Dan Drápal / Bůh nám chce něco říci

Na pandemii, kterou prožíváme, je něco zvláštního. Chová se nevyzpytatelně. V její první části na tom byla západní Evropa hůře než východní. Teď se situace obrátila. Nikdo s jistotou neví, proč.

 Jednu dobu to vypadalo, že až bude dostupné očkování, pandemie začne odeznívat. Teď už to na to nevypadá. Ne že by očkování nemělo smysl. Má. Zatím jsem stále přesvědčen, že díky očkování umírá v nemocnicích přinejmenším o polovinu méně lidí, než kdyby očkování nebylo. Zatím se ale nezdá, že by očkování samo o sobě pandemii ukončilo. A to je nad námi stále hrozba nějaké nové, ještě nebezpečnější mutace. 

  SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Mít názor – nebo něco udělat

Koronavirová pandemie není jedinou kalamitou, která nás postihuje. Jsou tu změny klimatu. Je tu kůrovcová katastrofa. Letošní rok byl srážkově normální, ale jaký bude ten další? A do toho energetická krize…

   Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Co na to Bůh? Bůh o tom všem ví. Dopouští to. To to nemůže zastavit? Může. Ale zatím to neudělá. 

  Ve svém Slovu nám zjevuje, proč. A česká církev to dobře ví. V poslední době se na ten verš často kázalo. Byl i zhudebněn a někdy ho alespoň někteří z nás s chutí zpívali.

[Jestliže] se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, 

odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

2. Paralipomenon 7,14

Bůh může uzdravit naši zemi. Může uzdravit kteroukoli zemi. Ale než ji uzdraví, udělá dvojí: Vyslyší nás z nebes a odpustí náš hřích.

    

Má ale Bůh vůbec co vyslýchat?

Bůh stanovil čtyři podmínky: Máme se modlit (1), pokořit se (2) hledat Boží tvář (3), a opustit své zlé cesty (4). 

  Je čas, abychom se zastavili. Jak vypadá náš modlitební život? Za co se modlíme? Myslíme své modlitby vážně? 

   SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Úvahy ekonomické

Máme se pokořit. S jakou vážností mluvíme o Bohu? S jakou vážností mluvíme o jeho Slovu? Když čtu některé příspěvky na sociálních sítích, zjišťuji, že o Bohu nemluvíme s vážností, ale s lehkovážností. Jako kdyby nám měl zdůvodňovat svoji existenci. Ne, tudy cesta nevede. Co naše modlitby za vládu? Svědčí o tom, že se pokořujeme? Jak zdůrazňoval Derek Prince, Bůh nám nikde v Písmu nedal mandát vládu kritizovat, ale dal nám za úkol se za vládu modlit. Zamysleme se nad našimi rozhovory o situaci. Kolik je v nich kritiky na adresu vlády? A kolik je v nich modliteb za vládu? (Jaký je tento poměr? Obávám se, že asi tak deset ku jedné.) 

  

A pak se v onom verši mluví o opuštění zlých cest. Co muži, kteří jsou nevěrní svým ženám? Co ženy, které jsou nevěrné svým mužům? Co ti, kdo pro své rozkoše mrzačí své děti? Co ti, co utrácejí své nenarozené děti, aby jim neklesla životní úroveň? A co ta pandemie, které se říká pornografie? 

   Bůh může pandemii kdykoli zastavit. Odpustil pohanskému městu Ninive, když činilo pokání. Ano, modlím se denně za Boží milost. Ale jsem si jist, že Bůh nám říká – či vlastně připomíná: „Nezáleží běh na rychlých, ani boj na udatných, ale na Hospodinu, který se smilovává.“

Aby nedošlo k mýlce: Hluboce si vážím zdravotníků, kteří udatně bojují na covidových odděleních. Neříkám, že máme tyto boje vzdát, protože Hospodin si stejně udělá, co chce. Bůh není vrtkavý. Ve svém Slovu stanovil podmínky jasně. Má cenu k němu volat.

   Obávám se, že uslyším námitku: „Dane, nemůžeš na tento svět vkládat takové nároky. To můžeš jen na církev.“ Opravdu? Jistě, jen Boží lid se může modlit v souladu s oním veršem z Paralipomenon. Vždyť začíná slovy: „Jestliže můj lid, který se nazývá mým jménem…“ To byl a je Izrael a to je i církev. Nazýváme se jménem Kristovým. Nicméně pokání může a má činit celý národ. Myslíš, že to není možné? Tak si přečti ještě jednou závěr Jonášova příběhu.

   Situace je vážná, a bude, obávám se, ještě vážnější. Nechť z církve zazní prorocký hlas. Pamatujme ale na to, že soud začíná od domu Božího. Čiňme pokání. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 24. listopadu 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,

46 Komentáře

 1. Děkuji za článek. Zrovna čtu knihu Konec legrace od Petera Hahneho, kde popisuje hodnotově rozvrácenou společnost Německa už v roce 2004. Ztratili jsme směr do Božího království, jsme nazí a naše spravedlnost je Bohu k smíchu, ale i k pláči. Náš velekněz Ježíš ale stále čeká, aby se člověk obrátil, ať už je to vlažný křesťan, nebo ateista. Cítím však, že se Bůh bude muset brzy vrátit, protože kdyby nezkrátil ty dny, nebyl by spasen nikdo. K hlubšímu studiu doporučuji přednášky https://www.zjeveniprodnesek.cz/. Přeji mnohá požehnání pro další boj víry.

  Odpověď
  • Německo se mi nezdá hodnotově rozvrácené. Němci dokázali přijmout přes milion válečných uprchlíků a daří se jim tyto lidi začleňovat mezi sebe. Jsou to často problémoví lidé a to větší mají Němci můj obdiv, že nejsou sobci jako my, Češi.

   Píšete, že náš velekněz, Ježíš čeká na naše obrácení. Nevím, jak si toto obrácení představujete. Snad tak, že se většina lidí bude formálně hlásit k víře, jak bylo obvyklé někdy před 100 lety, ale nebude podle víry žít? Proč vznikla 1. světová válka, když v té době byla většina civilizovaných lidí věřících?

   Svět, v němž dnes žijeme, není srovnatelný s hrůzami nacismu, bolševismu a maoismu. Řekl bych, že pro chiliasmus není důvod. Negativním efektem chiliasmu je rezignace na občanskou společnost. V občanské společnosti každý člověk cítí odpovědnost za směřování společnosti a v rámci svých možností se stará, aby se prosadila spravedlnost. Když to aplikujeme na covidovou krizi, měli bychom se starat, aby naši společnost vedli lidé, kteří nehledí jen na svůj byznys, ale jsou schopni implementovat a násilím vynutit nepopulární proticovodová opatření.

   Odpověď
  • Určitě neplánuji rezignovat na občanskou společnost. Starat se o druhé, milovat bližního by mělo být pro křesťana tak nějak samozřejmé. I když to není vždycky snadné, ale učíme se:). Každopádně je v dnešní době důležité lidi seznamovat také s tím, že příčiny globální krize nejsou řešitelné lidskými prostředky. V pozadí se odehrává duchovní boj, který se bude pouze vyhrocovat. A nakonec půjde překvapivě o střet ryze náboženský. Těch ukazatelů je tolik, že pochybovat znamená vědomě zapřít skutečnost. Otázka je, proč to člověk nechce uznat. Já nedoufám v člověka, ale v definitivní Boží zásah. Nečekám spasitele ve formě nějaké politické skupiny, protože ta může vybojovat svobodu, ale nezachrání mě od hříchu. Uznávám demokracii, ale nestavím ji nad Boha, protože Bůh má své království. A už vůbec nestavím humanitu nad Boží milost. Všechna sláva prostě patří Kristu. Křesťané mají hájit hodnoty svého království, zakotvené v desateru a naplněném v Ježíši.

   Odpověď
 2. „Koronavirová pandemie není jedinou kalamitou, která nás postihuje. Jsou tu změny klimatu. Je tu kůrovcová katastrofa. Letošní rok byl srážkově normální, ale jaký bude ten další? A do toho energetická krize…“

  Takže:
  a) Koronavirová pandemie – podle všeho úmyslně upravený virus úmyslně rozšířený do světa a následně nákaza úmyslně neléčená, tj. ÚMYSL

  b) Změny klimatu – neexistující jev který nelze vyvrátit protože klima se mění přirozeně neustále (pro filosoficky zaměřené čtenáře: vzorný případ nevědecké teorie dle jisté známé definice vědeckosti), gigantický podvod s cílem ovládání států a jejich ekonomik, smyšlený jev propagovaný médii a různými celebritami (zpěváci, herci, různé populární figurky vč. „Pipi Dlouhé Punčochy“) … tj. ÚMYSL

  c) Kůrovcová kalamita – úmyslně vyvolaná a rozšířená za pomoci státní neschopnosti, tj. ÚMYSL + NESCHPNOST + ÚMYSL

  d) Energetická krize – záměrně vyvolaná a mediálně propagovaná, viz b), tj. ÚMYSL

  Situace je vážná, a bude, obávám se, ještě vážnější …

  Odpověď
 3. Tento článek mi připomněl starý vtip: Vesnici zasáhne povodeň. Voda stoupá, hasiči na člunu objíždějí domy a sbírají jejich obyvatele, kteří se nestihli evakuovat. Přijedou také k jednomu staříkovi, ale ten jim řekne, že jejich pomoc nepotřebuje. Voda stále stoupá, stařík už sedí na komíně, znovu k němu připlují hasiči a stařík je znovu odmítne. Nakonec se utopí. U nebeské brány se táže: „Pane Bože, já se tolik modlil, proč jsi mě nechal ve štychu?“ Bůh odpoví: „Nenechal, dvakrát jsem ti poslal hasiče, ale ty nic!“

  V životě člověka nastanou události, kdy člověku nezbývá nic jiného než modlitba. Na druhé straně jsou věci, které ovlivnit můžeme. V takovém případě by bylo naší leností, kdybychom se místo jednání modlili. Pandemie covidu patří mezi věci ovlivnitelné naší iniciativou. V Bulharsku je naočkováno 22% obyvatel a s covidem umírá 150 lidí týdně na milion obyvatel. V Portugalsku je naočkováno 89% a týdně umírá 7 lidí na milion obyvatel. To je důkaz, že očkování funguje. Jak ale my, křesťané můžeme ovlivnit, aby se v naší zemi dalo naočkovat více lidí? Odpověď zní: společenskou angažovaností. Nemůžeme však spoléhat na to, že naše úsilí přinese ovoce okamžitě. Uvedu příklad: Charta 77 vznikla 20 let před získáním svobody v roce 1989. Zpočátku ji mnoho lidí považovalo za zbytečnou. Bez její existence bychom však mohli dopadnout jako Kuba, kde komunisté vládnou až dodnes.

  Když lékaři kdysi vynalezli vakcinaci, svět si oddechl. Podařilo se trvale vymýtit těžké choroby způsobující tragédie rodin, kterým umíraly malé děti. Proč si nyní tolik lidí neváží toho, že se pomocí vakcíny můžeme zbavit covidu? Příčinou jsou lži, jež do celého světa šíří ruská propaganda ve spolupráci s pseudokonzervativními kruhy na Západě. Žel, této propagandě věří i mnoho našich bratří. Musíme si to s nimi vyřídit tak, jak si to Ježíš vyřídil s farizeji a zákoníky. Neváhal prohlásit, že jejich otec je ďábel. Umím si představit některé dnešní křesťany, jak Ježíše kárají pro nedostatek pokory. Lež je veliké zlo a proto je nutné nazývat věci pravými jmény. Každý, kdo zpochybňuje očkování, nese spoluvinu na nadměrném počtu zemřelých infikovaných covidem.

  Až se křesťané sjednotí ve věci očkování proti covidu, mohou za prvé dávat dobrý příklad ve věci vzorného dodržování proticovidových pravidel. Za druhé mohou iniciativně podpořit politické strany, které budou schopny činit rozhodné kroky proti covidu. Ty se vyznačují tím, že vláda nařídí a bude tvrdě vymáhat určitá nepopulární opatření. Babišova vláda se toho neodvážila, aby nepřišla o své voliče. Vzorem občanské angažovanosti pro všechny křesťany je občanská iniciativa Milion chvilek pro demokracii. Ostatně v jejím vedení jsou křesťané. Této iniciativě nikdo nemůže vyčítat, že touží po moci – podporovala všechny strany pětikoalice, aniž by z toho měla jakýkoliv prospěch.

  Když nic jiného, prosím vás křesťané, postavte se v každé diskuzi na stranu vakcinace. Kdyby každý z nás získal jen jednoho člověka, má to svůj význam.

  Odpověď
 4. Bratře Drápale,
  Obávám se, že Bůh mluví stále stejně, protože způsob jeho řeči se nemění. To jenom my, jsme si možná toho trochu povšimli, ale také trochu pozdě. Možná, že dokonce jsme dost dlouho přehlíželi i řeč našeho těla, jak s námi komunikuje, co se mu líbí až moc a co se mu zase naopak nelíbí. Byli jsme až příliš náboženští a na úkor duše upřednostňovali „duchovnost“. Ona citace ze Starého Zákona je jistě poučná a pravdivá, ale opět má nádech náboženskosti, pokud se totiž nepozastavíme a vážně se nad sebou nezamyslíme. Přiznám se bratře, že už toho viditelného a propagovaného modlení už mám „docela dost“. Modlení za politiky, modlení za chudé, modlení za nemocné atd. Ale co takhle upřímné modlení sám ve svém nitru s Kristem? Kdyby svět i ten křesťanský, opravdu naslouchal Kristu tím nejjednodušším a nejpravdivějším způsobem, na který Kristus čeká, jistě by jak jednotlivec, tak i svět nebyl v takovém stavu a beznaději, do které upadá stále více. Bohužel, současný stav nás z tohoto pokryteckého náboženství a vztahu s Kristem usvědčuje.

  Odpověď
  • Pane Krejčí, jistě máte pravdu v tom, že modlitba odříkaná jen tak z povinnosti toho moc nezachrání. Nicméně pan Drápal mimo modlitby zdůrazňuje i další podmínky, cituji:
   „Bůh stanovil čtyři podmínky: Máme se modlit (1), pokořit se (2) hledat Boží tvář (3), a opustit své zlé cesty (4).“
   V tomto kontextu upřímná modlitba jistě dává smysl. Náboženskost (farizejství) nastává vždy, když místo vnitřního života víry upřednostníme vnější znaky. ALE to přece neznamená, že vnější znaky víry jsou úplně špatné. Pokud jdou v ruku v ruce se zbožným vnitřním životem, pak se jistě projevují i navenek. Někdy mám pocit u některých „křesťanů“, že se za svou víru stydí. Ano, jistě jsou situace, kdy je lépe konat. Třeba pokud se proti mě v protisměru řítí auto, tak mi pomůže spíše rychle reagovat a vyhnout se srážce. Tady mi modlitba moc nepomůže. Ale pak jsou situace, kdy je modlitba nezbytná. Kdo dokáže lidi změnit? Jedině Ježíš. Pak je jistě vhodné se upřímně modlit, ať Ježíš lidem otevře oči a uši. Ať uvidí svůj hřích. My sami od sebe hříšný svět nezměníme. Proto se modlíme. Tak jako neodbytná vdova – prosíme Pána, i když víme, že spravedlivý Bůh by měl správně tento hříšný svět už dávno zničit. Ale Bůh je nejen spravedlivý, je i milosrdný. Anebo můžeme také jako Jonáš být uražení, že Bůh se slitoval nad hříšným světem. Jonáš 4:2-3
   Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.
   Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil.“
   Milí bratři a sestry, svět je hříšný. A všechno co se děje je následkem hříšnosti světa. Ano, svět si zaslouží soud. Ale zaslouží si slyšet i dobrou zprávu – evangelium. A protože hříšník sám od sebe se nespasí, prosme Pána o spásu pro co nejvíce lidí. Naše naděje je i v Bohu slitovném, který říká (Jonáš 4:11):
   A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“
   A také víme, že Bůh tak miloval svět, že dal Syna svého jednorozeného…..Dal ho nejen nám, ale všem, kdo touží po spáse. Kdo si uvědomí, že žil hříšným životem. Vždyť my jsme nebyli lepší. Byli jsme úplně stejní hříšníci. Máme být světlem, máme být solí. Nemáme být soudci nebo pohřebním ústavem. To opravdu ne. Vždyť pořád máme víru, lásku a naději.

   Odpověď
   • Paní Nedbalová,
    jako vždy nebo většinou, máte pravdu a je dobře, že zde zveřejňujete pohled ženy – věřící ženy, o které není na místě pochybovat, zda udržuje olej ve své lampě.
    Naproti tomu myšlenka bratra Drápala, že „Bůh nám chce něco říct“, mi připadá jako něco, co by se dalo přirovnat: „pět minut po dvanácté“. Bůh k nám přece neustále promlouvá, promlouvá k nám prostřednictvím našich nejbližších, našeho okolí, našimi nemocemi, radostmi i zkouškami – všechno se přeci odehrává v Jeho režii. Jak je možné tedy připustit a pozastavit se, zda nám Bůh nechce něco říct? Co jsme si do současnosti mysleli, jak jsme si představovali „chod světa“?
    Nebo jsme se již snad probudili a připustili, že stojí za to přemýšlet, co se nám a kolem nás děje? Co jsme tedy do současnosti dělali, čemu jsme vlastně věřili?

    Odpověď
    • „Bůh nám chce něco říct“
     To jistě, ovšem v kontextu autorem jmenovaných pohrom, které jsou lidským výtvorem je to zvláštní titulek. Nebo nám chce Bůh něco říct prostřednictvím lidských zločinů, podvodů, lží, vydírání, vyhrožování….?

     Odpověď
     • Možná asi také záleží na tom, jak kdo chce Boha poslouchat. Pamatuji si z dřívějška, někdy mi v hlavě naskakovaly nelaskavé myšlenky o mých bližních. A v tu chvíli jsem se praštila. Fyzicky, třeba do holeně. Hodně to zabolelo. Hned mě napadlo, pozor, Olgo, takové myšlenky vyžeň z hlavy. Smutné je, že někdo může dostat kladivem po hlavě, ale přesto ho nic nenapadne. Jinak Bůh k nám promlouvá pořád. Určitě není jeho čas omezený jen na 1 hodinu bohoslužeb v kostele. Někdy nás může i chválit, On je totiž navíc milosrdný a slitovný. Co se týče toho, zda Bůh nám může mluvit i prostřednictvím lidských zločinů. Zprostředkovaně k nám mluví i takto. Proč člověk jedná zle? Má pyšné a tvrdé srdce, chce si na úkor jiných najít zkratky, neslyší, nevidí Boha. Pro nás ostatní to může být varování – abychom se takovému zlému jednání vyhnuli. A i pro pana Krejčího, samozřejmě k nám Bůh mluví pořád, neustále. Ale naše schopnost Ho slyšet a hlavně Ho poslechnout se mění. S tím, jak dokážeme ve víře růst, jak dokážeme opustit své sobecké já a přijmout Krista do svého srdce.

   • Olgo,

    říkáte: “ My sami od sebe hříšný svět nezměníme. Proto se modlíme.“ Mýlíte se. Apoštolové dostali příkaz: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všem národům.“ Nedostali příkaz: „Modlete se, aby všechny národy přijaly Krista.“ Když se modlíme, aby Kristus něco udělal, co můžeme udělat sami, je to lenost. Ježíš tvrdě káral politicko-náboženské představitele izraelského národa a zaplatil za to svým životem. My se máme řídit jeho příkladem a demaskovat současné „farizeje a zákoníky“, totiž pokrytce, kterých je v čele společnosti plno. Život křesťana vyžaduje občanskou angažovanost. Je to nepohodlné a jde při tom o život. Vzorem nám může být například Charta 77.

    Odpověď
    • Pane Pavle, pro mě je modlitba rozhovor s Ježíšem, mým Spasitelem a Pánem. Při modlitbě nejen mluvím, ale i naslouchám. Bez osobního vztahu s Ježíšem nelze ani evangelizovat. Ptát se po Boží vůli, prosit, děkovat, naslouchat. To vše je nezbytné pro život křesťana. A vy si myslíte, že modlitba a praktický život víry se vylučují? Je špatné se modlit než třeba vyrazím na pomoc bližnímu? Je špatné se ptát na Boží vůli? Pořád máte zakotvené buď praktickou pomoc nebo duchovní život. Ale obojí jde ruku v ruce. Bez Ducha Svatého se špatně evangelizuje. Myslím, že je to vlastně nemožné.

     Odpověď
     • Paní Olgo,

      zase jste to pochopila po svém. Já nejsem proti modlitbě. Já jsem proti vašemu názoru, že “ My sami od sebe hříšný svět nezměníme. Proto se modlíme.“ My sami od sebe však můžeme řadu věcí ve světě změnit. Abychom to dokázali, musíme těm věcem porozumět. V daném případě si musíme prostudovat informace o covidu, abychom věděli, zda očkování řeší vymýcení pandemie, nebo zda žádná pandemie není a Bill Gates nám chce jen vpravit do těla čip, aby nás mohl ovládat. Když se budete modlit nebo číst Písmo, tuto informaci tam nenajdete. Podobně konstruktér mostu musí udělat pečlivé výpočty, aby most vydržel zátěž. Podle vás by možná stačilo, kdyby počkal na nějaké vnuknutí. Bůh nám dal rozum, abychom ho používali. Když místo toho čekáme na jakési vnuknutí, On to považuje za naši lenost. Jde o cosi podobného jako když se rozmazlené děcko chodí neustále ptát maminky jak má udělat to či ono, přestože je dost staré, aby si dokázalo poradit samo.

      Ve světě je řada věcí, které jako lidé změnit nemůžeme. Tam je na místě modlitba. Pandemie covidu nebo klimatická změna je v rukou lidí (když se spojí). Je naší odpovědností, abychom každý z nás přiložili ruku k dílu.

 5. . Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. . Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.“
  „O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.
  Neboť jak [tomu bylo za] dnů Noe, tak [tomu] bude i [při] příchodu Syna člověka.
  Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a [nic] nepoznali, dokud [ne]přišla potopa a všechny

  [ne]smetla, takový bude i příchod Syna člověka. 40. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán.
  . Dvě budou mlít na [obilném] mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, [v] který den váš Pán přijde.
  To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by [mu] prokopat se do domu. . Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“ (Mt 24: 34-44)

  . Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nepřichází‘ a začal by bít své spoluotroky, jíst a pít s opilci,
  přijde pán onoho otroka v den, kdy [to] nečeká, a v hodinu, kterou nezná. . Oddělí ho a určí mu úděl s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.“ (Mt 24: 48-51)

  . Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí a budou říkat:

  ‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té [doby], co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, [jak to je] od počátku stvoření.‘ (2Pt 3: 3-4)

  Tato jedna [věc] ať vám není skryta, milovaní, že jeden den [je] u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.
  . Pán neotálí s [naplněním svého] zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale [chce,] aby všichni dospěli k pokání.
  . Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny.
  . Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, (2Pt 3: 8-11)

  Proto, milovaní, očekáváte-li tyto [věci], vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. (2Pt 3: 14)

  [Zdroj: Český studijní překlad]

  Odpověď
 6. Sodoma a Gomora je opět předobraz, spravedliví nemohou zůstat v místě zkaženosti ale musí jím opovrhnout a opustit ho, nemilovat takové místo.

  Odpověď
 7. Ahoj, po přečtení musím konstatovat, že pokud se má všechno stvoření dočkat zjevení Božích synů a církev má konat větší divy, než Kristus, tak se přestaňme soustředit na vytržení/nevytržení, covid, oteplování, kůrovec, migranti atd., aby nám naše pozornost neutekla jinam. To by se nepříteli velmi líbilo.

  Odpověď
  • Ano, také si myslím, že nepřítel chce naši pozornost upřít jinam. Ale my se nemáme nechat zmást, tak jak nabádá apoštol Pavel v Efezským 6:
   10A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.
   11Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.
   12Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
   13Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
   14Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
   15obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘
   16a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
   17Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.
   18V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
   19aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia,
   20jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.

   Odpověď
 8. A kde je církev Kristova?

  Přestat spoléhat na Boha, nechat se očkovat a ještě mu za vakcínu děkovat, může být důkaz lehkovážnosti a vymytých mozků křesťanů, kteří raději poslouchají média hlavního proudu, než Slovo.

  Nejdřív vakcína, aby to člověk nedostal, pak druhá, aby se už nikdo nenakazil, před třetí křesťané začnou lhát, že to od začátku bylo kvůli lehkému průběhu, protože i po 3 posilovací dávce jsou tisíce znovu nakažených,“ k 16.11.21 10 600 lidí v Izraeli“, jen termín dalšího očkování není po 9-ti, ale už po 5-ti měsících. Jak takoví lidé skončí? O kolik bratrů přijdu? 🙁

  A co čtvrtá? Bude po 3 měsících, kvůli novým mutacím a pátá aby lidé získali spět např. ztracenou imunitu z předchozích očkování a pak bude konečně vše v pořádku, protože nás bude o 5 miliard očkovaných méně? Planeta se přestane oteplovat, kůrovec může začít žrát, protože dřevo nebude mět být pro koho a migranti budou mít místa také dost, protože proočkovaná Evropa bude mít dost prázdných nemovitostí? Bude se 2 miliardám lidí lehce vládnout při současných technologiích a když se nepodřídíš, budeš popraven?

  A kde je církev Kristova posledních dnů, mocní Boží synové? Mocnější, než první církev, jak je zaslíbeno v Bibli?

  Dnešní lidé mají informací přehršel a proto si myslím, že je přesvědčí jedině evangelium spojené se zázraky, protože oni ztrácí jistoty, zdraví a životy, protože nejsou očkovaní.

  Věřte mi, že i ten, kdo se s vámi nebude v běžném životě chtít bavit o Bohu, tak až ho naposledy navštívíte v nemocnici s tím, že se ta rakovina nedá zastavit, s vámi rád najde společnou řeč.

  Pán vidí svoje věrné, kteří zachraňují duše z nepřítelovy lopaty nehledě na to, jaký mají názor na různá témata. Díky Bohu za to.

  Valte evangelium co to jde, dokud to jde a to jakkoli. Polepte si auta třeba samolepkou JEZISTEMARAD.CZ, nebo JESUSFORYOU.NET nebo podporujte ty, kteří evangelizují, když vy na to nemáte odvahu, nechávejte letáčky na veřejných místech, na vaše weby dejte odkaz, kterému věříte, ptejte se lidí, co si myslí a řekněte jim, co si myslíte vy.

  Jsme v poslední době, nebo ne?

  Odpověď
  • Já si dovolím přidat jen pár postřehů na doplnění. Ať jsme v poslední době nebo ne, máme si neustále hlídat olej ve svých lampách. Nemáme otálet, i když si možná myslíme, že máme na vše ještě dost času. Skutečně nejsme pány svého času. Správné je také bezesporu připomínat proroctví ze SZ (viz. příspěvky pana Žohy a Realtoltka), ale zároveň se nechovejme jako Jonáš a neseďme uraženě pod schnoucím skočcem. Svět a lidé v něm touží po tom správném Spasiteli. Zde je opravdu důležité o Ježíši mluvit. Pokud my křesťané budeme jen hasit zlo na tomto světě sociální pomocí, politickými rozhodnutími (což je také jistě správné), ale nebudeme přitom mluvit o Tom, kdo nás k tomu dovedl, nesplníme své poslání. Pomůžeme lidem, kteří se otřepou, řeknou si, no, ti křesťané jsou teda hodní a obětaví (nebo možná i naivní a hloupí). A pak se zase vrátí ke svému smrtelnému životu v hříchu. Vždyť my známe nadčasové a univerzální řešení problémů tohoto světa – Ježíše Krista. Samozřejmě musíme počítat s tím, že tento svět nechce o Ježíši moc slyšet. Připomenu Marka Krajčího – vynikající dětský kardiochirurg a skutečný křesťanský politik. Nebál se své víry a nestyděl se za Ježíše. A co mu svět vyčítal? Projevy Ducha svatého. Svět se zděsil, že existuje síla, kterou zatím nechápe. Kterou nemůže zaškatulkovat do patřičných pouček. Marek Krajčí se stal terčem posměchu pro svou víru. Tak i my se staneme terčem posměchu, když vyznáme, že věříme v Ježíše Krista. To nás ale nemá odradit. Hodně dnešních „křesťanů“ přijalo formální víru. Chtějí souznít se světem, nechtějí vyčnívat. Modlitby, Duch Svatý? To přece nepatří na veřejnost, mohlo by je to urazit a pohoršit! OPRAVDU JE TO TAK? Proč tedy Ježíš přišel na svět a umřel na kříži? Abychom to decentně na veřejnosti přešli a raději dělali a říkali jen to, co po nás tento hříšný svět chce? Ne, my přece máme poslouchat svého Pána a Spasitele, Ježíše Krista a ne tento hříšný svět. Přistál mi ve schránce leták jednoho obchodní řetězce. Svět se mění, Vánoce zůstávají. Ano, takového Ježíše by svět chtěl. Stromeček, kapřík, hodný ježíšek s hodně dárečky. Ať si venku řádí Covid, my si naše vánoce nedáme vzít. Jaká pošetilost! Skutečnou radost, skutečný pokoj zažijeme jen s Ježíšem Kristem. A pak, jak nádherně psal Komenský v Hlubině bezpečnosti, bez ohledu na vnější svět, i my zažijeme skutečné bezpečí. A ještě nám zbyde síla se za hříšný svět modlit.

   Odpověď
   • A omlouvám se, proroctví nejen ze SZ ale i z NZ. Prostě z celého Písma. A opravdu tímto příspěvkem nechci negovat některé výše uvedené příspěvky, ale pouze je doplňuji. Ježíš skutečně potřebuje křesťany oblečené v plné Boží zbroji, kteří dokáží stát pevně ve víře a v Božím slovu.

    Odpověď
  • Pavle,

   církev byla dlouho lídrem v oblasti vědeckého poznání a šiřitelkou vzdělanosti. Žel, v 17. století se začala karta obracet, protože v církvi převládly fundamentalistické proudy trvající na doslovném výkladu písma. Například spor o Koperníkovu – Galileiho teorii sluneční soustavy byl obrovskou ostudou církevních představitelů a příčinou, že hodně lidí ztratilo víru. Rozchod církve s vědou pociťuje církev dodnes – většina lidí odmítá víru, protože si myslí, že Bible je v rozporu s vědou. Současní náboženští fundamentalisté, mezi něž patříte i vy, dělají křeťanské myšlence medvědí službu. Například když hlásají, že se máme spolehnout na Boha místo toho, abychom se nechali očkovat. Když si takovou řeč přečte sestřička z JIPky, která vidí, že drtivá většina jejích pacientů jsou lidé, kteří odmítají očkování, bude si o nás, křesťanech myslet, že jsme retardovaní. Přečtěte si následující odkaz kdo zaplňuje nemocnice a JIP a probuďte se! https://www.novinky.cz/domaci/clanek/kdo-zaplnuje-nemocnice-a-jip-40379239

   Odpověď
 9. A pro pana Pavla v (26.11. v 22:50, nejde mi odpovědět pod komentářem) – k tomu, kdo může spasit tento svět. Jedině Ježíš. A jakým způsobem bude svět spasen? Bojem proti klimatické změně? Proti kůrovci? Proti Covidu? Pane Pavle, vy neustále říkáte, že světu máme pomáhat milosrdenstvím, poznáním toho správného politika a Ježíše ani zmiňovat nemusíme, on si svět na to přijde nějak tak sám. Na to už velmi dobře odpověděl Ondra H. 25.11. v 17:44. Nejsem rozmazlený křesťan, který se chce jen modlit a nepřiložit ruku k dílu. Starám se o svoji a manželovu maminku, mám práci, tři děti a to všechno se snažím s pomocí Boží zvládat. Možná i proto, že jsem teď často s lidmi, kterým se blíží konec života (z důvodu věku, fyzická smrt na tomto světě je nevyhnutelná), tak vidím, jak moc je důležitý přesah i do věčného království. Tam, kde už není jen temnota hrobu a práchnivina kostí. Pane Pavle, to, že člověk je hluboce věřící, že se odevzdává Bohu, neznamená, že je líný nebo nevzdělaný. Třeba Marek Krajčí – je to vynikající dětský kardiochirurg, špička ve svém oboru. Určitě není líný nebo nevzdělaný. Ale třeba on je zrovna pro mě příklad křesťana, který správně pochopil slova Písma. Jde za Ježíšem, přiznává se k působení Ducha Svatého, nestydí se za svoji víru. A přesně to mu svět vyčítal. Zkuste si to, pane Pavle, přebrat v hlavě, než zase začnete hledat na wikipedii nebo jiných webech. Vaše víra se srazila na kopírování odkazů z internetových světských stránek. A napadání zde v diskusi všech, kdo vyznají, že hlavně VĚŘÍ v Ježíše Krista.

  Odpověď
  • Paní Olgo,

   my jsme nediskutovali o tom, kdo může spasit tento svět. My jsme diskutovali o vašem názoru: „Kdo dokáže lidi změnit? Jedině Ježíš. Pak je jistě vhodné se upřímně modlit, ať Ježíš lidem otevře oči a uši. Ať uvidí svůj hřích. My sami od sebe hříšný svět nezměníme. Proto se modlíme.“ Mně se nelíbí vaše představa, že všechno dělá Ježíš a my jsme tu od toho, abychom mu fandili. To je mylná představa. My jsme tu od toho, abychom společně s Bohem tento svět (který Bůh miluje) tvořili (měnili). Takže místo toho modlení za to, aby Ježíš otevřel lidem oči a uši, bychom jim měli otevřít oči a uši my sami.

   Budoucnost není dopředu nalajnovaná, budoucnost záleží na každém z nás. Takže Ondra H. nemá pravdu, když píše: „Každopádně je v dnešní době důležité lidi seznamovat také s tím, že příčiny globální krize nejsou řešitelné lidskými prostředky.“ Ve srovnání s minulými katastrofami je ta dnešní „krize“ procházkou růžovým sadem. A je otázkou, zda skutečně máme krizi.

   Pravé neštovice (Variola) jsou vysoce nakažlivým onemocněním s vysokou úmrtnost. Odhaduje se, že jen během 20. století tato choroba zahubila 300–500 milionů lidí. Ještě v roce 1967 onemocnělo 15 miliónů lidí a 2 milióny jich zemřelo. Na covid zatím zemřelo 5 milionů lidí. Tedy daleko méně. Zdálo se vám v roce 1967, že svět je v hluboké krizi?

   Přes obrovskou úmrtnost u pravých neštovic se hned po objevení vakcíny na konci 18. století protestovalo, i když tehdy ne kvůli omezení svobody, ale kvůli tomu, že se člověk nemá stavět proti vůli Boží. Jak vidíte, jsme to nakonec my, kdo činí křesťanskou myšlenku nevěrohodnou.

   Odpověď
   • Pavlovi V. Souhlasím, jste to Vy.
    Většina Vašich komentářů dělá křesťanskou myšlenku nevěrohodnou.

    Máte své vlastní evangelium a vůči skutečnému evangeliu o ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše Krista, které je o spáse od hříchů, aby člověk je mohl mít díky Bohu odpuštěny a smazány, máte uši uzavřené. Modlíme se za Vás.

    Odpověď
    • Pane Arone,

     asi jsem se nevyjádřil dost srozumitelně. Když jsem řekl, že někteří křesťané činí křesťanskou myšlenku nevěrohodnou, měl jsem na mysli ty, kteří tvrdili, že kdo se očkuje proti neštovicím, ten se staví proti Boží vůli. Snad uznáte, že když křesťan tvrdí takový nesmysl, křesťanské myšlence škodí. Stejně tak škodí křesťané, kteří šíří apokalyptické předpovědi, které se posléze nenaplní. O co lepší, než naříkat nad zkažeností světa, by bylo upozorňovat na konkrétní ničemy, co jich ve veřejném prostoru je (Putin, Trump atd.).

     Odpověď
     • Ničemů ve veřejném prostoru je spousta. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.

      Vy třeba vypouštíte fámu, že křesťané bojují proti očkování proti neštovicím. Podobně jste v diskusích už několikrát vypustil jinou fámu, že křesťané umožnili zvolení Hitlera. Jak to můžete vědět, byl jste u těch voleb? A i kdyby byl, jen Bůh vidí lidem do srdce. Je možné, že žádný křesťan (což není totéž, co člen církve) Hitlera nevolil.

      Paní Nedbalové píšete, že „…jsem proti vašemu názoru, že “ My sami od sebe hříšný svět nezměníme. Proto se modlíme.““ Bojujete tak proti ústřední křesťanské myšlence: člověk je slabý a hříšný, proto potřebujeme Boha a Jeho Syna Ježíše Krista, aby nás dal do pořádku. Tím, že uvěříme, že na Golgotě došlo Jeho obětí ke smazání hříchů u Boha toho člověka, kdo uvěří.

      Hříšný člověk si může troufale myslet, že má v rukou řešení pandemie. Ale protože se neptá Boha a nevěří v Něj, vymýšlí sám, jak vylepšit Boží stvoření urychlenou umělou nevyzkoušenou genetikou. Takové řešení může být tragické.

      Když budete bojovat proti křesťanům, bojujete proti Kristu. Potřebujete Krista i Vy sám, aby Vaše duše byla spasená. Potřebujete Boží skutky na kříži a Kristovo vzkříšení. Žádné Vaše skutky Vám před Bohem nepomohou.

     • Pane Arone,

      řekl jsem, že někteří křesťané se na konci 18. století protestovali proti očkování kvůli tomu, že se člověk nemá stavět proti Boží vůli. Neřekl jsem, že se tak chovají i dnes, jak tvrdíte vy. To není poctivé.

      V roce 1933, kdy Hitlerova NSDAP získala ve volbách 44% hlasů, bylo v Německu 95% křesťanů. Je tedy jasné, že Hitler byl zvolen křesťany, to je neoddiskutovatelné.

      Podle čeho soudíte, že já „bojuji proti ústřední křesťanské myšlence: člověk je slabý a hříšný, proto potřebujeme Boha a Jeho Syna Ježíše Krista, aby nás dal do pořádku. Nikdy jsem proti této myšlence nebojoval. Dokažte vaši pomluvu.

      Ti, kdo vynalezli očkování proti neštovicím, byli dobrodinci lidstva a přesto proti nim někteří křesťané protestovali ohánějíce se Bohem. Byli to hlupáci. Stejně tak i vy považujete za hřích vývoj vakcíny proti covidu.

      Já proti křesťanům nebojuji. Vy jim však svým fundamentalismem škodíte.

   • Pane Pavle, ano, my sami od sebe svět nezměníme. Nedokážeme ze světa odstranit hřích. Proto Bůh nám dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Skutečně jen Ježíš dokáže proměnit lidská srdce. Z pyšných a tvrdých srdcí dokáže udělat srdce živoucí a milosrdná. Pane Pavle, vy jste soudce a oddělujete zrna od plev. Očkovaní/neočkovaní. USA/Rusko. Babiš/Fiala. K očkování – Covid nejsou neštovice, covid je onemocnění podobné chřipce, které neustále mutuje a tudíž vyvinout univerzální vakcínu byl poněkud nerealistický slib. Netestování nás očkovaných pak vede k výraznějšímu šíření nemoci. Neříkám primárně, že očkování je špatné, ostatně i na chřipku má své opodstatnění. Ale v lidech se vzbuzovalo nereálné očekávání ohledně potření nemoci. Navíc – myslím si, že vysoce odborné debaty mají vést skuteční odborníci na odborných konferencích. Jinak se z toho stává pavlačová diskuse nás neodborníků. Zpátky k modlitbě – v praxi se mi ověřilo, že modlitba dokáže být účinná, i když někdy musíme trochu déle čekat, než se dostaví výsledek. Někdy také přijde řešení, které jsme nečekali, ale to řešení je lepší, než naše původní přání v modlitbě. A skutečně si myslím, že to všechno dělá Ježíš. Věřím, že Ježíš je ten, který mě vede. K milosrdenství, k pomoci, k lásce. Jedině Ježíš dokáže změnit nás lidi. Nikdo jiný. Tečka.

    Odpověď
    • Paní Olgo,

     napsala jste: „Neříkám primárně, že očkování je špatné, ostatně i na chřipku má své opodstatnění. Ale v lidech se vzbuzovalo nereálné očekávání ohledně potření nemoci.“ Nemáte pravdu. Portugalsko naočkovalo 89% obyvatel, Česko 60%. V Česku v poslední době umírá s covidem přes 100 lidí denně, v Portugalsku kolem 13 lidí denně. V Česku před covidem umíralo průměrně 300 lidí denně. Vidíte, že Portugalsko covid potřelo, my nikoliv. Zkuste hádat, co je toho příčinou.

     Virus mutuje, to je pravda, ale výzkumníci nespí a přizpůsobují vakcínu novým mutacím. Ale i stávající vakcína funguje, má pouze poněkud nižší účinnost.

     Paní Olgo, říkáte, že Ježíš vás vede. Ale ve věci účinnosti očkování jste se mýlila. To by znamenalo, že Ježíš vás vede špatně. Je správné se modlit, ale pro správnou orientaci ve světě je také nutné světu rozumět.

     Odpověď
     • Pane Pavle, my zde tyto debaty vedeme už z doby předcovidové. Ano, Ježíš funguje. Pokud jde o život věčný. Co se týče očkování, náš evangelický farář jde tento týden na třetí dávku. Katolický farář, když jsem byla na ekumenických modlitbách matek, mě přesvědčoval, že očkování je podezřelé. Hlavně tím, že jsou do něho lidé povinně nahnáni. Prý je to jak za komunistů. Když lidi naháněli do KSČ a SSM. Z toho mi plyne zásadní věc, co jsou pro nás kazatelé a co mají kázat? Očkování? Těžko, oni mají kázat Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného. Já se řídím zásadou, proč chodit ke kováříčkovi, když mohu jít ke kováři. Proč si informace medicínské zjišťovat v kostele? Proč se nezeptat raději lékaře? My křesťané máme přidat k evangeliu ještě příbalový leták k očkování? Ano, očkování funguje. Říkám to na základě medicinských poznatků. Ano, Ježíš funguje. Říkám to na základě Písma, vlastní zkušenosti a zkušenosti mých bratří a sester v Kristu.

 10. Pane Drápale, vidím, že se možná probouzíte z hlubokého spánku.

  Píšete zde: „Zamysleme se nad našimi rozhovory o situaci. Kolik je v nich kritiky na adresu vlády? A kolik je v nich modliteb za vládu? (Jaký je tento poměr? Obávám se, že asi tak deset ku jedné.)“

  Čtu pravidelně Vaše z podstatné části politické komentáře na KD. Kolik v nich bylo kritiky na adresu vlády? A kolik bylo v nich modliteb za vládu? Jaký byl tento poměr?

  Na závěr píšete. „Pamatujme ale na to, že soud začíná od domu Božího. Čiňme pokání.“

  Odpověď
 11. A pane Pavle, jak jste přišel na to, že ve věci očkování jsem se mýlila? Naočkovaná jsem hned, jak mi to bylo vzhledem k mé věkové skupině povoleno. 2. očkování 22. 6 .2021. Takže jak jsem se mýlila? Co jsem ve svém komentáři napadla, byla bezinfekčnost nás očkovaných. Očkovaní opravdu přenášejí Covid vesele dál. Nicméně lidem byla slibována Tečka. Naočkovat a už se nebudeme muset omezovat. Tak to hodně lidí pochopilo, bohužel. V minulé diskusi jsem psala – očkování, dobře, ale proč skoro nikdo nedodržuje pravidlo 3 R? Proč všechny státy zavírají hranice s příchodem Omicronu?

  Odpověď
  • Paní Olgo,

   opět se mýlíte. Nikdo nikdy nesliboval úplnou tečku za covidem na základě očkování. Naopak, lékaři říkali, že covid tu s námi bude napořád, podobně jako chřipka. Tak, jako chřipka, bude vyžadovat každý rok jinou vakcínu. Nikdo ani nesliboval, že očkovaní lidé nemohou být přenašeči covidu. Sleduji pořad Barbory Tachecí Koronavirus s Janem Konvalinkou na čro plus. https://plus.rozhlas.cz/koronavirus-s-janem-konvalinkou-biochemik-akademie-ved-odpovida-i-na-vase-dotazy-8185200 Vědec Konvalinka je bezvýhradný zastánce očkování. Je tam celá historie těchto pořadů. Můžete si to projít a zjistíte, že bezinfekčnost očkovaných nikdy nesliboval.

   Napsala jste: „Nicméně lidem byla slibována Tečka. Naočkovat a už se nebudeme muset omezovat. Tak to hodně lidí pochopilo, bohužel.“ Pochopili to správně. Skutečností je, že při dostatečné proočkovanosti, se opravdu už nebudeme muset omezovat. Portugalsko po dosažení vysoké proočkovanosti všechna omezení zrušilo a nemělo to neblahý vliv na míru šíření viru. Před několika dny se k lehkým omezením vrátilo, jinak by muselo zavřít hranice.

   Proč nikdo nedodržuje pravidlo 3R? Protože lidé nevěří vládě. Vláda pro ně není autoritou. Jestliže v Babišově vládě minstr zdravotnictví nařídí opatření (Adam – roušky na začátku druhé vlny) a premiér to druhý den zruší, jakou může mít vláda autoritu. V jiných zemích to, co vláda nařídila, také konrolovala a sankcionovala. Babišova vláda se sankcí neodvážila – musela by postihovat voliče ANO.

   Mnohem silnější důvod, proč lidé nedodržují vládní nařízení či doporučení k očkování, je působení prokremelských dezinformačních webů. Co Rusům vadí na očkování? Vůbec nic. Oni jen vědí, že tato otázka vytváří rozkol, ba nenávist ve společnosti a o to jim jde. Je to součást hybridní války proti nám. Je to veliké zlo. Kdybyste vy byla opravdu vedena Ježíšem, musela byste si toho všimnout. Musela byste si všimnout, že i mezi zdejšími, velmi pobožnými přispěvateli, jsou Putinovi pohůnci odsuzující očkování. Doporučuji přečíst následující, abyste se přesvědčila, jakým hnusem nás Putin zavaluje: https://manipulatori.cz/

   Odpověď
   • Pane Pavle, tento svět je plný hříchů. Proto potřebuje Spasitele. Ježíše Krista. Nenávist, tvrdost to všechno je dílem zlého. Poslední politik, který mě zaujal, byl Marek Krajčí. Pokud si hledáte jiného Spasitele než Ježíše, je to Vaše věc. Možná se spasíte sám, tak hodně štěstí.

    Odpověď
    • Ježíš řekl na adresu farizeů a zákoníků (Židů): „Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“ Byla tato „tvrdost dílem zlého“?

     Marek Krajčí je úctyhodný muž. Žel, provedl neuvěřitelnou hloupost, když jako ministr zdravotnictví objednal ruskou vacínu Sputnik V. Sputnik V byl původně schválen pro distribuci v Rusku na základě předběžných výsledků studií fáze I – II, které byly zveřejněny 4. září 2020. Světová zdravotní organizace v září 2021 zastavila proces posuzování vakcíny Sputnik V pro závažné nedostatky ve výrobním procesu. Evropská léková agentura EMA Sputnik V dodnes neschválila, protože Rusové nebyli ochotni umožnit inspekci ve výrobních továrnách. Rusové sami své vakcíně nevěří – je naočkováno jen 38% obyvatel.

     Jak jste přišla na to, že si hledám jiného spasitele než Ježíše?

     Odpověď
 12. Podle slovníku cizích slov je MANIPULÁTOR „člověk podsouvající své vlastní myšlenky, pocity a cíle jinak uvažujícím, cítícím a zaměřeným osobám i skupinám“.
  Podle této definice by byl manipulátorem například i pan Pavel V. 🙂
  Ale řekněme si pravdu – svět by možná bez manipulace nemohl vůbec existovat.
  Jediná cesta, jak manipulaci nepodléhat, je řídit se svým svědomím a být v Kristu.

  Odpověď
 13. Manipulátor je synonymem pro výraz demagog. Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci. — H. L. Mencken. Nepodléhat manipulaci vyžaduje nebýt hlupákem. Kdo je vlastně hlupák? Je to jinými slovy nevzdělanec a také člověk líný přemýšlet. Aby nemusel přemýšlet, najde si nějakého guru a bezmezně se mu oddá. Vzdělávání je pracné a navíc riskantní – člověk může narazit na informace, které mu vůbec nejsou po chuti. Vzdát se předsudku, kterému jsem věřil, je taková malá smrt. Musím v sobě jakoby nechat umřít starého člověka a svým způsobem se znovu narodit – být jakoby dítětem, které nemá žádné zkušenosti (ty, co jsem měl, byly mylné) a hledá novou, správnou cestu.

  Řekl bych, že svědomí má každý člověk poněkud jiné. Někdo vidí v Jánošíkovi dobrodince, jiný loupežníka. Jako kluk jsem Jánošíka bezmezně obdivoval. Vždyť bohatým bral a chudým dával. 🙂

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář