Procházej: Básně

Měl majetek netušený, paláce a krásné ženy, navíc moudrost úžasnou, a též pověst věhlasnou, kterou všichni přáli Šalamounu králi. Stejně ale…

Velikost člověka pozná se v krizi, zvláště když z blízkého stává se cizí, černé když chuchvalce jsou na obzoru, je dobré mít…

Informací na tisíce, začíná hon na zajíce, co si vyšli na zahradu nezakryjíc nos a bradu, zakuklená stvoření dávají hned školení... otázka…

„(Bůh) chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ 1. Timoteovi 2,3–4 Já všechny lidi chci mít v nebi a rozdíly…

Když dva si spolu ruce dají k hře, zpěvu podle stejných not, ať je to spíše cesta k ráji než do smutku…