Dan Drápal / Nezachycené nadpřirozeno

Na můj článek „O pravdivosti Bible“ mi přišlo několik reakcí od čtenářů, kteří zřejmě mají určitý problém uvěřit některým zázrakům, o nichž se v Bibli píše – konkrétně byla zmiňována Matoušova zpráva o tom, že „hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým“ (27,52-53). Zareagoval jsem článkem „Jak při četbě Bible zbytečně nenarazit“. Dnes chci na tento článek navázat a doplnit jej. Jelikož respektuji, že mnozí diskutující jsou skeptičtí k zázrakům, budu se držet při zemi a pokusím se argumentovat na „pozitivistické“ rovině. Nebudu tedy „dokazovat“ nadpřirozeno; pouze chci upozornit, jak na ně „narazili“ někteří skeptičtí a kriticky myslící lidé. Samo nadpřirozeno přitom nechám na pokoji. 

  Nedávno jsem pročetl pozoruhodnou knihu amerického psychiatra Scotta Pecka, jehož mnohé knihy vyšly i v češtině (Nevyšlapanou cestou, Lidé lži, Postel u okna aj.) Kniha se jmenuje Glimpses of the Devil (Zahlédnutí ďábla) a má podtitul „Psychiatrovo osobní vyprávění o posedlosti, exorcismu a vykoupení“. Mám-li se pokusit Scotta Pecka někam zařadit, pak bych ho charakterizoval jako „v Bibli věřícího liberála“. (Možná vám to připadá zvláštní, ale nic lepšího mě nenapadá.) Dospěl k poznání, že skutečně existuje posedlost (a je v tomto případě míněna skutečná posedlost, nikoli „pouhá“ démonizace, s níž se setkáváme poměrně často). U dvou svých pacientek dospěl k závěru, že v jejich případě se skutečně jedná o posedlost, a že jim tedy nepomůže ani medikace, ani psychoterapie. Rozhodl se tedy pro vymítání (exorcismus), který pečlivě několik měsíců připravoval. Chtěl, aby samotnému exorcismu byl přítomen ještě jiný psychiatr, dále aby tam byla nějaká duchovní autorita (biskup nebo nějaký pověřený exorcista), lékař, zdravotní sestra, a muž, který celou událost zachycoval videokamerou. (Charismatici si jistě všímají, že ať už si o tom myslíme cokoli, bylo to určitě „jiné kafe“ než naše krátké oslovování nějakého démona a přikazování, aby vypadl.) Celá akce trvala několik dní. V jednom případě se vymítání podařilo, v druhém případě nastala po několika letech remise (problémy se vrátily). Někteří z účastníků nebyli věřící, což je důležité.

  SOUVISEJÍCÍDan Drápal / O pravdivosti Bible

Během exorcismu nastal okamžik, kdy všichni přítomní viděli, jak se hlava ženy, z níž bylo vymítáno, na několik okamžiků proměnila v hlavu hada. Viděli to všichni přítomní, i ti nevěřící. Viděl to i kameraman.

    Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Nicméně video tuto proměnu nezachytilo! 

  Uvedu ještě druhý, zcela odlišný a přitom podobný příběh. V sedmdesátých letech (má zlatá léta topičská) jsem slyšel o „psychotronickém kroužku“, který založilo několik lidí, zkoumajících „parapsychologické“ jevy. Členy tohoto kroužku byli i dva moji přátelé. 

  Předpokládám, že většina mých čtenářů dodnes netušila, že v sedmdesátých letech se konaly poutě na místo nedaleko slovenské Turzovky, kde měl jistý lesník vidění postavy, o níž byl přesvědčen, že je to Panna Maria. Tato zjevení měl v roce 1958 a měl kvůli němu oplétačky s policií a byl rovněž hospitalizován na psychiatrické klinice. 

 SOUVISEJÍCÍOd obrácení žiju v otázce peněz život zázraků, říká Dan Drápal

Toto místo nebylo římskokatolickou církví nikdy uznáno za „pravé“ (neznám přesnou terminologii) a poutě k němu patrně nikdy nepořádala žádná organizace. Přesto se na Turzovce scházely ne tisíce, ale desetitisíce lidí. (Nemyslím si, že je to nějaké „charismatické“ přehánění – ty zprávy mám od účastníků onoho psychotronického kroužku, kteří byli nevěřící a neměli důvod si něco vymýšlet. Někteří členové se tam vypravili s magnetofonem, už ani nevím, co vlastně chtěli natáčet. Já jsem tehdy ještě nebyl obrácený a na zázraky jsem nevěřil. Něco tam natáčeli, nevěděli přesně co, a když si zpětně vybavuji, co se asi pokoušeli natočit, tak to byl zřejmě zpěv v jazycích. 

   

Nicméně když si potom chtěli nahrávku pustit, zjistili, že se nic nenahrálo! Tedy stalo se něco podobného, co zakusil i Scott Peck a jeho spolupracovníci. 

 Pravda přitom je, že existují i zázraky, které jsou nějak zachyceny. Nicméně většinou stejně vzbuzují kontroverze. 

   Chci upozornit na jednu věc: Komunistická policie o těchto obrovských shromáždění nemohla nevědět. A přece nezasáhla, ačkoli zasahovala proti „nepovoleným“ setkáním, jichž se účastnilo někdy třeba jen deset lidí. Proč? Protože se báli zasáhnout proti velkému zástupu? Nebo to Pán Bůh zařídil nějak jinak? Nebo měl Boží nepřítel jiné plány? V Novém zákoně čteme o tom, jak byl Petr připoután ke svým věznitelům, a přece ho anděl vyvedl z žaláře. Možná to i mělo nějaké „racionální“ zdůvodnění. Ale mě to moc nezajímá.

A tak se více než pozitivistického racionalismu držím C. S. Lewise. V 1.díle Letopisů Narnie jsou děti za starým profesorem a řeší s ním otázku, zda existují nějaké jiné světy než ten náš.

„Vy si vážně myslíte, pane,“ divil se Petr, „že můžou existovat jiné světy – kdekoliv a hned za rohem – jen tak?“

„Nic není pravděpodobnější,“ pokýval profesor, sundal si brýle a začal si je čistit. Přitom si bručel: „To by mě zajímalo, co je v těch školách vůbec učí.“ 

 Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 8. září 2021 Foto:

Tags: ,,,,,,

5 Komentáře

 1. Satanův trik ve Fatimě

  Od května do října 1917 líčili tři malí pasáčci, Lúcia dos Santosová a její sestřenice Jacinta a bratranec Francisco Martoovi, zjevení „Panny Marie“ v polích doliny Iria u vísky Aljustrel nedaleko portugalského města Fatima. Tento zážitek se opakoval každého 13. dne v měsíci přibližně ve stejnou hodinu. Při posledním zjevení 13. října 1917 se do doliny Iria vypravilo 70 tisíc lidí včetně novinářů a fotografů na základě tvrzení dětí, že toho dne se stane zázrak, aby všichni uvěřili. Hustě pršelo, ale nespočetné množství pozorovatelů zaznamenalo, že v poledne se mraky roztrhaly a odhalily slunce v podobě matného disku, rotujícího po obloze a zářícího nad celým okolím různými barvami světla. Poté se slunce oddělilo od oblohy a vrhlo se po klikaté dráze k zemi. Nakonec se vrátilo na své místo a lidé, kteří byli předtím promočení, byli zcela suší. Tato událost je známá jako „sluneční zázrak“. No nutno podotknout, že Satan je opravdu velmistr lži a podvodu. Nikdy, dětem neřekl, že je panenkou Marií ale nechal je to myslet si a to tím, že řekl, že je paní růžence a podobně…nikdy ale přímo neřekl jsem panenka Marie a to ani nemohl !!!. Zjevení Satana ve formě ženy viděli tedy jen děti proto je úsměvné jak se mu klaněli tisíce lidí…jako císařovým novým šatům. No ale máme tady Svaté písmo a není náhoda co je psáno právě ve v kapitole 13 ve verši 13 Janova zjevení : 13Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy.

  Odpověď
 2. Jeden známý (formální křesťan) vedl dost bohémský život, navštěvoval lehké ženy atd…Varoval jsem ho, že s takovým způsobem si zahrává o to, že se do něj vstoupí nějaký zlý duch/ové (on o mě věděl, že jsem dost zapálený co se týče víry). Za pár měsíců jednou v noci mi volal a byl úplně v úzkostech (nebral nikdy žádné drogy ani nepil) že na něj mluví cizí hlasy, vyhrožují mu a chtěli po něm aby se sebepoškozoval. Důležité bylo i to, že říkal, že několik dnů ani nemohl ze strachu spát. Poznal jsem, že je psychicky úplně na dně a řekl ať si zavolá záchranku. Druhý den jsem se dozvěděl, že je hospitalizovaný s podezřením na schizofrenii. Po hospitalizaci ho propustili a byl uplně mimo, úplně jiný člověk působil jako chodící tělo bez ducha nadopovaný tabletama, třesoucí ruce atd…
  Jak jsme spolu mluvili, tak jsem mu říkal, že ho musel posednout nějaký zlý duch (vzpomněl si i na to jak jsme o tom mluvili) a říkal, že jsem měl asi pravdu. Nabídl jsem mu, že jestli chce můžu zkusit ve jméně Ježíše zlého ducha vypudit. Udělal jsem krátkou modlitbu a ve jménu Ježíše jsem přikázal zlým duchům aby opustili tělo/duši.
  Druhý den volal, že je mu super. Začal normálně fungovat a žít. Doktor mu nechal jen nejnutnější tabletky. Našel si přítelkyni a posedlost sexem ho úplně přešla.

  Odpověď
 3. Přečetl jsem asi všechny knížky od nejlepších specialistů na „hypnózu“. Lidi co jsou uvedení do hypnózy vidí to co hypnotizér chce aby viděli (nikdo kromě zhypnotizovaného to nevidí). Důležité je znát i to, že člověk uvedený do hypnózy může být v hypnóze i desítky let i celý život !!!! aniž by si toho byl vědom a může žít „normální“ život. Vidí a dělá tedy to co jakoby projektuje jeho mozek dle příkazu hypnotizéra. Je tedy evidentní, že takový člověk je jakoby řízen cizím duchem a ne svým.

  Zajímavost je třeba to, že muslimská víra (Korán) tvrdí, že Ježíš nebyl ukřižován ale lidem co tam byli se to jen zdálo (hypnóza)
  je evidentní, že jediný kdo má takto zájem dehonestovat Ježíše je Satan. Korán rovněž tvrdí, že Ježíš není boží syn ale obyčejný boží posel. Z těchto důvodů je víceméně jasné, že Mohamed byl obelhán samotným Satanem, který s ním mluvil v podobě anděla Gabriela.

  Odpověď
 4. Mě zrovna předevčírem zaujala jedna kapitola z knihy Moudrosti, ve které je líčen podobný děs (včetně hadů). Ale podle toho líčení se zdá, jako by to bylo ze špatného svědomí:
  1Velké a neprobadatelné jsou tvé soudy, proto nevědomé duše zbloudily.
  2Svévolníci, kteří měli za to, že smějí utlačovat svatý národ, spoutáni temnotou a vězněni dlouhou nocí, leželi zavřeni pod střechami jako vyděděnci věčné Prozřetelnosti.
  3Mysleli totiž, že se s tajnými hříchy skryjí pod temným závojem zapomenutí; byli však rozptýleni, hrozně přestrašeni a vyděšeni přeludy.
  4Ani skrýše, kde se schovali, je neuchránila od strachu. Děsily je zvuky znějící ze všech stran a zjevovaly se jim ponuré příšery s chmurnými tvářemi.
  5Sebemocnější oheň neměl sílu svítit ani jiskrná záře hvězd nemohla prozářit onu děsivou noc.
  6Ukazovalo se jim jenom ohniště samo od sebe hořící, šířící strach. Ochromeni úlekem z onoho vidění, dosud nikdy nespatřeného, považovali to, co viděli, za ještě horší.
  7Neúčinné byly jejich čarodějné kejkle a znalosti, jimiž se vychloubali, se ukázaly jako hanebný klam.
  8Ti, kdo slibovali, že zaženou z nemocné duše hrůzy a zmatky, sami onemocněli směšnou úzkostí.
  9I když je nestrašilo nic děsivého, vyplašeni hemžením havěti a syčením plazů hynuli strachem a nechtěli pohledět ani do vzduchu, před nímž nelze nikam uniknout.
  10Neřest se totiž sama usvědčuje ze zbabělosti; tuší vždy něco zlého, protože má zlé svědomí.
  11Neboť strach neznamená nic jiného, než vzdát se podpory rozumného uvažování. Čím je v nitru člověka vyhlídka na pomoc menší,
  12tím více si uvědomuje, že nezná příčinu, která působí trápení.
  13Ti pak, kteří té vskutku bezmocné noci, jež vystoupila z hlubin podsvětí, spali obvyklým spánkem,
  14byli buď štváni strašidelnými přízraky, nebo ochromeni ochabnutím duše, neboť na ně padla náhlá a nečekaná úzkost.
  15A tak každý zůstal ležet tam, kde upadl, uvězněn a zavřen jako v žaláři, aniž byl spoután v železech,
  16ať byl rolník nebo pastýř nebo nádeník osamělý v lopotě; kde kdo byl zastižen, musel se podvolit nezbytnosti, všichni byli svázáni jedním řetězem temnoty.
  17Ať to byl šumot vánku, ať libý ptačí zpěv v košatých větvích, ať hukot vody mohutně se valící, ať dunivý rachot sesouvajících se skal,
  18ať neviditelný běh řítící se zvěře, ať hlas řvoucích nejlítějších šelem, ať ozvěna odražená z horských slují, to vše jim nahánělo strach a zbavovalo je síly.
  19Vždyť jinak všechen svět byl ozářen jasným světlem a práce v něm nerušeně pokračovaly,
  20jenom nad Egypťany se rozprostírala tíživá noc, obraz temnoty, která je měla pohltit. Ale více než temnoty byli si oni sami břemenem.

  Odpověď
  • Karel Krejčí

   Paní Hájková, ta poslední věta je až neskutečně pravdivá. Tím největším břemenem jsme my sami sobě. Ne svět, politici, války, katastrofy, ale naše pripoutanost a slepota v tomto světě. A také predpojaty náboženský strach z požívání zdravého rozumu, abychom nezhřešili.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář