Dan Drápal / Omezit kritiku Západu?

Známý, kterého si vážím a s jehož názory se z velké části ztotožňuji, mě vyzval, abych v současné době omezil kritiku Západu. Je toho názoru, že Putinovo Rusko je velkým nebezpečím (v tom se s ním shoduji) a my nesmíme svými vnitřními spory Západ oslabovat. Je to velmi netaktické.

Nejeden progresivista se mě ptal, jestli mi nevadí, že podobné názory na manželství a rodinu, jaké zastávám, hlásají fašisté a Putin. Jakoby se předpokládalo, že pokud Putin nebo Kotleba nebo Orbán vysloví nějakou tezi, my bychom okamžitě měli tvrdit pravý opak, jinak se ocitáme v táboře odpůrců Západu. Někteří progresivisté jdou až tak daleko, že tvrdí, že jsme placeni z Ruska. To se stalo např. Janu Gregorovi z Aliance pro rodinu. Konkrétně pirátská poslankyně Olga Richterová Alianci obvinila, že je placená Putinem. Jana Jochová i Jan Gregor na ni podali trestní oznámení, protože se odmítla omluvit. Ale všichni dobře víme, že naše soudy nepracují zrovna rychle.

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Ke kritice Prohlášení představitelů církví

Od paní poslankyně mě to mrzelo, protože jsem na ni neměl nějaký negativní názor (jistě, naše názory se výrazně lišily, ale měl jsem za to, že je velkorysejší a pravdomluvnější, než se ukázalo). 

 Putinovi nevěřím ani slovo, ať má názory jakékoli. Ostatně ani nevím, zdá má vůbec názory; možná má jen plány a cíle. Ale pokud říká něco, o čem si myslím, že je to pravda, tak přece své přesvědčení neopustím. Ano, soudím, že uřezávání ňader patnáctiletým dívkám je zvrácenost. Sexualizace dětí už v mateřské škole je zvrácenost. Tvrzení, že blokátory puberty působí pouze vratné procesy je lež. Vnucování progresivistických názorů na firemních akcích je zrůdnost. Zaměstnavatel by se vůbec neměl zajímat o sexuální orientaci zaměstnanců, natož aby se pokoušel ji změnit. Putin Neputin.

Věřím v Boha. Věřím, že dal světu a lidstvu určité řády, jejichž porušování není bez následků. Konkrétně mám na mysli rostoucí sebevražednost v určitých segmentech obyvatel (zejména u dospívajících dívek) a prudký nárůst psychických onemocnění. 

Co když je Putin Boží trest? Z Bible víme, že být nástrojem Božího trestu není žádné terno. Plyne z toho snad, že se nemáme bránit? Jsem přesvědčen, že nikoli. Nicméně potřebujeme činit pokání ze svých hříchů. 

  SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Zmatení pokračuje

A musíme soudit spravedlivým soudem. Tušl a Čermák byli odsouzeni spravedlivě (byť výše trestu mi nepřipadá přiměřená), protože vyzývali k násilí. Ale proč nebyl souzen starosta Prahy – Řeporyjí Pavel Novotný, který mluvil velmi podobně, leč v opačném gardu? Neměříme-li stejným metrem, pak svou demokracii – a svou zemi – oslabujeme. 

 Naše síla je právě v tom, že soudíme vojáky, kteří v Afghánistánu podle všeho umučili zajatého Afghánce, který zabil dva jejich spolubojovníky. Jenže ta síla není tak silná, protože budou souzeni až poté, co všechno zdokumentovali Američané – naši se to snažili zamést pod koberec. Neříkám, že jednání českých vojáků není pochopitelné – je víc než pochopitelné. Ale to neznamená, že je správné.

 To, co Západ odlišuje od jiných kultur a civilizací, je schopnost sebereflexe, vedoucí někdy k přiznání vlastních chyb. Patří k ní rovněž velkorysost k odpůrcům a jinak smýšlejícím. Mučení zajatců je zrada Západu. Upozornění (chcete-li, udání), že „naši“ se dopouštěli zvěrstev, zradou Západu není. 

Pokud někdo nadává na Evropskou unii, dokazuje svým způsobem převahu Západu, protože mu u nás nehrozí, že by například vypadl z okna. 

Mnozí progresivisté například kritizují Západ za fenomén otroctví. Přitom západní civilizace byla jediná, která otroctví zpochybnila a postarala se o jeho zrušení. Progresivisté vám neřeknou, že po několik století piráti ze severní Afriky unášeli celé vesnice při pobřeží Středozemního moře a prodávali unesené lidi do otroctví. Neřeknou vám, jakou roli v boji proti těmto únosům sehráli Maltézští rytíři. Neřeknou vám, že Británie v devatenáctém století vynaložila značné prostředky na boj proti transatlantickému obchodu s otroky. Ano, jednostrannost a zaujatost progresivistů je zradou Západu. Ale zradou Západu by rovněž bylo, kdybychom progresivisty za jejich názory a tvrzení zavírali. Síla Západu – a jeho smysl – je právě v tom, že vytváří prostor pro dialog a pro odlišné názory.

Můj známý, kterého jsme zmínil na počátku článku, možná soudí, že Západ neunese vše. A má v tom v podstatě pravdu. Západ nezradí sám sebe, dokud v něm bude dostatek lidí, kteří jsou ochotni ho bránit. Kteří alespoň trochu chápou jeho přednosti před jinými kulturami. Ale Západ neunese vše. To, zda přežije současný nápor populismu, není vůbec jisté. To, co je na Západě cenné, je vlastně ohroženo neustále. A je ohroženo jak těmi, kdo svobodu slova popírají, tak těmi, kdo ji zneužívají. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 9. srpna 2023 Foto: Pixabay – Socha svobody

Tags: ,,,,

46 Komentáře

 1. Celé své mládí (v dobách studené války) jsem poslouchal jednostrannou kritiku Západu. Většina lidí této komunistické propagandě nevěřila – až na výjimky. To, když kritiku Západu vyplodila nějaká všeobecně uznávaná osobnost žijící na Západě a byla pak převzata komunistickými médii. Taková informace měla úplně jinou váhu, než traktát nějakého „svazáka“ v Rudém právu.

  Mým nezávislým zdrojem informací bylo rádio Svobodná Evropa. Ale, přiznám se, že jsem jí příliš nevěřil. Zdálo se mi, že její informace jsou přehnané, že Svobodná Evropa dělá politickou propagandu jako komunisté – jen s opačným znaménkem. Tak například jsem nevěřil na hrůzy katyňského masakru. Jaké pak bylo moje překvapení, když se ukázalo, že Svobodná Evropa mluvila čistou pravdu. Moje pochybnosti o Západu byly vyvolány takzvanými „užitečnými idioty“ – západními novináři, kteří se zaklínali heslem „padni, komu padni“.

  Toto heslo zní velice ušlechtile, ale je ve své podstatě nemorální. Vysvětlím na příkladu: Představte si, že k vám domů přijde gestapák a ptá se, kde je ve vaší vesnici schován žid. Vy si řeknete: Když řeknu pravdu, zabiju ho tím. Když zalžu, budu mít hřích a moje duše se bude smažit v pekle. Pak si vzpomenete na zásadu: Padni, komu padni. Jinými slovy: Pravda má přednost bez ohledu na okolnosti. A tak řeknete pravdu.

  Lidský život nelze regulovat nějakými poučkami. Nelze totiž vymyslet spravedlivý zákon. Žádný zákon totiž nemůže pamatovat na všechny životní situace a tak za určitých okolností nutně bude nespravedlivý. Život je plný dilemat, kdy různá přikázání stojí proti sobě. Tak například někdy může být morální porušit páté přikázání „nezavraždíš“. Už jsme se zde shodli, že člověk má zvažovat „vyšší princip“.

  Demokracie je nesmírně křehký systém, jehož existence permanentně visí na vlásku. Neustále hrozí, že lidé si demokraticky odhlasují vládu totality. To se například již stalo v Maďarsku. Chtěl bych ujistit pisatele tohoto článku, že až k tomu dojde, bude po principu „padni, komu padni“ veta. Lidé, kteří se dnes zaklínají svobodou slova, například SOSP https://manipulatori.cz/spolecnost-pro-obranu-svobody-nejen-kremelske-propagandy/ až se dostanou k moci, tu svobodu zruší. Lidé jako Petr Drulák, Jana Zwyrtek Hamplová, Jiří Ovčáček, Luboš Xaver Veselý … totiž nepokrytě straní Kremlu.

  Odpověď
 2. Konečný Fr.

  Komunisté před pádem režimu přímo nabádali lidi ke kritice, ale ke konstruktivní kritice. Nebylo možno kritizovat vedoucí úlohu strany, to by byla destruktivní kritika. Nakonec se ten režim zhroutil. A dnes je to stejné. Něco shnilého je nejen v EU, ale v celé atlantické civilizaci.
  Stranit Kremlu? Viníkem války na Ukrajině je podle mne Západ – USA a EU, protože se NATO rozšířilo na východ, přičemž porušilo sliby dané tehdy SSSR, jako záruku za sjednocení Německa. Straním snad Kremlu? Nestraním, pouze říkám pravdu.

  Odpověď
 3. Olga Nedbalová

  Dovolím si připojit malou poznámku. Možná je od nás alibistické, když kritizujeme Západ nebo Východ. Tyto dvě světové strany přece za nic nemohou. Tak jako Jih se Severem. To, co je špatné, je jednání lidí. Konkrétní činy, konkrétní lidé. Ano, Ježíš třeba kritizoval farizeje, říkal jim Plemeno zmijí. Přesto jednoho z nejzarytějších farizejů Saula si povolává, aby jako Pavel byl jedním z obhájců Jeho království. Možná je více křesťanské dělení na svaté (oddělené) a světské. Jen v té své svatosti nesmíme upadnout do povýšenectví nad světem. I Ježíš hořce pláče nad Jeruzalémem, který Ho odmítá. I když by se mohl jen tak ušklíbnout a říci: „Dobře jim tak, mají co chtějí.“
  Pak tedy v konkrétních případech může mít pravdu jak pan Pavel V, pan Drápal i pan Konečný. Špatné skutky činí lidi všude a bez ohledu na světové strany. Díky Bohu a díky Kristu, tak i lidé bez ohledu na světové strany, mohou nést Ovoce Ducha Svatého. Skuteční Kristovi následovníci se vždy projeví. Tam, kde jsou, může alespoň na chvíli působit Boží království.

  Odpověď
 4. Konečný Fr.

  Československo se po svém vzniku orientovalo na Francii. Netrvalo to dlouho a Západ se neosvědčil jako spolehlivý spojenec. V pohraničí nám z té doby zbyly pomníky v podobě pohraničních pevností. Po válce mnoho lidí podpořilo orientaci na Východ a jak to bylo dál také víme. Dnes jsme opět v pevném svazku bratrských zemí EU, kde je i ona zmiňovaná Francie. A právě Francie by pro nás měla být varováním, abychom neskončili podobně. Západ nás kdysi zradil a ani dnes bychom v Západu neměli hledat spásu. Středovýchodní Evropa potřebuje svojí velmoc. A žádná jiná zde není, než Rusko.

  Odpověď
 5. Ježíš byl v neustálém sporu s farizeji a zákoníky pro jejich fundamentalismus. Považovali ho za heretika. Vytýkali mu, že se vzpírá Mojžíšovu zákonu. On jim oponoval, že nestačí jen slepě dodržovat Zákon. Že takové jednání může vést k nespravedlnosti. Že se člověk nemůže řídit jen Zákonem, ale také rozumem a hlavně srdcem (citem). K tomu účelu Ježíš vymýšlel modelové situace (podobenství) s otevřeným koncem, aby pak vyzval své posluchače, aby sami rozhodli, jaké řešení je správné.

  Pokusil jsem se vytvořit podobenství pro novináře, který se řídí zásadou „padni, komu padni“:

  Jste učitel na základce. Váš kolega a přítel má máve své třídě problém s jednou vzdorovitou puberťačkou. Když to překračuje všechny meze, rozhodne se udělit jí veřejnou důtku. Slečna pláče, ale jsou to slzy vzteku. Druhý den se objeví její otec – bohatý a velice vlivný člověk, donátor školy. Žádá po učiteli, aby veřejné pokárání vzal zpět, že ho jinak zničí. Učitel necouvne. Zhrzený otec proti němu rozpoutá kampaň plnou pomluv (dezinformnací) a obviní ho, že jeho dceru sexuálně obtěžoval. S překvapením zjistíte, že někteří učitelé z vašeho sboru onoho otce podpoří – asi s tím, že později svoji podporu výhodně zobchodují. Otcovým hlavním argumentem je, že váš přítel v minulosti už jeden takový karambol měl. Je to strašně dávno, nikdo už neví, zda na tom bylo zbla pravdy. Jen vy víte, jak to tenkrát bylo. Strašně jste to tehdy v soukromí svému příteli, začínajícímu kantorovi vyčítal. Dal si říci a vztah se svou žačkou ukončil. Nyní je na vás činěn nátlak, abyste řekl, zda ten vztah skutečně existoval. Co uděláte?

  Odpověď
 6. Paní Olgo,

  kdybych měl stručně shrnout vaši repliku, pak by její vyznění bylo následující:

  Ve světě se sváří různé politické síly. Žádná z nich není ideální, tudíž jsou jsou všechny přibližně stejné. Masaryk nebo Hitler? Žádný rozdíl mezi mimi?

  Nejvíce mě zarazilo, že nick Konečný Fr. podle vás má pravdu.

  Odpověď
 7. Olga Nedbalová

  Pane Pavle, tak jsem to nemyslela. Hitler nebo Masaryk byli konkrétní lidé. Ti se vskutku mohou projevovat dobrými nebo zlými činy. Spíše jsem měla na mysli, pokud používáme řečnické obraty typu hodný Západ nebo zlé Rusko. To jsou neživé věci a ty ze své podstaty nemohou být dobré nebo zlé.

  Odpověď
 8. Souhlasím s paní Olgou. Myslím si, že je špatné takto rozdělovat a stát na straně západu nebo naopak východu. V každém národě jsou zlovolníci nebo lidé konající dobro. Naše země byla utlačována jak východem, tak západem. Nemůžeme vzhlížet k Americe a EU, nebo k Rusku, to bychom vzhliželi k jejich vůdcům, kteří páchají zlo. Můžeme a musíme vzhlížet jen k Pánu Ježíši a stát na straně pravdy. Jestliže genderová ideologie, plány WHO, OSN, světového obchodního fóra jsou proti Bohu, tak s nimi přece nemůžeme souhlasit. Důležitá je pravda Božího slova.

  Odpověď
 9. Je vskutku tragické, že dnes řada lidí, kteří se považují za křesťany, má jakousi nutkavou potřebu pořád soudit tento svět a dohadovat se mezi sebou, zda je lepší Zelenskyj nebo Putin, Biden nebo Si apod. Proč se raději místo těchto světských sporů, které jako rakovina metastázují i do církve, neřídí slovy apoštola?

  „Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!“ (1 K 5:12-13)

  Ty, kdo jsou ve světě, bude soudit Bůh. Copak tomu ti prý křesťanští společenští kritikové nevěří, že se mu stále chtějí „plést do řemesla“?

  Vládcem tohoto světa je ďábel (L 4:6; J 14:30). Proto celý svět ve Zlém (tj. v něm) leží (1 J 5:19). Jaký smysl potom má dohadovat se, zda nějaká ďáblova frakce je lepší nebo horší než jiná jeho frakce? Zda jsou lepší komunisté nebo nacisté nebo demokraté? Vždyť jsou to všechno jen titíž ďáblovi hráči, akorát v rozdílných dresech, kteří se mezi sebou ustavičně handrkují a vraždí, čímž jen naplňují odvěké ďáblovy tužby, neboť on byl vrahem od počátku (J 8:44).

  Zabýval se snad Ježíš posuzováním zločinů Tiberia nebo Piláta či Pavel posuzováním zločinů Nerona? A že to byli zločinci par excellence…

  Také nechápu, proč by se měli křesťané starat o nějakou světskou svobodu slova. Ježíšovi následovníci mluvili bez ohledu na to, zda jim to někdo dovoloval či nikoli a často za to zaplatili svými životy. To byla jejich duchovní svoboda slova, která se nemusela doprošovat něčího dovolení mluvit či psát. Dnešní křesťané však evidentně zpohodlněli a nechtějí už nést svou kůži na trh. Proto se pro ně stává klíčovou otázkou světská svoboda slova v tom či onom státě, o níž se ovšem v NZ vůbec nepíše, že bychom o ni měli usilovat. Nehledě na to, že ani nikde na světě plná politická svoboda slova neexistuje. Vždy jen relativní…

  Odpověď
 10. Západ nebo Východ za nic nemohou. Normální Němec nebo normální Rus netouží jít do války, ale chce žít normální život. Konkrétní lidé – tam je třeba hledat to zlo. Války vyvolávají lidé, kteří mají moc – vlády, a to z rozličných důvodů. Tato válka není válkou Ruska s Ukrajinou, ale v první řadě válka Západu s Ruskem prostřednictvím Ukrajinců a jiných žoldnéřů. Tedy střet velmocí o světovládu. Je třeba zájmem běžného Američana, aby USA ovládali celý svět? Nedá se to vyloučit, ale spíše si myslím, že jeho cílem je, aby se mu žilo dobře. My máme svoji malou hezkou zem a mně by nikdy nenapadlo, že bych třeba měl jít zabrat Slovensko, aby ta naše zem byla větší. To jsou všechno plány těch mocných. Za 1.sv.války si myslím, že bylo asi minimum Čechů, kteří toužili položit svůj život za císaře pána a jeho rodinu. Hašek to pěkně napsal ve Švejkovi. Té knihy si važme. Za co bych měl jít bojovat proti Rusku? Za naší úžasnou demokracii, green deal nebo LGBT?

  Odpověď
 11. Olga Nedbalová

  Pan Ašer mi připomněl jednu pro zásadní věc. Já osobně se vůbec necítím jako křesťan, který může druhé soudit. I z tohoto důvodu jsem se již přestala účastnit debat nad světskými záležitostmi (hlavně politickými) a v některých případech i nad záležitostmi víry. Oceňuji ovšem všechna křesťanská společenství, jejichž starší vyučují zdravému učení a která se řídí těmito slovy (Titus 1)
  5Nechal jsem tě na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. 6Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který má věřící děti, jimž nelze vytknout prostopášnost nebo vzpouru. 7Představený musí být jakožto Boží správce bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivý, opilec, hrubián ani prospěchář, 8ale pohostinný, milovník dobra, rozvážný, spravedlivý, svatý a ukázněný. 9Musí se pevně držet spolehlivých slov Pánova učení, tak aby uměl nejen povzbuzovat zdravým učením, ale i přemáhat odpůrce.
  10Je totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, 11a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký zisk učí nemístným věcem a rozvracejí tak celé rodiny. 12Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: „Kréťané jsou věční lháři, zlé bestie, líné pupky!“ 13Měl úplnou pravdu. Proto je přísně napomínej, ať jsou zdraví ve víře 14a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od pravdy.
  15Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic – nemají totiž čistou mysl ani svědomí. 16Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat jakékoli dobro.
  Titus 2
  1Ty ale vyučuj, co patří ke zdravému učení. 2Starší muži ať jsou střídmí, ušlechtilí, rozvážní a zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.
  3Také starší ženy ať se chovají, jak se sluší na svaté: ať nepomlouvají a nepropadají opilství, ale jsou vzorem dobroty. 4Ať učí mladé ženy milovat své muže a děti, 5být zdrženlivé a cudné, pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst.
  6Podobně napomínej ke zdrženlivosti i mladíky. 7Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V učení měj poctivost a vážnost, 8mluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého.
  9Služebníky uč, ať se podřizují svým pánům, ať jsou vždy příjemní, ať neodmlouvají 10a neokrádají, ale jsou věrní a naprosto spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha.
  11Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. 12Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, 13v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. 14On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.
  15Toto uč. Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.

  Je nesmysl chtít dát do pořádku svět, když nemáme často v pořádku ani vlastní sbory.

  Odpověď
 12. Kdybych měl charakterizovat étos P. Ašera, Olgy Nedbalové, Evy A. a Konečného Fr., podle nich nebylo rozdílu mezi nacisty a jejich židovskými oběťmi v koncentrácích. „Vždyť to byli všechno jen titíž ďáblovi hráči, akorát v rozdílných dresech, kteří se mezi sebou ustavičně handrkují a vraždí, čímž jen naplňují odvěké ďáblovy tužby, neboť on byl vrahem od počátku“ – to je citace prohlášení P. Ašera z 10. srpna 2023 16:17.

  Paní Olga Nedbalová ve svém příspěvku z 11. srpna 2023 6:11 říká: „Já osobně se vůbec necítím jako křesťan, který může druhé soudit. I z tohoto důvodu jsem se již přestala účastnit debat nad světskými záležitostmi (hlavně politickými) a v některých případech i nad záležitostmi víry.“ Vyvolala tím u mě vzpomínku na Adolfa Eichmanna, který nesl obří díl viny za holokaust židů během 2. světové války. Je zajímavé, že pocházel z rodiny praktikujících protestantských křesťanů. Jeho rodiče, podobně jako Olga Nedbalová, „nesoudili druhé“, totiž vůbec se o politice doma nebavili.

  Izraelci po válce Eichmanna unesli z Argentiny a postavili před soud. Mladá doktorandka Hannah Arendtová dostala svolení ve vězení Eichmanna navštěvovat a mluvit s ním. Napsala pak o tom knihu „Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla“, která vyvolala ve světě poprask. V knize odhaluje, že Eichmann nebyl žádné vraždící monstrum, ale úředník, který se snažil co nejlépe plnit příkazy svých nadřízených a platné zákony (včetně těch norimberských). Necítil proto žádné výčitky svědomí. Vždyť on jen naplňoval „přikázání“ apoštola Pavla (Římanům 13,1-2): „Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.“

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%A9_z%C3%A1kony

  Můj kamarád s oblibou používal přísloví: Na každou svini už se vaří voda (Boží mlýny melou pomalu, ale jistě).

  Odpověď
 13. Pane Drápale, děkuji vám za přínosný komentář.
  Co se týká vámi zmíněného p. Novotného, i pro mě je záhadou,
  že jeho nenávistné výroky vůči českému národu „nikomu nevadí“.

  Odpověď
 14. pro Evu A.

  …. Nemůžeme vzhlížet k Americe a EU, nebo k Rusku, to bychom vzhliželi k jejich vůdcům, kteří páchají zlo….(10. srpna 2023 15:16)
  ——————————————————————————————————————-
  Když Američtí vojáci osvobozovali v Německu koncentrační tábory a viděli tam ty nepředstavitelné hrůzy, ptali se Němců: Jak jste vy, národ velkých duchů, jakým byl například Goethe, mohli páchat takové zvrácenosti? Ti lidé odpovídali: „Za všechno může Hitler. My jsme jen plnili jeho příkazy. Kdo neposlechl, šel ke zdi.“ Tato idea, že za všechno může vůdce, je falešná, jak ukázal ve své knize Otázka viny (křesťanský) filozof Karl Jaspers. Vinu nenesl jen Hitler a ti, kdo ho volili, ale také všichni ti, kdo nic neudělali, aby nebyl zvolen. V demokratickém státě je pánem (vládcem) volič. Politici jsou jeho sluhové. Někdo může říci, že Němci netušili, kam až Hiter může zajít. Omyl, Němci věděli, že Hitler je zločinec odsouzený za vzpouru (Pivní puč, 1923). Proč ho tedy volili? Slíbil jim, že napraví údajně nespravedlivý výsledek 1. světové války, kdy na Němce byly uvaleny obří reparace vynucené Francouzi, jejichž země byla po 1. světové válce úpně zničená. Kvůli velmocenským zájmům zabila miliony mužů. První světová válka však za sebou nechala i zdevastovanou krajinu. V kategorii „lidský život nemožný“ po ní ve Francii skončilo 1 800 čtverečních kilometrů. Dnes jich zahrnují „Rudé zóny“ sto. Tamní půda vydává pořád munici, zbavit ji válečných následků může trvat až 700 let. Zdroj: https://www.idnes.cz/xman/styl/rude-zony-bitva-u-verdunu-prvni-svetova-valka-francie-munice.A210707_144423_xman-styl_fro

  Něco podobného se nyní odehrává v Rusku. Rusové věděli, že Putin je bývalý důstojník komunistické KGB, že od roku 2000, kdy převzal moc v Rusku, bylo zavražděno více než 130 tamních novinářů. Přesto ho stále podporují. Putin řekl, že rozpad Sovětského svazu byl největší tragédií a slíbil jim, že Rusku vrátí status velmoci, před níž se budou všichni ve světě znovu třást. Motivem Rusů, kteří Putina podporují, je obyčejná pýcha.

  Existují však i Rusové, kteří chápou, že Putin je nový Hitler či Stalin. Ti jsou zděšeni a nevědí, co dělat. Už proto, že Putina oficiálně podporuje i ruská pravoslavná církev – dodává mu legitimitu. Jí pak dodává legitimitu skutečnost, že evropští a američtí křesťané se nedokážou od ruské pravoslavné církve veřejně distancovat. Místo toho řeší banality (LGBT).

  Odpověď
 15. Rozdíly mezi lidmy, národy a rasami pochopitelně jsou. Je však nutno rozlišovat. Zeptejte se lidí u nás nebo jinde zda si přejí válku, zda chtějí chudobu apod. Drtivá většina lidí si přeje žít klidný a spokojený život. A pak je tady malá skupinka velice bohatých lidí, kteří na válce vydělávají. Není možné to míchat dohromady. Války vedou mocní a lidé do nich často bývají zataženi proti své vůli. Mnoho nacistů byli hodní věřící lidé, kteří do války byli přinuceni. Jejich vinou mohlo být to, že šli s davem a neměli odvahu trpět za své názory.

  Odpověď
 16. Němci se chtěli revanšovat za prohru v 1. světové válce. Historici říkají, že 2. světová válka byla jen pokračováním 1. světové války. Podobně i Rusové lační po pomstě za prohru ve studené válce. V Rusku vycházejí aktualizované učebnice dějepisu, které mají nově interpretovat pád Sovětského svazu, éru prezidentství Vladimira Putina či příčiny probíhajícího konfliktu na Ukrajině. Podle Michaila Kopici, ruského učitele žijícího v Černé Hoře, se však jedná jen o další nástroj v arzenálu kremelské propagandistické mašinérie. „Revanšismus je pro (ruskou) společnost velmi silná a mobilizující věc. A tento pocit porážky pak vytváří pocit morální spravedlnosti,“podotýká. Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/je-to-jen-soucast-propagandisticke-masinerie-v-rusku-vychaze/r~38365b60383011ee93abac1f6b220ee8/

  Odpověď
 17. k vyjádření Konečného Fr. 11. srpna 2023 15:31

  “ Mnoho nacistů byli hodní věřící lidé, kteří do války byli přinuceni.“ –
  ———————————————————————————————————
  Sním, či bdím?

  Odpověď
 18. Olga Nedbalová

  Pane Pavle, my dva se asi nikdy neshodneme. Vy více upřednostňujete pohled lidský a lidské principy. Třeba – vyšší princip mravní – myslíte si, že je v souladu s Písmem? Z lidského hlediska je to pochopitelné, vždyť i naše Ústava nám dává právo bránit se a použít k tomu zbraň (v rámci patřičných zákonů). Pan Konečný Fr. správně podotkl, většina největších konfliktů vznikla z rozmaru mocných lidí. Tedy,ne že by prostí lidé nebyli chamtiví, závistiví a zlí. Jen nemají takovou moc a takové prostředky, aby rozpoutali globální konflikt. Pokud by mocní lidé tohoto světa poslouchali Boha a řídili se Jeho pravidly, zřejmě by část starostí ubyla. Kdyby to udělali všichni lidé, zmizelo by zlo úplně. Ale proč člověk nechce poslouchat Boha. Proč nechce přijmout Ježíše Krista za svého Pána? Jejich pyšné srdce, zaslepené oči a ucpané uši jim to nedovolí. Neslyší, nevidí. Nechtějí své kamenné srdce vyměnit za živoucí. Odmítají přiznat, že vina je na jejich straně. Pokořit se před Bohem, odhodit svou pýchu a kleknout před ním na kolena, a to vše skutečně, ne jen jako naučený náboženský rituál, je to pro ně nemožné. Ano, máte pravdu v tom, že takovým lidem nepomůže, pokud budou chodit do kostela, mumlat svoje naučené formulky, farizejsky se k Bohu lísat. Přitom mimo prostor kostela budou páchat zlo, pomlouvat, vraždit, smilnit, šidit chudáky a budou nemilosrdní. Bůh vidí každému do srdce, takže se nebojím, že nikdo z nich následně nebude po zásluze souzen. Když se člověk nad tím vším zamyslí, propadne panice. Pokouší se být dokonalý a ono to nejde. Ne, člověk sám sebe svými zásluhami prostě nespasí. NIKDO z lidí není tak dokonalý, aby to dokázal. Ale paradoxně – Bůh i přesto všechno nás miluje. Dokonce tak moc, že nám dal svého jednorozeného Syna (Jan 3:16-21):
  „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.“
  Pane Pavle, pro mě to není žádná fráze. Pro mě je to ta nejúžasnější zvěst na světě, kterou jsem kdy slyšela. A také nejmoudřejší rada do života, kterou jsem kdy dostala. Vůbec celé Písmo je úžasná kniha a čím více ho čtu, tím více to oceňuji.

  Odpověď
 19. Karel Krejčí

  Podle Písma je nepochybné, že veškerá autorita pochází od Boha. Nikdo nemůže přijít ke Kristu, pokud jej Bůh nepřitáhne. On je hlavou vládců i panovníků, stejně jako hlavou křesťanů. Celý svět je pod Boží autoritou a pokud nevěřícně kroutíme hlavou, jsme to my sami, kdo vedeme boj s Bohem. Jsme to my, kdo jsme vůči Bohu ve vzpouře. Nejsou to „ďábelští vládcové“, kteří rozdmýchávají války, ale je to ve skutečnosti naše vzpoura, naše nevěra, naše pýcha vůči Bohu.

  Odpověď
 20. Paní Olgo,

  znovu opakujete, že „většina největších konfliktů vznikla z rozmaru mocných lidí.“ Je to lež, kterou šíříte jako svoje alibi. Četla jste vůbec, co napsal Karl Jaspers o vině za druhou světovou válku? Že to nebyla jen vina Hitlera a jeho nejbližší smečky, ale vina těch Němců, kteří volili nacisty a i těch, kteří neudělali nic, aby se Hitler nedostal k moci? Jste si vědoma, že i v naší zemi jsou lidé, kteří chtějí zničit svobodu a demokracii jako Hitler v Německu či Stalin v Rusku (a zavést teror)? Jste se vědoma své odpovědnosti za to, aby zlo nezvítězilo?

  Píšete: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život..“ Co znamená věřit v Božího Syna? Žít podle jeho vůle. Vy však veřejně deklarujete, že se nezajímáte o politiku, což znamená, že vás nezajímá, jak jiní lidé trpí. Tím dokazujete, že Písmo jsou pro vás jen ty fráze.

  Odpověď
 21. Klidně můžete snít. Když měl někdo na sobě nacistickou uniformu, tak před sebou vidím nacistu. A sovětský voják by s ním nediskutoval, ale okamžitě zastřelil. Na těch uniformách také byl nápis – Gott mit uns. Tak nacisti byli věřící. Do hlavy ale člověku nevidíte a jestli je někdo nacista, o tom rozhoduje právě to co má v hlavě a ne na sobě. Šaty dělají člověka. Vysvětlivky pro mudrce.

  Odpověď
 22. To p. Pavel a Konečný: p. Konečný se zjevně upsal. Nacizmus byl natolik agresívní a jednoznačná ideologie s pohanskými prvky, že si neumím představit přesvědčeného nacistu a hodného křesťana zároveň. V Hitlerových armádách bylo ale jistě i mnoho dobrých lidí a věrných křesťanů, kteří byli k účasti třeba přinuceni. Například syn známého evangelisty W. Busche, který aktivně proti nacizmu a válce vystupoval. Jeho syn byl věrný křesťan a měl poruchu srážlivosti krve, byl kvůli otci odvlečen na východní frontu, kde rychle zemřel. Podobně vystupuje ve vzpomínkách lidí více podobných postav. V samotném Berlíně, kde nacistická podpora a kontrola byla největší, ukrývali navenek loajální Němci 10 000 židů s hrozbou při prozrazení popravy celé jejich rodiny. Dokonce v koncentrácích byli strážní, kteří aktivně pomáhali vězňům. Ano, mohli vystoupil politicky, ale snažili se v rámci svých možností o odpor a pomoc okolí. Kdo nezažil komunizmus, může soudit snáze…

  Odpověď
 23. to Petr Adamec

  Ne všichni Němci volili Hitlera. Mnozí z nich před ním varovali a když se chopil moci, byli perzekuováni. Většina z nich předstírala, že o utrpení svých spoluobčanů neví, že se jich to netýká. Ale věděli o tom velmi dobře. Bylo jim to lhostejné. Věřím, že tato lhostejnost bude zvážena a že dostanou, co si zaslouží. Stejně tak bude zvážena i lhostejnost lidí jako Olga Nedbalová vůči trpícím Ukrajincům.

  Za komunistické totality někteří komunisté tajně pomáhali utlačovaným lidem proti svým nadřízeným ve straně. Zasluhují vděčnost? Nacista Oskar Schindler zachránil ve své firmě 1200 židů před smrtí. Když mu děkovali, řekl, že k tomu nemají důvod, že on sám je také nacista.

  Odpověď
 24. Karel Krejčí

  O paní Nedbalové jsem si ohledně jejího vztahu k Bohu vytvořil úsudek, který nemůže změnit žádné novinářské glosování, ušité dobově „na míru“. Žádná černobílá vstupenka do nebe, ale skutečný vztah a láska k našemu Pánu a Jeho Stvoření. Dary Ducha svatého, to je skutečný závdavek, to je ona jistá vstupenka do nebe …

  Odpověď
 25. Ad pavel v

  Napsal jste:

  “Kdybych měl charakterizovat étos P. Ašera, Olgy Nedbalové, Evy A. a Konečného Fr., podle nich nebylo rozdílu mezi nacisty a jejich židovskými oběťmi v koncentrácích.“

  Já jsem sice Židy ve svém příspěvku nezmiňoval, ale pokud jste si je tam dosadil sám, budiž. Vy si myslíte, že Židé jako Trockij, Kameněv, Zinovjev, Radek, Sverdlov, Jurovskij, Kun, Leviné, Akselrod, Jagoda, Kaganovič, Berman, Ejtingon a mnozí další židovští protagonisté bolševismu se ve svém vražedném běsnění nějak podstatně lišili od nacistů? Nebýt bolševismu, zřejmě by se k moci Hitler ani nikdy nedostal. Takže ano, ti ďáblovi hráči v rozdílných dresech byli samozřejmě i Židé, o nichž to dokonce výslovně říká i sám Ježíš:

  „Vím, že jste potomci Abrahamovi, ale usilujete mne zabít, protože mé slovo nemá ve vás místo. Já mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce, a vy činíte to, co jste slyšeli u vašeho otce.“ (…) Nyní usilujete mne zabít, člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham neučinil. Vy činíte skutky svého otce.“ (…) „Vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.“ (J 8:37-38.40-41.44)

  Budete snad zpochybňovat i slova této nejvyšší autority?

  Napsal jste:

  „Vyvolala tím u mě vzpomínku na Adolfa Eichmanna, který nesl obří díl viny za holokaust židů během 2. světové války. Je zajímavé, že pocházel z rodiny praktikujících protestantských křesťanů. Jeho rodiče, podobně jako Olga Nedbalová, „nesoudili druhé“, totiž vůbec se o politice doma nebavili.“

  A co z toho plyne? Hitlerova matka zase byla zbožnou katoličkou a Adolfa považovala za vymodlené dítě, neboť tři její děti před jeho narozením jí zemřely. Děti se nezřídka výrazně odklánějí od toho, co se jim snažili předat jejich rodiče. Příklady najdete i v bibli – syny Éliho či syny Samuela (1 S 2:22-25; 1 S 8:1-5).

  Napsal jste:

  „V knize odhaluje, že Eichmann nebyl žádné vraždící monstrum, ale úředník, který se snažil co nejlépe plnit příkazy svých nadřízených a platné zákony (včetně těch norimberských). Necítil proto žádné výčitky svědomí. Vždyť on jen naplňoval „přikázání“ apoštola Pavla (Římanům 13,1-2).“

  Eichmann byl ovšem úředníkem v rámci nacistické vražedné mašinérie. Již dlouho před válkou vstoupil do SS, které měly v té době jen něco kolem 2 000 členů, pak byl zase ještě před válkou přijat do SD. To přece nebyly žádné „Rychlé šípy“. Eichmann dobře věděl, čemu slouží. Text Ř 13:1-2 nemohl ospravedlnit jeho aktivní zapojení do nacistického vyhlazovacího programu. Pokud křesťana vrchnost nutí k hříchu, pak má před ustanovením v Ř 13:1-2 přednost ustanovení uvedené ve Sk 5:29:

  „Je třeba poslouchat více Boha než lidi.“

  Kdyby byl Eichmann křesťanem, pak by dal přednost tomuto ustanovení. Kdyby byl Eichmann křesťanem, nikdy by též nevstoupil do SS a do SD a nepodílel by se na vyvražďování Židů. Vzhledem k tomu, že křesťanem nebyl, nemohl se dovolávat ani Ř 13:1-2.

  Odpověď
 26. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Vinu nenesl jen Hitler a ti, kdo ho volili, ale také všichni ti, kdo nic neudělali, aby nebyl zvolen. V demokratickém státě je pánem (vládcem) volič. Politici jsou jeho sluhové.“

  Takže vinna za některé masové vrahy je demokracie, která přikládá v rámci svobody projevu stejnou váhu pravdě jako lži…

  Napsal jste:

  „Jí pak dodává legitimitu skutečnost, že evropští a američtí křesťané se nedokážou od ruské pravoslavné církve veřejně distancovat. Místo toho řeší banality (LGBT).“

  Křesťané by se měli veřejně distancovat nejen od denominací, které podporují zloděje a lupiče, ale úplně stejně i od denominací, které podporují samocoložníky (LGBT). Apoštol Pavel mezi těmito hříšníky totiž nečiní žádný rozdíl (1 K 6:9-10). Stejně jako asi nebudete asi tvrdit, že řešit lupiče a zloděje v církvi je banalitou, nemůžete ani tvrdit, že řešit „LGBT“ v církvi je banalitou.

  Odpověď
 27. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Četla jste vůbec, co napsal Karl Jaspers o vině za druhou světovou válku? Že to nebyla jen vina Hitlera a jeho nejbližší smečky, ale vina těch Němců, kteří volili nacisty a i těch, kteří neudělali nic, aby se Hitler nedostal k moci? Jste si vědoma, že i v naší zemi jsou lidé, kteří chtějí zničit svobodu a demokracii jako Hitler v Německu či Stalin v Rusku (a zavést teror)?“

  Když tady tak vehementně odsuzujete Němce, kteří volili Hitlera nebo Rusy, kteří volí Putina, zajímalo by mě, zda jste za minulého režimu chodil Vy sám k volbám.

  Odpověď
 28. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Bylo jim to lhostejné. Věřím, že tato lhostejnost bude zvážena a že dostanou, co si zaslouží. Stejně tak bude zvážena i lhostejnost lidí jako Olga Nedbalová vůči trpícím Ukrajincům.“

  Ono je utrpení a utrpení. Záleží na tom, zda nějací Ukrajinci trpí proto, že se zúčastnili Majdanu (nebo alespoň svými hlasy tyto pučisty následně podpořili ve volbách) , čímž de facto rozpoutali občanskou válku, jejímž zákonitým důsledkem je nynější ruská invaze, nebo zda naopak byli od začátku proti této vzpouře proti legitimnímu prezidentovi, ale nynější invaze dopadla těžce i na ně, neboť se kvůli svému bydlišti ve stejné zemi svezli s těmi nezodpovědnými vzbouřenci.

  Na ty první dopadl po zásluze Boží soud, jak čteme v Ř 13:1-2, podobně jako dopadl Boží soud v podobě Nevúkadrecara na vzpurný Izrael. A už Jeremjáš tehdy Izraelcům říkal, že proti Božímu soudu nemá smysl bojovat…

  Ti druzí do této šlamastyky spadli nezaslouženě a těm je nesporně v třeba v jejich nouzi pomáhat. Pomoc křesťanů však nemůže spočívat v podpoře války, byť by šlo o válku formálně obrannou. Křesťané jim mohou pomáhat poskytováním azylu, potravin, oděvů atd., nikoli však zasíláním zbraní a štvaním proti Rusku. To jim nepřísluší, neboť pak by již soudili tento svět, což dle slov apoštola činit nemají:

  „Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáte soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh.“ (1 K 5:12-13)

  Odpověď
 29. Je také se třeba zamyslet, jaká je ta západní demokracie. Někdo tuto demokracii popisuje jako měkkou totalitu. Otázka je o kolik je horší nějaká totalita oproti měkké totalitě. Dnes je to u nás jako v domě normalizace. Pokud souhlasíš s vládou, je to v pořádku. Jestliže sdílíš jiný názor, jsi veden jako nespolehlivá a pro mladého člověka to znamená konec kariéry a cestu k lopatě. Tam už si povídej, co chceš. Komunisté přece také měli svou demokracii – lidovou.

  Odpověď
 30. Janukovyč byl prezidentem legálně zvoleným, ale svoji legitimitu ztratil, když za prvé otevřeně pod tlakem Putina zrušil svvůj volební slib o přidružení Ukrajiny k EU. Za druhé, když se dopustil vraždy demonstrantů a stal se zločincem. Demonstrace proti Janukovyčovi nemohly být důvodem proti vzpouře rusky mluvících Ukrajinců na Donbase. Nikdo je neutlačoval, neměli ke vzpouře důvod (stejně jako ho neměli sudeťáci v Československu).

  I kdyby rusky mluvící Ukrajinci měli důvod k odtržení od Ukrajiny, měli to udělat civilizovaným způsobem. Na konci druhé světové války bylo právo národů na sebeurčení (zásada sebeurčení) zakotveno v Chartě OSN, zejména na podnět Sovětského svazu. Uplatňováno bylo v rámci dekolonizace kolem šedesátých let 20. století, s odvoláním na Atlantickou chartu ze 14. srpna 1941. Důležité je ovšem rozlišovat mezi národem s právem sebeurčení a mezi národnostní menšinou, etnickou menšinou či jazykovou menšinou, které nemají právo sebeurčení, ale které mají pouze práva menšinová. Jde o mezinárodní kodifikaci práva podle OSN a také práva evropského. V každém případě se tato věc měla řešit na půdě OSN. Nic takového se nestalo. Rusky mluvící menšina si nikdy u OSN na útlak nikdy nestěžovala.

  Dne 27. února 2014 neoznačení vojáci obsadili Krym – později uvedl prezident Vladimir Putin, že tuto akci provedli vojáci Ruské federace. Na začátku března proběhly v Doněcku proruské demonstrace (účast na nich dosahovala řádově tisíců lidí), které vyústily v obsazení některých úřadů. Přibližně stejnou účast měly i protiruské demonstrace v Doněcku. V polovině dubna 2014 začaly skupiny neznámých ozbrojenců obsazovat správní střediska a policejní stanice v Doněcké, Charkovské a Luhanské oblasti (Slovjansk, Artemivsk a Kramatorsk). Jeden z velitelů těcho jednotek Igor Girkin zvaný Strelkov se následně v rozhovoru uvedl, že hlavní sílu v tu dobu měly paramilitární jednotky, které byly zapojeny i do okupace Krymu.

  Válku na Donbase rozpoutali neoznačení ruští vojáci, kteří předtím obsadili Krym.

  Odpověď
 31. to P. Ašer

  ad „Když tady tak vehementně odsuzujete Němce, kteří volili Hitlera nebo Rusy, kteří volí Putina, zajímalo by mě, zda jste za minulého režimu chodil Vy sám k volbám.“
  ——————————————————————————————-
  Rád vám na tuto otázku odpovím, až vy zveřejníte něco ze svého soukromí, jak vás o to žádali jiní diskutující.

  Odpověď
 32. pro P. Ašer

  ad „Takže vinna za některé masové vrahy je demokracie, která přikládá v rámci svobody projevu stejnou váhu pravdě jako lži…“
  ———————————————————
  Jak nesmyslné tvrzení. Vinu nesou ti, co masové vrahy zvolili, ne svoboda jejich volby. Ve svobodné společnosti je připuštěno i hlásání lži, protože nikdo nemá patent na pravdu (ten má jen ruský car – jeho poddaní jsou na to zvyklí a vůbec jim nevadí, že se pravda průběžně mění). Svoboda slova může být omezena zákonem – bez ohledu na pravdu je zakázáno hlásání nenávisti vůči skupině obyvatel.

  ad „Křesťané by se měli veřejně distancovat nejen od denominací, které podporují zloděje a lupiče, ale úplně stejně i od denominací, které podporují samocoložníky (LGBT). “
  ——————————————————————-
  Až „samcoložníci“ budou podporovat teror (itrpení nevinných), měli by se od nich křesťané distancovat.

  ad „“Kdybych měl charakterizovat étos P. Ašera, Olgy Nedbalové, Evy A. a Konečného Fr., podle nich nebylo rozdílu mezi nacisty a jejich židovskými oběťmi v koncentrácích.“

  Já jsem sice Židy ve svém příspěvku nezmiňoval, ale pokud jste si je tam dosadil sám, budiž. Vy si myslíte, že Židé jako Trockij, Kameněv, Zinovjev, Radek, Sverdlov, Jurovskij, Kun, Leviné, Akselrod, Jagoda, Kaganovič, Berman, Ejtingon a mnozí další židovští protagonisté bolševismu se ve svém vražedném běsnění nějak podstatně lišili od nacistů?
  ——————————————————–
  To je argumentace na úrovni dítěte. Copak ti Židé, kteří umírali v nacistických koncentrácích, mohli za to, že se někteří z nich dali k bolševikům?

  Odpověď
 33. Především je třeba říci, že z práce se vyhazuje kultivovaně a ne, že s někým vyrazí dveře. Dohody o ukončení pracovního poměru a výpovědi probíhají permanentně, to je velké množství a v tom je jistě mnoho případů, které mají politické pozadí. Pochopitelně, že nikoho nevyhodí, že je členem třeba Trikolory, ale vždy je mnoho různých zástupných důvodů, proč se toho člověka zbavit. Konkrétně mohu jmenovat ekonoma Ševčíka. Když bych byl u konkurzu na pěkně placené místo a tam mezi řečí utrousil, že to LGBT je blbost – to bych to asi vyhrál. Lidé vědí jaké názory jsou správné, co říkat na veřejnosti a co doma. Autocenzura funguje. Pak je tu Ministerstvo vnitra, které nepochybně v tomto směru funguje. Za minulého režimu byla organizace VONS. Pokud svoji činnost ukončila, tak dnes by ji opět mohla obnovit. Ten kdo dostane výpověď, tak je v ní uveden důvod výpovědi. Přece tam není možno napsat, že je to pro jeho politické názory. To tam napsat nelze a napíše se jiný důvod. Můj kolega v práci byl odejit na základě toho, že nesdílí hodnoty organizace. Řekl, že dalekohledem na hvězdárně pozoruje oblohu, ale žádného Boha tam ještě neviděl. Nevím jak to přesně bylo. Pravda je, že člověk by měl pracovat v takové organizaci, jejíž hodnoty sdílí. Pokud pracuje dobře a má hodnoty jiné, musí respektovat ty hodnoty organizace a ne jít proti nim.

  Odpověď
 34. Ještě dodávám, že právě teď jsem v procesu odcházení. Zítra se půjdu dohodnout jestli se dohodneme. To mě donutilo si zjistit, jak se věci mají. Došel jsem k závěru, že v nejlepším případě bych skončil koncem měsíce s tím, že bych dostal 2 platy. Spíše to vypadá, že se nedohodneme a pak by následovala výpověď a to znamená, že bych končil v říjnu.
  Ještě něco k té demokracii. Nedávno měl pohovor jeden dezinformátor s evangelickým farářem a ten mu řekl že pokud bude na sboru farářem on, tak nebude nikoho vyhánět kvůli jeho názorům. Věřící a církve by měly být pro tento svět vzorem jak jednat demokraticky.

  Odpověď
 35. Pokud vím, ekonom Ševčík zatím odvolán nebyl. Tento argument je lichý. Viděl snad někdo Ševčíka pracovat s lopatou? 🙂 Jaké je jméno toho člověka, který „byl odejit“, když řekl, že žádného Boha ve vesmíru neviděl. Bez možnosti ověření má tato informace nulovou vypovídací hodnotu.

  Shrnutí: Konečný Fr. tvrdí, že žijeme v měkké totalitě, aniž by tuto pomluvu mohl vůbec nějak doložit.

  Odpověď
 36. Karel Krejčí

  Pavle v.
  nedivil bych se, kdyby Váš pichlavý a urážlivý způsob komunikace, nadobro zde odradil paní Nedbalovou od aktivního zapojení se do výměny názorů.

  Odpověď
 37. Karel Krejčí

  Pavle v,
  Ještě trochu upřesním:
  Vy se očividně svými pohledy a názory zaštiťujete Bohem. Ovšem právě tímto Vaším přístupem se proviňujete proti Jeho prvnímu přikázání z Desatera, ve kterém je mimo jiné obsaženo, že si o Bohu nemáme vytvářet žádné představy. Vaše představy se opírají o Vaší chtěnou spravedlnost, o které se naivně domníváte, že je i Boží. Bratr Petr Krákora to vyjádřil výstižně: „dáváte vůz před koně“. Vaše spravedlnost se rovná té Boží a tam, kde se Vám jeví jako nedostatečná, tam ji ta Vaše dokonce převyšuje.

  Odpověď
 38. Pane Krejčí,

  svůj „pichlavý a urážlivý způsob komunikace“ jsem opsal od Ježíše, který přední muže izraelského národa nazval plemenem zmijí.

  Co konkrétně máte na mysli, když mluvíte o mé „chtěné spravedlnosti“? Mohl byste uvést nějaký kinkrétní příklad?

  Odpověď
 39. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Jak nesmyslné tvrzení. Vinu nesou ti, co masové vrahy zvolili, ne svoboda jejich volby. Ve svobodné společnosti je připuštěno i hlásání lži, protože nikdo nemá patent na pravdu…“

  Jestliže je někde připuštěno rovnocenné hlásání lži jako pravdy, pak v tomto světě lež vždy dominuje a nakonec plodí i ony masové vrahy, kteří Vám tak leží v žaludku (Vám ovšem jednostranně jen ti z Východu).

  Nic takového jako svobodná společnost však na tomto světě nikdy neexistovalo, poněvadž v žádném státě jeho občané jako celek nikdy nebyli vysvobozeni z otroctví hříchu.

  „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ Odpověděli mu: „Jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky. Jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.“ (J 8:32-34)

  Ďábel je totiž nejen otcem lži, nýbrž také vrahem od počátku (J 8:44). Dává-li se tudíž někde prostor jeho lžím, pak zákonitě dojde i na ty vraždy.

  Budete se tedy řídit raději naivními povrchními frázemi světských liberálů o „svobodné společnosti“ nebo vezmete vážně Ježíšova slova o tom, že žádná svobodná společnost mimo Boží království nemůže existovat?

  Napsal jste:

  „Svoboda slova může být omezena zákonem – bez ohledu na pravdu je zakázáno hlásání nenávisti vůči skupině obyvatel.“
  Omezená svoboda = contradictio in adjecto. To ani nemá smysl komentovat…

  Napsal jste:

  „Až „samcoložníci“ budou podporovat teror (itrpení nevinných), měli by se od nich křesťané distancovat.“

  Jenže kritériem apoštola Pavla k distancování se od hříšníků není to, zda podporují teror, nýbrž jejich hřích jako takový, který prokvašuje (1 K 5:6-7) církev. To byste se mohl stejným způsobem snažit vyviňovat i třeba smilníky (1 K 5:10-11; 6:9): „Až smilníci budou podporovat teror (utrpení nevinných), měli by se od nich křesťané distancovat.“ Jestliže tedy smilníci teror nepodporují, měli by být dle Vašeho svévolného kritéria v církvi tolerováni. Už chápete, k jakým absurditám Vaše selektivní apologie samcoložníků vede?

  Napsal jste:

  „To je argumentace na úrovni dítěte. Copak ti Židé, kteří umírali v nacistických koncentrácích, mohli za to, že se někteří z nich dali k bolševikům?“

  Ale já jen aplikuji Vaši argumentaci proti Němcům na Židy, abyste si uvědomil její scestnost. (Nehledě na to, že řada Židů umírajících v koncentrácích byla bolševiky nebo s nimi sympatizovala.) Copak Němci, kteří umírali při spojeneckých kobercových náletech, mohli za to, že někteří z nich se dali k nacistům? Přitom Němci se do dnešních dnů en bloc neustále omlouvají za nacismus a platí za něj odškodné. Slyšel jste někdy od Židů en bloc omluvu za bolševismus?

  Celkem výstižně tuto absenci náhledu na svou kolektivní vinu popsal Solženicyn ve svém rozsáhlém díle o Židech v Rusku:

  „Ano, existuje mnoho důvodů, proč se Židé přidali k bolševikům (v ob¬čanské válce se k nim přidružily další pádné důvody). Jestliže však bu¬de paměť ruských Židů o tomto období především omluvná, pak utrpí na své hodnotě úroveň jejich pojetí sebe samých. Vždyť pak by se mohli vymlouvat také Němci za své hitlerovské ob¬dobí a říci: „Tamto nebyli skuteční Němci, ale chátra,“ oni se s námi ne¬radili. Každý národ je povinen morálně odpovídat za svou minulost, i za to, co v ní bylo ostudné. Ptáte se, jak se mají odpovídat? Snahou pocho¬pit, proč k takovým věcem došlo, v čem jsme chybovali a zda se to ne¬může znovu opakovat. V takovémto duchu se má židovský národ odpovídat za své revoluční hrdlořezy a za houfy těch, kteří jim vypochodovali sloužit.“ (Alexandr Solženicyn: Dvě stě let pospolu II. díl, Praha 2005, s. 95-96)

  Odpověď
 40. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Rád vám na tuto otázku odpovím, až vy zveřejníte něco ze svého soukromí, jak vás o to žádali jiní diskutující.“

  Takže jste k volbám chodil, že? Psychologicky je to pochopitelné. I náš nynější president se ze sebe snaží smýt stigma komunistického slouhy, jímž aktivně byl, průhlednou falešnou antiruskou rétorikou.

  Odpověď
 41. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Janukovyč byl prezidentem legálně zvoleným, ale svoji legitimitu ztratil, když za prvé otevřeně pod tlakem Putina zrušil svvůj volební slib o přidružení Ukrajiny k EU. Za druhé, když se dopustil vraždy demonstrantů a stal se zločincem.“

  Předvolební sliby ruší zcela běžně víceméně všechny vlády. Kdyby kvůli tomu měly ztrácet legitimitu (zvláště kvůli takovým banalitám, jako je nějaké nepřidružení se k EU), pak by všude musely permanentně probíhat nějaké majdany. Pokud došlo k úmrtím demonstrantů kvůli zásahu ozbrojených sil (Berkut apod.), bylo to hlavně díky barbarské agresivitě demonstrantů, kteří na těžkooděnce házeli molotovy, pálili je imrovizovanými plamenomety, najížděli do nich bagry apod., přičemž těžkoděnci byli značně pasivní, nepoužili proti nim masivně střelné zbraně, ačkoli byli přímo ohroženi na životech, někteří i zemřeli. Je spíše s podivem, že tam bylo tak málo mrtvých z řad demonstrantů. Kdyby si nějací demonstranti třeba v USA dovolili proti policii či národní gardě použít takové prostředky jako majdanisté, bylo by tam obětí mezi demonstranty daleko více. Před Majdanem žádná občanská válka na Ukrajině neprobíhala. Vinu na současném krveprolévání mají tedy především ti, kdo zinscenovali Majdan, jakož i ti, kteří následně podporovali z Majdanu vzešlou americkým zájmům zaprodanou juntu.

  Ale to není to podstatné. Pro křesťana jsou podstatné texty NZ. A tam se nikde nepíše o tom, že by nějaká vrchnost ztratila svou legitimitu tím, že by nedodržela nějaký slib nebo někoho zavraždila. Nedodržování slibů a svévolné vraždění obyvatel bylo v době, kdy ap. Pavel psal svá slova v Ř 13:1-6, téměř na denním pořádku. A přesto Pavel vyzývá křesťany, aby se podřizovali každé vládní moci, neboť není takové moci, leč od Boha. Kdo se nepodřizuje, přivolává na sebe Boží soud. Pro křesťany je to tedy jasná věc: ruský zásah na Ukrajině je Božím soudem za vzpouru proti Bohem ustanovené vládní moci. Nevěřící takový výklad samozřejmě akceptovat nebudou, ale tvrdí-li někdo o sobě, že je křesťanem, nic jiného než ho akceptovat mu nezbývá.

  Odpověď
 42. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Je tady kromě Olgy Nedbalové někdo, kdo by byl ochoten věřit Konečnému Fr.?“

  Vyhazovy z práce pro nesouhlas s vládní zahraniční politikou existuji i dnes v ČR, i když se pro ně často, jak správně uvedl pan Konečný, používají zástupné důvody. Tyto důvody však mohou obalamutit jen lidi vezoucí se na stejné vlně fanatismu nebo lidi nepříliš bystré.

  Uvedu alespoň tři příklady:

  Docent Javůrek z pardubické univerzity – udán svými „politicky uvědomělými“ studenty:

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/porady-teren-vysokoskolsky-pedagog-nesmi-ke-studentum-i-kvuli-slovum-o-ukrajine-202997
  Učitelka ZŠ Martina Bednářová – udána svými „politicky uvědomělými“ žáky:

  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Kroupa-se-rozvalil-a-volal-Kolarovi-Ucitelka-vyhozena-za-Ukrajinu-promlouva-732850

  Bývalý velvyslanec ve Francii Petr Drulák – vyhozen z Ústavu mezinárodních vztahů:

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-byvaly-velvyslanec-nahrava-ruske-propagande-stat-ho-propustil-kvuli-usporam-222944#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

  Odpověď
 43. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  celá Vaše komunikace zde, v tomto internetovém deníku a nejen v reakci na tento komentář, má základ ve Vaší spravedlnosti. Tedy ne v Boží, ale v té Vaší. Ano, když je to možné, doložíte svou argumentaci „vhodnou“ pasáží z Písma, ale paradoxem je, že to hlavní, to podstatné a tím je skutečnost, že právě s nejvyšší Boží autoritou, jakož i Boží absolutní mocí a spravedlností jste v rozporu. Kdyby tomu tak nebylo, nemohl byste svádět příčinu světových událostí a jejich pozitivních či negativních dopadů (a to ještě relativních) na zodpovědnost obdivovaných nebo nenáviděných vůdců, protože oni v reálu hrají v Božím scénáři předurčenou roli, stejně jako Vy, jako každý z nás. Právě proto Vám paní Nedbalová oponovala, protože naše pozemsko-lidská spravedlnost, nemá nic společného s tou Boží, kterou nám Bůh daroval v Ježíši Kristu.
  Ne pane Pavle , Vy zde ve Vašich komentářích rozhodně nešíříte slávu Boha ani Jeho Syna …

  Odpověď
 44. Olga Nedbalová

  Já bych si dovolila říci, že věřím Ježíši Kristu, ne panu Konečnému. Zmínila jsem, že z jistého úhlu pohledu může mít pravdu i pan Konečný. Záleží hodně na našich osobních prožitcích, na našich vědomostech ale i na našich informačních zdrojích. Vše výše jmenované může být značně nespolehlivé. A to je hlavní problém, proč lidské soudy jsou značně nespolehlivé. Často původně čistý a dobrý úmysl se může zvrhnout ve zlo. Obecně se snažím vyhýbat pojmům typu – všichni Romové, všichni Němci, všichni Rusové, všichni Ukrajinci. Vždy je to jedinec, který je nositelem – buď dobra nebo zla. To záleží na tom, kterému pánu uvěří.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář