaskavější odpověď je ano. V Bibli čteme o situacích, kdy Pán Bůh povolává prorokyni Debóru, prorokyni Chuldu, povolává vynikající ženy i do role vedení církve. Zároveň je zřejmé, že obvyklejším a standardnějším typem vedení je, když vedoucím je muž. Podle některých vykladačů to souvisí se stvořitelskými řády a s odlišnými obdarováními, kterými Pán Bůh zahrnul na jedné straně muže a na druhé straně ženy, a proto mají muži pro vedení lepší dispozice. S touto argumentací mám trochu problém…“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 8. února 2020  Foto: screenshot – YouTube – biskup Malý

Tags: ,,

1 Komentář

  1. Svět nespasí, ani kdyby byly ve všech vedeních církve ženy. Opět a stálé institucionální uvažování. Hledání, co a jak by se mohlo zlepšit, kde jsou ještě nějaké chybičky, nedostatky a rezervy. Unavující a stálé míjení se cíle.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář