Bratr Bennyho Hinna jezdí po Slovensku a káže, že Bůh má s touto zemí speciální plán

Henry Hinn, bratr slavného, ale také kontroverzního kazatele Bennyho Hinna, cestuje spolu se svou manželkou Donnou na pozvání sítě sborů patřících pod Milost v Banské Bystrici a vyučuje Boží slovo. Costi Hinn, Henryho syn byl součástí evangelizačního týmu Bennyho Hinna, ale po konfrontaci reality luxusního života s pravdou evangelia, se rozhodl opustit slavného strýce a v současné době vede reformovaný sbor v Texasu. 

„Zamiloval jsem si Slovensko. Myslím to vážně,“ řekl Hinn věřícím ve sboru Milost v Martině. Vysvětlil, že jeho manželka má kanadské občanství, ale má maďarské kořeny, a proto je mu tato část Evropy citově blízká.

Manželé přicestovali na Slovensko 15. června a Henry Hinn své více než měsíc dlouhé turné označil za nejdelší ve své službě kazatele. 

SOUVISEJÍCÍBýt bohatý v Kristu. Costi Hinn a jeho cesta od evangelia prosperity k reformované teologii

Ve svém kázání vycházející z pasáže v 2. Paralipomenon 20,22 se Hinn zaměřil na uctívaní Boha. Na příkladě Izraele vysvětlil, že když lid chválil Boha, On jim pomohl porážet nepřátelské národy. Stejně když církev vyvýší Krista, ten si ji přitáhne k sobě do Boží slávy.  

„Když moje manželka měla nádor na mozku, doktor mi řekl, že má jen pár měsíců života. Poradil mi, abych s ní začal cestovat a užívali jsme si život, dokud tady je. Stál jsem před dvěma možnostmi – buď budu poslouchat lidské rady nebo Boží slovo. Rozhodl jsem se chválit Boha. Trvalo to tři roky. Ale Bůh nakonec moji manželku uzdravil,“ popsal Hinn zápas své manželky s nemocí.  

Na příběhu apoštola Pavla a Sílase, kteří byli uvězněni během své misijní cesty ve městě Filipis, ale přesto chválili Boha, poukázal na moc uctívání, které způsobilo zemětřesení a následné osvobození apoštolů. „Bůh nejenže otevřel dveře žaláře, ale přinesl spásu do života nepřítele,“ pokračoval. 

Řekl, že během návštěvy Bratislavy byl pozván do slovenského parlamentu, aby se modlil za politiky a situaci v zemi. Právě v té době procházel hlavním městem Pochod hrdosti a kvůli obavám z reakci lidí byl požádán, aby raději zavřel okno. „Nechte to okno otevřené. Oni mávají svými vlajkami, já budu mávat tou svou vlajkou. Protože, když lidé Boží chválí, Moábci jsou poraženi,“ poznamenal Hinn. „Nejsi to ty, kdo bojuje s nepřítelem, ale je to Bůh, který bojuje za svůj lid,“ dodal. 

„Svůj první sbor jsem založil ve Vancouveru. Chodilo tam 120 lidí. Byli z Číny, Indie, z Jižní Koreji nebo Německa. Místní pastoři řekli svým členům, aby nechodili do mého sboru. V té době mne nikdo neznal. Řekli o mně, že jsem ďábel. Když svým členům řekli, aby ke mně nechodili, všichni se na mě přišli podívat,“ řekl Hinn.

SOUVISEJÍCÍ – Synovec Bennyho Hinna v nově vydané knize podrobně popisuje zneužívaní evangelia prosperity

Dále vyprávěl příběh, jak se svými dětmi sloužili bezdomovcům v centru Vancouveru. Dávali jim sendviče a zvali je do shromáždění. Jeho pětiletá dcera jednou uviděla muže spícího v kartonové krabici. Otce se snažila obměkčit, aby mu dali nejen sendvič, ale aby ho pozvali k sobě domů. Snažil se jí vysvětlil, že to opravdu není dobrý nápad, ale byla neoblomná. 

„Jeho jméno bylo Francis. Sedmadvacet let byl alkoholikem, vypil všechno, co našel nebo dostal. Deset let žil na ulici. Když jsem ho vezl v autě domů, tak strašně smrděl. Posadil jsem ho doma na gauč, sebral jsem si nůž a řekl jsem mu: „Jsem pastor, dělám svatby, ale taky pohřby. Tady si lehneš a z tohoto místa se ani nepohneš. Rozumíš tomu? Ano, pane, odpověděl,“ řekl ve svém kázáni Henry Hinn.

Na druhý den ráno byla neděle a ten muž měl na sobě jeho nejlepší oblek a pil kávu z jeho oblíbeného šálku. Když, se ho zeptal, kdo mu to dal, ukázal na jeho pětiletou dceru. 

„Když jsem dal na konci kázání výzvu, kdo by chtěl přijmout Ježíše do svého života, tento muž zdvihl ruku a přišel dopředu. Byl zbaven alkoholu, přestal brát drogy a stal se mým spolupracovníkem v pastorační službě,“ popsal Hinn dramatickou změnu v životě bývalého alkoholika.  

Benny Hinn, Henryho bratr, se stal slavný svými uzdravujícími shromážděními, které často navštěvují desítky tisíc lidí. Pro svůj luxusní životní styl je kritizován některými křesťany a je spojován s evangeliem prosperity. V posledních letech však Benny Hinn zvážil některá svá vyhlášení a částečně korigoval svou teologii. Není však známo, že by to nějak zásadně ovlivnilo jeho životní styl. 

V případě Henryho Hinna se nejedná o první návštěvu Slovenska. Setkávání po Slovensku jsou spojována se sborem Milost v Banské Bystřici, který založil bývalý československý reprezentant v džudu Jaroslav Kříž. Charizmatický sbor měl blízké vztahy s církví Víry Sándora Németha, který vede jeden z největších sborů v Maďarsku. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 11. srpna 2022 Foto: screenshot YouTube . Henry Hinn

Tags: ,,,,,,

1 Komentář

  1. “ Právě v té době procházel hlavním městem Pochod hrdosti a kvůli obavám z reakci lidí byl požádán, aby raději zavřel okno. „Nechte to okno otevřené. Oni mávají svými vlajkami, já budu mávat tou svou vlajkou. Protože, když lidé Boží chválí, Moábci jsou poraženi,“
    .. opravdu křesťanský přístup k LGBTQ+ komunitě.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář