Clintonová uvedla důvody, proč mladí lidé opouštějí církev

Mnoho mladých lidí dnes opouští církev, protože křesťanství se podle nich stalo příliš kritické a zaměřené na sebe, řekla bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová, která je členkou metodistické církve.

Clintonová se k aktuální situaci v církvi vyjádřila během podcastového rozhovoru s pastorem Williamem Barberem ze sboru Greenleaf v Goldsboro v Severní Karolíně. Domnívá se, že dnešní církev se potřebuje „podívat na sebe a pokusit se zjistit, jak může být skutečným partnerem v tomto čase morálního probuzení“ a dodala, že „Ježíš a spravedlnost jsou totéž.“

„Víte, říci, že Ježíš a spravedlnost jsou totéž, se mi zdá být tak zřejmé. Chci říct, jak můžete být člověkem, který čte Bibli, chodit do kostela, a nerozumět tomu, jak hluboce pravdivá je tato jednoduchá fráze,“ řekl manželka bývalého amerického prezidenta Billa Clintona.

Lidé si podle Barbera musí nejprve přiznat, že otroctví spolu s vyloučením a útiskem žen negativně ovlivnilo teologii. Probíhající protesty proti rasové nerovnosti a nespravedlnosti přirovnal k „porodním bolestem,“ které povedou k rekonstrukci společnosti. Projeví se to změnou postoje k rasismu ve všech jeho projevech, k ekologické devastaci a k ekonomice.

Clintonová se poté vyjádřila k tomu, jak by měla církev reagovat na poslední události. „Mnoho lidí opouští církev. Mnoho mladých lidí opouští církev, částečně proto, co se s křesťanstvím stalo… soudí, je tak odcizené, že myslí jen na sebe. To je to, co já nepotřebuji,“ uvedla Clintonová důvody, které vedou k odchodu mladých lidí.

Barber na závěr dodal, že církve musí podporovat víru, která má moc transformovat. „Mladí lidé jsou velmi otevření víře, která je o transformaci a o lásce.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 20. prosince 2020 Foto: Wikimedia Commons – Hillary Clintonová

Tags: ,,,

4 Komentáře

  1. Ježíš a spravedlnost nejsou totéž. Katolík a komunista také nejsou totéž. Církev, která není solí a světlem – jen ať je věřící opouští.

    Odpověď
  2. Je opravdu tragikomické, jestliže „věřícímu“ schází zde, v tomto světě, spravedlnost. Ale ona tu přeci je a je podřízena Zákonu, který je svatý! Může být ještě něco více spravedlivějšího? To, co nám Ježíš přinesl, je smíření, odpuštění, spásu a vysvobození právě od té spravedlnosti, která stojí na Zákonu. Opět si „pinkáme“ s Ježíšem podle svých naivních představ.

    Odpověď
  3. Podobně lze shlížet i na „rituály“, které můžeme pozorovat například při jakémkoli sportovní klání, kdy se vzájemní soupeři modlí k jednomu Bohu, aby zrovna oni byli vítězi. Nebo právě v té politice, když se nám nelíbí konkrétní stav, je třeba se modlit, protože i zde se jedná o zjevnou nespravedlnost, se kterou je nutné něco udělat a je tedy nezbytný „spravedlivý“ Boží zásah. A nebo, jak by se asi měl zachovat Bůh, když se k němu modlí a upírají své naděje věřící různých politických stran s rozdílnými programy, sliby a vizemi? Tento svět si na všech úrovních velice rád dělá z Krista „maskota“ a přetahuje se o něho stejným způsobem, jako při zmíněném sportovním klání. Je jen jedna smysluplná cesta, po které nás Kristus spolehlivě povede a tou je cesta do Božího království, která s tímto však nemá nic společného.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář