Co by podle Billy Grahama měli křesťané vědět o Antikristu

Slovo Antikrist je známým pojmem i pro mnoho nevěřících lidí, ale kdo to je a jak ho budeme moci poznat?

Billy Graham se na svých webových stránkách jednou podělil o své myšlenky k této problematice v odpovědi na otázku od člověka, který přiznal, že je z tohoto termínu docela zmatený a zda je Antikrist „dnes naživu“?

Poté se slavného evangelisty zeptal, zda si myslí, že už žijeme v posledních dnech, protože ‚svět je v takovém nepořádku‘.

SOUVISEJÍCÍObviňují nás, že spolupracujeme s Antikristem, říká o vztazích s katolíky a muslimy tajemník Světové evangelikální aliance

Graham začal svou odpověď vysvětlením toho, co si myslel, že jsou vlastnosti Antikrista, počínaje tím, co o něm říká Bible – totiž že je to zlá bytost s velkou duchovní silou, která přijde těsně předtím, než se Kristus vrátí, a že se postaví proti všemu, co symbolizuje Boha.

Poté vykreslil obraz Antikrista jako bytosti pohlcené sebou samým, která nenávidí Boha a chce pouze zničit všechno dobré Boží dílo ve světě.

Jak napovídá jeho jméno, Antikrist bude nenávidět Krista a jeho lid.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Jak naznačuje jméno ‚Antikrist‘, bude zcela a zcela proti Kristu a Jeho lidu. Dokonce se bude snažit přimět lidi, aby ho uctívali tím, že se bude prohlašovat za Boha, a jak svými slovy, tak svými činy udělá vše, co bude v jeho silách, aby bojoval proti všemu, co Bůh ve světě dělá,“ uvedl proslulý baptistický kazatel, který zemřel v únoru 2018. 

„Stejně jako se Satan pokusil pokoušet Ježíše a zabránit Mu v následování Boží vůle pro Jeho život, tak se Satan a jeho démonické síly pokusí přemoci Krista, když se bude blížit konec současného věku.“

Pak se Graham snažil odpovědět na otázku, zda Antikrist skutečně žije v dnešním světě? Jeho odpověď měla dvě části – první povzbuzující křesťany, aby se tím příliš netrápili. A druhý dává opatrnou připomínku, že Satan je ve světě skutečně přítomen.

„Žije dnes Antikrist? Na jedné straně nás Bible nabádá, abychom o tom nespekulovali a neměli z toho přehnaný strach. Na druhou stranu nás však varuje, abychom byli ve střehu – protože Satan a jeho služebníci jsou vždy aktivní,“ poznamenal.

Graham ukončil svou odpověď slovy povzbuzení.  „Nejdůležitějším faktem o Antikristovi však je, že nevyhraje! Stejně jako jeho pán, Satan, je již poraženým nepřítelem – protože Kristovou smrtí a vzkříšením jsme spolu s Ním získali vítězství nad všemi silami zla,“ uvedl. „Vložil jsi v Něj svou víra a naději? Důvěřuj Kristu.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Zdroj: Christian Today Datum: 29. března 2022 Foto: Wikimedia Commons – Billy Graham

Tags: ,,,,,

1 Komentář

  1. K materiálům převzatým z angličtiny mám jedno podotknutí: není na místě v českém textu užívat anglický pravopis, zejména v psaní zájmen velkým písmenem, pokud odkazují k Bohu či Kristu (On, Jemu, Ho, Mu, Něj atd.). Jestliže tuhle zvláštnost nenacházíme dokonce ani v české bibli, není snad třeba předvádět svou „vyšší zbožnost“ tímto způsobem v textech vlastních. Angličtina velkými písmeny ráda hýří, třeba v nadpisech nebo názvech měsíců a dnů, ale čeština se po ní opičit nemusí.

    Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář