Procházej: křesťané

Protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Matouš 24:12 24. kapitola Matouše popisuje, co se bude dít na konci časů. Není to…

Libanonsko – americký esejista Nassim Nicholas Taleb, autor známého bestselleru Černá labuť, napsal v roce 2014 knihu, která uvedla do oběhu nové slovo:…