Sekce:Komentáře

„Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci: ‚Proč jsi mě udělal takto?‘“ (Římanům 9,:20). Duchovní dary, srdce, schopnosti, osobnost, zkušenosti…