Dan Drápal / O pronásledovaných křesťanech

Jsem nespokojen sám se sebou. Někdy si vzpomenu na naše bratry a sestry ve víře, kteří jsou pronásledováni. Připomínám si, že bychom se za ně měli modlit ve shromáždění. A pak to často zapomenu navrhnout a realizovat. A nyní, ač se sám za ně modlím málo, si dovoluji napsat článek, kterým vás vyzývám, abyste dělali to, nač já sám často tak hanebně zapomínám. Berte to prosím tak, že kážu sám sobě. 

 Jako křesťanům se nám daří dobře. Nic nám neschází. Máme svobodu. Můžeme vydávat časopisy a knihy, pořádat koncerty křesťanské hudby, provozovat křesťanské školy atd. A v nějakém z našich časopisů se dočteme, že v tom a tom roce zemřelo pro svou víru v Krista 139 000 křesťanů. To je počet obyvatel Olomouce a Šumperka dohromady, abych zůstal v kraji, kde nyní žiji.

Pravidelně, každou středu, se modlím za tři země, kde jsou křesťané pronásledováni. Jsou to Severní Korea, Čína a Írán. Ne že by v těchto zemích byla situace stejná. Severní Korea je nesmírně krutá diktatura. Netuším, zda tam ještě nějací křesťané zbyli. Severní Korea přitom ostře kontrastuje s Jižní Koreou. Na počátku dvacátého století bylo v Koreji jen několik set křesťanů. V druhé polovině dvacátého století ale došlo v Jižní Koreji k obrovské změně a nyní se v této zemi hlásí ke křesťanství 19,7 % obyvatelstva, což činí křesťanství nejpočetnějším náboženstvím (56,1 % obyvatel se nehlásí k žádnému náboženství). To, že se z Jižní Koreje v téže době stala demokratická země, nevidím jako pouhou korelaci. Na jihu tedy máme kapitalismus, křesťanství a demokracii a prosperitu, na severu komunismus, ateismus, hladomory a krutou diktaturu. Stojí to za zamyšlení.

 Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Čína zakusila v závěru dvacátého století ne-li probuzení, tedy velmi úspěšnou evangelizaci. Počet křesťanů se tam zmnohonásobil. Je velice těžké odhadnout, kolik je v této zemi křesťanů. Nejoptimističtější odhady hovoří o stovce milionů. I kdyby to byla pouhá třetina, je to obrovský úspěch. 

  Mám ale o čínské křesťany velký strach. Mnoho let jsme my na západě doufali, že se zvyšováním životní úrovně se bude i Čína demokratizovat a že se z ní – třeba jen poznenáhlu – stane svobodná země. V poslední době ale naopak přituhuje. To ovšem ještě není to nejhorší. Čínská vláda zavádí v zemi dokonalý sledovací systém, kterému nikdo nemůže uniknout. Čínské probuzení v závěru dvacátého století se dálo v ilegalitě nebo v jakési pololegalitě. S tím bude nyní zřejmě konec. Obávám se, že čínští křesťané budou další na řadě po muslimských Ujgurech. Bude jim hrozit, že skončí v nějakém „převýchovném“ táboře a že křesťanským rodičům budou odebírány děti na převýchovu. Orwellovu knihu 1984 jsem četl několik málo let před tímto letopočtem, ale už tehdy jsem si říkal (přestože jsme tehdy žili pod diktaturou jedné strany), že něco takového se naštěstí nikdy neuskuteční. Dnešní situace v Číně ale vypadá hodně podobně tomu, co Orwell předpověděl. A zřejmě bude hůř.

  

Situace v Íránu je mnohem nadějnější. Írán je muslimská, nikoli však arabská země. Vládnou v ní ajatolláhové. Formálně se jedná o právní stát. Dokonce tam křesťanství jako takové není zakázané. Problém ovšem je, že pokud jde o křesťanství, jde o právní stát v podstatě jen na papíře. Před lety jsme měli ve sboru jednoho Íránce, jmenoval se tuším Amír. Byl to křesťan. Obrátil se na službu jiného íránského křesťana, který byl zřejmě horlivým evangelistou. Křesťanství je v zemi povoleno, leč evangelizace nikoli. Onen muž by patrně mohl být podle platných íránských zákonů odsouzen. Místní policie ale volila jinou cestu: Místním problémákům z řad mládeže naznačila, že když onoho křesťana zabijí, policie to nebude vyšetřovat. Tak toho muže utloukli holemi. Amíra to přimělo k emigraci. Nicméně íránští představitelé mohou v mezinárodních organizacích tvrdit, že v Íránu je „svoboda vyznání“. Formálně ano.

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Bůh nám chce něco říci

  Z Íránu ale přicházejí i dobré zprávy. „Tajných“ křesťanů prý valem přibývá – díky rozhlasovému vysílání v jazyce farsí (který v Íránu převažuje) a v posledních letech také díky internetu a sociálním sítím. I Írán je (přes řadu demokratických prvků) diktatura podobně jako Severní Korea a Čína, ale zatím bez propracovaného systému špiclování a dozoru. Kdyby v Íránu došlo k demokratickému převratu a vláda ajatolláhů by padla, mohla by se ukázat síla íránských křesťanů. Islám je na mnoha místech na prudkém vzestupu (zejména v Africe, ale i v řadě míst Asie, o Evropě ani nemluvě), nicméně v další generaci by se mohlo v mnoha muslimských zemích stát to, co se nyní děje v Íránu.

   Mnohokrát jsem se zamýšlel nad otázkou, zda by bylo možno křesťanství zcela vymýtit. Dějiny ukazují, že v nějaké jednotlivé zemi ano. Takovou zemí bylo například Japonsko. To v určitém dějinném okamžiku (konkrétně roku 1587) vypovědělo všechny misionáře a během sedmnáctého století pozabíjelo místní křesťany, vesměs velmi krutým způsobem. 

   

V Písmu je ale jeden verš, který nám dodává naději: „Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny“ (Mt 24,20). Tento verš může mít několik výkladů. Může mluvit o krutosti fyzického pronásledování, ale dle mého názoru mluví i o svodu, který může představovat hereze nebo vyprázdněné křesťanství, popírající základní pravdy Písma. Křesťanství může nabýt i tak bizarních podob, že by to mohlo lidi zcela svést – i bez fyzického mučení. Na základě tohoto verše ale věřím, že Bůh něco takového nedopustí. Vždy zde bude mít nějaké „svatý ostatek“.

Možná se jednou s těmi, kdo byli v současnosti zabiti pro Krista, setkáme v Novém Jeruzalémě. Myslím, že není realistické modlit se, aby žádní křesťané nikdy netrpěli. Přál bych si ale, aby bylo pravda a aby ti, kdo nyní trpí, věděli, že jejich bratři a sestry, kteří žijí v bezpečí (alespoň tělesném, když ne duchovním), na ně nezapomínají. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 16. září 2020 Foto: WIkimedia Commons – ilustrační

Tags: ,,

26 Komentáře

 1. Když člověk trpí za své přesvědčení a ví, že jeho přátelé na něj nezapomínají, jeho utrpení dostává smysl a stává se tím přece jen o něco lehčí. Věřím, že Vystrčilova mise na Tchaj-Wan sehrála právě tuto úlohu, byť nebyla prezentována přímo jako křesťanská. Na druhé straně cesty Miloše Zemana do Číny, kde se podle vlastních slov „učil stabilizovat společnost“, musely být pro čínské křesťany sypáním soli do jejich ran. Miloš Zeman se v souvislosti s uprchlickou krizí přihlásil ke „křesťanské kultuře“, aby tím zdůvodnil, že arabští uprchlíci jsou v naší zemi „nekompatibilní“ a svezl se na vlně xenofobních nálad ve společnosti. Je zřejmé, že Zemanovo přihlášení se ke křesťanství je zcela účelové a je obrazem onoho vyprázdněného křesťanství, o němž píše autor článku.

  Je důležité se za trpící křesťany modlit. Neméně důležité je zastat se jich. Například demonstrací proti přátelům čínského totalitního režimu v naší zemi. Na demonstraci Milionu chvilek řečníci vyjadřovali podporu trpícímu Honkongu a odpor proti lokajům čínské komunistické strany v nejvyšších patrech našeho státu.

  Odpověď
  • Zeman označil za zhoubné ideologie – nacismus, komunismus a v dnešní době ideologii islámu. Takže je o 100% lepší prezident než by byl Drahoš, pro něhož je islám náboženství míru. Němci a Francouzi s Čínou čile obchodují a jsou tak ve shodě se Zemanem. U nás je třeba demonstrovat proti totalitní EU. Nejdříve si udělat pořádek doma a pak teprve pokřikovat po jiných.

   Odpověď
   • Pane Konečný,

    tvdíte-li, že Evropská unie je totalitní, řekněte, kolik je v ní politických vězňů. Vaše tvrzení je sprostou pomluvou.

    Píšete, že Zeman označil mimo jiné za zhoubnou ideologii komunismus. Přitom je známo, že Zeman obdivuje čínskou komunistickou vládu. Zeman je zcela nekonzistentní populista – neustále mění názory, aby se zalíbil.

    Odpověď
    • EU je totalitní zcela jistě. Nedávno byl ubodán v autě syn politika AfD v Německu migrantem z Iráku.. Zabití to je více než být vězněn. Jeden z mnoha případů. Zeman neobhajuje čínskou vládu. Pouze řekl, že úspěšně řídí zemi. A to je pravda, protože Čína již pomalu předhání USA v ekonomice. Trochu rozdíl proti severní Koreji, kde byly hladomory, nezdá se Vám? V Číně jezdí vlak z letiště do města na vzduchovém polštáři rychlostí, kterou se zde nebude jezdit ani za 20 let. Něco takového jste Vy vůbec neviděl. U nás vlaky jezdí po koleji proti sobě, až se srazí. Tohle Zeman obdivovat skutečně nemůže. V Německu jsou za své názory lidé vyhazováni z práce, není třeba je věznit.

     Odpověď
 2. Ne zcela souhlasím bratře.
  chodit na demonstrace myslím není biblická cesta.
  Modlit se za ně,pomáhat těm kteří se dostanou k nám.A věřit v Boží pomoc i zázrak jaký se stal u nás/probuzení v 90.letech,/
  Pan prezident není křestan.Bibli zná velmi dobře ale používá ji jako návod k použití.Je třeba se modlit aby Bůh skrze své slovo k němu promluvil.

  Odpověď
  • Proč myslíte, že chodit na demonstrace je v rozporu s Písmem. Demonstrací Milionu chvilek se zúčastnily známé „duchovní“ osoby jako Václav Malý a Marek Vácha. I oni se mohou mýlit. Je však nutné vysvětlit, proč jejich účast odsuzujete.

   Evo, říkáte modlit se, aby Bůh promluvil k Miloši Zemanovi. Co myslíte, bylo správné bojovat proti Hitlerovi? Nebylo by správnější modlit se, aby k němu promluvil Bůh? Miloš Zeman se smutně proslavil kauzou Olovo. Jejím účelem mělo být zdiskreditování další významné představitelky ČSSD, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, Zemanovy oponentky a tehdy populární političky Petry Buzkové (chemická značka olova Pb je shodná s iniciály Buzkové). Spis mimo jiné obsahoval smyšlené pomluvy o tom, že Buzková týrala svou malou dceru a že před sametovou revolucí se živila prostitucí a spolupracovala s komunistickou Státní bezpečností. Posléze se smutně proslavil ještě opoziční smlouvou (před volbami sliboval vyšetření tunelářů, po volbách si s nimi padl do náruče), porušováním Ústavy (Zeman v roce 2013 rozhodl pro nepolitickou vládu navzdory skutečnosti, že strany dosavadní vládní koalice daly v Poslanecké sněmovně dohromady většinu 101 hlasu nutnou pro pokračování ve vládnutí). Zeman pomluvil novináře Ferdinanda Peroutku a přesto, že soud pomluvu prokázal, Zeman se nikdy neomluvil. Vy věříte, že by se takový člověk mohl obrátit?

   .

   Odpověď
   • Samozřejmě by se Zeman mohl obrátit, obrátil se i pirát v 18. století. Chcete vyměřovat Svatému izraelskému ? – S tím Peroutkou to máte neúplné, já jsme si poslechl vyhlášení rozsudku a tam se praví, že v základní myšlence – fascinací nacismem u FP – se Zeman nemýlil, a byly zde zmíněny i jiné články než ten, jehož autorství Zeman neoprávněně přiřkl Peroutkovi. Vás ovšem nepřesvědčí ani „Dynamický život“,ani hrůzně antisemitský „Češi, Němci, Židé“. Takže omluvit by se měl za to autorství.

    Ve své odpovědi sestře Urbanové, že „odsuzuje účast na demostracích Váchy a Malého“, v její replice žádný odsudek není. Jen poukaz k Písmu.

    Odpověď
    • V dubnu 1939 pod Peroutkovým jménem vyšel v Přítomnosti článek Dynamický život k 50. narozeninám Adolfa Hitlera, kde autor uznal jeho moc, zároveň však razantně odmítl, že by Češi měli s Hitlerem jít. Peroutka byl nejprve vězněn v koncentračním táboře Dachau, dlouhodobě pak v táboře Buchenwald, kde se v roce 1945 dočkal osvobození americkou armádou. K důvodům, které byly příčinou Peroutkova zatčení, se on sám po válce vyjádřil takto: „… týž článek [Dynamický život z roku 1939] je schopen připravit svému autoru dvojí osud: nejdříve [v roce 1939] mu ho přečte komisař gestapa jako hlavní důkaz, proč autor musí zůstat doživotně v koncentračním táboře, a potom, po revoluci [tj. po osvobození 1945], ho cituje jiný český novinář, patrně na důkaz, že autor se chtěl zalichotit Němcům. Jak je možno tak lhát a nestydět se?“ To platí i pro vás pane Jiří Koubo. Vaše pomluvy nacisty uvězněného člověka jsou čirým zlem.

     Odpověď
   • Kopat do Zemana klidně můžete. Nic to ale nemění na tom, že zvítězil. Soc.dem. dostal na vrchol, byl premiérem. Vlastní lidé ho podrazili – Špidla a spol. – a kde je jejich konec. A pak poslal knížete a Drahoše , škůdce a zrádce českého lidu tam, kam patří – aby nebyli ostudou českého národa a následovníky státního prezidenta Háchy.

    Odpověď
    • Jen ateisté sázejí na politická vítězství v tomto světě. Z hlediska historie se pak často ukáže, že údajný „vítěz“ byl v lepším případě bezvýznamným človíčkem a v tom horším zločincem. Vzpomeňte jak byli oslavováni Lenin a Stalin – oba masoví vrazi.

     Odpověď
     • Zeman vítězil pro své dobro a pro dobro českých lidí a ne pro dobro elit, které rozkradly co se dalo.

  • Pro Evu Urbanovou: Jk 2.15,16: Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,
   někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
   Věřím, že i demonstrace je něco, čím můžeme ostatním pomoci.

   Odpověď
   • Demonstrace chvilkařů sloužila k tomu, aby se demoblok dostal k moci, což by uspokojilo elity v EU, jejich idoly a chlebodárce.

    Odpověď
 3. Ano, výborně. -Teď ještě protest před španělským – za katalánskou menšinu – a britským – z a Juliana Assange – velvyslanectvím .

  Odpověď
 4. Petr niederhafner

  Mě by potěšilo být čínským křesťanem, kdyby se o můj osud zajímal třeba cesky president, mohl by pomoci zmírnit útlak, který v Číně část křesťanů zažívá. Prý je pritel generálniho tajemnika.
  Ale modlitbě je samozřejmě dulezita.

  Odpověď
 5. Pavla Klingerová

  milí reakcionáři, reagujete na článek, který vyzývá k modlitbě za pronásledovanou církev, za naše bratry a sestry, za trpící Kristovo tělo, reagujete politickými urážlivými přestřelkami. co to má společného s Kristem a co to má společného s modlitbou? děkuji autorovi článku za stručný přehled o situaci ve zmíněných zemích a také za připomenutí, abychom v modlitbách na naše bratry a sestry mysleli. necháme li se vést v těchto modlitbách Duchem svatým,. může to někomu konkrétnímu i konkrétně pomoci. a kromě toho můžeme pomoci i prakticky posláním financí tuším, že Nehemia měla v severní Korei křestanskou pekárnu a snad mají i nějaké projekty v Číně, Nfkms má projekt na pomoc čínským křestanům a šíření Biblí. chcete dělat něco konkrétního nebo si jen vyměňovat názory?

  Odpověď
  • Také je třeba se modlit za EU, aby její představitelé dostali rozum. Stále se jim nedaří nacpat k nám migranty. Ale nebojte se, chystají další opatření, aby je k nám dostali. Na tom se pracuje, zatímco nás oblbují covidem. Premier Kurz odmítl převzít migranty z Řecka, protože jich už mají v Rakousku dost. Stejně tak i Dánsko. Tak vidíte, že i na tom Západě ještě nějaký rozum zůstal. Tak se modlete a ve volbách volte ty strany, které odmítají diktát EU.

   Odpověď
   • Češi mají své zástupce ve všech institucích EU. Tito zástupci se podílí na všech rozhodnutích. Je tedy zcela nesmyslné tvrdit, že nám EU něco diktuje. EU nám poskytuje vyrovnávací dotace. Ty jsou výrazem solidarity mezi bohatšími státy, které ty dotace platí a chudšími státy, které je dostávají. Česko je ochotno jen přijímat. Když má solidárně přijmout uprchlíky, nechce o solidaritě slyšet. V Novém zákoně je na toto téma podobenství (Mt 18,23-35):

    „S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‚Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!‘ Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: ‚Zaplať mi, co jsi dlužen!‘ Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!‘ On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: ‚Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?‘ A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. –
    Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.“

    Pane Konečný, je sobecké, když naše vláda nechce pomoci ostatním zemím EU, které jsou ne vlastní vinou zaplaveny uprchlíky. Sobecké jsou i politické strany, které vyvolávají proti uprchlíkům nenávist. Ani jediný křesťan s vámi nemůže souhlasit. Doporučuji, abyste se svým sobectvím šel agitovat na jiný web.

    Odpověď
    • Za migraci je zodpovědná Merkelová a její soudruzi. Ze strany V4 už více než 5 let zní, že si migraci nepřejeme a Západ si pořád mele svou. Premiér Kurz odmítl vzít migranty z Řecka, protože už jich mají v Rakousku dost. Stejně tak Dánové. Naši lidé nemají na EU žádný vliv, všechno řídí Němci s Francouzi. Proto Britové odešli z EU. My jsme krmelec Evropy, to je všeobecně známé. Za migrací stojí Turecko ,německý spojenec, které migranty verbuje mimo jiné i v Somálsku. Migrace ohrožuje naši bezpečnost.

     Odpověď
     • Pane Konečný, že „naši lidé nemají na EU žádný vliv, všechno řídí Němci s Francouzi“ je lež. Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.

 6. Když je Lidová Čína tak skvělá země, kde se daří ekonomice, nezapomeňte zmínit také Saúdskou Arábii. To je také určitě jedna ze zemí, která není tak totalitní jako EU. Pokud vím, tak neberou a nebrali uprchlíky a imigranty berou pouze ty, kteří tvrdě pracují, aby se místní měli dobře. Také určitě nejsou totalitní Spojené arabské emiráty – vždyť tam mají nejvyšší stavbu světa (Burdž Chalífa).
  Vybral jste si špatné kritérium. Země, která bezdůvodně pronásleduje své občany NENÍ úspěšně řízená.

  Odpověď
  • Pro pana Konečného Fr.: „Zeman vítězil pro své dobro a pro dobro českých lidí a ne pro dobro elit, které rozkradly co se dalo.“
   1) Přestaňte obhajovat pana Zemana – že je bezcharakterní se již dávno prokázalo. Nesnažte se neustále vysvětlovat, že černá je tmavší odstín bílé.
   2) Nesrovnávejte pana Zemana s pány Schwarzenbergem a Drahošem. Copak Vy víte, jací by byli prezidenti?
   3) „Zeman vítězil pro své dobro…“ – to je opravdu úsměvné a věřím tomu, že opravdu pro své dobro (a dobro svých kumpánů) vykoná ještě hodně práce.

   Odpověď
   • Zeman se chová jako český prezident a ne protektor EU nebo USA. Schapira pozval na Pražský hrad – ale jako turistu, protože on si myslel, že ho bude dirigovat. Neklanět se mocným – to je snad charakter. Naopak jeho odpůrci jsou servilní služebníčkové. Kníže i Drahoš(ten by nás přišel draho) se dostatečně projevili jako služebníci cizích zájmů.
    Pro své dobro – možná spíše pro své ego. Zeman už by to na Vysočině také dožil, ale trápil by se jak s ním jeho vlastní zametli. Na druhou stranu na Lánech také není špatně a přece jenom jako prezident má servis nesrovnatelný.

    Odpověď
  • Žádné kriterium jsem nevybíral. Pouze jsem obhajoval Zemana, že ocenil čínské úspěchy, které jsou nesporné i třeba v porovnání s Kimovým režimem. Myslíte si, že ho měl Zeman přivítat s nepálskou vlajkou nebo ho kopnout do kotníku? Jak se asi baví s Číňany Merkelová nebo Macron? Hlavně, aby byl kšeft.

   Odpověď
 7. 1. Pronásledování věřících v Ježíše Krista je nedílnou součástí důsledného života víry, Pán Ježíš nám to připomněl před svým návratem k Otci a apoštolové to připomínali i pak.
  2. Modlit se za pronásledované spoluvěřící by mělo být součástí našeho modlitebního života – ovšem daleko lépe za konkrétní lidi a situace než takové ty „celoplošné“ modlitby, jaké slýcháváme v našich shromážděních. To předpokládá seznámit se důkladně se situacemi a lidmi v pronásledování.
  3. Ohledně modliteb je užitečné studovat modlitby Pána Ježíše i apoštola Pavle (ep.Efezským, např.), za co se pro věřící modlí.
  4. Z Písma je jasné, že kdo se dotýká (pronásleduje) věřícího, dotýká se Krista samého, Hlavy Církve. Tím je řečeno vše : Církev je pronásledována, ale nemůže být poražena, zničena. Protože Kristus je Vítěz, Církev vítězí v Něm a s Ním.

  Odpověď
 8. Miroslav Kantor

  Ani Merkelová, ani Macron:
  1) nepíší ponížené dopisy (známý „dopis čtyř“), ve kterém se omlouvají za kolegů ministra, že si dovolil pozvat dalajlámu
  2) neposílají kolegům politikům výhružné dopisy (Kubera)
  3) neinfoujî ponížené čínskou ambasádu, že kolegů odstavili ze schůzek kvůli návštěvě Tchajwanu (Vystrčil)
  4) neslibují investice, že kterých pak nic není a hlavně
  5) nepřijeli do Číny říkat, že se tam přijeli „učit, Jak uspořádat společnost“, což je pikantní vzhledem k pronásledování křesťanů a nahnání Ujgurů do koncentračních táborů

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář