Dan Drápal / Putinův svatý boj

Politici mohou být všelijací. Mnozí z nich dají na různé věštce či vědmy, ale na veřejnosti se tím nijak nechlubí. O některých je to všeobecně známo – např. o Ronaldu Reaganovi, který dal na různé okultisty, zřejmě pod vlivem své manželky. O některých jsem to pouze slyšel a nemám pro to doklady, tak o tom pomlčím. Nicméně před lety jsem na popud tehdejšího předsedy Senátu Petra Pitharta napsal stať „Okultismus, Bible a politika“. Petr Pithart si všiml zájmu různých politiků o okultismus a moc mu to nešlo do hlavy. Často jde o lidi, kteří se jinak navenek jeví jako velmi racionální. Zkrátka člověk by to do nich neřekl.

 Jiná kategorie jsou ovšem politici, kteří mají určitou eschatologickou vizi. Takovým politikem byl například někdejší íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Ten byl stoupencem určitého šíitského směru, který počítal s jakýmsi Armageddonem na konci věků. To samo by ještě nemuselo být příliš nebezpečné – s konečnou bitvou na konci věků počítají i určité výklady biblické knihy Zjevení. Nebezpečné na Ahmadínežádově směru bylo to, že podle něj mají lidé příchod Armageddonu urychlovat tím, že sami vyvolávají válku. Jsem rád, že jsme Ahmadínežádovo panování přestáli bez katastrofy.

 SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Nevyslyšené modlitby

Zajímavý byl z tohoto hlediska Adolf Hitler. O zapojení Tibeťanů do nacistické ideologie toho moc nevím; co však považuji za nezpochybnitelné, je Hitlerova víra v Prozřetelnost. Ta měla v jeho pojetí rysy božstva, tedy byla svým způsobem osobní. Každý pokus o atentát, který Hitler přestál, jej utvrzoval v tom, že Prozřetelnost ho zkrátka „nedá“.  Tato víra v to, že Prozřetelnost ho vyvolila, aby zřídil Tisíciletou říši, byla důvodem, proč se Hitler nevzdával ani v dobách, kdy už bylo zřejmé, že válku prohraje. Jiní, „normální“ politikové, by kapitulovali mnohem dříve. Hitlerova „víra v Prozřetelnost“ tedy znamenala desetitisíce zbytečně ztracených lidských životů. Opravdu není jedno, čemu věříme, a ideje mají své důsledky. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Vladimír Putin je přesvědčen, že vede boj proti dekadentnímu Západu. Považuje se za ochránce určitých hodnot a svůj boj zřejmě pokládá za svatý. Jeho kritika Západu je v řadě ohledů oprávněná. To je rovněž důvod, proč má i na Západě řadu stoupenců. Putin má určité představy o světě a zejména o roli Ruska. V tom navazuje na dlouhou tradici ruského mesianismu. Ruský mesianismus měl v průběhu staletí celou řadu podob, ale přítomen je neustále. Rusku skutečně nejde jen o území. Rusko nemůže připustit existenci demokratické a k Západu se klonící Ukrajiny, ale z důvodů hlubších, než jsou ty, které plynou z jakéhosi politického pragmatismu. 

 Náboženské války bývají nejkrutější a nejnebezpečnější. 

 SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Ještě k Večeři Páně

Já také věřím, že existuje svatá válka. Svatou válku lze ale vést jen svatými prostředky, ne například kastrováním zajatých nepřátel. Bylo by dobré, kdyby ruský prezident pochopil, že víc než dekadence Západu ohrožuje jeho národ alkoholismus. A těžko se bojuje za tradiční hodnoty jako je manželství, když Rusko má podstatně vyšší rozvodovost než Evropská unie.

 

Otázka, jakou roli hraje přesvědčení o vyvolenosti ruského národa v myšlení Vladimíra Putina, je spíše pro psychology. Zdá se mi ale nesporné, že takové přesvědčení je velmi nebezpečné. Podobně jako Hitlerova víra v Prozřetelnost. Ten, kdo vede svatou válku, nelituje prostředků, nelituje ani lidských životů. V jeho myšlení jsou to zřejmě nezbytné lidské oběti, přinášené na oltář ruského mesianismu. Nicméně myšlenkový svět Vladimíra Putina bychom měli studovat. Snažím se o to: Pracně se prokousávám téměř pětisetstránkovým spisem Putinova hlavního ideologa Alexandra Dugina „Čtvrtá politická teorie“. Dugin se nijak netají odporem proti Západu, ale nejen proti jeho negativním stránkám, které dle mého názoru zaslouží kritiku. Dugin dokazuje že Západ musí být poražen. Individualismus je největší zlo a je nutno s ním skoncovat. Totéž platí o demokracii. Drazí přátelé, je to horší, než si myslíme.

    SOUVISEJÍCÍ – Dan Drápal / Kdo smí k Večeři Páně

Proti tomu je zde Ukrajina, která bojuje o přežití. Rusko může být těžko poraženo; Ukrajina poražena být může. Boj, který vedou Ukrajinci, není boj motivovaný nábožensky. Evropa si s tímto bojem neví tak úplně rady. Na jedné straně je zde hrdinný boj poměrně chudého národa s velmi nešťastnými dějinami proti ruskému kolosu, na druhé straně evropská postmoderní ideologie, podle níž jsou národní státy něco špatného, něco, co by mělo být překonáno. Národy se ale rodí často právě v děsivých historických momentech – v tomto ohledu neudělal pro konstituci ukrajinského národa nikdo víc než Vladimír Putin. A někteří evropští ideologové lkají nad tím, že hrdinný boj Ukrajinců zvyšuje „toxickou maskulinitu“, proti které bojovali. Ano, muži brání svou vlast, brání své ženy a děti.

Nebylo by správné, kdybychom chtěli boj Ukrajinců proti Rusku vyfutrovat nějakým náboženstvím nebo ideologií. Je prostě správné přijít na pomoc slabšímu, jemuž hrozí vyhubení. Myšlenka, že v Evropě se spory nebudou řešit zabíjením, je správná a chvályhodná. A postačující. Ne, opravdu nechci, aby mě Rusko „zachraňovalo“. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 25. ledna 2023 Foto: Wikimedia Commons – Vladimír Putin

Tags: ,,

51 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  Pane Drápale,
  ten rámec, do kterého jste si Vy zarámoval zmíněný konflikt, snad by měl nějakou cenu na „bleším trhu“. Snad …

  Odpověď
 2. Ahmadínežádovo cílené uvádění světa do naprostého chaosu, na hranu války, na pokraj útesu, bylo vytváření prostředí, stavu světa, v kterém přijde Mahdí. Byl to tlak na Mahdího, aby přišel. V Íránu již mají hotely, kde nikdo nebydlí, v místě, kde se má Mahdí objevit. Hotely od toho, aby až se objeví, aby ho mohli přivítat.

  Co vlastně muslimové sami říkají o budoucnosti světa na základě jejich islámských textů, jak ji vidí, kam věci směřují, podle jakého modelu jedou, a co lze – opakuji, na základě jejich věrouky – nejspíš očekávat. Tím se zabývá islámská eschatologie.

  Proč je území Afghánistánu a okolních států tak důležité z pohledu muslimů? Protože se z této lokality rozehrají finální světové apokalyptické události podle islámu, které přivedou svět do totálního područí, podřízenosti islámu. Proto. Ve finále půjde o brutální masakr nemuslimů, jinověrců, když se nepodvolí.

  Neexistují žádní opravdoví muslimové, kteří by nevěřili v den poslední a události, které mu předcházejí. Pochopení islámského pohledu ohledně Posledního dne a konkrétně „hlavních znamení“, je proto zásadní, pokud chceme porozumět klíčovým náboženským očekáváním 1,8+ miliardy muslimů na celém světě. Mahdí (mesiášská postava v islámu) je první z hlavních znamení. Příchod Mahdího je ústředním vrcholným prvkem všech islámských narativů o konci světa.

  Oblast Chorásánu (území Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu) je proto zásadní pro islámskou apokalyptiku.

  ARMÁDA ČERNÝCH VLAJEK
  Říká se, že Mahdího nástupu k moci bude předcházet armáda z východu s černými vlajkami nebo válečnými prapory.

  Šejch Kabbání uvádí:
  Hadíthy naznačují, že černé vlajky přicházející z oblasti Chorásánu budou znamenat, že příchod Mahdího je blízko. Chorásán se nachází v dnešním Íránu a někteří učenci tvrdí, že tento hadíth znamená, že když se černé vlajky objeví ze Střední Asie, tj. směrem od Chorásánu, pak se blíží příchod Mahdího.

  Jiná tradice říká, že:
  Posel Alláhův řekl: Z východu přijdou černé prapory a jejich srdce budou pevná jako železo. Kdo o nich uslyší, měl by se k nim přidat a vzdát jim věrnost, i kdyby to znamenalo plazit se po sněhu.

  Islám mává dvěma vlajkami. Jedna je bílá a druhá černá. Přes obě vlajky jsou v arabštině napsána slova: „Není Boha kromě Alláha a Mohamed je jeho posel“. Bílá vlajka se nazývá Al-Liwaa a slouží jako znak pro vůdce muslimské armády a je vlajkou Islámského státu. Černá vlajka se nazývá Ar-Raya a používá ji muslimská armáda. Říká se jí také vlajka džihádu a nosí se do bitvy. Jedna vlajka je vládní a druhá vojenská. Když se Mohamed po osmi letech vyhnanství vrátil do svého domovského města Mekky, vrátil se jako dobyvatel. S ním pochodovalo deset tisíc muslimských vojáků. Nesli s sebou černé vlajky. Na vlajkách bylo arabsky napsáno jediné slovo: trest.
  Mahdí je vnímán jako budoucí muslimský světový vůdce, který bude vládnout nejen islámskému světu, ale i nemuslimskému světu. Říká se, že Mahdí povede světovou revoluci, která nastolí nový islámský světový řád na celé zemi:
  Mahdí nastolí na světě právo a spravedlnost a odstraní zlo a korupci. Bude bojovat proti nepřátelům muslimů, kteří zvítězí.

  Mahdího prostředky a metody k uskutečnění této světové revoluce budou zahrnovat četná vojenská tažení neboli svaté války (džihád). Zatímco někteří muslimové věří, že většina nemuslimů na světě se během vlády Mahdího obrátí k islámu pokojnou cestou, většina tradic to popisuje tak, že nemuslimský svět přijme islám v důsledku Mahdího dobývání. Abduallrahman Kelani, autor knihy Poslední apokalypsa, popisuje mnoho bitev Mahdího:

  [A]l-Mahdí obdrží slib věrnosti jako chalífa pro muslimy. Povede muslimy do mnoha bitev džihádu. Jeho vláda bude chalífátem, který se bude řídit Prorokovým vedením.
  Dojde k mnoha bitvám mezi muslimy a nevěřícími během Mahdího vlády…

  Dokonce i Harun Yahya, umírněný a velmi populární muslimský autor, mluví o Mahdího invazi do mnoha nemuslimských zemí jako o „Mahdí vtrhne do všech míst mezi Východem a Západem“.

  Ústředním cílem islámského tažení by měl být Izrael, Jeruzalém.

  DOBYTÍ IZRAELE
  Islámská tradice popisuje Mahdího jako někoho, kdo se připojí k armádě muslimských bojovníků s černými vlajkami. Mahdí povede tuto armádu do Izraele a znovu jej dobude pro islám. Muslimové budou vyvražďovat Židy, dokud jich nezůstane jen velmi málo, a Jeruzalém bude sloužit jako místo Mahdího vlády nad zemí:

  Rasululláh [Muhammad] řekl: „Armády nesoucí černé vlajky přijdou z Chorásánu. Žádná síla je nebude moci zastavit a nakonec dorazí do Ely [Baitul Maqdas v Jeruzalémě], kde vztyčí své vlajky.“

  Velmi známá tradice, která je často citována v islámském světě, hovoří o Mahdího vojenském tažení proti Izraeli. Jedná se o tradici, která je zároveň nechutná, i nutící k velmi vážnému zamyšlení:
  Alláhův posel řekl: Všichni muslimové budou bojovat proti Židům a muslimové je budou zabíjet, dokud se Židé neschovají za kámen nebo strom a kámen nebo strom neřekne: Muslime či služebníku Alláhův, za mnou je Žid, pojď a zabij ho. Sahíh Muslim (41.6985)

  Je důležité si povšimnout odkazu na Baitul Maqdas. To v arabštině znamená „svatý dům“. To je odkaz na Skalní dóm nacházející se na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Zvláště jedovatým způsobem egyptští autoři Muhammad ibn Izzat a Muhammad ‚Árif komentují tuto tradici:
  Mahdí zvítězí a vyhladí ty prasata a psy a modly této doby, takže bude opět existovat chalífát založený na proroctví, jak uvádí hadíth….. Jeruzalém bude sídlem správně vedeného chalífátu a centrem islámské vlády, v jehož čele bude stát imám al-Mahdí…. To zruší vůdcovství Židů … a ukončí nadvládu satanů, kteří do lidí plivou zlo a způsobují zkaženost na zemi a činí z nich otroky falešných model a vládnou světu jinými zákony, než je šarí’a [islámské právo] Pána světů.

  Korán vidí muslimy jako nejlepší lidi: „Vy jste nejlepší ze všech lidí, pro lidstvo vyvinutí“ (3:110). Učí, že židé a křesťané, kteří nekonvertují k islámu, jsou nejhorší ze všeho stvoření: „Ti, kdož neuvěří [v islám] z řad židů a křesťanů a modloslužebníků, půjdou do pekla. Ti jsou nejhorší ze stvoření“ (98:6; kontext viz 98:1-5). Proto Korán v 9:33 přikazuje muslimům bojovat proti židům a křesťanům, aby Alláh způsobil, že islám „zvítězí nad všemi náboženstvími“.

  Dlužno dodat, že válka, kterou Korán nařizuje, není důsledkem nějakého zlého jednání, ale je zapříčiněna spíše vírou nemuslimů, jako je křesťanská víra, že Ježíš je Syn Boží (9:29-30).

  Stupňující se průběh džihádu byl Mohamedovým modelem až do jeho smrti a pro muslimy je vzorem. Byl jim, nejlepším lidem z celého lidstva, nařízen v závěrečných příkazech Koránu, aby islám mohl zvítězit nad všemi ostatními náboženstvími. Raní a klasičtí muslimové si džihád vykládali odpovídajícím způsobem, systematizovali jej do podoby doktríny a nakonec ovládli třetinu známého světa.

  Pravověrní následovníci Mohameda prostě jedou eschatologicky nalajnový model. A ano, hlavní proudy islámu se v různých eschatologických náhledech liší.

  Musnad Ahmad-Muhammad řekl: „Byla mi ukázána celá země, dokud jsem nespatřil východ východu a západ západu, a viděl jsem, že autorita islámu vládne všemu, co jsem viděl.“

  Jen „drobná“ poznámka k muslimskému ráji. Křesťanští a židovští muži půjdou dle islámu do pekla, ale jejich ženy skončí v nebi jako sexuální otrokyně pro muslimy (vedle panen).

  Odpověď
 3. Vůdci EU slibovali, že bude konec válkám, jejichž příčinou jsou národní státy a nyní to fakticky popírají. Vstoupili do války, do které vstupovat neměli, místo aby se snažili přivést strany k dohodě. Minské dohody sloužily k tomu, aby se do Ukrajiny dodaly zbraně. Putin byl oklamán.
  Biblický přístup je takový, že vždy máme hledat chyby nejdříve u sebe a ty napravit. V politice to bývá opačně – my jsme čistí a oni jsou černí – tak to dělá propaganda.
  Někdo řekne, že za válku může Rusko, Rusové řeknou, že zodpovědnost za válku nese Západ, někdo řekne, že jsou vinné obě strany. Je třeba říci, že Rusové nenapadli Ukrajinu jen tak z rozmaru, ale bylo to tak, že upozorňovali, že se cítí ohroženi a že se budou bránit. Takže tady vidím vinu Západu, který Ukrajinu podporoval.
  Velké Rusko bojuje proti malé Ukrajině. Ale tak to přece není. Do války je zainteresováno NATO a téměř všechny země EU.
  Velká vlastenecká válka je pro Rusy svatá. Dnes bychom mohli říci, že se tehdy mohli bránit modlitbami a dát se jednoduše obsadit, případně nechat vyvraždit.
  Domnívám se, že do sporu Ruska a Ukrajiny neměl nikdo vstupovat a ty země si to měly vyřešit mezi sebou. A dnes by možná byl klid. Tím, jak do konfliktu vstoupilo NATO, tak se tento konflikt opět pro Rusy stává vlasteneckou válkou.
  Úplně to nejhoršího na celé věci je, že existují lidé ve svých srdcích spřádají plány, jak toho druhého zlikvidovat. A k tomu jim slouží pěšáci, kteří umírají, zatímco ti kteří osnují vražedné plány sedí v teploučku s kafíčkem a cigaretou.

  Odpověď
 4. „Je prostě správné přijít na pomoc slabšímu, jemuž hrozí vyhubení.“

  Komu hrozí vyhubení? Rusku přece stačí, když bude odstraněna současná, dle jeho mínění nacistická, vláda. Nemá zájem rozbít a vyhubit celou Ukrajinu. Co by z toho mělo?

  Když „křesťan“ Bush v roce 2003 pod vylhanou záminkou a v rozporu s mezinárodním právem napadl Irák, také deklaroval, že mu jde o odstranění Saddáma Husajna, ne o vyhubení iráckého lidu. Přesto jeho eskapáda stála životy statisíců lidí. Nevzpomínám si však, že by autor článku tehdy projevil nějakou starost o možné vyhubení Iráčanů a už vůbec ne, že by apeloval, aby se šlo slabšímu na pomoc.

  Pak je zde otázkou, za koho autor článku mluví. Za křesťany či za současnou politickou reprezentaci ČR? To z článku není jasné. Pokud chce hovořit za křesťany, má snad za to, že by měli jít prolévat krev na Ukrajinu? Pokud mluví za současnou politickou reprezentaci ČR, má snad za to, že bychom se měli neuváženým zasahováním do tohoto konfliktu nechat zatáhnout do skutečně horké války|, aby bylo obětí násobně více?

  Odpověď
 5. „V tom navazuje na dlouhou tradici ruského mesianismu. Ruský mesianismus měl v průběhu staletí celou řadu podob, ale přítomen je neustále.“

  Proč se zde jednostranně kope pouze do Ruska? Americký mesianismus snad neexistuje? Neříkala snad v roce 2014 americká náměstkyně ministra zahraničí, Victoria Nuland (která měla shodou okolností ukrajinského židovského dědečka Meyera Nudelmana), že USA již investovaly do „demokratizace“ Ukrajiny 5 miliard dolarů? Co jiného je asi šíření „demokracie“ a ideologie „lidských práv“ než americký mesianismus, podle něhož by chtěli poměřovat celý svět a určovat na základě něho, která země je „vyspělá“ a která „zaostalá“?

  Dnešní ideologie „lidských práv“, není ničím jiným než projevem etnocentrismu, arogance a kulturního imperialismu – nebo chcete-li mesianismu. Etnocentrismus je předpoklad, obvykle nevědomý, že vlastní skupina je středem všeho, a že její přesvědčení, praktiky a normy poskytují standardy, podle kterých jsou škálovány a hodnoceny ostatní skupiny. Je to tedy vyjádření kulturní nadřazenosti, která vede k aroganci a netoleranci v jednání s jinými zeměmi, etickými systémy a náboženstvími. Ke kulturnímu imperialismu dochází, když ekonomicky, technologicky a vojensky nejsilnější země vnucují zbytku světa svá přesvědčení, hodnoty a instituce. Nejčastěji to vidíme v aktech agrese USA, které se cítí díky své domnělé kulturní nadřazenosti oprávněny pod pláštíkem ochrany „lidských práv“ vojensky napadat jiné země a odstraňovat v nich vlády, které nekonvenují naprosto egoistickým ekonomickým a jiným zájmům USA. Takto pokrytecky se chová málokterý současný režim.

  Odpověď
 6. Plný suhlas s panom Ašerom. Pan Drápal je politicky komentator a kolaborant vladnej moci. Chyba mu dar
  rozlišovania a chapania dejín.Nevidi kto je v tomto konflikte slabší a zastáva tu hroznu augustinovsku doktrínu o”spravodlivej vojne”Pred Augustinom sa vojak, komediant a pasak nemohol stať krestanom kym sa nevzdal zamestnania.Pochybujem že pána Drapala za tieto clanky niekto platí.Asi je len navedený.
  Ale rad by som vedel ci by do tejto vojny poslal svojho syna?

  Odpověď
 7. Karel Krejčí

  Pro Palencara,
  Pokud poukazujete na důsledky vojny a její pravou tvář, pak zacházíte již příliš daleko. Takto dobrý člověk, dokonce ani dobrý křesťan neuvažuje. Zlo, které zde ve světě řádí je nutné za každou cenu vymýtit. Za každou cenu!

  Odpověď
 8. Velice pochybuji, že Putinovým motivem ve válce je nějaký křesťanský mesianismus. Křesťanský postoj je v ostrém rozporu s válečnými zločiny, jaké byly spáchány například v Buči.

  Jeho motivem je opojná droga zvaná moc.

  Pokud Putin propaguje pseudonáboženské ideologie Dugina a Iljina, není zde důvodem křesťanská víra, nýbrž oklamání ruského obyvatelstva. Válku totiž nikdo na světě nechce. Nechtějí ji ani prostí Rusové. Proto Putin musel vynalézt nějaký vznešený důvod, aby agresi proti Ukrajině ospravedlnil. To je údajná morální zkaženost Západu a boj za nápravu světa. Je faktem, že Západ není ideální. Stačí se podívat na Donalda Trumpa a jeho trvání na lži, kterou vyvrátily nezávislé soudy i Trumpovi kolegové v jeho vládě. Nicméně lze říci, že euroamerická civilizace se vyznačuje tím, že tam je nezávislá justice a nikdo tam není utlačován – nejsou tam političtí vězňové. Neprůstřelným důkazem, že euroamerická civilizace je lepší než jiné režimy, je skutečnost, že emigranti se stěhují na Západ. Ne do Ruska nebo Číny.

  Západní společnost je pluralistická – nikdo tam nemá monopol na svou ideologii. Není tedy myšlenkově jednotná a to je příčinou její zranitelnosti. Je málo odolná proti hybridní (propagandistické) válce, to jest proti ideové manipulaci. Není ani nutné vymýšlet nějaké lži. Stačí jen „upravené“ informace a podpora extrémistů na obou pólech názorového spektra. Cílem je, aby se k extrémistům přidalo co nejvíce lidí, aby společnost byla co nejvíce rozštěpená, podle hesla „rozděl a panuj“.

  Putin neustále mění odůvodnění, proč rozpoutal válku proti Ukrajině. Nejprve tím důvodem mělo být utlačování ruskojazyčného ukrajinského obyvatelstva. Posléze to byl údajný fašismus či nacismus ukrajinské vlády. Dalším důvodem to, že Ukrajina byla údajně historicky součástí Ruska, takže nemá nárok na samostatný stát. Dalším důvodem, že Ukrajina se chystala zaútočit na Rusko, takže Rusko muselo provést preventivní úder. Posledním důvodem pak to, že Rusko na Ukrajině údajně bojuje proti celému (zkaženého) Západu. Jestliže u soudu svědek mění výpovědi, stane se nevěrohodným. Zde také neustálá změna Putinových důvodů dokazuje, že Putin je lhář.

  Pánové Konečný a Ašer zde agitují ve prospěch Putina. Konečný jen opakuje Putinovy primitivní argumenty. Ašer používá argumentační faul zvaný red hering (uzený sleď). Uzený sleď tažený po zemi se používá, aby svedl psy ze stopy. Ašer říká, že také USA zaútočily na Saddáma Husajna. Je vcelku jasné že ruká agrese proti Ukrajině s eliminací iráckého řezníka nijak nesouvisí, že cílem zde je odvést pozornost od zvráceností páchaných Rusy na Ukrajině. V obou případech je argumentace krajně pokrytecká. Pánové nejen tady rádi mluví o míru, ale ten si představují jako zotročení Ukrajiny Ruskem, aby Ukrajina nepadla do sféry vlivu údajně zkaženého Západu. Tím sami sebe usvědčují z falše. Proč tedy na tom „zkaženém“ Západě žijí? Proč se neodstěhují do Ruska nebo do Severní Koreje? Tam by byli mezi svými. Rovněž Putinovy nepřiznané dcery žijí a studují na „zkaženém“ Západě (Švýcarsko).

  Odpověď
 9. „Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud.“ (Ř 13:1-2)

  Neměli by křesťanští autoři namísto podpory nynějšímu ukrajinskému režimu akcentovat ve smyslu citovaného Pavlova textu spíše to, že nynější ukrajinský establishment je výsledkem vzpoury? Že tito vzbouřenci odporují Božímu nařízení? A že tedy oprávněně na něj dopadl soud v podobě nynější války?

  Byli to totiž revolucionáři z Majdanu, kdo se postavil proti Bohem ustanovenému prezidentovi Janukovyčovi,
  kterého vyštvali ze země, následkem čehož došlo k násilným střetům, které od té doby přetrvávají dodnes a stále gradují.
  Přitom je signifikantní, že rozeštvávaní Ukrajiny je dílem především jednoho státu, který vznikl „čirou náhodou“ obdobnou protinovozákonní vzpourou – vzpourou proti britskému králi v roce 1776. Ano, Victoria Nuland, státní tajemnice USA pro Evropu a Eurasii, přiznala už krátce po začátku vzpoury na Majdanu, dne 13. 12. 2013, že USA investovaly od roku 1991 do „demokratizace“ Ukrajiny 5 miliard dolarů:

  https://www.youtube.com/watch?v=1V5uo6aqUas

  Trojským koněm USA byl na Ukrajině již předchozí prezident Juščenko, po němž nastoupil později vyštvaný Janukovyč. Juščenkova manželka Kateryna Čumačenko, která se narodila ukrajinským emigrantům v Chicagu, totiž pracovala již za Ronalda Reagana v Bílém domě, za Bushe staršího pak pracovala na americkém ministerstvu financí a následně v americkém kongresu. Kdo jiný by tedy mohl na Ukrajině lépe prosazovat zájmy USA než právě Juščenko pod vlivem své choti, jenž již dříve zastával funkci premiéra. Byl to také Juščenko, kdo v roce 2010 jako končící prezident rehabilitoval Stěpana Banderu a udělil mu titul Hrdina Ukrajiny, což významně posílilo trend vedoucí ke vzpouře na Majdanu.

  Před ruským vpádem na Ukrajinu tedy USA přes 30 let pod pláštíkem „demokratizace“ vytrvale brnkaly na strunu ukrajinského nacionalismu, který nebylo vzhledem ke staleté averzi Ukrajinců vůči „Moskalům“ osvědčenými propagandistickými prostředky nijak obtížné nechat vygradovat až k otevřenému střetu s Ruskem.

  V duchu textu Ř 13:1-2 lze konstatovat, že kdo zasévá vzpouru, sklidí Boží soud. A jím je i současný bratrovražedný konflikt. Tuto evidentní linii zdejší křesťanští autoři nevidí? Nebo nechtějí vidět?

  Odpověď
 10. Ad pavel v

  Napsal jste: „Ašer říká, že také USA zaútočily na Saddáma Husajna. Je vcelku jasné že ruká agrese proti Ukrajině s eliminací iráckého řezníka nijak nesouvisí, že cílem zde je odvést pozornost od zvráceností páchaných Rusy na Ukrajině. V obou případech je argumentace krajně pokrytecká.“

  Nikoli, já se zde jen snažím vyvažovat jednostranné štvaní proti Rusku. Pokrytecká je naopak americká politika vůči Rusku. Američané totiž poštvávali Ukrajinu proti Rusku po několik desetiletí, avšak když již přetekl pohár a Rusko se rozhodlo k akci, začali Rusko obviňovat z toho, že nevyprovokovaně napadlo Ukrajinu. Toto je vrchol pokrytectví. Navíc od země, která pod smyšlenými záminkami nebo ve jménu své ideologie „lidských práv“ napadá klidně země na opačném konci světa, do kterých jim nic není, oproti Rusku, které vtrhlo do sousední země, jejíž Amerikou řízený vývoj ho dlouhodobě ohrožoval.

  Napsal jste: „Tím sami sebe usvědčují z falše. Proč tedy na tom „zkaženém“ Západě žijí? Proč se neodstěhují do Ruska nebo do Severní Koreje?“

  Proč bych se měl někam stěhovat? Já snad Rusko někde vychvaluji? Rusko je stejně pod vládou toho zlého jako USA nebo ČR. Takže přestěhováním bych si nijak nepomohl. Já čekám až na přestěhování do té pravé vlasti (Žd 11:14), jejíž už mám občanství (Fp 3:20). Posíláte mě tedy na špatné adresy… 😊

  Odpověď
 11. Karel Krejčí

  Pane Ašere,
  máte odvahu zveřejnit to, co se zakládá na objektivitě, leč oficiálně zakázané a cenzurované. Tento svět opravdu leží v tom Zlém. Na jedné straně vyvíjí různé dobro-spásné aktivity a na druhé straně vyvíjí (posvěcené)! aktivity, se zcela opačným, destruktivním cílem. Na jedné straně zelenými ideami demonstrativně zachraňují planetu a na druhé straně „svorně“ ničí vybudované hodnoty válečnými aktivitami – nehledě na lidské životy. Ano jsou i křesťané, kteří tento stav nevidí a podléhají světskému šílení.

  Odpověď
 12. Fundamentalisté jsou fanatici, kteří si vyberou takovou pasáž Písma, která jim „štymuje“ a na základě doslovného znění její litery vyvozují závěry pro svou „ideologii“. Typickým příkladem fundamentalistů v Ježíšově době byla vládnoucí politicko-náboženská smetánka izraelského národa (velerada). Opírala se například o pasáž knihy Exodus 12: „14Zachovávejte sobotu; ať je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. 15Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův svatý den odpočinku. Každý, kdo by v sobotní den dělal nějakou práci, musí zemřít.“ Na základě této pasáže chtěli zabít Ježíše, protože v sobotu vyléčil člověka (pracoval). Byl to typický fundamentalistický přístup: Zahodit rozum a řídit se slepě literou. I malé dítě je schopno si uvědomit, že skutek lásky vůči trpícímu člověku byl v daném případě důležitější, než zachovávání soboty.

  Jiní fanatičtí fundamentalisté se opírají o pasáž z epištoly apoštola Pavla Římamům 13: „1Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. 2Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti Božímu zřízení; a vzbouřence čeká jistý trest.“ Ani tato litera neplatí absolutně. Byl to například Ježíš, který se vzepřel proti vládnoucí izraelské moci, když řekl na její adresu: „Slepý vede slepého. Oba spadnou do jámy.“ Jinde se vzepřel izraelské veleradě apoštol Petr a je to zaznamenáno v knize Skutky apoštolů 5: 27Když je přivedli, postavili je před radu a velekněz je začal vyslýchat: 28„Důrazně jsme vám zakázali učit o tom člověku, a vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém; a na nás byste chtěli svalit odpovědnost za jeho krev!“ 29Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“ Petrova odpověď se dá zobecnit tak, že je správné podřizovat se vládnoucím autoritám (aby byl ve společnosti řád), ale vzepřít se jim, pokud jednají proti Bohu (to je ne-řád).

  Prezident Janukovyč byl pravděpodobně zvolený demokraticky díky slibu, že podepíše asociační dohodu s EU. Připravenou dohodu však odmítl a spolčil se s Putinem. Ukrajinci začali proti porušení volebního slibu protestovat. Janukovyč vydal rozkaz demonstranty zbít tak, jako Husák nechal zbít české studenty v roce 89. Demonstrace vyvrcholily zastřelením 80 demonstrantů Janukovyčovou tajnou policií Berkut. Janukovyč pak uprchl do Ruska. Českým ekvivalentem Janukovyče byl Klement Gottwald. Ten se také dostal k moci demokraticky a posléze rozpoutal teror, při němž bylo uvězněno a zemřelo nesmírně mnoho lidí. Rovněž i Hitler byl zvolen demokraticky.

  Válka Ruska proti Ukrajině je opravdu bratrovražedný konflikt. Oba národy se totiž hlásí ke křesťanství. Rusko je útočník. Kdyby se jeho vojáci z Ukrajiny stáhli, válka by okamžitě skončila. Vzpomeňme, jak se Putin dušoval, že jeho vojáci soustředění u Ukrajinských hranic jsou tam jen na cvičení a že Rusko válku nerozpoutá. Vzpomeňme, jak jsme tomu všichni tehdy věřili. Nyní jsou na tahu ruští křesťané, aby se vzepřeli proti dalšímu útočení. Žel, v jejich čele stojí patriarcha Vladimir Michajlovič Gunďajev. Za doby Sovětského svazu byl spolupracovníkem KGB s krycím jménem Michajlov. Ruský episkopát vesměs útok proti Ukrajině podporuje. Světová církev by se měla od ruské církve jasně distancovat, aby si ruští věřící uvědomili, že žijí v hlubokém hříchu.

  Odpověď
 13. Tvrzení pana Drápala, že „Boj, který vedou Ukrajinci, není boj motivovaný nábožensky.“ je ve více oblastech polopravdou. A polopravda je jen slušně se tvářící lež.

  1/ Nejednalo se o náboženství, ale o nacionalismus ukrajinsky mluvících Ukrajinců. Jejich hrdinou je pro ně násilník a vrah pan Bandera stavějí mu pomníky, přejmenovávají po něm náměstí a hlavní ulice, průvody s pochodněmi na jeho narozeniny. Stačí vyhledat spojení cult of Stepan Bandera.
  2/ A nejednalo se o boj proti Rusku, ale o boj těchto nacionalistů s ruskou ukrajinskou menšinou na východě Ukrajiny.
  Tato občanská válka po 8 letech přerostla v konflikt mezi dvěma státy.

  Souhlas s p. Ašerem 27. ledna 2023 14:31 že co nyní Ukrajina sklízí, je ovoce a pokračování násilné ozbrojené a vítězné vzpoury vůči zvolené vládě Ukrajiny, 2013-2014.

  Odpověď
 14. Karel Krejčí

  Strach vládne tomuto světu. Strach, kterému podléhají lidé tím způsobem, že jsou zastrašováni a odrazováni od získávání informací z různých, na sobě nezávislých zdrojů – což je naprosto přirozené. Tito lidé mají vnucený strach, aby se nestali obětí různých hoaxů a účelových nebo zavádějících informací. Jejich největší prohra nespočívá, v podlehnutí „číhajícím zákeřnostem“ těchto informací, ale že zklamou sami sebe. Neexistuje žádný člověk, který by všechno znal a nikdy se nedopustil nějakého omylu nebo špatného rozhodnutí. Zcela jiné však je, propást jedinečný smysl Bohem darovaného života, zahodit darovanou zodpovědnost i svobodu – prohrát a provinit se v první řadě sám proti sobě.

  Odpověď
 15. Ad pavel v

  Vzhledem k tomu, že zde opakujete stejnou argumentaci, na kterou jsem Vám již jinde odpověděl, kopíruji zde i já svou odpověď, pokud jste ji náhodou nečetl:

  Napsal jste: „vy si vyberete z Bible nějakou pasáž a na jejím doslovném výkladu založíte svou argumentaci. Úplně stejně se chovali farizeové, když se pokoušeli dostat Ježíše do úzkých, aby dokázali davu, že Ježíš porušuje Boží přikázání…“

  Na doslovném výkladu zde stavěli farizeové výjimečně proto, aby Ježíše mohli obžalovat (Mt 12:10), jinak byl obvykle jejich výklad právě opačný. Snažili se totiž přikázání relativizovat a tím jeho platnost zužovat – viz „A kdo je můj bližní?“ (L 10:29) – aby nemuseli za své bližní považovat třeba Samaritány či pohany. Nebo jindy přikázání zcela obešli (Mk 7:10-13) a tím jeho platnost zrušili. Podobně ovšem postupujete i Vy, když chcete svou sofistikou podobně jako farizeové a zákoníci obejít a zneplatnit novozákonní texty o postoji k vrchnosti, o škodlivosti bohatství apod. Ježíš ovšem postupoval opačně než Vy. On doslovný význam přikázání nijak neproblematizoval, nýbrž jeho význam rozšiřoval, takže nejen nezabiješ, ale nebudeš se hněvat, nejen nezcizoložíš, ale ani nepohlédneš na ženu chtivě (Mt 5:21-28). Tímto rozšířením však nijak nepopíral původní doslovnou platnost tohoto přikázání, jako že by bylo dovoleno zabíjení bez hněvu nebo cizoložení bez chtivých pohledů. Doslovný výklad tedy rozhodně není na nic, jak uvádíte. Daleko nebezpečnější je výklad alegorický, kdy lze vnést do nějakého textu při trochu šikovnosti v podstatě libovolný jiný význam.

  Napsal jste: „Nic z toho, ce je napsáno v Bibli neplatí absolutně samo o sobě, ale vždy jen v souvislosti s celou Biblí. Dokonce neplatí absolutně ani litera Bible, ale její duch.“

  Právě proto se snažím dávat do spojitosti biblické texty, které se váží k danému tématu v kontextu celé bible, pokud je to na tomto omezeném prostoru možné. Pokud jde o ducha, bez něhož je litera mrtvá, jde o to, aby to byl Boží duch, ne duch vzpoury, duch toho zlého (Mt 4:6-7; 2 K 11:4). Jak to ale na první pohled rozpoznat, nemáte-li dar rozlišování duchů? To je ošemetná věc. Mnozí se rádi ohánějí tím, že právě oni mají Božího ducha (srov. 1 Kr 22:20-24). Dokonce i Pavel se musel dovolávat toho, že má Božího ducha (1 K 7:40). Přesto však platí jistý základ:

  „Ne nad to, co bylo napsáno.“ (1 K 4:6)

  Mít ducha rozhodně neznamená svévolně překrucovat, ignorovat nebo jinak zneužívat biblický text. I ďábel totiž vykládá bibli (Mt 4:6-7).

  Napsal jste: „Apoštol Pavel řekl, že světské autority jsou od Boha a že se za ně mají křesťané modlit, protože jsou v Boží službě. Vy jste si to vyložil doslovně, takže špatně.“

  Co jsem si vyložil špatně? Podle Vás tedy světské autority nejsou v Boží službě (Ř 13:4.6). Vy zde popíráte Boží slovo? Na základě čeho? Na základě svévolného výkladu? Není bezpečnější držet se výkladu doslovného?

  Vždyť stejnou myšlenku, že vládci tohoto světa jsou posláni od Pána, opakuje i apoštol Petr:

  „Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení – ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře.“ (1 Pt 2:13-14)

  “… Boha se bojte, krále ctěte.” (1 Pt 2:17)

  Napsal jste: „Ježíš se otevřeně vzbouřil proti politicko – náboženkým autoritám izraelského národa. Zpochynil jejich legitimitu.“

  Ježíš se proti nikomu nevzbouřil. To, že poukázal na jejich slepotu a bláznovství (Mt 23:17), neznamená, že by usiloval o jejich svržení. Svým následovníkům přece říká, že je mají poslouchat, pouze nemají jednat dle jejich skutků:

  „Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte…“ (Mt 23:2-3)

  Napsal jste: „Také apoštolové odmítli splnit nařízení Sanhedrinu, že nesmí kázat Ježíše Krista. Tam, kde je nařízení světské autority v rozporu s Boží vůlí, je takové nařízení neplatné.“

  Ale v tom nejsme v rozporu. Přece jsem už na jiném místě citoval Sk 5:29. Pokud by tedy křesťanům vrchnost zakázala kázat evangelium nebo je nutila k hříchu (třeba jít zabíjet ve válce), nemusí ji v těchto případech poslechnout. To je však nijak neopravňuje k tomu, aby usilovali o její svržení, organizovali revoluce. Mohou se za ni jen modlit. Bůh dobře ví, proč dosadil k moci právě takovou vrchnost, která tam zrovna je.

  Napsal jste: „Bylo by opravdu hloupé modlit se za masové vrahy Stalina, Maa, Hitlera a Putina.“

  Hloupé by to určitě nebylo. Nebo Vy snad považujete za hloupou výzvu apoštola Pavla (1 Tm 2:1-2)? A modlit se za masové vrahy Churchilla, Trumana, Johnsona, Nixona, Bushe, za něž se nepochybně křesťané modlili, podle Vás hloupé nebylo? Zajímavé jak systematicky pomíjíte ve svých příspěvcích masové vrahy z tzv. demokratického tábora. Nicméně i za ty je třeba se modlit, tak jako za všechny v moci postavené, bez ohledu na to, zda se nám jeví dobří nebo zlí – viz analogicky:

  „Sluhové, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i křivým.“ (1 Pt 2:18)

  Takže podřizovat se křesťané mají i křivákům, za které se mají v duchu 1 Tm 2:1-2 nepochybně i modlit.

  Odpověď
 16. Ad pavel v

  Napsal jste: „Demonstrace vyvrcholily zastřelením 80 demonstrantů Janukovyčovou tajnou policií Berkut. Janukovyč pak uprchl do Ruska. Českým ekvivalentem Janukovyče byl Klement Gottwald. “

  Nebudu zde rozebírat, kdo vlastně byli ti odstřelovači, kteří stříleli do obou stran, aby konflikt eskalovali. Vy zde však opět jednostranně mlčíte o teroru majdanistů, kteří ještě před střelbou odstřelovačů útočili na pořádkové jednotky, které je pouze vytlačovaly lidským řetězem a pendreky, na které najižděli bagrem, používali proti policistům improvizované plamenomety, minimálně jednomu policistovi uřízli hlavu atd.

  O teroru majdanistů se píše dokonce i v Bakalově proamerickém médiu:

  „Ve snaze přiblížit okolnosti náhlého ústupu příslušníků vládních vojsk z centra Kyjeva se filmaři rozhodli zařadit do snímku výpověď aktivisty z Majdanu, který přiznává, že zastřelil dva vojáky. „Tři měsíce jsme tam stáli beze zbraní. Tři měsíce jsme toho netvora (Janukovyče) žádali, aby odešel, a on nás neslyšel. Tato bezvýchodná situace nám dovolila použít zbraň proti nim,“ říká v dokumentu Zajatci Ivan Bubenčyk.

  „Oni ji proti nám používali, zabíjeli svobodu. I my máme právo bránit sebe a naši svobodu se zbraní v ruce,“ vysvětluje muž, který před revolucí snil o vybudování dětské rybářské školy poblíž Lvova.

  A pokračuje: „Přišel kluk a v tašce od tenisové rakety přinesl samopal. Řekl, že on ho do ruky vzít nemůže… Zeptal se, jestli by to někdo z nás dokázal. Vzal jsem ji. Jsem vojenský rozvědčík. Věděl jsem, co s ní mám dělat,“ říká při setkání se Saškem.

  Za sovětských časů bojoval v Afghánistánu. Lituje prý jen toho, že měl pouhých 75 nábojů.

  „Jsem profesionál. Kdybych měl víc nábojů, odstřelovači by se rozprchli,“ tvrdí. Na ochozu budovy kyjevské konzervatoře ukazuje místo, odkud střílel. „Vytipoval jsem si dva velitele. Nejprve jednoho, pak druhého. Nikoho dalšího jsem už nemusel zabíjet. Pak jsem šel dolů a chlapci mě kryli. Střílel jsem na úroveň kolen, ale nikoho jsem už nezabíjel. Snažil jsem se jen vytvořit dojem, že na Majdanu je hodně zbraní,“ popsal svou úlohu.

  „Cítím, že jsme toho hodně nedodělali. Janukovyč měl umřít ten den. Nikam by neutekl a nic by neodvezl. Jen by pošel jako pes. Stačil by jediný výstřel.“

  https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/zajatci-z-majdanu-student-proti-vojakovi/r~b280e080e11111e593630025900fea04/

  Majdanisté tedy nijak nezakrývají své vražedné akce a touhu po zavraždění svého prezidenta. Takže i kdyby Janukovyč nařídil všechny majdanisty postřílet, neopravňovalo by to křesťany ke vzpouře proti prezidentovi, tím méně by je ke vzpouře opravňovalo, že odmítl podepsat nějakou dohodu. Pilát postupoval proti Židům mnohem tvrději, navíc jako představitel okupační moci, přesto proti jeho násilí neřekl Ježíš ani slovo, natož aby někoho vyzýval ke vzpouře.

  Odpověď
 17. Karel Krejčí

  Kdyby nám někdo řekl: „Vem zi zbraň a zabij člověka!“ Zcela určitě bychom byli naprosto šokováni, jak se mohla taková myšlenka vůbec zrodit? Ano, není v naší přirozenosti zabíjet se mezi sebou. Naprostý konec by byl pouze krátkou otázkou času – a to ještě navíc pouze teoreticky. Ale ten Zlý používá všechny důmyslné a sofistikované způsoby a praktiky, jak toho dosáhnout. Nenalhávejme si, že to tak není a už si konečně protřeme oči, abychom jimi viděli.

  Odpověď
 18. V českém ekumenickém překladu Bible je kapitola 13 Pavlovy epištoly Římanům přeložena následovně:

  1Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha,
  2takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.
  3Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře, a dostane se ti od ní pochvaly.
  4Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo.
  5Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí.
  6Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.

  Zde je důležitý šestý verš, neboť upozorňuje na to, co je vlastně samozřejmost, že ne každá vláda je od Boha, ale jen taková, která “ je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo.“ Může být Božím služebníkem vláda, která činí opak, která trestá toho, kdo činí dobro a která sama páchá zlo? To asi sotva. Bible nemůže být v rozporu se zdravým rozumem. Lidé se v Ježíšově době vyjadřovali poněkud jinak než my a proto doslovný výklad Bible může být zavádějící. Apoštol Pavel chtěl říci, že Bůh si přeje, aby lidé žili ve společenském řádu, že Bůh si přeje aby politici vykonávali světskou spravedlnost (trestání zla). A to i tehdy, kdy je vláda nedokonalá. Proto apoštol Petr píše: „Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým“ (nikoliv křivým).

  Masoví vrazi jako Lenin, Stalin, Hitler, Gottwald a Saddám Husajn byli teroristé a žádný terorista nemá moc svěřenou Bohem. K moci se totiž dostali povodem.

  Churchill a zmínění američtí prezidenti masoví vrazi nebyli. Byli to legitimní představitelé svých států a vykonávali spravedlnost na totalitních vládách států, které vyvolaly válku. Například Saddám Husajn vyvolal genocidu Kurdů, při níž zahynulo 50 až 100 tisíc lidí a bylo zničeno 4000 vesnic (al-Anfal).

  Svědkové Jehovovi se velice mýlí, pokud si myslí, že Hitler vládl z Boží vůle, aby mohl spáchat holokaust.

  Odpověď
 19. Byl to Janukovyč, kdo vydal rozkazy k bití demonstrantů.

  V brzkých ranních hodinách 30. listopadu 2013 bylo shromáždění přibližně 1000 pokojně protestujících demonstrantů na Náměstí nezávislosti v Kyjevě napadeno bezpečnostními složkami, které se pokusily demonstranty násilně rozehnat. Krvavý zásah, během kterého byla řada demonstrantů i náhodných kolemjdoucích, jak na náměstí, tak i v přilehlém okolí, fyzicky napadena a zraněna, vyvolal masové demonstrace, které se odehrály 1. prosince. Důsledkem násilného zákroku byl velký nárůst účastníků demonstrací, zintenzivnění jejich úsilí a do popředí prostupovaly požadavky na rezignaci prezidenta Janukoviče a jeho vlády s následným uspořádáním předčasných voleb. Dle různých odhadů se těchto protestů zúčastnilo 400 000 až 800 000 lidí. Dne 25. prosince byla v ranních hodinách zastavena, vytažena z auta a zbita novinářka a opoziční aktivistka Tetiana Čornovolová, dlouhodobě píšící kritické články o vládní korupci. Den před svým napadením informovala, že byla údajně sledována policisty z oddílů Berkut, během pořizování fotografií a sběru informací o rezidencích ministra vnitra a generálního prokurátora. 21. ledna unesli neznámí útočníci z nemocnice opoziční aktivisty Igora Lucenka a zraněného Jurije Verbického. Zadržovali je v lese, dle Lucenkovy výpovědi byli vyslýcháni ohledně svého zapojení do protivládních protestů. Oba muži byli mučeni. Lucenko byl po fingované popravě týž den propuštěn, Verbický byl nalezen druhý den mrtvý.

  K nejvražednějším střetům došlo ve dnech 18.–20. února, kdy došlo na Ukrajině k nejkrutějšímu násilí od doby, kdy znovu získala nezávislost. Tisíce demonstrantů postupovaly směrem k parlamentu v čele s aktivisty se štíty a přilbami, na které stříleli policejní odstřelovači. Téměř 100 lidí bylo zabito.

  Demonstrace za požadavek, aby Janukovyč splnil svůj předvolební slib ohledně přidružení k EU a aby propustil z vězení opoziční političku Julii Tymošenkovou, probíhaly zpočátku pokojnou formou. Z křesťanského hlediska se jim nedalo nic vytknout. I Ježíš pořádal demonstrace, na nichž bez servítků kritizoval vládnoucí politicko-náboženskou věrchušku izraelského národa:

  42Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.
  43Běda vám farizeům! S oblibou sedáte na předních místech v synagógách a líbí se vám, když vás lidé na ulici zdraví.
  44Běda vám! Jste jako zapomenuté hroby, po nichž lidé nahoře chodí a nevědí o nich.“
  45Nato mu jeden ze zákoníků odpověděl: „Mistře, když toto říkáš, urážíš také nás!“
  46On mu řekl: „I vám zákoníkům běda! Zatěžujete lidi břemeny, která nemohou unést, a sami se těch břemen nedotknete ani jediným prstem.
  47Běda vám! Stavíte pomníky prorokům, které zabili vaši otcové.
  48Tak dosvědčujete a potvrzujete činy svých otců; oni proroky zabíjeli, vy jim budujete pomníky.
  49Proto také Moudrost Boží pravila: Pošlu k nim proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pronásledovat,
  50aby tomuto pokolení byla připočtena vina za krev všech proroků prolitou od založení světa,
  51od krve Ábelovy až po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a svatyní. Ano, pravím vám, tomuto pokolení bude přičtena vina.
  52Běda vám zákoníkům! Vzali jste klíč poznání, sami jste nevešli, a těm, kteří chtěli vejít, jste v tom zabránili.“

  Odpověď
 20. Karel Krejčí

  Jediná krev, která má moc vysvobodit nás z otroctví a moci Zla, je krev Beránkova. To je jediná krev, která nás očišťuje od hříchů a opravňuje předstoupit před Boha. Žádnou jinou prolitou krví ani jejím prostřednictvím nelze zvítězit nad satanovou mocí a předstoupit s ní před Bohem. Násilím lze pouze zničit hmotnou nádobu, ale nelze zničit to, čím je naplněna, co je uvnitř a je nehmotné. Násilím nelze zvítězit nad Zlem. Je velkou a tragickou herezí, že právě křesťané podléhají v tomto smyslu „násilně/pozitivní“ světské propagandě a různými přímými či zaobalenými nepřímými způsoby jí schvalují a podporují.

  Odpověď
 21. Představte si, že jste policista a přijde k vám Karel Krejčí s tímto sdělením: „Kdyby nám někdo řekl: „Vem zi zbraň a zabij člověka!“ Zcela určitě bychom byli naprosto šokováni, jak se mohla taková myšlenka vůbec zrodit? Ano, není v naší přirozenosti zabíjet se mezi sebou.“(konec citace) Je tedy policista, který zabije teroristu, naprosto nepřirozeným člověkem? Je obětí šokující myšlenky? Když nedávno v jakýsi terorista spáchal hromadnou vraždu v americké škole, rodiče zabitých dětí si stěžovali, že se policie chovala zbaběle, že kdyby teroristu zabila dříve, před smrtí by bylo zachráněno mnohem více dětí.

  Otázkou je, jak se mohou pacifistické myšlenky zrodit v hlavě člověka, který si myslí, že je křesťanem. Tyto názory jsou výrazem extrémního sobectví někoho, kdo celý život vyrůstal v pohodlí a proto se nedokáže vcítit do kůže člověka, který takové štěstí neměl. Takoví salónní křesťané odmítají vidět svět, jaký je, a dokáží sami sebe obelhat vírou v jejich vlastní svět plný iluzí.

  Odpověď
 22. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Fundamentalisté jsou fanatici, kteří si vyberou takovou pasáž Písma, která jim „štymuje“ a na základě doslovného znění její litery vyvozují závěry pro svou „ideologii“…“

  S tou v pejorativním duchu vyslovenou nálepkou fundamentalismu bych byl opatrný. Nelze totiž nebýt fundamentalistou, chcete-li se vůbec považovat za křesťana. V Novém zákoně totiž čteme:

  „FUNDAMENTUM enim aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est qui est Christus Iesus.“ (1 K 3:11)

  „Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus.“ (1 K 3:11)

  „Superaedificati super FUNDAMENTUM apostolorum et prophetarum ipso summo angulari lapide Christo Iesu.” (Ef 2:20)

  “Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.“ (Ef 2:20)

  Fundamentem je tedy jednak učení Ježíšovo, jednak učení apoštolů a proroků. Učení Ježíšovo a učení apoštolů ohledně postoje k vládní moci je shodné, vedené jedním Duchem:

  Ježíš:

  „Ježíš odpověděl: „Mé království není z tohoto světa; kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale mé království není odtud.“ (J 18:36)

  „Ježíš mu řekl: „Vrať svůj meč na místo. Neboť všichni, kdo se chápou meče, mečem zahynou. Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů?“ (Mt 26:52-53)

  “Ježíš mu odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno shůry.“ (J 19:11a)

  Pavel:

  „Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti autoritě, odporuje Božímu nařízení. Ti, kdo mu odporují, přivolávají na sebe soud.“ (Ř 13:1-2)

  Petr:

  „Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení: ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře; neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí; jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží.“ (1 Pt 2:13-16)

  Jakub:

  „Neboť hněv muže spravedlnost Boží nepůsobí.“ (Jk 1:20)

  V Písmu čteme: `ústy dvou nebo tří svědků bude potvrzena každá výpověď.´ (2 K 13:1)

  Takže potvrzení mnou uvedenými svědky o postoji Ježíše a apoštolů k vládní moci je více než dostačující.

  Pokud tedy tvrdím, že se křesťané nesmí bouřit proti vládní moci, nejde o žádné mé vybírání nějaké ojedinělé pasáže, která by mi “štymovala”. Nejde o žádnou mrtvou literu, nýbrž o téhož Ducha, kterým byly inspirovány výroky Ježíše i dvou různých apoštolů, kteří ačkoli vůči sobě navzájem měli kritický postoj (Ga 2:6.11), na postoji vůči vládní moci se bez problémů shodují.

  Jestliže Vy nechcete s odvoláním na “rozum” tohoto Ducha respektovat, neřídíte se Písmem a ke své vlastní škodě, žel i ke škodě těch, kdo Vám sednou na vějičku, překrucujete texty, které vyjadřují dostatečně zdokumentovaný jednotný postoj rané církve k otázce bezpodmínečného respektu vůči vládní moci.

  Odpověď
 23. Ad pavel v

  Napsal jste: „Zde je důležitý šestý verš, neboť upozorňuje na to, co je vlastně samozřejmost, že ne každá vláda je od Boha, ale jen taková, která “ je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo.“ Může být Božím služebníkem vláda, která činí opak, která trestá toho, kdo činí dobro a která sama páchá zlo? To asi sotva. Bible nemůže být v rozporu se zdravým rozumem. Lidé se v Ježíšově době vyjadřovali poněkud jinak než my a proto doslovný výklad Bible může být zavádějící.“

  Ř 13:6: „Neboť pro toto i daň platíte, neboť služebníci (Vg. ministri) Boha jsou k tomu samému vytrvávajíce.”

  Kde jste přišel na to, že by vláda byla od Boha, jen když je vykonavatelem trestu nad zlými? To by se Ježíš mohl oprávněně bouřit proti Římanům, kteří nejen, že trestali lupiče apod., ale terorizovali i Židy pro některé jejich náboženské činy. Navíc Vaše tvrzení je v rozporu už s veršem Ř 13:1, který obecně tvrdí, že není moci než od Boha. Tedy i vládce, který netrestá řádně „zlé“ a perzekvuje „dobré“, je pořád v Boží službě. Ovšem taková situace existuje prakticky ve všech vládních systémech. Pokud byste hledal, našel byste si vždy důvod, proč danou vládu neposlouchat, poněvadž v každém systému lze najít mnoho nespravedlnosti. K čemu by pak tato pasáž vůbec byla napsána, když v duchu Vašeho výkladu, byste mohl u libovolné vlády dojít k závěru, že právě tato vláda od Boha ustanovena není, protože to a ono… A mohl byste proti ní začít rebelovat.

  Pokud si myslíte, že bible nemůže být v rozporu se „zdravým rozumem“, tak byste z ní musel vyškrtat celé pasáže, které tomuto Vašemu kritériu odporují. Kromě toho, co to je „zdravý rozum“?

  Napsal jste: „Proto apoštol Petr píše: „Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým“ (nikoliv křivým).“

  Ale ano, křivým, ne tvrdým. Používáte chybný překlad. V tom textu je totiž uvedeno řecké adjektivum τοῖς σκολιοῖς (1 Pt 2:18). Doufám, že Vám nemusím vysvětlovat, co je to skolióza.

  Napsal jste:

  „Masoví vrazi jako Lenin, Stalin, Hitler, Gottwald a Saddám Husajn byli teroristé a žádný terorista nemá moc svěřenou Bohem. K moci se totiž dostali povodem.“

  Aha, takže když se dostali k moci podvodem, tak to znamená, že se jim podařilo podvést Boha? Že Bůh nemá ve své moci ustanovování vládců, jak tvrdí shodně SZ i NZ?

  “On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.“ (Da 2:21)

  “Ježíš mu odpověděl: „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno shůry.“ (J 19:11a)

  To pak věříte v nějakého bezmocného Boha, když se mu Stalin, Hitler atd. vymkli z rukou. 😊

  Ať už se dostal jakýkoli vládce k moci jakýmkoli způsobem, je tam vždy z Boží vůle. Přečtěte si ještě jednou Ř 13:1 a přemýšlejte u toho trochu.

  Napsal jste: „Churchill a zmínění američtí prezidenti masoví vrazi nebyli. Byli to legitimní představitelé svých států a vykonávali spravedlnost na totalitních vládách států, které vyvolaly válku.“

  Legitimním představitelem svého státu byl i Hitler, který se domníval, že je spravedlivé, aby napravil versaillskou křivdu na německém národu. A většina národa se s tím evidentně ztotožnila.

  Pokud jde o výkon „spravedlnosti“, kdo určuje nad národy, co je kdy kde v politice „spravedlivé“? Dějiny píší vítězové, ti také stanovují, co je v dané věci „spravedlivé“. Kdyby zvítězil Hitler, tak by se ve školách dobytých zemí učilo, že bylo konečně „spravedlnosti“ učiněno zadost.

  Jinak Hitler byl nepochybně Božím služebníkem – tak jako Nevúkadrecar.

  Odpověď
 24. Ad pavel v

  Napsal jste: „Byl to Janukovyč, kdo vydal rozkazy k bití demonstrantů.“

  Na videích z Majdanu, která jsem v té době sledoval, jsem viděl jiný obraz, než který zde líčíte. Členové Berkutu byli vyloženě v defenzivě vůči vzbouřencům a byli to právě demonstranti, kdo napadal policejní oddíly řetězy, kamením, improvizovanými plamenomety, bagrem, noži a posléze také střelnými zbraněmi. O teroristech z Pravého sektoru jste zřejmě neslyšel, o teroristovi Muzičkovi, který se veřejně promenádoval s útočnou puškou, kterou ohrožoval úředníky a jiné osoby, zřejmě také ne. Je však zbytečné zde vytahovat jednotlivosti. Nemá smysl hrát hru na to, kdo si začal, kdo komu způsobil větší bebí. Jde o princip.

  Mimochodem, chtěl bych vidět, co by nastalo, kdyby takovou míru násilí jako vzbouřenci na Majdanu rozpoutali demonstranti proti vládě někde ve Washingtonu nebo v New Yorku. To by teprve příliš měkký Janukovyč hleděl, jak se to dělá, aby si nemusel sbalit fidlátka a utíkat ze země.

  Ale i kdyby Janukovyč, jak už jsem napsal dříve, nechal všechny demonstrující na Majdanu postřílet, nikterak by je to z křesťanského hlediska neopravňovalo dle Ř 13:1-2 k jejich vzpouře vůči vládnoucí moci. To je ten neměnný křesťanský princip. Samozřejmě nepředpokládám, že by mezi tím rebelujícím davem byli nějací skuteční křesťané, takže jakési pro ně mlhavé novozákonní zásady pro ně byly tím posledním, o co by se zajímali. Žádný křesťan by ovšem ani z povzdálí morálně nikdy nemohl Majdan podpořit. To by se zpronevěřil jak učení Ježíšovu, tak učení apoštolů, jak jsem příslušnými texty doložil ve svém předchozím příspěvku.

  Napsal jste: „I Ježíš pořádal demonstrace, na nichž bez servítků kritizoval vládnoucí politicko-náboženskou věrchušku izraelského národa.“

  Ježíš žádné demonstrace nepořádal. Svými výroky u Matouše proti pokrytectví farizeů a zákoníků jen reagoval na jejich snahu se proti němu smluvit a pokoušet ho (Mt 22:34-35.41). Vzhledem k oněm diskrepancím s nimi, je potom v Mt 23 zařazen celý blok výtek vůči jejich licoměrnému jednání. U Lukáše je však tento blok zarámován jinak. Tam Ježíš tento blok výtek vůči farizeům pronáší na hostině u jednoho farizeje, který se podivil, že se Ježíš neřídí nebiblickou tradicí o omývání (L 11:37-38). Nelze tedy tvrdit, že Ježíš pořádal demonstrace, jejichž primárním cílem by byla kritika židovského náboženského establishmentu. Ježíš prostě kázal evangelium o království Božím a když se objevili mezi jeho posluchači pokušitelé, kteří by jej rádi zdiskreditovali, obrátil svou pozornost vůči nim a odkrýval jejich pravou tvář.

  Srovnávat tuto Ježíšovu kritiku s Majdanem je proto zcela neadekvátní. Vyzýval snad Ježíš tu Vaši „politicko-náboženskou věrchušku izraelského národa“ k odstoupení? Vyzýval někoho k jejímu svržení? Rozhodně ne! Vyzýval přece k poslušnosti vůči ní, jen bez napodobování její scestné pokrytecké praxe:

  „Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte…“ (Mt 23:2-3)

  To je tedy úplně jiná situace než na nějakém Majdanu. To jsou dva naprosto nesrovnatelné případy.

  Odpověď
 25. to Ašer

  Následující pasáž Písma dokazuje, že Ježíš pořádal demonstrace:

  1Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům:
  2„Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové.
  3Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.
  4Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.
  5Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli: rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně,
  6mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,
  7líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim ‚Mistře‘.
  8Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
  9A nikomu na zemi nedávejte jméno ‚Otec‘: jediný je váš Otec, ten nebeský.
  10Ani si nedávejte říkat ‚Učiteli‘: váš učitel je jeden, Kristus.
  11Kdo je z vás největší, bude váš služebník.
  12Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
  13Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.
  14Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.
  15Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.
  16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán.‘
  17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo chrám, který to zlato posvěcuje?
  18Nebo: ‚Kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená; ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán.‘
  19Slepci, co je větší: oběť, nebo oltář, který tu oběť posvěcuje?
  20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží.
  21A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá.
  22Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím a při tom, který na něm sedí.
  23Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.
  24Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!
  25Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti.
  26Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek.
  27Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
  28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost.
  29Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých
  30a říkáte: ‚Kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků.‘
  31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky.
  32Dovršte tedy činy svých otců!
  33Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?
  34Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákoníky; a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagógách a pronásledovat z místa na místo,
  35aby na vás padla všechna spravedlivá krev prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.
  36Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení.
  37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
  38Hle, váš dům se vám ponechává pustý.

  Vy jste si z toho všeho vybral jen třetí verš, protože se hodí do vaší ideologie. To je princip vašeho chápání Písma. Vytvoříte si názor a k němu pak z Písma vyzobáváte, co se vám hodí. Kdybyste si přečetl celý Nový zákon, zjistil byste, že Ježíš se s izraelskou elitou nijak nemaloval, což silně ohrožovalo její autoritu. To byl také hlavní důvod, proč mu ukládali o život.

  Ani demostranti na Maidanu zprvu nežádali o Janukovyčovo odstoupení. Chěli po něm jen propuštění politických vězňů a splnění předvolebního slibu (asociační dohodu s EU). Odstoupení požadovali až poté, co se uchýlil ke zločinu.

  Odpověď
 26. Pane Ašere,

  demonstrace za dohodu o přidružení k EU zpočátku probíhaly klidně. Teprve poté, co Janukovyč začal demonstranty bít a vraždit, se demonstranti bránili s použitím násilí. Tajná vraždící policie Berkut v defenzivě nebyla. Naopak, její vraždění bylo plánováno k zastrašení stávkujících – viz zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-majdan-berkut.A150331_151223_zahranicni_aha

  Nerozumím tomu, že obhajujete Hitlera. Je to nechutné. Jste neonacista? Uvědomte si, že je to trestné.

  Odpověď
 27. Pane Ašere,

  vaše učení, že vládcové jsou ustanoveni Bohem a proto jim nikdo nesmí bránit v páchání zločinů, je společensky nebezpečné, jak dokazuje příběh technologa holokaustu, Adolfa Eichmanna.

  Válečný zločinec Eichmann byl pověřen Reinhardem Heydrichem organizováním deportací Židů do ghett a vyhlazovacích táborů. Židovský stát Izrael po letech vypátral jeho pobyt v Argentině, unesl jej, soudil a na základě rozsudku popravil.

  Velký vliv na něj měl autoritářský otec a přísná křesťanská výchova (rodiče byli horlivými protestanty). Od politických událostí si rodina zachovávala určitý odstup. Jak sdělil on sám vyšetřovatelům v Izraeli: „Doma se politika nikdy neprobírala, otec se o politiku nestaral.“

  Eichmannův proces trval od 11. dubna do 14. srpna 1961. Na základě procesu napsala Hannah Arendtová jedno ze svých nejznámějších děl, Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla. V knize líčí Eichmanna jako obyčejného úředníka, který se necítí zodpovědný za spáchané zločiny, protože jen konal svou povinnost a plnil rozkazy. Eichmann byl obecně považován za monstrum, sadistického psychopata motivovaného hlubokou nenávistí k Židům, ale Arendtová jej na základě svého studia a pozorování u soudu vykreslila úplně jinak. Eichmann byl podle ní docela obyčejný člověk a přes hrůzné činy, jež vykonal, nebyl žádné kruté monstrum, nýbrž spořádaný otec rodiny, nenápaditý a výkonný úředník. Eichmann totiž sám sebe chápal jako úředníka, který má důsledně plnit své povinnosti a rozkazy – a nic víc. Hrůzy způsobené jeho jednáním byly podle Arendtové důsledkem toho, že se jako „pouhý úředník“ zřekl vlastního svědomí, své morální autonomie. Jednoduše řečeno, Eichmann o svých činech nepřemýšlel ani nepochyboval – prostě poslouchal rozkazy. V jednom rozhovoru dokonce řekl, že několikrát „selhal“, a to když několika Židům umožnil, aby z transportu utekli.

  Pane Ašere, uvědomujete si, že svědkové Jehovovi vychovávají z lidí bezcitná monstra, která se ve jménu vašich úchylných dogmat dokážou zříci vlastního svědomí?

  Odpověď
 28. Právě dávali na Prima ZOOM pořad o souostroví Gulag. Popisovali neuvěřitelné podmínky vězňů, které v sovětských lágrech panovaly. Jedna žena, která se tam dostala mladá, se až po 4 letech dostala k zrcadlu. Nemohla poznat sama sebe, byla zestárlá s šedivými vlasy. Jiná popisovala, že nemohla ráno vstát, protože jí přimrzly vlasy ke stěně ubikace. Na jídlo byla špinavá voda, v níž plavaly losti ze sleďů a někdy i kously zelí. Maso sleďů asi snědli dozorci. Chleba obsahoval slámu. Ženy byly vystaveny neustálému znásilňování. Pokud byla žena hezká, bylo to pro ni prokletí. Po smrti Stalina byla asi polovina z milionů vězňů propuštěna. Ve Vorkutě stávkovalo 4000 žen, které také chtěly domů. Stávka přerostla v povstání. Dozorci je postříleli. Podle Ašera pravděpodobně právem. Vždyť dozorci podle něj reprezentovali vládu ustanovenou Bohem.:-) Poslali tam jiné ženy, aby to uklidily. Všude bylo plno krve a vystřelených mozků.

  Západ se o souostroví Gulag moc nezajímal. Mohla za to hlavně francouzská komunistická strana, která všechna svědectví vězňů z Gulagu vehementně popírala. Rusko mělo, stejně jako dnes, na Západě početnou pátou kolonu.

  Každý máme svého „kostlivce ve skříni“. Každý také toužíme po ospravedlnění – nikdo si o sobě asi nemyslí, že je ničema. Pokud se podílel na zločinu, hledá, na koho by to mohl svést. Bývalý komunista je na tom stejně jako bývalý nacista. Měl podíl na zvráceném režimu. Komunistům, kteří se dali na spiritualitu, musí znít epištola apoštola Pavla Římanům, kde se říká, že vlády instaluje do jejich pozic Bůh, jako vysvobození. Oni tím pádem nenesou vinu, že podporovali zločince, vinu za všechny ty hrůzy podle nich nese Bůh.

  Odpověď
 29. Panu Pavlovi V.
  31. ledna 2023 13:47 tvrdíte, že Ježíš pořádal demonstrace, ale nevysvětlujete, proč si myslíte, že zrovna Vaše pasáž má toto dokazovat.
  31. ledna 2023 14:04 používáte manipulace. Musel byste dokázat z toho, co pan Ašer napsal, že obhajuje Hitlera. Takhle nevypadá slušná diskuse. Jde o napadání.
  31. ledna 2023 14:31 opět manipulace bez důkazů cituji: „vaše učení, že vládcové jsou ustanoveni Bohem a proto jim nikdo nesmí bránit v páchání zločinů, je společensky nebezpečné“
  31. ledna 2023 22:09 zde nechápu kontext tohoto historického odbočení z tématu diskuse. Pan Ašer píše o křesťanském pohledu na ozbrojenou vzpouru; vy jeho myšlenky manipulativně zaměňujete za pasivitu a napomáhání zlu.

  Považuji Vás nejen z výše uvedených důvodů za protikřesťanského a neustále trollícícho manipulátora, který nezná Písmo ani Ducha Písma ani dějiny rané církve. Několik jasných příkladů:
  Násilím zajímaný Kristus nevyzval učedníky v Getsemane, aby jej bránili s použitím násilí. Naopak, přísně Patra napomenul.
  Podobně Pavel násilně ve vězení nenabádal v listech církve k násilné protiakci
  Při násilném dobývání Jeruzaléma Římany se křesťané nepostavili na žádnou stranu, ale utekli do hor.

  Odpověď
 30. Pane Arone,

  spor mezi mnou a Ašerem je o to, zda Bůh ustanovil masové vrahy jako Lenina, Stalina, Hitlera, Mao Ce-tunga a Gottwalda do jejich vládních pozic. Podle mého nikoliv, podle Ašera ano. Co si myslíte vy?

  Dopustil se hříchu ten, kdo se těm masovým vrahům vzepřel? Podle Ašera ano, podle mého ne. Co si myslíte vy?

  Píšete: „Při násilném dobývání Jeruzaléma Římany se křesťané nepostavili na žádnou stranu, ale utekli do hor.“ Křesťané si počínali naprosto rozumně. Odpor proti Římanům neměl žádnou šanci, když v Jeruzalémě zuřila občanská válka – viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C5%BEidovsk%C3%A1_v%C3%A1lka

  Ašer obhajoval Hitlera tím, že Hitler chtěl napravit vůči Německu údajně nespravedlivé mírové dohody po první světové válce.

  Odpověď
 31. Karel Krejčí

  Pane Pavle v,
  celé Písmo, ale i celý vesmír, stojí a padá s Boží absolutní mocí. Je naprostý blud, myslet si, že naše fyzická-hmotná těla mohou být ponechána byť jen na pouhý zlomek vteřiny nezávisle sama sobě, vyjmuta z moci přírodních-Stvořitelových zákonů. To je prostě nemožné. Je to zcela stejné, jako kdyby jaderná reakce v atomové bombě nebo v jaderném reaktoru za shodných podmínek jednou proběhla a jindy zase ne. To potvrzují i početná biblická podobenství, samozřejmě ne vědecky (Písmo není vědecký dokument), ale různými jednoduchými, bezčasovými a snadno pochopitelnými podobenstvími. Nemůže existovat nic, jak ve hmotné i nehmotné sféře, co by se vymykalo Stvořitelovým zákonům a moci. Myslet si opak, je dokonce i antivědecká slepá ulička, která nikam nevede

  Odpověď
 32. Ad pavel v

  Již jsem Vám vysvětlil, proč nelze tento Ježíšův obranný atak proti pokušitelským aktivitám farizeů a zákoníků považovat za pořádání demonstrace. Zbytečně bych se opakoval, pokud to nechcete pochopit. Pokud to pochopit chcete, tak si to pořádně přečtěte znovu.

  Verš Mt 23:3 jsem si nevytrhl z kontextu proto, že se hodí do mé ideologie, nýbrž proto, že je klíčový pro naší diskusi. Vyplývá z něj totiž jednoznačně, že přes svou tvrdou kritiku zákoníků a farizeů Ježíš své posluchače ani náznakem nevyzýval k neposlušnosti vůči nim, natož pak k nějaké rebelii. Ježíšovým cílem rozhodně nebylo svrhnout tehdejší židovskou nábožensko-politickou elitu, natož pak římskou moc. On se soustředil na kázání Božího království, přičemž ve vhodných situacích odhaloval pravou tvář těch, kdo se sice Bohem oháněli, avšak vstupu do Božího království svými činy ve skutečnosti bránili:

  „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a těm, kdo by chtěli vstoupit, vstoupit nedovolujete.“ (Mt 23:13)

  Takže nemějte obavy. Já beru v potaz celý Nový zákon, jak jsem Vám demonstroval třeba na učení o postoji rané církve k vládní moci. To spíše Vy se zarputile držíte jednoho vybraného místa (Mt 23), z něhož opakovaně citujete dlouhé pasáže, abyste dokázal svou scestnou tezi, že Ježíš pořádal demonstrace.

  Napsal jste: „Ani demostranti na Maidanu zprvu nežádali o Janukovyčovo odstoupení. Chěli po něm jen propuštění politických vězňů a splnění předvolebního slibu (asociační dohodu s EU). Odstoupení požadovali až poté, co se uchýlil ke zločinu.“

  Kdyby se měla vyvolávat revoluce po každém nesplněném předvolebním slibu, probíhala by ve všech „demokraciích“ permanentní revoluce. Jinak ve vztahu k NZ toto Vaše tvrzení o Majdanu znamená, že poté, co se židovská náboženská elita a posléze i římská moc uchýlily ke zločinu ukřižováním Ježíše, měli Ježíšovi učedníci požadovat odstoupení sanhedrinu či Piláta? A pokud by neodstoupili, tak proti nim vyvolat ozbrojené povstání? Čtete něco podobného v Novém zákoně? Pořád zaměňujete ducha tohoto světa s Duchem Božím. To, že je nějaký vládce nebo jiný v moci postavený křivák, násilník atd., křesťany za žádných okolností neopravňuje k nějaké rebelii. Pokud jste to při čtení NZ ještě nepochopil, pak byste měl číst mnohem pozorněji a hlavně před čtením odhodit své zélotské brýle a otevřít své srdce Božímu duchu.

  Odpověď
 33. Ad pavel v

  Napsal jste: „Pane Ašere, demonstrace za dohodu o přidružení k EU zpočátku probíhaly klidně. Teprve poté, co Janukovyč začal demonstranty bít a vraždit, se demonstranti bránili s použitím násilí. Tajná vraždící policie Berkut v defenzivě nebyla. Naopak, její vraždění bylo plánováno k zastrašení stávkujících.“

  Já jsem viděl videa, kde bylo s nesmírnou brutalitou útočeno na policejní kordony. Ale už jsem Vám psal, že není vůbec podstatné, kdo co začal a kdo na co reagoval. Navíc to v té záplavě propagandistických lží ani není možné zjistit. Koneckonců úkolem křesťanů není zkoumat, kde se ve světě děje co nespravedlivého a kdo je či není v právu (L 12:13-14). Podstatné je, že křesťan nemůže dle učení NZ ani na sebevětší násilí reagovat násilím.

  Napsal jste: „Nerozumím tomu, že obhajujete Hitlera. Je to nechutné. Jste neonacista? Uvědomte si, že je to trestné.“

  Tak teď už nejen anarchista, nýbrž dokonce neonacista. Pořád jste však s těmi svými nálepkami nějak vedle. 😊

  Já snad někde Hitlera obhajuji? Pouze jsem napsal, že se dostal k moci legitimní cestou a voliči NSDAP měli dle svých představ dobré důvody, proč jí dali svůj hlas.

  Ovšem i kdyby se byl dostal k moci třeba nějakým pivním pučem, tak z biblického hlediska by byl pořád Božím služebníkem, tak jako kterýkoli jiný vládce, neboť je to Bůh, kdo vládce ustanovuje a sesazuje. Jak už jsem napsal, Hitler ani Stalin se mu nevymkli z rukou. Pokud platí, že vraždící a plenící babylonský král rozšiřující bezohledně své impérium byl služebníkem Božím, proč by to nemělo platit o Hitlerovi a jiných krutovládcích?

  „Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Nyní jsem všechny tyto země dal do rukou Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, svému služebníku; dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Budou mu sloužit všechny pronárody, i jeho synu a vnuku. Pak nadejde čas jeho zemi i jemu a podrobí si ho v službu mnohé pronárody a velicí králové. Ale pronárod či království, které by nesloužilo jemu, Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, a které by svou šíji nesklonilo pod jho babylónského krále, ten pronárod postihnu mečem a hladem a morem, je výrok Hospodinův, až je úplně vydám do jeho rukou.“ (Jr 27:5-8)

  To neznamená, že by tím byly ospravedlněny zločiny těchto krutovládců. Znamená to pouze, že k moci se dostali jedině z vůle Boha, který dobře ví, co tím sleduje, ačkoli lidé se nad tím mohou pohoršovat stejně tak, jako ti, kterým Jeremjáš tato slova ve své době zvěstoval.

  Odpověď
 34. Ad pavel v

  Napsal jste: „Pane Ašere, vaše učení, že vládcové jsou ustanoveni Bohem a proto jim nikdo nesmí bránit v páchání zločinů, je společensky nebezpečné…“

  Apoštol Pavel píše, že kdo odporuje vládní moci, odporuje Božímu nařízení a přijme za to odsouzení (Ř 13:2). Dle Vašeho mínění musí být tedy i učení apoštolovo společensky nebezpečné. Proč se tedy hlásíte ke křesťanství, když je tak nebezpečné pro společnost, která je pro Vás evidentně důležitější než Boží království? Proč se hlásíte ke křesťanství, když odmítáte akceptovat jasné učení Nového zákona o vztahu ke světským autoritám? A proč rovnou nepožadujete, aby bylo křesťanství zakázáno, když je tak nebezpečné? Precedens přece najdete už u římských císařů, kteří křesťany likvidovali jako společensky nebezpečné fanatiky. Uvědomte si, že list Římanům, v němž učí, že veškerá vládní moc je ustanovena od Boha a že kdo jí odporuje, vzpírá se proti Božímu nařízení, napsal ap. Pavel patrně právě za panování císaře Nerona, který pro zábavu osvěcoval Řím jako loučemi upalovanými křesťany, nechával je roztrhat psy či křižovat. A přesto měli křesťané takového panovníka považovat za ustanoveného Bohem a nesměli proti němu rebelovat. Takový Janukovyč byl proti němu jen velmi slabým odvarem. Ale Vy v hávu křesťana rebelii proti němu a jeho vyštvání ze země schvalujete? To je vskutku skandální!

  Jestli chcete bránit vládní moci v páchání zločinů, pak to můžete a máte činit modlitbami a duchovním bojem (1 Tm 2:1-2; Ef 6:10-18), avšak žádnou vzpourou a revolucí.

  Ovšem i z čistě sociologického hlediska je naopak společensky nebezpečné spíše Vaše zélotské učení o oprávněnosti revolucí. Byly by snad by bez revoluce na Majdanu ty tisíce mrtvých? Před Majdanem pod taktovkou USA tam žádná občanská válka nebyla. Kromě toho je Váš vztah k revolucím zjevně vnitřně rozporný. Majdanisty podporujete a předpokládám, že stejně podporujete i americké revolucionáře z roku 1776. Avšak bolševické revolucionáře opakovaně zatracujete do horoucích pekel. Přitom vzpoura jako vzpoura, z hlediska Nového zákona v tom není rozdíl. Přitom počty mrtvých v důsledku těchto revolucí jsou navíc obvykle daleko vyšší než počty mrtvých pod vládou, vůči které revolucionáři povstali. Po revolucích se však změní jen nepodstatná stafáž, takže lidé jsou znovu pod útlakem. Bodejť by ne, když vládcem tohoto světa je předtím i potom stále tentýž ďábel. Nově nastolený režim není tedy o nic méně ďábelský než ten předchozí. Přitom jeho nastolení stálo hekatomby lidských životů. K čemu tedy je dobré podporovat nějaké revoluce?

  Návrat věcí veřejných zpět k předrevolučnímu stavu mistrně vyjádřil Vámi často citovaný Orwell ve svém románu 1984:

  „Po celou historickou dobu, možná už od konce mladší doby kamenné, byly na
  světě tři druhy lidí: Ti nahoře, ti uprostřed a ti dole. Dělili se ještě dál, byli nazýváni
  různými jmény a jejich poměrný počet, jakož i postoj jedněch k druhým se měnily
  v průběhu věků, ale ve své podstatě se struktura společnosti nikdy nezměnila. Dokonce
  i po obrovských převratech a po zdánlivě neodvolatelných změnách se vždy znovu
  prosadil stejný model, tak jako se gyroskop vždy vrátí do rovnováhy, poté co se vychýlil
  daleko na jednu nebo na druhou stranu.

  Cíle těchto tří skupin jsou naprosto neslučitelné. Cílem těch nahoře je zůstat, kde
  jsou. Cílem těch uprostřed je vyměnit si místo s těmi nahoře. Cílem těch dole, pokud
  mají nějaký cíl – je totiž trvalou charakteristikou těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou,
  než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život – je zrušit všechny
  rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni. A tak se v průběhu
  dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po
  dlouhá období se zdá, že ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé
  přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí.
  Potom je svrhnou ti uprostřed, kteří získají ty dole na svou stranu předstíráním, že
  bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou
  ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou těmi nahoře. Od jedné
  ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina těch uprostřed a boj začíná
  nanovo. Z těch tří skupin se jen těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého
  cíle. Bylo by přehnané tvrdit, že v celých dějinách nedosáhli žádného materiálního
  pokroku. Dokonce i dnes, v období úpadku, žije průměrný člověk lépe než před
  staletími. Ale žádný růst bohatství, zjemnění mravů, reforma nebo revoluce nepřiblížily
  ani o milimetr lidskou rovnost. Z hlediska těch dole žádná historická změna nikdy
  neznamenala o mnoho víc než změnu jména jejich pánů.“

  Vaše učení o oprávněnosti revolucí a účasti křesťanů na nich však není jen společensky nebezpečné. Je nebezpečné především pro Boží království, poněvadž pokud se Vám podaří svést Vašimi deformovanými výklady Písma nějakého křesťana k účasti na revoluci proti jakékoli vládní moci, připravíte ho tím o podíl na Božím království. A jistě Vám nemusím připomínat, co se píše o takových svůdcích (Mk 9:42).

  Napsal jste: „vaše učení, že vládcové jsou ustanoveni Bohem a proto jim nikdo nesmí bránit v páchání zločinů, je společensky nebezpečné, jak dokazuje příběh technologa holokaustu, Adolfa Eichmanna.“

  Já jsem nenapsal, že jim v tom nikdo nesmí bránit. V každé společnosti se vždy najdou nějací zéloté, které nezajímá nějaký Ježíš a kteří se tudíž budou bouřit proti vládě, kterou považují za špatnou. Proti vládě však nesmí povstat křesťané, mají-li být nadále považováni za křesťany.

  Napsal jste: „Pane Ašere, uvědomujete si, že svědkové Jehovovi vychovávají z lidí bezcitná monstra, která se ve jménu vašich úchylných dogmat dokážou zříci vlastního svědomí?“

  A co tím chtěl básník říct? Že jsem svědek Jehovův? Takže už nejen anarchista, neonacista, ale k tomu ještě bezcitný svědek Jehovův? Všechno vedle…😊

  Odpověď
 35. Ad pavel v

  Napsal jste: „Bývalý komunista je na tom stejně jako bývalý nacista. Měl podíl na zvráceném režimu. Komunistům, kteří se dali na spiritualitu, musí znít epištola apoštola Pavla Římanům, kde se říká, že vlády instaluje do jejich pozic Bůh, jako vysvobození. Oni tím pádem nenesou vinu, že podporovali zločince, vinu za všechny ty hrůzy podle nich nese Bůh.“

  Z vašeho závěru je patrné, že jste 13. kapitolu Římanům nepochopil v kontextu Boží milosti a pokání. Nestačí „dát se na spiritualitu“, je třeba činit pokání. Pokud někdo páchal hřích z nařízení vládní autority nebo páchání těchto hříchů aktivně podporoval, nijak ho neomlouvá to, že tato autorita byla, aniž by si toho byla vědoma, ustanovena Bohem. Nemůže se na to nijak vymlouvat. Pokud se vymlouvá, nemůže činit pokání. Pak mu však ani nemůže být odpuštěno.

  Sám ap. Pavel, který napsal, že není vládní moci, leč od Boha, se přece ve službách židovské nábožensko-politické elity podílel na likvidaci prvotních křesťanů, ale po prozření u Damašku se nevymlouval na to, že jen poslouchal Bohem ustanovenou autoritu, nýbrž činil ze svých skutků pokání:

  „Saul souhlasil s jeho usmrcením. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě; všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judska a Samařska.“ (Sk 8:1)

  „Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení Pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagógy v Damašku, aby mohl stoupence té Cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma.“ (Sk 9:1-2)

  „A pronásledoval jsem tu Cestu až na smrt; muže i ženy jsem spoutával a dával do vězení, jak mi může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od nich jsem přijal dopisy pro bratry a šel jsem do Damašku, abych také ty, kteří tam byli, přivedl spoutané do Jeruzaléma k potrestání.“ (Sk 22:4-5)

  „…jde-li o horlivost – pronásledovatel církve, jde-li o spravedlnost, která je v Zákoně, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu.“ (Fp 3:6-7)

  „… ačkoli jsem byl předtím rouhač, pronásledovatel a násilník. Došel jsem však milosrdenství, protože jsem to činil z nevědomosti v nevěře… (1 Tm 1:13)

  Odpověď
 36. Odpovědi panu Pavlovi V. 1. února 2023 13:24

  1/ Píšete „spor mezi mnou a Ašerem je o to, zda Bůh ustanovil masové vrahy jako Lenina, Stalina, Hitlera, Mao Ce-tunga a Gottwalda do jejich vládních pozic. Podle mého nikoliv, podle Ašera ano. Co si myslíte vy?“

  Odpověď: citát p. Ašera „není autority, leč od Boha“ je z Bible. Podobně Kristova odpověď Pilátovi – „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno shůry.“

  Otočme to naopak: Souhlasil byste s tvrzením, že Bohu se věci vymkly z rukou? Že proti Jeho vůli se stalo, že v čele států byli postavení někdy i lidem zvoleni oni Vámi jmenovaní? Tedy že Bůh byl slabý na to, aby v tom lidem zabránil? Je Bůh slabý nebo ne?
  Pan Ašer Vám k tomu napsal podobně – že pravděpodobně věříte v Boha, kterému se historie vymyká z rukou.

  2/ Píšete „Dopustil se hříchu ten, kdo se těm masovým vrahům vzepřel? Podle Ašera ano, podle mého ne. Co si myslíte vy?“

  Odpověď: Vzepřít se tak, že zorganizuji či následuji ozbrojené povstání proti své vládě, je hříchem.
  Nenásilný odpor, kdy neposlechnu vládce z důvodu svědomí před Bohem a jsem ochoten za svou neposlušnost snášet trest od vládní moci, hříchem není. Není hříchem jít do války, když jsme bezdůvodně nepřátelsky napadeni a já bráním blízké.

  3/ „Píšete: „Při násilném dobývání Jeruzaléma Římany se křesťané nepostavili na žádnou stranu, ale utekli do hor.“ Křesťané si počínali naprosto rozumně. Odpor proti Římanům neměl žádnou šanci, když v Jeruzalémě zuřila občanská válka“

  Odpověď: Křesťané by tenkrát nešli do ozbrojeného boje proti Římanům, ani kdyby občanská válka mezi Židy nezuřila. V počátcích církve nepořádali ozbrojené vzpoury ani se ke vzbouřencům nepřidávali.

  4/ Píšete „Ašer obhajoval Hitlera tím, že Hitler chtěl napravit vůči Německu údajně nespravedlivé mírové dohody po první světové válce.“

  Odpověď: Správně jste měl napsat pan Ašer, ne „Ašer“. Jste neuctivý.
  Pan Ašer napsal „Hitler, který se domníval, že je spravedlivé, aby napravil versaillskou křivdu na německém národu. A většina národa se s tím evidentně ztotožnila.“
  Tedy zase další Vaše hrubá manipulace s výroky druhých. Nešlo o žádnou obhajobu.

  Odpověď
 37. pro pana Arona

  Zda bych souhlasil s tím, že ve věci masových vrahů, jakými byli Hitler nebo Gottwald, vymkly Bohu věci z rukou? Nesouhlasil. Podle mého z krátkodobého hlediska se to tak může jevit (že se vymkly). Z hlediska věčnosti však bude spravedlnosti učiněno zadost. Lidem, kteří trpěli v koncentrácích, bude jejich utrpení „kompenzováno“ (Boží láskou). Ti, co páchali zvěrstva, i ti, co tomu lhostejně přihlíželi, budou po zásluze ztrestáni.

  Bůh je naším otcem a jako každý otec si přeje, aby jeho děti žily v radosti. Na druhé straně Bůh dal člověku svobodu a nemůže ani nechce ji člověku odebrat. Kdyby tak učinil, člověk by se stal loutkou a jako (neživá) loutka by pak člověk nebyl odpovědný za své činy. Bůh tedy musí strpět, že si jeho děti navzájem působí až nepředstavitelná utrpení. Jako každý rodič, tak i Bůh trpí se svými trpícími dětmi. V evangeliu o posledním soudu to zjevuje Ježíš: „Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a přijali jste mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocný a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.“

  Co se týká odporu proti zločinné vládě, jsme zajedno. Vy píšete, že „není hříchem jít do války, když jsme bezdůvodně nepřátelsky napadeni a já bráním blízké.“ Když nás tedy zločinná vláda bezdůvodně nepřátelsky napadne, není hříchem bránit své blízké.

  Píšete, že křesťané by do ozbrojeného boje proti Římanům nešli, ani kdyby … Asi máte pravdu. Křesťané zřejmě nepovažovali Římany za nepřátele. Jejich skutečnými nepřáteli byla izraelská elita, která navíc s Římany kolaborovala (nejvíce saduceové).

  Co se týká Ašerovy obhajoby Hitlera, pak argument, který Ašer použil, že mírové dohody po 1. světové válce byly nespravedlivé, buď platí nebo neplatí. Pokud ho vytáhne, mám za to, že za ním stojí (a naopak).

  Chcete, abych Ašera oslovoval pane. Nemohu být uctivý k člověku, který je tak lhostejný k cizímu utrpení.

  Odpověď
 38. to P. Ašer

  Napsal jste: „Pokud někdo páchal hřích z nařízení vládní autority nebo páchání těchto hříchů aktivně podporoval, nijak ho neomlouvá to, že tato autorita byla, aniž by si toho byla vědoma, ustanovena Bohem. Nemůže se na to nijak vymlouvat. Pokud se vymlouvá, nemůže činit pokání. Pak mu však ani nemůže být odpuštěno.“
  ————————————————————–
  Jestli jsem správně pochopil, člověk má poslouchat autoritu ustanovenou Bohem, i když mu nařizuje páchání hříchu, protože kdyby se vzepřel, porušil by nařízení dané apoštolem Pavlem (Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha.). Raději tedy páchat hřích než vzpouru.

  Odpověď
 39. to P. Ašer

  Napsal jste: „Apoštol Pavel píše, že kdo odporuje vládní moci, odporuje Božímu nařízení a přijme za to odsouzení (Ř 13:2). Dle Vašeho mínění musí být tedy i učení apoštolovo společensky nebezpečné. Proč se tedy hlásíte ke křesťanství, když je tak nebezpečné pro společnost, která je pro Vás evidentně důležitější než Boží království? Proč se hlásíte ke křesťanství, když odmítáte akceptovat jasné učení Nového zákona o vztahu ke světským autoritám?“
  ————————————————————-
  Křesťanství není nebezpečné pro společnost, ale jednostranný výklad Bible. Já souhlasím s apoštolem Pavlem, že křesťan se má podřizovat vládním autoritám, avšak jako každé přikázání i toto má omezenou platnost. Úkolem vlády je zajišťovat spravedlnost. Pokud však vláda páchá zločiny, Pavlovo přikázání přestává platit.

  Já nejsem zastánce krvavých revolucí – jen těch plyšákových 🙂

  George Orwell geniálně popsal totalitu, nicméně ne ve všem musel mít pravdu. Ne každá změna režimu je revolucí, kde jde jen o moc a majetek. V demokratických zemích se střídají vlády, ale ne za účelem obohacení se. Tyto země mají zákony proti konfliktu zájmů, které obohacení kvalifikují jako zločin.

  Odpověď
 40. to P. Ašer

  Prorok Jeremjáš byl stratég – svou inteligencí nesmírně převyšoval své zabedněné soukmenovce. Byl svědkem, že vzpoura judského krále Jójakíma proti babylonskému králi Nabukadnesarovi II skončila katastrofou (porážkou a odvlečením judské smetánky do Babylolonie). Přesto se Nabukadnesarem ustanovený král v Judsku Chizkiáš znovu vzbouřil, tentokrát však byla babylonská odveta roku 587 před Kr. drastičtější: Nebukadnesar II. vyplenil celé Judsko, zničil Jeruzalém, asi čtvrtinu obyvatelstva odvlekl do babylonského zajetí a judské království přeměnil na provincii Jehud. Jeremjáš si předem spočítal rozložení sil, pochopil, jak vzpoura musí dopadnout a proto před ní varoval. Nešlo mu o zásadu, že se nemá odporovat cizáckému vládci.

  Na druhé straně vzpoura Makabejců proti Seleukovcům byla úspěšná a židé v souvislosti s ní dodnes slaví svátek světel Chanuka.

  Odpověď
 41. Panu Pavlovi V.
  Zřejmě věříte, že je možné protivníka v diskusi umlátit mnoha slovy. Zejména nekonečným opakováním manipulací a manipulačních faulů slaměný panák, nebo nepodložených obvinění:. Posledně např. „lhostejný k cizímu utrpení“. Nebo udělat z označení dohod ve Versailles jako křivdy autora pana Ašera obhájce Hitlera či dokonce neonacistu, 31. ledna 2023 14:04.

  Možná si věříte, že bojujete jakýsi „Pavlův V. svatý boj“.

  Chci Vás ujistit, že pokud budete používat lživá obvinění a manipulace, lidé okolo Vás a především Bůh takové konání za svatý boj nepovažují. Je to hříšný boj neboli trolling.

  Odpověď
 42. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Co se týká Ašerovy obhajoby Hitlera, pak argument, který Ašer použil, že mírové dohody po 1. světové válce byly nespravedlivé, buď platí nebo neplatí. Pokud ho vytáhne, mám za to, že za ním stojí (a naopak).“

  Já jsem ovšem napsal, že valná část Němců se ztotožňovala s Hitlerovým tvrzením, že mírové dohody po 1. světové válce byly nespravedlivé, kvůli čemuž dali svůj hlas NSDAP. Nehodnotil jsem, zda byly vskutku nespravedlivé či nebyly. Vyvozujete opět chybný závěr…

  Napsal jste:

  „Chcete, abych Ašera oslovoval pane. Nemohu být uctivý k člověku, který je tak lhostejný k cizímu utrpení.“

  Nevím, nevím, kdo z nás dvou je lhostejnější k cizímu utrpení. Vy zde opakovaně proklamujete oprávněnost Majdanu a opodstatněnost ukrajinské zatvrzelosti, s níž chce ukrajinská politická reprezentace pokračovat se svými nerealistickými požadavky v současné válce, v níž umírají možná i tisíce lidí denně. Když srovnáme utrpení Ukrajinců pod Janukovyčem s jejich utrpením pod Porošenkem a nyní ještě mnohem větším pod Zelenským, které utrpení je větší? Utrpení Ukrajinců pod Janukovyčem, k němuž jsem dle Vás lhostejný já, zjevně nemůže překonat jejich utrpení pod Zelenským, k němuž jste lhostejný Vy, když si nepřejete ukrajinskou kapitulaci. Budete raději, když bude Západ prostřednictvím Zelenského s Ruskem bojovat do posledního Ukrajince? To nesvědčí zrovna o Vaší empatii, jejíž nedostatek tak rád vyčítáte jiným.

  Jeremjáš řekl:

  „Vložte svou šíji pod jho babylónského krále a služte jemu i jeho lidu a budete živi. Proč bys měl umírat ty i tvůj lid mečem, hladem a morem, jak mluvil Hospodin o pronárodu, který by nesloužil babylónskému králi? Neposlouchejte slova proroků, kteří vám říkají: »Králi babylónskému sloužit nebudete.« Prorokují vám klam.“ (Jr 27:12-14)

  Pokud bychom jeho slova jako model aplikovali na ukrajinskou situaci, zněla by dnes asi nějak takto:

  „Vložte svou šíji pod jho ruského prezidenta a služte jemu i jeho lidu a budete živi. Proč bys měl umírat ty i tvůj lid děly, raketami, hladem a morem, jak mluvil Hospodin o pronárodu, který by nesloužil ruskému prezidentovi? Neposlouchejte slova proroků z USA a NATO, kteří vám říkají: » Ruskému prezidentovi sloužit nebudete.« Prorokují vám klam.“
  Tak nějak by asi mluvil moderní Jeremjáš…

  Vy však patrně nechcete, aby Ukrajinci byli živi, když jste pro vyostřování konfliktu s jadernou mocností. A pak, že jsem to já, kdo je lhostejný k cizímu utrpení…

  Odpověď
 43. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Jestli jsem správně pochopil, člověk má poslouchat autoritu ustanovenou Bohem, i když mu nařizuje páchání hříchu, protože kdyby se vzepřel, porušil by nařízení dané apoštolem Pavlem (Každá duše ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha.). Raději tedy páchat hřích než vzpouru.“

  Pochopil jste to opět (záměrně?) špatně. A to přesto, že jsem Vám již dříve na jiném místě jasně vysvětlil, kde je limit poslušnosti vůči vládní moci:

  „Takže jestliže se Eichmann snažil obhajovat svou loajalitu k Hitlerovi odkazem na verš Ř 13:5, bylo to formálně správně, avšak v jeho případě šlo evidentně jen o výmluvu. Pokud by byl opravdu následovníkem Kristovým a bral by vážně text Ř 13:5, musel by brát vážně také text, který onu loajalitu k vládnoucí moci limituje. A ten je uveden ve Sk 5:29: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ To znamená, že pokud by vládní moc, která nemůže nebýt z vůle Boží (Ř 13:1), nařizovala hřešit (vraždit apod.), nemusím, ba nesmím ji poslechnout. Ve všem ostatním ji však mám respektovat a být k ní loajální.“

  Odpověď
 44. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Křesťanství není nebezpečné pro společnost, ale jednostranný výklad Bible.“

  A o tom, co je jednostranným výkladem bible, rozhoduje kdo? Vy? Sensu stricto lze jakýkoli výklad bible prohlásit za jednostranný, především když jde o názor oponenta.

  Napsal jste:

  „avšak jako každé přikázání i toto má omezenou platnost.“

  Takové uvažování měli právě zákoníci a farizeové, kteří chtěli nekompromisní platnost přikázání obcházet. Snažili se totiž přikázání relativizovat a tím jeho platnost zužovat jen na určité případy – viz „A kdo je můj bližní?“ (L 10:29) – aby nemuseli za své bližní považovat třeba Samaritány či pohany. Nebo jindy přikázání zcela obešli (Mk 7:10-13) a tím jeho platnost zrušili. Podobně ovšem postupujete i Vy, když chcete svou sofistikou podobně jako farizeové a zákoníci obejít a zneplatnit novozákonní texty o postoji k vrchnosti. Ježíš však postupoval přesně opačně než Vy. On doslovný význam přikázání nijak neproblematizoval, nýbrž jeho význam naopak ještě rozšiřoval, takže nejen nezabiješ, ale nebudeš se hněvat, nejen nezcizoložíš, ale ani nepohlédneš na ženu chtivě (Mt 5:21-28). Tímto rozšířením však nijak nepopíral původní doslovnou platnost tohoto přikázání, jako že by bylo dovoleno zabíjení bez hněvu nebo cizoložení bez chtivých pohledů.

  Napsal jste:

  „V demokratických zemích se střídají vlády, ale ne za účelem obohacení se.“

  Nevěřte tak urputně demokratickým floskulím. Samozřejmě, že s každou změnou vládní garnitury se ta nově nastoupivší snaží ze svého časově omezeného působení co nejvíce vytěžit. Proto je v tzv. demokratických zemích snaha vládní garnitury a jejich kamarádíčků o obohacení se často mnohem intenzivnější než v nějakých autokratických režimech, kde na to mají mnohdy desítky let, ne pouhé čtyři roky, po nichž jim hrozí po volbách sesazení. Takže si musí stihnout nakrást dostatečně v mnohem kratší době. Po nich přijdou zase jiní, kteří si ještě neměli příležitost dost nakrást a tak to běží pořád dokola. Takže střídání vlád nezákonné obohacování podporuje vlastně více než dlouholetá vláda autokratická. To, že v tzv. demokraciích existují nějaké zákony proti konfliktu zájmů, které obohacení kvalifikují jako zločin, mnoho neznamená. Papír snese všechno. Praxe je však jiná než idealistické květnaté fráze pro důvěřivé davy.

  Odpověď
 45. Ad pavel v

  Napsal jste:

  „Prorok Jeremjáš byl stratég – svou inteligencí nesmírně převyšoval své zabedněné soukmenovce… Jeremjáš si předem spočítal rozložení sil, pochopil, jak vzpoura musí dopadnout a proto před ní varoval. Nešlo mu o zásadu, že se nemá odporovat cizáckému vládci.“

  Opět do bible projikujete své spekulativní představy o politickém kalkulu, který jste před Jeremjášem podsouval dokonce i samotnému Ježíši ve vztahu k Římanům. Jeremjáš však nebyl žádným politickým stratégem, nýbrž Božím prorokem, který vůbec neměl zájem lidu zvěstovat ona politicky třaskavá Boží slova, za která ho všichni jen nenáviděli, vysmívali se mu a udávali ho (Jr 20:7-10). Takže to nebyla jeho politická jasnozřivost, nýbrž Boží duch, který ho nutil přinášet jeho defétistické poselství. Proto také říkal: „Toto praví Hospodin zástupů…“ (Jr 27:1.4), a ne: „Toto praví Jeremjáš“.

  Napsal jste:

  „Přesto se Nabukadnesarem ustanovený král v Judsku Chizkiáš znovu vzbouřil, tentokrát však byla babylonská odveta roku 587 před Kr. drastičtější.“

  Nebyl to Chizkijáš, nýbrž Cidkijáš (2 Kr 24:17-20). Chizkijáš se potýkal s assyrským králem Sancheribem více než 100 let před Cidkijášem…

  Napsal jste:

  „Na druhé straně vzpoura Makabejců proti Seleukovcům byla úspěšná a židé v souvislosti s ní dodnes slaví svátek světel Chanuka.“

  Židé sice dodnes na s hrdostí Makkabejské vzpomínají, avšak Ježíš se o nich ani nezmínil. Proč? Protože mezi zéloty Ježíšovy doby a mezi Makkabejci nebyl podstatný rozdíl. A snahy zélótů Ježíš zjevně odmítal. Judaismus, holt, není křesťanství…

  Odpověď
 46. Ad p. Ašer

  Mám iba jednu čisto hypotetickú otázku: čo keby Ste sa narodili v Rusku a Putin je pre Vás Bohom daná autorita a práve Vás povolá strieľať do Uhrajicov. Čo by Ste urobili?

  Odpověď
 47. Ad Rom

  To je snad jasné z mých příspěvků výše. Stačí si je jen přečíst…

  „Sk 5:29: „Boha je třeba poslouchat, ne lidi.“ To znamená, že pokud by vládní moc, která nemůže nebýt z vůle Boží (Ř 13:1), nařizovala hřešit (vraždit apod.), nemusím, ba nesmím ji poslechnout. Ve všem ostatním ji však mám respektovat a být k ní loajální.“

  Odpověď
 48. Polud jde o onu dnešní válku na Ukrajině, víme jen jedno . A sice, že ony Boží mlejny melou sice pomalu, ale bez ustání. A spravedlivě. A jen tak časem poznáme skutečnou pravdu. A třeba i dle našich dějin. Přijali jsme Mnichovský dikrát i okupaci – nakonec po válce u nás bylo proti Polsku které válčilo nejméně obětí. V Indii Mahatma Gandhi neválčil se zbraněmi proti Anglickým kolonialistům a přesto došlo k osamostatnění Indie. I u nás se dohadovali Češi se Slováky a nakonec se v míru a bez konfliktu rozešli – komunikují spolu stále. Takže si to přeberte.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář