Dan Drápal: Církevní restituce jako zrcadlo

Ač nerad, musím na začátek zopakovat, že jsem už počátkem devadesátých let vyzýval všechny církve, aby o restituce neusilovaly, a že Církev Křesťanská společenství, jejímž jsem členem a v jistém smyslu slova zakladatelem, nikdy o finanční podporu od státu neusilovala, a to z principu. Musím to uvést, aby bylo naprosto jasné, že si nepřihřívám nějakou vlastní polívčičku.

Kromě toho jsem přesvědčen, že síla kterékoli církve či náboženské společnosti je dána v první řadě tím, kolik podpory, v tomto případě podpory finanční, se jí dostává od jejích členů. Tato síla tedy není dána tím, co daná církev zdědila po předcích, ani tím, kolik má lesů a polností, ani tím, jak dobře či špatně podniká. Ostatně soudím, že je mnohem lepší, když církev nepodniká vůbec, ale když podnikají její jednotliví členové, kteří ji pak ze svého zisku podporují. Jinak řečeno, když je hospodaření církve zcela odděleno od hospodaření různých firem.

Vnitřní síla té či oné církve tedy nebude určena výsledkem sporů o restituce, či – nyní – sporů o jejich dodatečné zdanění. Výsledek sporů o restituce ale silně ovlivní právní prostředí v naší republice. Snaha o zdanění církevních restitucí je totiž flagrantním porušením již uzavřených smluv, což je těžká rána právnímu státu.

I ti, kdo usilují o toto dodatečné zdanění, jsou si vědomi toho, že jde o protiústavní krok, a že Ústavní soud tento krok nejspíše odmítne. Jinými slovy, i navrhovatelé tohoto kroku jsou si vědomi jeho protiprávnosti.

To, že na proticírkevní vlně surfují komunisté, je více méně samozřejmost. Nemají dostatek studu, aby si uvědomili, že právě oni by měli mlčet, protože jejich předkové – a u těch starších i oni sami – zničili životy mnoha křesťanů a silně uškodili této zemi, když řadu schopných lidí nepustili na studia, případně donutili k emigraci. Komunisté nemají sebemenší morální právo se k restitucím vyjadřovat, ale všichni víme, o koho jde, takže nás jejích jednání a postoje nemohou překvapit.

Proticírkevních nálad se snaží využít i ANO, SPD, velká část ČSSD i prezident Miloš Zeman. Pokud jim jejich snahy vyjdou, neublíží tolik církvi, jako spíše této zemi. Církev tu existuje dva tisíce let a vždy se jí dařilo spíše v situaci pronásledování než v situaci státní podpory. Ti, kdo podporují snahu o zdanění církevních restitucí, především vydávají určité svědectví o svém pojetí práva a o dodržování smluv. Nastavují sami sobě zrcadlo. Když nyní ublíží církvi, leckdo jim zatleská. Jenže právní stát buď je, nebo není. A není-li, může být příště postižena jiná menšina, než jsou dnešní církve.

Soudím, že ti křesťané, kteří volili SPD, ANO nebo Miloše Zemana, by se měli probudit. Demontáž právního státu nakonec ublíží všem. Dnes je nad slunce jasnější, kdo je s touto demontáží srozuměn. A počítejme s tím, že množina těch, kdo jsou pro zdanění církevních restitucí, bude patrně více méně shodná s množinou těch, komu nebude vadit, když čínské žadatele o asyl pošleme zpět do země, kde je čeká šikana, věznění, a v některých případech patrně i smrt.

 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Autor: Dan Drápal   Foto:  YouTube

 

9 Komentáře

 1. Naprosto souhlasím. Je to podobně špatné, jako se třeba rozhodnout někoho diskriminovat třeba z důvodu náboženství, že? …ničí to základní právní a společenské nastavení. I kdyby ten člověk pro to měl nějaké z jeho pohledu dobré důvody…

  Odpověď
 2. Nepochybným vnějším symbolem křesťanské Evropy jsou kostely, katedrály, pomníky a jiná podobná díla. Bezesporu jsou to modly, ale jejich význam rozhodně nelze jen tak jednoduše popřít, právě naopak, ony na první pohled prozrazují a charakterizují křesťanskou kultůru. Kamenem úrazu je jejich vznik a financování, které je velice sporné a toho jsou si jistě vědomi jak církve, především římskokatolická, která je vlastníkem největšího majetku, tak i sekulární sféra, která je tou druhou – podle reálných zásluh – neméně oprávněnou stranou. Změní nebo vyřeší však na tom něco podstatného zdanění nebo nezdanění církevních restitucí?
  Podle mě je důležitější ale skutečný problém, ten, který se týká vlastního obsahu, toho, co se odehrává v těchto kostelech. Katolické formy uctívání Boha (a nejen Jeho), jsou lidskými výmysly, stejně jako stohy teologických knih zaměřené na toto téma, které jsou svou podstatou paradoxně v přímém rozporu s prvním přikázáním Desatera. A nejen to, Ježíšovi učedníci by „těžce zalapali po dechu“, kdyby jim někdo řekl, že v budoucnu bude využito (zneužito) evangelium jako dobrý artikl, pro oboustranně výhodná propojení – se světem! Pak bychom si ale měli položit otázku, do jaké míry je schopná tato církev sebereflexe, když stojí na těchto základech? Je vůbec schopná oddělit se od světa a vidět jej v nahotě jaké je? Může si to dovolit? Je schopná, ale spíše ochotná, sundat si s očí růžové brýle, nespatřovat ve všem všespasitelnou pseudoboží lásku a vidět, kam se svět ubírá a k čemu se schyluje?

  Odpověď
 3. „Soudím, že ti křesťané, kteří volili SPD, ANO nebo Miloše Zemana, by se měli probudit. “

  Konečně to autor řekl narovinu. Souhlasím! Navíc jsou tyto subjekty často nekriticky proizraelští (nejvíc Zeman), zatímco EU i OSN správně poukazují na nebezpečnou a agresivní izraelskou zahraniční i vnitrostátní politiku. Tito lidé nás tím staví mimo Západ a skoro nikdo v EU (krom Orbána a Kaczynského) jejich názory nesdílí. A nejen to, všechny tyto subjekty jsou xenofobní a brání naší zemi postarat se o potřebné a získat tak požehnání. Pomáhat je třeba i muslimům a jen díky těmto individuím jsme vnímáni jako antiislámští. A nakonec se my všichni musíme podřizovat výsledku většinové volby lidí, kteří je volí, a nikdo nebere zřetel na to, že my máme pravdu a pravda tak dostává na frak. Měli bychom proto jako křesťané volit křesťanskou KDU-ČSL nebo TOP09, jejíž politici se ve Sněmovně staví proti xenofobii, jsou zdravě prozápadní a garantují demokracii, což ovšem neznamená, že si každý může říkat, co chce.

  Odpověď
  • Souhlasím. Proto nechápu, proč vlastně ve Švédsku narůstají konflikty mezi občany a přistěhovalci? A už vůbec ne, proč vzrůstá i odpor mezi Němci a přistěhovalci? Kde se vzalo v lidech tolik xenofobie? Kéž by se Váš hlas donesl nejen do Švédska, ale všude tam, kde dokonce xenofobie vládne ostrými noži …

   Odpověď
 4. Jen aby bylo jasno – s panem Kurucem srdečně nesouhlasím co se týče jeho postoje vůči Izraeli. Absolutně nechápu, jak někdo může izraelskou politiku chápat jako „agresivní“.

  Odpověď
  • Jsem velký příznivce Izraele, ale minimálně v některých historických momentech Izraelská politika byla velmi agresívní. Jde o stát, ne o národ holubic. Některá rozhodnutí byla dobrá, jiná špatná. Některá jejich rozhodnutí a praktiky byly rozhodně za hranou.
   Třeba vyvraždit nejbližší Jordánskou vesnici včetně žen a malých dětí (cca 80 lidí) v odvetu za to, že poblíž té vesnice nějaký jiný terorista zastřelil na izraelském území izraelskou maminku se 2 dětmi. To nebyla agresívní politika? Kdo říká, že nebyla, měl by si asi představit, jak to jde vysvětlovat pozůstalým… Jdou pochopit důvody, ale nedokážu to obhajovat a popírat, že jde o agresívní jednání.
   Křesťané žijí někdy v určitých iluzích o Izraeli jako o dokonalém a bezchybném státu plném andělů a ne lidí… To je mimo realitu. Podpora Izraele by nemusela zahrnovat slepotu a ignorování bolestné a nepohodlné reality.

   Odpověď
 5. Já s panem Kurucem srdečně souhlasím. Pokud se chceme otevřít potřebným a postarat se o lidi z Afriky; pokud chceme být solidární s EU v postoji k Izraeli a pokud se chceme zasadit například za zrovnoprávnění pohlaví v poměrném zastoupení například v řídících funkcích, pak je třeba se Zemana, Okamury a zřejmě i Babiše zbavit. Nikdo jiný tomu tolik nebrání. A autora si vážím proto, že i když může mít jiný dílčí názor, tento cíl pomáhá realizovat. Až toto trio pane, cesta bude snad již volná.

  Odpověď
  • Postoj EU k Izraeli je hanebný, hanebný, hanebný. A hodně mi vadí, že skrze EU se i z mých daní podporují palestinští teroristé.
   Poměrné zastoupení v řídicích funkcích považuji za hloupost. Ale že by právě tomuto Babiš překážel? No, nevím, myslím, že je mu to srdečně jedno a přikloní se k tomu stanovisku, které mu získá více bodů.

   Odpověď
 6. Restituce jsou dílo Satanovo.Postavili lidi proti církvím a škodí zvěstování Evangelia. Jak byly prohlasovány svědčí o tom od koho jsou.
  Církev jsou děti Boží s Biblí třeba v protiatomovém krytu kde se v naší obci jedna církev schází.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář