Sekce: Církev

Káhira. 1. „Dialog jako autentický výraz lidství není strategií realizace nějakých druhořadých cílů, nýbrž cestou pravdy“, řekl papež na mírové konferenci, pořádané islámskou univerzitou…

Charles Grandison Finney byl americký presbyteriánský duchovní a lídr Druhého velkého probuzení ve Spojených státech. Je také nazýván otcem moderního probuzenectví. Jeho…

Studijní Bible21 přináší spojení moderního překladu Bible21 s rozsáhlým poznámkovým aparátem populární New Living Translation Study Bible, který je adaptovaný na český kontext. Na překladu z…