Bůh jako Santa Claus

Mým cílem dnes není kritizovat komercializaci Vánoc, ale zkoumat jiné, související téma.

Jak důležité je náboženství pro Američany? Nejnovější zpráva Pew Research Center uvádí, že 20 procent respondentů nazývalo „náboženskou víru“ jako „nejdůležitější“ zdroj smyslu ve svém životě.

Zde je dobrá zpráva: náboženství získalo více hlasů než jakýkoli jiný smysl života kromě rodiny. Zde je špatná zpráva: v zemi, kde se 72 procent obyvatel identifikuje s křesťanstvím, většina těch, kteří tvrdí, že následují Ježíše, nemají smysl života ve svém vztahu s Ním.

Může být součástí jejich života, ale není pro ně prioritou.

Která ze všech životních priorit by měla být uvedena jako první? Zde je Boží odpověď:

„Ať se mudrc nechlubí svou moudrostí,
ani hrdina svým hrdinstvím,
ani boháč svým bohatstvím.
23 Kdo se chce chlubit, ať se chlubí tím,
že mě zná a že mi rozumí, (Jeremiáš 9,23-24).

Písmo opakovaně zdůrazňuje důležitost toho, aby byl Pán prvním v našich životech (Matouš 6,33, Exodus 20,3, Kolosanům 3,2). Bůh nesdílí svou slávu. Kdyby to udělal, dopustil by se modlářství.

Před lety jsem slyšel, jak kazatel varuje: „Pokud se chcete s setkat Bohem, zůstaňte u jeho trůnu.“

Takový jednostranný závazek vůči našemu Otci je však v rozporu se světskou kulturou, kterou obýváme. Je to v pořádku, pokud chcete, aby se Ježíš stal součástí vašeho života. Pokud se ale rozhodnete, že z něj uděláte svého Pána a řeknete druhým, že by měli dělat totéž, riskujete, že budete označeni za falešné a netolerantní.

Santa Claus jako příklad

Santa je dokonalým symbolem amerického náboženství. Je to laskavý dědeček, který nás navštěvuje, aby nám dal dárky a pak nás opustil. Máme s ním výměnný vztah: Jak varuje píseň: „Ví, když jsi byl zlý nebo dobrý. Tak buď dobrý a on bude dobrý k tobě.“

V televizi se hojně vyskytují vánoční hudební hity, program však bude obsahovat jen nepatrný odkaz na Ježíšovo narození.

Mým cílem není kritizovat zábavu, která vyrostla kolem vánočních svátků. Ani kritizovat sekulární lidi za to, že se chovají jako sekulární lidé. Než jsem se stal křesťanem, viděl jsem Vánoce stejným způsobem.

Mým cílem je povzbudit nás k tomu, abychom si „vzali zpátky“ smysl Vánoc.

Dr. Oscar Thompson byl milovaný profesor evangelizace, když jsem před mnoha lety učil na fakultě Southwestern Seminary. On zpopularizoval model služby nazvaný „soustředný okruh zájmů“.

Dr. Thompson vytvořil graf několika úrovní vztahů počínaje sebou přes rodinu, příbuzné, přátele až k sousedům a kolegům. Vyzval nás, abychom vybudovali mosty pro svoje vztahy s nimi.

Přijměme tento model jako svou misijní strategii v této vánoční sezoně.

Za prvé, začněme se sebou. Musíme Ježíše poznat, než ho budeme moci sdílet. Takže jsi udělejme každý den čas s Kristem tím, že se s ním setkáte v uctívání, při studiu Bible a modlitbě. Udělej svůj život Ježíšovým betlémem.

Za druhé, vypracujte vánoční strategii pro svoji rodinu. Ujistěte se, že vaše děti a vnoučata znají pravý smysl těchto svátků. Naplánujte si navštívit vánoční bohoslužby. Najděte způsoby, jak sloužit těm méně šťastným, než jste vy. (Moje žena pomohla našim synům vybrat hračky, které darujeme potřebným.)

Za třetí, rozšiřte tuto strategii na své příbuzné. Být se širší rodinou během prázdnin může být stresující (většina z nás má příbuzné, které bychom si nevybrali jako blízké přátele). Ale můžeme využít čas s nimi jako službu – modlete se za své příbuzné a požádejte Pána, aby vás vedl, jak jim sloužit. Pak se zamýšlejte nad způsoby, jak jim pomoci vidět ve vás Krista.

Dále myslete na své přátele, sousedy a spolupracovníky a známé. Požádejte Pána, abyste alespoň jednomu z nich mohl Božím způsobem posloužit.

A konečně, požádejte Ježíše, aby odhalil svou lásku a radost těm, se kterými se setkáváte, ale osobně je neznáte – prodavačky v obchodě, další zákazníci a spolužáci mohou být Božím úkolem pro vás během těchto svátků.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Autor: Jim Denison Zdroj: Denison Forum   Foto: Wikimedia Commons, ilustrační

 

 

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář