Denní zamyšlení

Ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Ž 25,5 (B21) Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.…