C. S. Lewis: O životě v atomovém (či koronavirovém) věku

Známý a hojně čtený křesťanský myslitel, spisovatel a autor Narnie napsal v roce 1948 úvahu o životě v atomovém věku (On Living in an Atomic Age, Present Concerns: Journalistic Essays). Byla to doba, kdy se pomalu začala vynořovat hrůza z lidských možností zničit atomovými výbuchy celý svět. Mnoho lidí bylo vyděšeno novými možnostmi válek, které by dokázaly vymazat lidstvo z povrchu země. Lewis na tento strach zareagoval z pohledu víry v Hospodina a Ježíšova vítězství nad smrtí. Je možné do této Lewisovy úvahy místo atomové zbraně vložit jiná ohrožení, včetně dnešní virové pandemie, jak je to nyní připomínáno. Lewis k tomu píše:

Zřejmě příliš přemýšlíme o atomové bombě. „Jak máme žít v atomové době? Jsem v pokušení odpovědět: „Jako kdybyste žili v 16. století, kdy se mor objevoval v Londýně téměř každý rok, nebo kdybyste žili v době Vikingů, když lupiči ze Skandinávie mohli přistát a podříznout váš krk, nebo když dnes žijete v době rakoviny, ve věku syfilis, v době mrtvice, leteckých útoků, vlakových neštěstí či automobilových nehod.“

Jinak řečeno, nezačínejme přehánět novostí své situace. Věřte mi, milý pane, nebo paní, vy a všichni, které milujete, jste byli odsouzeni k smrti dříve, než byla atomová bomba vynalezena a dost velké procento z nás by muselo zemřít nepříjemnými způsoby. My skutečně máme jednu velkou výhodu před našimi předky – máme anestetika. Dosud je máme. Je zcela směšné fňukat a smutnit, protože vědci přidali jednu další možnost, ve které by smrt nebyla vůbec šancí, ale jistotou.

Toto je první bod, který je třeba zmínit: prvním činem by mělo být naše sjednocení. Pokud máme být zničeni atomovou bombou, tak až tato bomba přiletí, ať nás najde dělat rozumné a lidské věci – modlit se, pracovat, vyučovat, číst, poslouchat hudbu, koupat děti, hrát tenis, povídat si s přáteli u skleničky a hrát šipky – ale ne se choulit jako vyděšené ovce a přemýšlet o bombách. Ty mohou zničit naše těla (také mikroby to dokáží), ale nemusí ovládat naše mysli.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Překlad: Pavel Černý Datum: 21. března 2020  Foto: WIkimedia Commons – CS Lewis

Tags: ,,

3 Komentáře

  1. Čím dál více vnímám a vybavuje se mi, jak nejrozšířenější křesťanská církev ve světě – ŘKC – a její různé odnože, prezentují samotného Krista. Nejsem členem této církve, ale to vůbec není podstatné, podstatné je, jakým způsobem Jej vnímáme a nebo lépe řečeno, nakolik On sám v nás žije. Nelze již mlčet a přehlížet to, co předává světu nebo přesněji řečeno, co je vůbec schopna předat z Krista světu, hlava této církve, samotný papež. Bohužel, je to bezmocná servilita, kterou dává světu na odiv. Tu servilitu, kterou dává světu na odiv a kterou patrně prezentuje zde na Zemi Boží království. Bezmocné stařectví, které je schopné sklonit se před kýmkoli, v domnění, že naplňuje Boží vůli. Budiž. Pak je ovšem i druhá stránka: „Rázné bouchnutí pěstí do stolu“, tak jako to učinil Ježíš v Otcově domu, kdy si spletl bič a vyházel z něho vše, co tam nepatří! Je schopen naplnit i tuto stránku? Vždyť i toto je věčná a nepomíjející charakteristika Lva z Judy, kterou se navzájem tak rádi ujišťujeme. Stejně jako je nemocný svět, je nemocná i církev.

    Odpověď
  2. Je to chůze po tom světě, že by člověk utek(l). Je třeba pochválit vládu, Babiše , min. zdravotnictví a jeho náměstka Prymulu, že, k nelibosti opozice, nepodcenili nákazu a snaží se vyhnout potížím, které postihly Itálii. Opatření jsou pro některé lidi bolestná, ale mohou být pouze dočasná. Pak už se pojede – vir,nevir. Virus zabránil stěhování úředníků z Bruselu do Strasburku, doufejme, že navždy. Dále se ukázalo, že virus napadá pouze ženy a muže a ne dalších 49 pohlaví. Zdroje jsou – jaký smysl má nakupovat předražené americké vrtulníky? Jsem klidně pro, aby Temelín dostavěli Rusové, lepší než stavět větrníky. Bylo by na čase vymanit se z EU kazajky a usilovat o Evropu suverénních států.

    Odpověď
  3. Ano, servilita je vlastnost, která je ve své podstatě pro nejbližší okolí, ale jistě nejen pro něj, vítána. Proč? Protože nemá potřebu rozkrývat, hledat pravdu, hledat příčiny, jít ke kořenu věci, ale především a to je nejdůležitější – dělat si „zbytečně“ nepřátele! Daleko jednodušší je přesvědčovat sami sebe, že my jsme na všechno slabí a pokud kritizovat nebo poukazovat, tak pouze do té míry, abychom se příliš nevzdálili od „hlavního proudu“. Servilita – „čisté svědomí“ … Ale je též možné a tomu pevně věřím, že v této církvi jsou i mladí „nezkažení“ křesťané, kteří jsou schopni výrazně promluvit a projevit svou jedinečnou oddanost našemu Pánu, Ježíši Kristu.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář