Anketa: Podle čeho by se křesťané měli rozhodovat při volbách?

Připravili jsme anketu k parlamentním volbám. Ptali jsme se, podle čeho by se křesťané měli rozhodovat?

Tomáš Petráček, katolický teolog a církevní historik

Prvním kritérium musí být skutky, tedy to, co jednotlivé strany a hnutí mají za sebou, jak naplňovaly své sliby a především podle toho, jak obstály v covidovém ohrožení se všemi dopady. Žel se jednoznačně ukázalo, že vláda markentingových populistů typu Andreje Babiše je doslova životu nebezpečná, protože u nás zbytečně zemřelo dvakrát více lidí, než je evropský průměr. Další četné škody, např. nejdéle zavřené školy, budeme objevovat a napravovat ještě dlouhé roky.

Křesťan by musel hodně pokroutit své svědomí, aby mohl volit strany založené na rozdělování společnosti a šíření nenávisti typu SPD nebo ohrožující základní pravidla demokracie typu oddělení politiky a byznysu a nezávislé role médií. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Koho volit?

Klíčovým kritériem je ale plán, co se zemí do budoucna. I tady ztrácíme drahocenný čas, zatímco nám zbytek světa utíká při modernizaci ekonomiky a společnosti, schází skutečně chytré investice do vzdělávání, kultury a zdravotnictví. Tato země má obrovský potenciál, který leží ladem, a vyspělý svět se nám vzdaluje. Pro mě jako pro křesťana je rozhodně z čeho vybírat a budu volit tu koalici, která je pro mě odvážnějším garantem prolamování hodnot Božího království, spravedlnosti, pokoje a radosti, do tohoto světa.

Petr Jan Vinš, starokatolický kněz a generální sekretář ERC 

Volby přicházejí v obtížném čase. Už delší čas si všímám vzrůstajícího napětí mezi různými skupinami ve společnosti – a to i v rámci církví a někdy i jednotlivých farností a sborů. Volba je v demokracii vždy bytostně individuální čin a nepřísluší nikomu, ani náboženským představitelům, ukládat ostatním, jak volit. Mohu ale říci, jaká úvaha vede při volbě mne samého. Jako křesťan se cítím být povolán k tomu, být tvůrcem pokoje (Mt 5,9) a proto v první řadě nemohu dát svůj hlas politické straně nebo hnutí, které staví na pěstování nenávisti nebo rozeštvávání společnosti. V druhé řadě se cítím být povinován pravdě (J 8,32), proto bych jen obtížně mohl dát svůj hlas někomu, kdo se opakovaně osvědčil jako lhář. A za třetí nebudu čekat na dokonalého a jako sníh čistého kandidáta, to bych čekal věčně, protože chci vše poměřovat tím, jehož království není z tohoto světa (J 18,36). Vím proto, že každá volba je vždy kompromisem, takže zvolím takový, který mé svědomí bude tížit nejméně. Ale určitě nezůstanu doma.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Daniel Raus, publicista

V Bibli je psáno: po ovoci poznáte je. Většina lidí volí ze setrvačnosti nebo podle slibů. Důležité je ale taky „ovoce“: Měli bychom volit ty, kdo motivují k porozumění a pozitivním hodnotám. Ty, kdo spojují, ne rozdělují. Naše země velmi potřebuje křesťanskou demokracii. Svět bohužel opět padá do velmi složité situace. V Rusku selhal experiment s demokracií, Čína zcela neomaleně sleduje zájmy svého režimu, islamisté slaví dobytí Afghánistánu, ze kterého udělali Talibanistán. Svobodné země se musí vrátit ke svým základům, aby tomu všemu dokázaly čelit. Tohle je třeba mít na paměti po vstupu do volební místnosti.

Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Litomyšli

Zajímá mne, zda kandidáti dělají to, co říkají. Zajímá mne, co chtějí dělat se mnou, ne za mne či pro mne. V parlamentních volbách volíme neznámé lidi, až na pár křiklounů. Přesto se dá najít nějaká stopa působení jednotlivých kandidátů. Jde to. Nicméně, nevolím jednotlivce (kroužkovat se dá), ale stranu a proud.

Tomáš Samiec, muzikant a moderátor

Všichni víme, že správná křesťanská odpověď je vždycky „Ježíš“, takže na Ježíše J Myslím to ale docela vážně. Zkouším dívat se, kolik z Ježíšova charakteru ten či onen kandidát zrcadlí. Je to slušný člověk? Má dobrou pověst? Co má za sebou? Agresivní byznys nebo službu druhým s nespornými výsledky? Umí se omluvit, přiznat chybu? Nebo neustále hází vinu na druhé a kňourá, že je to kampaň? Chce pomáhat potřebným, nebo chce naší zemi před nimi uzavřít? Argumentuje věcně a pravdivě, nebo vytahuje konspirace a dětinsky se zabední u řečnického pultu? Je mírný a zdvořilý, nebo útočí na novináře a oponenty, kteří jej konfrontují? Je zásadový, nebo názory mění podle společenské nálady? Atd.

V záplavě předvolebních slibů, hesel, agitací a očerňování konkurence by taky nemělo zapadnout dvojí.  Za prvé to, že žádný kandidát není perfektní. Na každého jde něco vyhrabat, a když ne, dá se to vyrobit. Případné soudní řešení pomluvy bude až po volbách, takže jakoby nebylo. Takže ještě asi budeme koukat, co se v nejbližších dnech dozvíme. Za druhé to, že po volbách budou všechny sliby už historií a jelikož se budou tvořit nové koalice s novými prioritami, z předvolebních programů zbude dost málo. Takže je dobré se podívat, kde koalice už drží a na čem se strany shodly.

Taky doporučuji nezapomínat, že žijeme v normálním sekulárním světě, kam máme vnášet Boží království, kam jen můžeme, ale ne dál. A rozhodně nevnucovat náboženské či biblické principy politickou cestou. A nezapomínat, že všechny pokusy přitáhnout nebe na zem skončily peklem. Takže určitě nerezignovat na volební právo, i když volby nezaručí, že se svět otočí směrem, který bychom si přáli. Můžeme jej ale ovlivnit.

Lukáš Král, farář ČCE Kdyně

Důležité je, aby se nenechali obelhat a měli se „na pozoru před falešnými proroky“. Ti totiž slibují. A dále ani vyvolávaná atmosféra strachu z neexistujících problémů přece není hodná křesťana, který přece má žít z naděje.

Vít Dan Kolinger, pastor sboru Archa víry Příbram

Myslím, že na co největší průnik našich křesťanských hodnot s hodnotami, které prezentuje ta, či ona politická strana. Nikdy nebudeme úplně spokojeni, ale i kdybychom byli, taková strana by stejně v celostátním měřítku neuspěla. Takže je to o kompromisu, ostatně jako celá politika…

Hana Pinknerová, spisovatelka

Budeme volit jednu z koalic (Spolu nebo Pirstan), to se mi zdá jasné. Četla jsem na Deníku N rozhovory s oběma lídry – Fialou a Bartošem i jejich životopisy, jakož i programy obou koalic. Sledovala jsem i diskuze v TV. Většina naší rodiny to má asi jasné, já se nemůžu rozhodnout. Myslím ale, že tady těžko udělám chybu. Přeju všem Boží vedení.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. října 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,,,,,,

10 Komentáře

 1. Ve volbách je třeba se bránit tomu co nám hrozí – migrační politika EU, zavádění ideologie LGBT do škol, zdražování všeho v důsledku zeleného údělu, diktatura liberální demokracie, která přináší cenzuru a diskriminaci, covidová diktatura. Jasná volba je SPD, Trikolora a spol., Volný blok. Nebo ANO, pokud by nějaký věřící volil komunisty, je to lepší volba než volit ten zbytek.

  Odpověď
 2. Hana Pinknerová v anketě psala, že bude možná volit Pirátostan.Oceňuji, že se nestydí a mluví otevřeně. Nechápu však. Bude volit stranu, která bojuje za několik zvrhlostí, např. za zvrhlé samcoložnické „manželství“? A sestře Haně to nevadí..? Hano a ostatní voliči Pirátů, nečtete Písmo Svaté? Římanům 1.kapitolu? Nebojíte se Božího hněvu na náš národ?!

  Odpověď
  • Vitezslav Stembera

   Taktéž budu volit Piráty. Důvody jsou tyto: 1. orientace na aktivní účast ČR v rámci EU, jejíž jsme součástí, 2. hned po Zelených nejlepší program z hlediska ekologie – a to nám káže úcta k Zemi a i k těm, co přijdou po nás. A samozřejmě je taktéž důležité volit proti Babišovi, jako podvodníkovi (podtrhuji), který by měl jít před řádný soud.

   Odpověď
   • Taktéž budu volit SPD. Důvody – proti migrační politice EU, proti ideologii genderu a proti zelenému strašení. Babiš již něco předvedl, piráti mají mnoho řečí a skutek utek.

    Odpověď
  • Petra Mizurová

   Reaguji na bratra Jaromíra J. – Někdy také nechápu. Nechápu ale to, proč si mnoho křesťanů často vybírá nějaký „Hřích“, který považuje za zásadní a ostatní mu tolik nevadí. Když ve Starém Zákoně čteme o Božích soudech, velmi často se tam objevují nepravosti jako lež, korupce,, zneužívání moci, chamtivost, odmítnutí pomoci příchozím a cizincům, atd.atd. Pokud bychom se tedy měli bát Božího hněvu na náš národ, důvody tu v tomto kontextu jsou. Doufám a modlím se, aby Bůh dal milost, že lháři, podvodnící, chamtivci a pomlouvači budou zbaveni moci.

   Odpověď
   • Kdo volí SPOLU volí i piráty. Lepší volba je ta druhá strana – jak se říká – menší zlo. Volby dopadnou špatně nebo ještě hůř. Takže je asi lepší menší zlo.

    Odpověď
 3. Vysvětlení pro sestru Petru Mizurovou – dobrý den, děkuji za reakci. Hříchy ve starém zákoně o kterých píšete se týkaly Božího lidu. Přeneseno do dnešní doby je Božím vyvoleným lidem Církev. Ty hříchy, které jmenujete, v církvi být nesmí. Nebavíme se ale o Božím lidu, nýbrž o světské vládě. Ve světě naopak tyto hříchy nemohou nebýt. Proto je třeba, aby křesťané nesměšovali starověký Izrael a vlády současných zemí. Křesťané se mají za vládu modlit a při volbách hlasovat pro stranu, která má program, umožňující pokojný a zbožný život (1.Tim 2:1-2). Pirátská strana jako strana neomarxistická chce rozbít a rozložit rodinu. Stejnopohlavní manželství ssebou přinese degradaci pohledu manželství. Přinese ssebou adopce dětí těmito deviantními (míněno odborně, ne jako urážka) páry. Děti vychovávané těmito lidmi mají více psychických problémů, větší sklon k sebevraždám a je mezi nimi vyšší procento výskytu stejné (homosexuální) deviace. Ze strany pirátských stran jde o cílený útok na přirozený Boží řád a na Bohem stvořenou instituci, ne o bezelstný vstřícný krok vůči lidem trpícím homosexuální orientací. A to nemám prostor k rozepsání se o postoji Pirátské strany vůči dalšímu kroku – polyamorickým „manželstvím“, a vůči „lehkým“ drogám. Písmo nás učí, že hříchy se dělí na více a méně závažné, nemůžu to tady podrobně vysvětlit, ale věřím, že Váš pastor by Vám to vysvětlil rád. Hřích homosexuality je velmi velmi závažný. Píše se o něm na více místech Nového Zákona. Podrobně je vysvětlen původ a důsledky tohoto hříchu v Římanům 1.kapitole.
  Mějte se hezky.

  Odpověď
  • Jen bych dodal, že agenda LGBT je ideologií Západu – USA a EU. A Piráti jsou strana, která je 100% prozápadní a neodvažují se odporovat mocným. Přitom si myslím, že hodně pirátů žije v normálních manželstvích – tedy dnes je normální i rozvod. Vždy ale budou dělat to, co po nich vyžadují nadřízení. Rusko agendu LGBT odmítá a dělá správně, podobně asi Čína. To neznamená, že tyto 2 velmoci považuji za náš vzor. Podobně i Polsko a Maďarsko odmítají LGBT. Takové to volání – na Západ mi připadá hloupé. Hitler byl také Západ.

   Odpověď
  • Petra Mizurová

   Děkuji za vysvětlení, ale nemohu s ním souhlasit. Posílám k tématu voleb odkaz na článek pastora, který mi mluví z duše, lépe bych to neřekla: https://proboha.cz/magazin/spolecnost/ondrejszturc/2021/09/komentar-co-je-pred-volbami-vic-krestanske-hodnoty-nebo-mluveni-o-krestanskych-hodnotach/
   Co se týče vlivu výchovy stejnopohlavních párů, budu ráda, když mi pošlete odkaz na výzkum, na kterém toto tvrzení stavíte. Pokud vím, existuje celá řada výzkumů s různými výstupy, zatím jsem se nesetkala s nějakým opravdu validním z vědeckého hlediska. Tím vůbec neříkám, že tu negativní vlivy nejsou, ale pokud něco takového říkáte jako by to byl jasné prokázaný fakt, mělo by to být podloženo, jinak je to váš názor a jako takový by měl být i prezentován.

   Odpověď
 4. Pro sestru Petru Mizurovou – dobrý den.
  Děkuji za odkaz, článek jsem přečetl, ale není to dobrý článek. Jde o povrchní uvažování založené na emočním toku volně plynoucích lidských myšlenek, ale ne na Písmu Svatém. Rád však autorovi pro jeho mládí a nezkušenost odpustím.
  Fakta ohledně adopcí dětí homosexuály jsou přehledně uvedena v knížce Dana Drápala Vztahy,sex,rodina, zejména na straně 200.
  Zatím můžu doporučit materiály prezentované sestrou Katy Faust, které Aliance pro rodinu uspořádala v ČR turné,viz: https://alipro.cz/2021/09/21/katy-faust-vystoupila-na-cnn-prima-news/
  Popřípadě osobní kontakt se sestrou Faust, která se části této problematiky věnuje na plný úvazek.
  S pozdravem Jaromír Jandl

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář