Chan řekl, že pandemii si Bůh používá k tomu, aby odřezával neplodné větve

Bůh používá koronavirus k „čištění církve a odřezávání větví, které nepřinášejí ovoce“, řekl Francis Chan. Pastor a evangelista uvedl na virtuálním summitu Q 2020, že církev se díky tomu stala mnohem plodnější.

Poznamenal, že křesťané mohou být stále „nebojácní“ tváří v tvář smrti, protože i když zemřou na koronavirus, jdou do nebe, aby od Boha obdrželi svou odměnu.

Při živém vysílání ze svého nového domova v Hongkongu, kam se přestěhoval ze San Francisca, kde založil síť domácích sborů, se zabýval otázkou, zda církev přežije pandemii. Dodal, že i v této době jsou křesťané stále povoláni, aby „postupovali kupředu“.

„Slyšel jsem hodně mluvit o tom, že se lidé obávají, zda jejich sbor přežije,“ řekl.

„Myslím v této souvislosti na ilustraci, že kdybych měl u sebe diamant a snažil bych se ho rozbít kladivem. Co by se s tím diamantem stalo? Nic.“

S odkazem na Matouše 16,18, kde Ježíš říká, že svou církve vybuduje na skále, kterou nepřemohou ani brány pekla, Chan uvedl, že je důležité věřit tomuto zaslíbení „Žádný virus, žádná vláda, žádné ekonomická problémy, život, smrt, prostě nic.“

„A tak my, jako věřící, bychom měli věřit Ježíšovým slovům a jít vpřed. Církev bude v pořádku. Je to čas, kdy Bůh chce církev čistit a odříznout větve (Ev. Jana 15 pozn. red), které nepřinášejí ovoce. To ale povede k tomu, že církev bude plodnější.“

„A tak s touto důvěrou musíme kráčet kupředu a to nejhorší, co se mi může stát je, že zemřu a dostanu cenu, po které jsem toužil po celý svůj život. Můžeme proto být nebojácní.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

-red-  Datum: 28. dubna 2020  Foto: WIkimedia Commons – Francis Chan

Tags: ,,,,,

2 Komentáře

  1. Karel Krejčí

    Je zajímavé pozorovat, jak se postupem času mění pohled na nějaké „ukrutné“ zlo, podle našeho počátečního, povrchního vidění. Najednou se začíná hlásat, že Bůh si takovéto negativní situace používá k tomu, aby nás donutil provést nějaké zásadní změny nebo vyzkoušet naší víru nebo nás pročistit a pod. Já o tom nepochybuji. Kdyby tomu tak nebylo, těžko bychom mohli věřit Bohu že je milující, spravedlivý, věrný a Pánem nade vším.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář