Procházej: Demokracie

Ve středu měla Volha Sieviaryniecová v mahilevské věznici dvouhodinové setkání se svým mužem. Měla s sebou Francyška. Bohužel musela podepsat, že nebude zveřejňovat informace…