Další protestantská denominace umožní ordinaci žen

Křesťanská a misionářská aliance (CMA) se rozhodla ordinovat ženy a povolit jim nosit titul „pastor“. Více než 60 procent delegátů denominace schválilo tyto dvě změny na generální radě Aliance ve Spokane ve státě Washington po čtyřech letech diskusí a debat.

Prezident denominace John Stumbo podpořil změny, ale zároveň vyzval shromážděné delegáty, aby respektovali různé výklady novozákonních veršů o vedení církve.

SOUVISEJÍCÍWarren obvinil baptisty z pokrytectví, že vylučují sbory kvůli ordinaci žen 

„Nemyslete si, že jen proto, že někdo nesouhlasí s vaším biblickým postojem, nemiluje Boží slovo, nectí autoritu Božího slova a nedrží se jeho základního učení,“ cituje Stumboa portál Christianity Today. „Každý, s kým jsem mluvil po celé zemi, přišel s promyšleným postojem. … Máme právo, privilegium a nutnost mít k sobě vzájemnou úctu,“ dodal. 

Stumbo řekl, že Aliance, která zahrnuje asi 2000 kongregací ve Spojených státech, potřebuje jednotu, ale ne uniformitu. Sbory, které ordinují ženy, i ty, které tak nečiní, mohou spolupracovat na hlásání evangelia.

„Hlubší život a misijní hnutí – to byla vždy Aliance v nejlepší formě, prožívání plnosti Ježíše v nás, Kristova proměna našeho srdce, která nás posílá na misii do světa,“ poznamenal.

Christianity Today dále uvádí, že denominace pro misii ve světě připravovala muže i ženy, ale ženy byly dříve „zasvěceny“, nikoli ordinovány, a bylo jim řečeno, že by neměly používat titul pastora. Některé ženy během konference svědčily o tom, že nazývat se „zasvěcenou Boží ženou“ vytváří zbytečný zmatek.

„Když přijdu do nemocnice a ukážu své pověření, dívají se na mě,“ řekla shromážděným delegátům Leida Matiasová, kaplanka v Portoriku. „Nemají tušení, co ta písmena znamenají. Pak musím říct: ‚Jsem pastor‘.“

Vysvětlování odlišné alianční terminologie stojí v cestě výkonu služby, uvedla řada žen z CMA. A co hůř, zdá se, že snižuje jejich povolání.

„Být ordinovaná by mi jako vojenské kaplance usnadnilo život, nemusela bych podávat dlouhé vysvětlení,“ řekla kaplanka amerického letectva Krista Lainová. „Ale je to mnohem víc než to. Jsem povolána, abych se připojila k Bohu a dechem Ducha svatého vzkřísila ze suchých kostí obrovskou armádu. … Vím, že mě podporují armády andělů. Ale zajímalo by mě, jestli mě podporuje také rodina Aliance?“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 8. června 2023 Foto: Unsplash – ilustrační

Tags: ,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář