David Novák / Koho volit?

Z pochopitelných důvodů nebudu psát, koho volit, nicméně když uvažuji nad určitým klíčem, podle čeho se rozhodovat ještě před tím, než budu číst volební program, vidím následující obecná kritéria.

Nelze volit strany, které se a priori vymezují proti nějaké skupině obyvatel a tuto skupinu definují na základě rasy, sexuální orientace či vyznání. Tím není řečeno, že není správné se vymezit, ale nikoli na základě zmíněných tří oblastí. Vymezit se nebo nastavit hranice je třeba vůči tomu, kdo přestupuje zákony, a to může být jakýkoli člověk.

SOUVISEJÍCÍPavel Svoboda / Je křesťanství slučitelné s politikou SPD?

Volil bych proevropské strany – ne z toho důvodu, že z EU vzejde spása světa, ale někam prostě patřit musíme a představa Česka, které funguje jako neutrální Švýcarsko, je naivní. Pokud bychom vystoupili z EU, potažmo z NATO, cesta by vedla na Východ, a to by byla cesta do pekel. Je lepší být v EU a pokoušet se ji kultivovat, něco dobrého do ní přinášet než z ní utíkat. Totéž platí o NATO.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Pokud chceme zachovat jeden ze základních pilířů demokracie, neměli bychom volit stranu, v jejímž čele by stál obžalovaný člověk. Důvod je nejen etický, ale především ten, že pokud by se dotyčný dostal do vlády, narušil by se tímto jeden z naprosto klíčových pilířů demokracie – systém brzd a vah.

Nedoporučuji volit stranu či strany, které mají v čele tak dominantní lídry, že uvnitř těchto stran neexistuje názorový střet. Tento typ stran připomíná sektu, v níž postavit se lídrovi znamená vzpouru, což je velmi nebezpečný precedens, jehož důsledky jsme v dějinách viděli u komunismu a nacismu.

Mnozí váhají, jak se stavět k etickým otázkám, a podle toho pak volit či nevolit. Dle mého by v tomto měla být zachována svoboda svědomí a stranické sekretariáty by neměly zavazovat svoje poslance, jak mají v těchto oblastech rozhodovat. Nejvíce se diskuse zřejmě točí okolo LGBT manželství. Nedělejme z těch, kdo jsou proti, zabedněné homofoby, a naopak z těch, kdo jsou pro, lidské zrůdy. Extrémní a nesnášenlivé postoje vidím na obou stranách, a to je škoda.

Jako křesťan bych volil strany, které křesťanům umožní a ve své minulosti vždy umožnily, svobodně praktikovat svoji víru.

Pokud na to budete mít žaludek, zjistěte si, koho protežují proruské a konspirační servery a naopak do koho nejvíce „šijí“. Proč asi?

Volil bych strany, které se nebojí ve svých programech otevřeně mluvit nejen o tom, komu přidají, ale i o tom, jak chtějí dělat i nepopulární kroky, např. jak budou vybírat daně, kde si budeme muset utáhnout opasky atd.

SOUVISEJÍCÍKMS a ČEA vyhlásily Den modliteb za volby na 1. října

Zárukou, že strany dodrží volební sliby, jsou ti, kdo za těmito sliby stojí. Proto se zajímejte o minulost těch, které budete volit. Kdo lhal a podváděl, bude velmi pravděpodobně v tomto stylu pokračovat i nadále.

Sledujte, jak vedou strany svoji kampaň a opakujte si u toho Greshamův zákon politické morálky: „Strach likviduje lidské hodnoty a jeden druhého stahuje do stále větších hlubin zla.“ Kampaň postavená na strachu je nepřijatelná.

Nakonec bych apeloval na všechny, aby šli k volbám. Zároveň jako člověk deformovaný svým celoživotním posláním a službou pak prosím mladé, aby volby nevypustili a aby se jich také účastnili.

A úplně nakonec. I když budete volit jinak, než bych si myslel, zůstanete nadále mými bratry a sestrami v Kristu, a pokud nejste křesťané, pak mými kamarády. O stejný postoj prosím i vás.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Datum: 28. září 2021 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

14 Komentáře

 1. Říkávaly maminky svým ratolestem – Když Pepíček skočí z okna, tak ty skočíš taky? Tedy, že není třeba dělat stejnou blbost jako Pepíček. A není třeba podporovat hlouposti EU. Takže zásadně volit proti, aby ti mocní dostali zpětnou vazbu – asi něco děláme špatně. A o tom není pochyb všeobecně. Volím SPD, i když bych radši volil jedinou pravici Svobodní, Trikolora a Soukromníci. ODS pravice není. Rád bych volil i Volný blok, ale asi se nedostanou, jako ti předtím jmenovaní. Pak je tu ANO a volit KSČM je pořád lepší než volit ten zbytek. Staří komunisté nejsou nebezpečím, ale nová levice – např. Piráti.

  Odpověď
  • Dana Homolková

   Nemyslím si, že je to nová levice.
   Být levicově zaměřený neznamená kouřit marihuanu a účastnit se setkání lidí, kteří svým intimním životem popírají status manželství muže a ženy. Nebo navíc chtějí zlegalizovat soužití vice osob jednohi pohlaví s osobou druhého pohlaví.
   Být levicí znamená smýšlet sociálně.

   Odpověď
   • Nazývají se nová levice, je možno říci i jiná levice. Ideologicky po nacismu a komunismu v minulosti, jsou to neomarxisté. A neomarxismus je možná ještě horší než ty dvě předcházející ideologie, protože se tváří jako největší dobro.

    Odpověď
 2. Tyto kritéria IMHO diskvalifikují všechny seriózní kandidáty…

  Jelikož na nevolení je nahlíženo jako na ignoraci a ne protest, doporučil bych těm, co to vidí podobně, volit nějakou protestní stranu – i když nemá šanci dostat se do sněmovny nebo to dokonce nechce a dopředu odmítá jako Nevolte Urza.cz 🙂

  Nakonec je to ale jedno – pokud nejste svým názorem ovlivnit alespoň stovky dalších voličů, na vašem hlasu nezáleží. Tak si s tím nelamte tolik hlavu 😉

  Odpověď
 3. Zde nelze než souhlasit s prozíravostí Davida Nováka. Od vzniku české státnosti se nám prakticky beze zbytku vždy vyplatilo přidržet se nadnárodních mocností a být součástí jejich celků. Pomineme-li například období bídy a nesvobody 1918 – 1939.

  Odpověď
 4. Předseda Rady správně nejmenuje stranu, kterou volit. Z jeho úvahy ale je zřejmé, že ukazuje na pravici – a to – Svobodní, Trikolora a Soukromníci. Splňuje tak, co očekáváme od duchovní autority – v době dezinformací a zmatků být majákem, který ukazuje správný směr.

  Odpověď
 5. Je těžké volit.
  Tím těžší že strany utvořily koalice a z volitelné strany/třeba KDU/se stal nevolitelný ocásek SPOLU.
  Totéž mají ti kdo volí svého starostu a bojí se o děti a vnuky až Piráti zlegalizují marihuanu.
  Já volím ANO.
  Ale v rámci akce adoptuj si politika se za pana premiéra modlím aby našel Krista.
  Vím že vypadám jako blázen. Ale první křesťan v ráji byl lotr po pravici a co je u lidí nemožné je u Boha možné.

  Odpověď
 6. Pane Nováku,

  mluvíte mi z duše.

  Věřím, že vše, co člověk koná, by měl dělat v souladu s vírou, že není nic, na čem by Bohu nezáleželo. Tak i k volbám bychom měli přistupovat z pohledu křesťanské víry. Na první pohled se může zdát, že křesťan by měl volit politiky, kteří se zaštiťují křesťanstvím. Je však důležité, čím se politik zaštiťuje? Vzpomeňme na Ježíšův odpor vůči farizeům, jak se mu protivilo jejich náboženské pokrytectví. „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích“, prohlásil Ježíš. Z toho je zcela zřejmé, že nezáleží na tom, co politik hlásá, ale jak jedná.

  Politická kampaň ANO a SPD je založena na vyvolávání strachu a nenávisti vůči cizincům. Stejně tak Hitler vyvolával nenávist vůči židům. Je paradoxní, že strany, které se neohánějí „křesťanskou kulturou“, jsou svými postoji Boží vůli blíže – mají více soucitu.

  Farizeové chápali vztah k Bohu jako systém příkazů a zákazů, které je třeba striktně dodržovat. Dnes v jejich odkazu pokračují různí náboženští fundamentalisté. Ježíš kázal něco jiného – milosrdenství. Proto například zachránil život cizoložnici, ač podle Zákona měla být ukamenována. Lze předpokládat, že podobný pohled by Ježíš uplatňoval i vůči homosexuálům či transsexuálům. Věřím, že i vůči nim by se choval milosrdně. Jsem toho názoru, že tyto věci je nutné řešit případ od případu, že tak, jako zákon netrestá nevěru manželů, nelze zákonem potlačovat homosexualitu. Vyvolávání zášti vůči homosexuálům nemá s křesťanskou myšlenkou nic společného.

  Střezme se fundamentalismu při výběru politiků!

  Odpověď
  • Dovolím si zareagovat na vaši tezi:
   „Proto například zachránil život cizoložnici, ač podle Zákona měla být ukamenována. Lze předpokládat, že podobný pohled by Ježíš uplatňoval i vůči homosexuálům či transsexuálům. Věřím, že i vůči nim by se choval milosrdně.“
   Ano, Ježíš byl vůči cizoložnici milosrdný, je milosrdný vůči mně a byl by ve své době milosrdný vůči komukoliv. Ovšem když si J 8:11 přečteme, jsou tam dvě Ježíšovy věty: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“
   Milosrdenství se nevylučuje s požadavkem, aby se určitá věc dala do pořádku. Ježíš o sobě mluví jako o lékaři, kterého potřebují nemocní a který přišel pozvat hříšníky k pokání (Mt 9:12-13).

   Odpověď
   • Pane Hučíne,

    homosexualita může, ale i nemusí být hříchem stejně jako manželská rozluka. Pokud je například jeden z manželů z heterogenního manželství notorický alkoholik, církev rozluku schválí. To uvádím jako příklad, že pro tyto věci nelze nalézt jednotný mustr, že se musí řešit individuálně – případ od případu. Stejné je to i s problémem homosexuality. Například v otázce výchovy dítěte. Proč by například homosexuální pár nesměl vychovávat dítě jednoho z partnerů, pokud s tím matka dítěte souhlasí?

    ad „Jdi a už nehřeš!“
    ———————————
    Když si přečtete evangelium o posledním soudu (Mt25,31-46), zjistíte, že při posledním soudu nebudou zkoumány hříchy člověka, nýbrž to, zda poskytoval milosrdenství. To znamená, že pro hypotetického člověka, který by neměl žádný hřích, by dveře do Božího království zůstaly zavřeny, pokud by neposkytkl milosrdenství.

    Odpověď
 7. Dovolím si dvě poznámky.
  1. „Mnozí váhají, jak se stavět k etickým otázkám, a podle toho pak volit či nevolit. Dle mého by v tomto měla být zachována svoboda svědomí a stranické sekretariáty by neměly zavazovat svoje poslance, jak mají v těchto oblastech rozhodovat.“ – Tato argumentace mi připadá jako únik a alibismus. Volím-li v zastupitelské demokracii, je přece legitimní požadavek vědět předem, jaký má ten který kandidát postoj k morálním otázkám. V rámci kandidátky pak lze udělit preferenční hlasy a pomocí nich posílit určité poslance či určité strany v rámci koalice.
  2. „Sledujte, jak vedou strany svoji kampaň a opakujte si u toho Greshamův zákon politické morálky: >>Strach likviduje lidské hodnoty a jeden druhého stahuje do stále větších hlubin zla.<< Kampaň postavená na strachu je nepřijatelná." – Strach je naprosto přirozená emoce, která nám brání sebe i své blízké vystavovat nebezpečí. Třeba takový prorok Jeremijáš (a mnoho dalších proroků, i řada kapitol z Izajáše), to je kampaň z poloviny postavená na strachu. I Ježíš vyzývá ke strachu na správném místě: "A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně." (Mt 10:28) V tomto kontextu je větší nebezpečí v duchovním zmrzačení národa než v ekonomickém nedostatku.

  Odpověď
  • KDU měla odmítnout spolek s TOP pro kterou agenda LGBT je normální. Proto SPOLU nevolit. Nelze dvěma pánům sloužit – ten druhý je mamon.

   Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář