Bývalý šéfredaktor Christianity Today: Neuměl jsem si už odůvodnit proč nebýt katolíkem

USA – K přechodu do katolické církve mě přesvědčila Ježíšova velekněžská modlitba: Aby všichni byli jedno, vypráví Marc Galli, donedávna jedna z čelních postav amerických evangelikálních společenství a šéfredaktor měsíčníku Christianity Today. Do katolické církve oficiálně přestoupil 13. září a na stránkách týdeníku Catholic Herald vyprávěl o genezi svého rozhodnutí.

“50 let jsem byl zakořeněný v americké evangelikalismu, nejprve jako konvertita, pak jako presbyteriánský pastor a nakonec šéfredaktor Christianity Today, předního hlasu evangelikálního křesťanství. Proč by se měl člověk jako já stát katolíkem?” – píše Mark Galli. Stálo by to spíše za knihu, protože konverze je složitá záležitost, dodává, dříve než prozrazuje, že hlavní důvod našel přímo v Ježíšových slovech, v jeho velekněžské modlitbě.

Ježíš žádá od učedníků jednotu při Poslední  večeři. Když tedy vezmeme vážně, že vyslovuje tato slova jen několik hodin před svou smrtí, musíme je považovat za jeho “poslední vůli a odkaz”. Je zřejmé, že Ježíš si nade všechno přeje jednotu svých následovníků, píše Galli.

Související: Bývalý šéfredaktor vlivného evangelikálního časopisu konvertoval ke katolicismu

Římskokatolická církev právem prohlašuje, že je církví založenou Kristem, pokračuje. Připomíná časy reformace, kdy církev byla na různé způsoby zkorumpovaná, jak se na tom shodne i většina katolických historiků. Když tehdy protestanté odcházeli z církve, mohli svůj hněv vůči církvi poměrně snadno ospravedlnit. Ale dnes, o 500 let později, je situace úplně jiná. Církev se zreformovala a vysvětlila své učení, které mohlo v 16. století budit zmatek. Mnoho podstatných otázek, které nás tehdy dělily, dnes už nemá žádný význam, píše Galli a jako příklad cituje katolicko- luteránskou deklaraci o ospravedlnění.

“Když jsem přečetl a prostudoval tento a další dokumenty, jako například ty z II. vatikánského koncilu, neshledal jsem žádné katolické učení, které by mohlo být dostatečným důvodem k tomu, abychom zůstávali oddělení,” píše bývalý protestant. Žádná denominace, do níž jsem patřil, se dokonale neshoduje s každým mým přesvědčením, dodává s tím, že také v katolické církvi jsou některé věci, které přesně nesouzní s jeho srdcem. Nikdo ale netvrdí, že k tomu, abychom mohli patřit do církve, musíme mít dokonalou víru: musíš být pouze ochoten žít podle jejího učení a toužit po tom, aby se naučil víře ve všechno, co učí, s vědomím, že toto učení může být vždy prohloubeno a dosáhnout větší jasnosti. Už John Henry Newman poznamenal, že učení církve se rozvíjí.

Gilli po dobu 20 let navštěvoval po boku své manželky Barbary anglikánskou církev. Jeho konverze ke katolicizmu bylo jedním z důvodů, proč se v lednu rozhodl odejít z Christianity Today.

Podle Religion News Agency se Galli v uplynulých letech pomalu vzdaloval od evangelikálního proudu a začal navštěvovat nejdříve presbyteriánskou církev, poté episkopální a nakonec anglikánskou. Nějakou dobu navštěvoval také pravoslavný kostel. Před dvěma lety Galli projevil zájem o účast na studijním programu pro katolické konvertity, co nakonec vedlo k jeho příklonu ke katolicizmu. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Vatikánský rozhlas Datum: 10. října 2020 Foto: screenshot – Christianity Today

Tags: ,,,

3 Komentáře

  • Co třeba tady: Ex 20.1-nn Bůh promluvil všechna tato slova: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující…
   A jaká je praxe?
   Jasně, to je Starý zákon. Tak něco novějšího:
   Mt 23.9 – A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi.
   V katolické církvi se to „otci“ jen hemží.
   Papežové se dokonce nechávají titulovat „Svatý otec“. Viz J 17.11b – Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.
   Asi těžko se tu Ježíš modlí k Petrovi.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář