Sekce:Komentáře

Jan 10:1-10 ParaBible (BHČ) „Něco vám povím: Když někdo leze do mateřské školky oknem, nezamýšlí nic dobrého. Paní učitelka ovšem chodí hlavním…

Johann Wolfgang Goethe v jedné ze svých básní píše: Při dýchání prožíváme dvojí milost. Vzduch vdechneme a vydechneme. To trápí ,…

Lukáš 24:13-31 ParaBible (BHČ) Ještě toho dne se dva z nich vydali do vesnice jménem Úvaly, asi 10 kilometrů za Prahou. V…

  Zachovávajte, zachovávajte moje slová, príkazy a nariadenia, ktoré som vám dal a neodchyľujte sa od nich – hovorí Pán. Povolal som si vás,…