Denní zamyšlení

Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Ž 118,17 Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení... Kolem půlnoci se Pavel…

Nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Dt 15,7 Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr…

Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost. Iz 60,17 Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se…

Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. Př 19,21 Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli,…

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Iz 1,17 Proto klekám na…