Čemu Američané věří o vzkříšení?

Vzkříšení nevyvolává takovou kontroverzi, jak by si mnozí křesťané mohli myslet. Podle průzkumu, který provedla společnost Life Way Reserach, dvě třetiny Američanů (66 %) se domnívají, že biblická zvěst o fyzickém vzkříšení Ježíše je zcela přesná.  Jeden z 5 (20 %) nesouhlasí a 14 % si není jistých.

Pro křesťanskou spisovatelku a apologetku Rebeccu McLaughlin je to dobrá zpráva a naděje pro církev. „Za prvé, cítím naději, protože to naznačuje, že pokud by byli pozváni do církve, mohlo by to znamená, že dvakrát tolik Američanů by se účastnilo bohoslužeb než kolik jich je navštěvuje nyní. To je obrovská příležitost.“

SouvisejícíJsou Spojené státy stále vzorem pro globální evangelikální hnutí?

Podle výsledků Life Way věřící, kteří chodí na bohoslužby alespoň jednou nebo dvakrát měsíčně, s větší pravděpodobností jsou přesvědčeni o vzkříšení Krista (89 %). I mezi těmi, kteří bohoslužeb neúčastní tak často, pokud vůbec, však téměř polovina (48 %) souhlasí s tvrzením, že Ježíšovo tělesné vzkříšení se stalo přesně tak, jak to popisuje Bible.

Podle McLaughlin výsledky naznačují, že klasické apologetické argumenty pro Kristovo vzkříšení nejsou pro většinu věřících tak důležité, jako jim pomoci pochopit, co to v praxi pro jejich život znamená.  „Musíme jim ukázat, že je velký rozdíl pokud Ježíš vstal z mrtvých, a teď je také Pánem,“ vysvětlila.

Pro skupinu věřících, kteří mají pochybnosti ohledně Kristova vzkříšení (14 % Američanů), je důležité vysvětlil biblické souvislosti této události.  „Tato poslední skupina si musí uvědomit, že v sázce je mnoho,“ řekla. „Jak řekl apoštol Pavel, pokud Kristus nebyl vzkříšen, naše víra je zbytečná (1 Korintským 15,14).“

Američany, kteří zvěst o vzkříšení zcela odmítají, podle McLaughlin musí slyšet, proč by to mohla být pravda, ale také potřebují vidět, jak se to v životě věřících projevuje. „Pokud nežijeme, jako by byl Ježíš skutečně Pánem, což znamená jak sdílet evangelium, jak pečovat o chudé a utlačované, tak naši nevěřící přátelé nebudou mít žádnou motivaci přát si, aby bylo vzkříšení skutečné.“

SouvisejícíPoprvé v historii se méně než polovina Američanů hlásí k náboženství

U mladých lidí je méně pravděpodobné, že se z nich stanou nominální  křesťané, tak jak to bylo u jejich rodičů, protože identifikace s křesťanskou vírou není vnímáno tak pozitivně ve společnosti, jak tomu bylo v minulosti, domnívá se McLaughlin, Dále je podle ní nutno lámat rasové bariéry, protože globální církev nebyla nikdy v minulosti tak etnicky rozmanitá, jak je tomu v současnosti.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. dubna 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,,,,,

1 Komentář

  1. Evangelium MAREK je v celku nadprůměrně pravdivé. Ale šestnáctá, poslední kapitola je pravdivá podprůměrně, dostatečně, (na čtverku mínus). Poslední CELOU 16. kapitolu také vepsali do Evangelia Marka pozdější redaktoři textu. (Týká se to DOSLOVNÉ pravdivosti. Je podle nás jisté, že pán Ježíš byl usmrcen na dřevě kříže a pán Bůh ho vzkřísil z mrtvých. A je nyní u pána Boha a přijde soudit živé i mrtvé). V předposlední patnácté kapitole závěrečné verše nejsou asi zcela pravdivé. Asi tak na podprůměrné úrovni (na čtyřku). V Evangeliu „Marek“ v 15. kapitole nebylo podle našeho názoru původně zapsáno, že pána Ježíše pohřbil Josef z Arimatie. Přestože to v níže uvedených „poznámkách pod čarou“ např. v Biblích není dokazováno. Snad to částečně vysvětlují například pravdivé „vysvětlivky pod čarou“ k verši 46 v „Nový zákon s výkladovými poznámkami“. Český ekumenický překlad. Podle nás to mění mnoho na tom, jestli jsou ty texty kanonické, a to že NEJSOU kanonické.
    Pán Ježíš Kristus zemřel v pátek asi v 15 hodin (středoevropského času). Byl na dřevě kříže asi šest hodin.
    Učedníci pána Ježíše se s ním po vzkříšení z mrtvých setkávali asi takovým způsobem jako apoštol Pavel a Ananiáš, tzn. jako ve „vidění“. Ne tělesně, při jídle, a tak dále, viz SKUTKY 9, 3 až 16. Pán Ježíš byl po ukřižování na dřevě kříže, pravděpodobně v roce 30, nebo 33 vzkříšen z mrtvých a zjevoval se lidem. Ale bylo to jinak, než jak popisují poslední kapitoly čtyř evangelií. Jak přesně to bylo nevíme. Učedníci se možná nevzdálili z Jeruzaléma, možná nebyli, nebo byli jiným způsobem v té Galileji, než jak to popisují biblické texty. Jak chybně popsaly také jiná evangelia. ((Také je to ve spisu \MORAVA ! CÍRKEV KJ, TEOLOGIE, VYUČOVÁNÍ\LIBERÁLNĚ (BIBLICKÁ) TEOLOGIE (JK) A JINÉ

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář