Dan Drápal / Rozchod s Jordanem Petersonem

Jordana Petersona sleduji se zaujetím již několik let – od doby, kdy se mi dostalo do ruky anglické vydání jeho knihy 12 pravidel pro život. Se stejným zaujetím jsem pročetl i jeho následující knihu Beyond Order (česky Řád není všechno). Poslechl jsem si řadu jeho přednášek na YouTube, s napětím jsem sledoval průběh jeho těžké nemoci a radoval jsem se z jeho uzdravení. A v poslední době mě zvlášť těšilo, že se evidentně přibližoval víře v Pána Ježíše Krista.

Byl jsem ale velice zklamán jeho současnými vyjádřeními k válce na Ukrajině. Jordan Peterson je přesvědčen, že v pozadí rusko-ukrajinské války je kulturní válka mezi zastánci tradičního pohledu na svět a „wokeismu“, tedy současné neomarxistické ideologie s jejími výstřelky, jako je ničení soch, genderová ideologie, tzv. cancel culture (umlčování lidí zastávajících odlišný názor) apod. Jistě, toho všeho si Jordan Peterson užil dosyta. 

SOUVISEJÍCÍVzkaz Jordana Petersona církvi: „Zachraňte duše mladých mužů, dokud není příliš pozdě“ 

Jordan Peterson je zřejmě přesvědčen, že Vladimír Putin je ochránce tradičních hodnot. Oceňuje na něm, že jeho projevy – zřejmě psané pod vlivem ideologa ruského státu Alexandra Dugina – mají určitý filosofický přesah, zatímco projevy západních politiků jsou plytké a poplatné době. Nynější válka je podle Petersona možná jen předehrou k občanské válce ve Spojených státech. Již tato válka ovšem bude mít nedozírné následky. Hrozí hladomor ve třetím světě a tím pádem ještě horší migrační vlna než ta z roku 2015. Sankce proti Rusku nefungují. A Rusové se v žádném případě nevzdají. Než by se vzdali, raději použijí jaderné zbraně. Západní společnost dosáhla obrovských úspěchů a velkého blahobytu, ale to vše je nyní ohroženo. Proto je zapotřebí se s Ruskem dohodnout.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Zdá se mi, že Jordan Peterson se mýlí ve třech základních věcech. První se týká celkového postoje. Peterson je sice Kanaďan, nikoli Američan, ale zaujímá něco, čemu říkám „velmocenský občanský postoj“. Tento postoj přisuzuje velmocem právo dělat „pořádek“ ve státech, které danou velmoc obklopují. V Petersonových projevech, které jsem poslouchal, nikde nezmiňuje žádnou zemi z prostoru mezi Německem a Ruskem – vyjma Maďarska, které nepřekvapivě chválí. O Ukrajině dokonce říká, že je „nám ukradená“ (míněno zřejmě lidem na druhé polokouli). V tomto ohledu uvažují Američané, Rusové a Číňané podobně. Velmoci prý potřebují kontrolovat „zóny vlivu“, aby se mohly cítit „bezpečně“. 

Takové uvažování bylo za Jaltskými dohodami z února roku 1945. Evropa se ale od té doby posunula a díky Evropské unii už neplatí, že velmoci mohou podle svého dělat „pořádek“ v malých státech, s nimiž sousedí. Jistě, nejedná se o nějakou samozřejmost – Němci například kašlali na polské protesty proti budování plynovodu Nordstream 2. Nicméně v rámci EU je nutno hledět na hlasy slabších. Mimochodem, právě z toho těží Viktor Orbán. První chybou tedy je, že Petersonovi „jsme ukradení“. Byl by ochoten jednat „o nás bez nás“, byť ze zdánlivě šlechetného motivu: ochrany západní civilizace. 

Druhou chybou je příliš těsné propojování rusko-ukrajinské války s kulturní válkou, probíhající v rámci západní civilizace. Ano, Putin zdůvodňuje válku na Ukrajině mimo jiné „obranou“ ruské civilizace před dekadentním Západem. Je to zdůvodnění, které se hodí. Rusko se ale rozpínalo vždycky, když se cítilo dost silné. Rozhodovala síla, nikoli ideologie. Tak ovládlo Finsko, tak ovládlo Kavkaz, tak ovládlo Střední Asii, tak ovládlo už o několik staletí dříve Pobaltí. Ideologie se mohla měnit – mohlo to být samoděržaví, mohl to být bolševismus, ale ve skutečnosti šlo vždy o hrubou sílu.

Jsem si jist, že současná neomarxistická ideologie Západ skutečně rozleptává a oslabuje. Nicméně nemohu nevidět, že v západní civilizaci je stále mnohem více svobody slova, vyznání a shromažďování než v Rusku. Nemohu být vůči tomu slepý, jakkoli považuji západ skutečně za fatálně dekadentní. Možná se to změní k horšímu – ale v současnosti bych stále byl radši obětí české justice a českého vězeňství než ruské justice a ruského vězeňství. 

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Situace je vážná, nikoli však beznadějná

Konečně třetí věc, v níž se dle mého mínění Peterson fatální mýlí, je přesvědčení, že s Ruskem se dá vyjednávat a že by se západní politici měli snažit se s Putinem jaksi spřátelit, poobědvat spolu, popít kávu a lépe se poznat. Zde se mi Jordan Peterson jeví jako nebetyčně naivní. Vždyť o něco takového se evropští politici pokoušeli až do poslední chvíle, zejména Emmanuel Macron, ale zdaleka nejen on. 

Jistě by se našly i další chyby, kterých se Jordan Peterson dopouští – netvrdím, že jsem pojmenoval správně ty nejdůležitější.

Přes to všechno: Petersonovy knihy budete dál číst s užitkem. Petersona si i nadále vážím jako pozoruhodného myslitele. A lituji, že jsem musel napsat tento článek. Nu, na tomto světě není nic dokonalé, takže Petersonovy omyly by mě neměly překvapit. 

A možná teď po jeho knihách sáhne i někdo z mých odpůrců. Bylo by to fajn.  

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je teolog a publicista Datum: 10. srpna 2022 Foto: Wikimedia Commons – Jordan Peterson

Tags: ,,,,

42 Komentáře

 1. Žižek zmiňuje Petersona ve svém novém článku. Prý zaujal proruský a zároveň antikomunistický postoj: https://denikreferendum.cz/clanek/34281-nase-jedina-sance/?fbclid=IwAR3hCp5TAmWojqD4TSIK4umkI4Ukt0KCmQdMx_Ht0CEqBarxYLI7LUfDc8w
  Taky v tom článku cituje Guardian:
  „Putinovým cílem je zbídačení Evropy. Ruský vůdce šíří ekonomické a politické problémy tím, že používá energie, potraviny, uprchlíky a informace jako zbraně, a vytváří tak válečné podmínky pro všechny.
  Čeká nás dlouhá a studená evropská zima, plná kalamit, nedostatku energií a nepokojů. […] Mrznoucí senioři, hladové děti, prázdné regály supermarketů, neúnosný růst životních nákladů, peníze ztrácející na hodnotě, stávky a pouliční protesty, to všechno předjímá zhroucení státu podobně jako na Srí Lance. Myslíte, že přeháním? Ani ne.“
  A Žižek dodává:
  „Evropa tak má jedinečnou šanci: opustit svůj okouzlující život izolovaného blahobytu — bublinu, v níž dosud byly největší starostí ceny plynu a elektřiny.“

  Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Bratře Drápale,
  Děkuji za Vámi potvrzenou realitu černobílého světa. Nepochybuji o tom, že jste spasen nebo že budete spasen, stejně jako že jednou budou spasení všichni, stěžejní otázkou je pouze kdy. Ovšem stejně tak nepochybuji, že Vaše černobílé vidění Vám způsobí problémy (jako každému jinému), kdy sice utrpíte skrze oheň škodu, ale Bůh Vám k nápravě otcovsky nabídne další příležitost (jako každému jinému). A jak jsem vlastně vlastně přišel na ono černobílé vidění? No ono to přímo bije do očí a nemá smysl to dále rozvíjet. Ale právě černobílé vidění je podstatou a hybnou silou dění na této zemi. Však také had Adamovi a Evě pěkně polichotil :“budete znát co je dobré a zlé“. Na rozdíl od praktik tohoto světa, Ježíš učedníky poučil, aby nikomu nic nevnucovali. A to je právě onen základ, na kterém Ježíš stavěl – nikomu nic nevnucoval a totéž nedělá ani Bůh.

  Odpověď
 3. Pane Krejčí,

  obviňujete pana Drápala z černobílého vidění světa. To je samo o sobě urážka (černobílé vidění světa je výrazem infantility) a navíc je to sprostá lež.

  Komunisté nutili lidi aby odsuzovali prohlášení Charty 77, které jim však nedovolili přečíst. Podobně komunisté haněli dokumenty Několik vět nebo Dva tisíce slov, aniž by je zveřejnili a věcně vysvětlili, co se jim na nich nelíbí. Vy používáte stejný postup. Odsuzujete pana Drápala za černobílé vidění světa, ale nikde ani slůvkem nezmiňujete, v čem by to černobílé vidění světa mělo spočívat. Jste stejně falešný jako oni komunisté.

  Myslím, že pan Drápal je opakem černobílého vidění světa. Píše, že Jordana Petersona má sice rád, ale že se Peterson v zásadních věcech krutě mýlí. Přesto nad ním neláme hůl. To není černobílý (dichotomický) pohled.

  Odpověď
 4. No to je fajn, pane Krejčí, že víte, jak to se mnou dopadne.
  Jen škoda, že ve svém článku neuvádíte nějaký argument. Rád bych se poučil a dověděl, z čeho jste z mého článku usoudil s takovou jistotou, že vidím věci černobíle.

  Odpověď
 5. Souhlasím s panem Krejčím. Pan Drápal dokonce tvrdí, že s Ruskem vyjednávat nejde… Já naopak tvrdím, že kdyby byla skutečná vůle pro mír tak je dávno vyjednaný.

  Odpověď
 6. Karel Krejčí

  Bratře Drápale,
  černobílé vidění je vnímání a posuzování dějů kolem nás právě jako černé a bílé, dobré a špatné, horké a studené atd. Ovšem ten samotný kontrast a konkrétní polaritu si tomu přiřazujeme každý sám ve své mysli, především podle našich dlouhodobě nabytých zkušeností, znalostí, informovanosti, což je záležitost duševní, ale také podle víry v Boží absolutní moc, což je zase záležitost duchovní. I toto je polarita, pozorovat a porovnávat svět podle viditelného a neviditelného. To, co je viditelné je relativní a pomíjející, ale to, co je neviditelné je věčné a pravda. Potvrzeno Písmem. Pokud se necháme strhnout událostmi tohoto světa, jsme nuceni si určovat, které mají tu či onu polaritu, jistě není možné být například pouze dobrý a na všechno říkat ANO nebo špatný a vše odmítat NE, to bychom jistě ve velice krátké době neobstáli. Ale právě tyto dvě kvality jsou relativní. Opakem je však Boží království – zde na zemi – což je doslovné kralování Boha, kdy jsme si vírou i postupným poznáváním jisti Jeho absolutní mocí a žijeme v Jeho lásce, spravedlnosti a svobodní.
  Na otázku, podle čeho zjišťuji, zda posuzujete věci černobíle či ne, si právě odpovězte sám. I v tomto článku není ani jedna zmínka o Boží absolutní moci.

  Odpověď
 7. Eva Hájková

  Pavlovi
  Píšete: „Komunisté nutili lidi aby odsuzovali prohlášení Charty 77, které jim však nedovolili přečíst.“
  Ale nezmiňujete se, že komunisté byli i v samotné Chartě. A třeba takový Petr Uhl nedal do smrtí dopustit na bolševickou revoluci.
  Lidé si dějiny upravují tak, aby byly jednoduché a aby jim dávaly smysl.

  Odpověď
 8. Mnoho lidí prostě utrpení Ukrajinců moc nezajímá a nevnímají je jako oběti agrese. Mnozí jsou i pro některé morální autority – třeba Peterson nebo Papež František… Podobně mnoho lidí ze Západu (Francie, Německo, Británie…) prostě bere Ukrajinu jako součást Ruska a pocity ukr. obyvatel je moc nezajímají. Američany nemají rádi a tak se kloní spíše k Rusku. Myslím, že je za tím soběstřednost a zahleděnost do své bubliny. A také slepota – chtěli být svobodnější a samostatní, nebýt ve vleku Američanů, to znamenalo navázat silné ekonomické vztahy s Ruskem. Tato politika je teď mrtvá. I když voliči to ještě úplně nevidí. Z Kanady ale opravdu člověka Ukrajina nezajímá, z Británie taky moc ne. Z Česka a Polska víc… Člověk docela dobře chápe Mnichov – přesvědčovat voliče, že je třeba poslat vojáky nebo snížit životní úroveň kvůli nějaké pro ně nezajímavé zemi na východě, není jednoduché ani populární. Přesto taková naivita a slepost u vzdělaného člověka překvapuje. P. Peterson má asi svůj boj se západní levicí raději, než lidi na Ukrajině. Pro nás to celé také znamená potřebné prozření. I když to se asi pletu, některé diskutující zde by asi nepřimělo vidět realitu ani bombardování jejich domu…

  Odpověď
 9. >> … cílem je zbídačení Evropy. … ekonomické a politické problémy tím, že používá energie, potraviny, uprchlíky a informace jako zbraně, a vytváří tak válečné podmínky pro všechny.
  Čeká nás dlouhá a studená evropská zima, plná kalamit, nedostatku energií a nepokojů. […] Mrznoucí senioři, hladové děti, prázdné regály supermarketů, neúnosný růst životních nákladů, peníze ztrácející na hodnotě, stávky a pouliční protesty …<<<

  To je o tom dovozu a přerozdělování mohamedánsko-afrických „uprchlíků“, tištění nekrytých peněz, grýndýlu …?

  Odpověď
 10. Karel Krejčí

  Pane Pavle V.,
  možná se někdo bojí přiznat si nebo alespoň připustit existenci Boží absolutní moci. Skutečnost je totiž taková, že pokud bychom ji vzali jako onu všudypřítomnou a všemocnou Pravdu, pak bychom si ale zároveň museli přiznat naše mylné postoje, názory, pohledy, které nás jako protiklad zotročují. Ony svědčí proti nám. Jestliže si opravdu připustíme a plně uvědomíme, co vlastně Boží absolutní moc znamená, pak si uvědomme, že vše v každém okamžiku je v souladu s Boží mocí. Božím přáním jistě není naše utrpení, přírodní katastrofy, nemoci, hlad, války, ale naopak, naše vysvobození. Stavět se k Boží absolutní moci zády nám dává možnost a prostor posuzovat jevy, dění, události podle našich vykonstruovaných představ

  Odpověď
 11. Panu Drápalovi. I já vnímám Vaše politické články jako černobílé, konkrétně zde angloamerický Západ plus Ukrajina coby ztělesnění dobra tj. bílá a Rusko je pro Vás zlo, tj. černá.

  Svět je jiný, než jak jej popisujete. Pán Ježíš Kristus dal Janovi Zjevení, kde je svět bez Boha popsán mj. jako dvě dravé šelmy, z nichž ta druhá nutí obyvatele země klanět se té první. Tento Boží obraz se hodí jak na Rusko tak i na náš Západ nebo Čínu. Na jakoukoliv lidskou civilizaci.
  Dejme si tedy pozor na ty, kteří učí obdivu k západní civilizaci či ideologii a k jejímu vyvyšování. Máme se klanět svrchovanému Bohu a Pánu Ježíši Kristu a Jeho uctívat a vyvyšovat.

  Bohu se neklaní pan Peterson, o jehož ‚evidentním‘ přibližování se k víře v Krista se snažíte bez důkazů přesvědčit. V dílčích pozorováních může mít občas pravdu, přesto v tom hlavním, tj. o čem je křesťanství, se zásadně mýlí a nechápe.

  Odpověď
 12. Konečný Fr.

  V roce 1989 studená válka dopadla plichtou a byl klid a dohodnuto příměří. Toto příměří porušil Západ tím, že se NATO postupně výrazně posunulo na východ. Rusové nebyli slepí, že by to neviděli. Zde je příčina dnešního stavu. Peterson má asi pravdu. Domnívám se, že USA by rádi poroučeli celému světu a tomu nefandím. Bral bych jejich vedoucí úlohu v tom případě, že by toho nezneužívali pro sebe. Jestliže je někdo silný a mocný, neměl by tuto moc používat sobecky pro sebe, ale ke službě slabým. Takhle to v politice většinou nechodí.

  Odpověď
 13. To p. Krejčí Myslím, že toto je kořen Vaší hereze. Říkáte: Boží absolutní moc a vše je tak, jak si Bůh přeje. Nesuďme to. Bible a křesťanství říká – Bůh má absolutní moc, ale vše není tak jak si přeje. Následujeme a jsme učedníky Ježíše Krista, který měl postoj úplně jiný. Nemocné uzdravoval, démony vymítal, sloužil chudým, kázal, odpouštěl hříchy… neříkal nemocným, že ať jsou dál nemocní, vše je tak, jak to být má…. Neříkal: Kdyby Bůh u nemocného chtěl změnu, tak ve své absolutní moci tu změnu udělá. Ježíš ale přinášel změnu. a poslal nás tuto změnu šířit dál. Váš postoj je budhistický ne křesťanský.

  Odpověď
 14. To p. Aron: D.Drápal dříve ve svých článcích dost odsuzoval EU a radil k vystoupení. Jednou prozradil, že i v referendu hlasoval proti vstupu do EU. Je dost kritický i dál. Podle mne až moc, vidí to až moc černě. Rozhodně nešíří obdiv k západní civilizaci a její uctívání. Připadá mi absurdní, že Rusko vede krvavou dobyvačnou genocidní válku ke svému sousedu a pokud se autor staví proti, pokládáte to za uctívání západní civilizace. V období 2. svět. války byste asi také pokládal postavit se v tisku proti aktivitám hitlerovského Německa za falešnou modloslužbu a uctívání spojenců? A pokládáte to za duchovní postoj?

  Odpověď
 15. Karel Krejčí

  Pane Adamče,
  nikde netvrdím, že je vše, jak si Bůh přeje. Kdyby to tak opravdu bylo a přáním Boha by byly naše nemoci, problémy, katastrofy, války a podobně, pak by celé Ježíšovo poslání ztrácelo jakýkoli smysl. Já však zastávám názor, že nic se nevymyká z Boží nadvlády, že vše má nějaký smysl, nic není náhoda a rozhodně nás Bůh nepokouší. My se však velice rádi a okázale divíme, jak může Bůh dopustit toto a toto … ? Jenomže právě tento přístup je velice alibistický: „Ne člověk, ale jak Bůh …?“ Nevěřit v Boží všemohoucnost je právě ona hereze, která zametá a rovná cestičky lžím a podvodům.

  Odpověď
 16. Panu Adamcovi. Jen za poslední rok napsal pan Drápal celou řadu textů pro podporu pokračování a zintenzivnění války, kdy vyzdvihuje současnou západní civilizaci proti Číně a Rusku, klidně jej mohu ocitovat. Mně tedy kritický, co se týče aktuální mezinárodní válečné politiky, nepřijde.

  A to Vaše přirovnání kulhá přinejmenším v tom, že dnešní USA a s nimi západní svět je duchovně a morálně úplně jinde, než byli jejich předkové, spojenci. Je v hlubokém úpadku. Platí pro něj slova o člověku s trámem v oku. Je mi to líto, ale pořád tu existuje možnost návratu k Bohu.

  Odpověď
 17. Pokud jsem Vás špatně pochopil, omlouvám se… měl byste ale tedy vysvětlit tato svá slova : Jestliže si opravdu připustíme a plně uvědomíme, co vlastně Boží absolutní moc znamená, pak si uvědomme, že vše v každém okamžiku je v souladu s Boží mocí. Božím přáním jistě není naše utrpení, přírodní katastrofy, nemoci, hlad, války, ale naopak, naše vysvobození. Stavět se k Boží absolutní moci zády nám dává možnost a prostor posuzovat jevy, dění, události podle našich vykonstruovaných představ… Pokud tedy posuzuji nějaký jev – třeba agresivní a krvavou válku v sousedství, stavím se zády k Boží moci?

  Odpověď
 18. Tvrdil jste, že Dan Drápal vidí svět černobíle, pokud jde o Západ a že ho adoruje a vede k jeho nekritickému uctívání. Proto jsem argumentoval, že nekritický k EU není. Pokud jde o válku na Ukrajině a Váš postoj je proruský, asi neshodnete s ním, ani se mnou. V Rusku vidím vedení dobyvačné války zahrnující plošné bombardování obytných čtvrtí, koncentráky pro proukrajinské obyvatelstvo, odvlékání desítek tisíc dětí k porušťování, vraždění politických odpůrců… V Číně koncentráky pro Ujgury, policejní stát a genocidu Tibetu. Západ na tom není po morální a duchovní stránce nijak dobře. Proč ale věříte, že ve 30. letech na tom byl o tolik lépe?

  Odpověď
 19. Karel Krejčí

  Pane Adamče,
  položím Vám také otázku: „Může se stavět Bůh k něčemu ve svém stvoření zády? Může od utrpení ať na jedné či na druhé straně odvracet zrak? A pokud ano, byl by to ještě ten milující, odpouštějící, všemocný a spravedlivý Bůh?“ To jistě ne. Ano, stavíte se k Boží moci zády, spousta věcí je na každé válce špatných a na té, kterou máte na mysli – obzvlášť. Pokud byste začal s Bohem diskutovat na toto téma, nepochybně by Vám dokázal jaký máme každý z nás na válce podíl, někdo menší, někdo větší, protože všechno souvisí se vším. Nepochybně by Vám dokázal, že se mýlíte ve spoustě věcí, už jen proto, že ani neznáte svou vlastní minulost, přítomnost ani budoucnost. Že spoustu věcí posuzujete povrchně, právě proto, že máme zde na zemi pouze omezené schopnosti (i k tomu má jistě Bůh nějaký důvod). Já nikomu nevnucuji svůj názor a pokud ano, pak je to chyba na mé straně. Stejně tak to platí o Vás a všech ostatních. Na závěr Vám ještě položím otázku: „Kde je spravedlivý Bůh – pokud je vůbec spravedlivý“?

  Odpověď
 20. 1. Jistě uznáte, že je rozdíl být proti válce a být proruský. Podobnými nálepkami lidé zabíjí snahu o porozumění.
  2. Na Vaši poslední otázku existuje tisíce reálných odpovědí. Proč věříte, že lépe nebyl? Můžeme porovnávat oblasti jako církve, rodiny, vzájemné vztahy, morálka, kultura jako obrazy, knihy, sochy, knihy, filmy, hudba atd.. Je to největší sešup dolů v historii lidstva.

  Odpověď
 21. Musím přiznat, že nevím, zda se přiklonit spíš k tvrzení, že západ (k němuž nyní patří naše země) je v úpadku (oproti předválečným dobám), jak tvrdí pan Aron, nebo spíš k popření tohoto tvrzení, jak to prezentuje pan Adamec.
  Na jedné straně tady vidím nesporný pokrok – technologický, medicínský a jiný. Západní společnosti celkově zbohatly. Zlepšila se situace i v takových oblastech jako je dodržování lidských práv. Některá práva dříve vůbec neexistovala.
  Ale na druhé straně, když v autobuse slyším například děti, o čem se spolu baví, nebo dvě maminky s kočárky, jak se navzájem oslovují vulgárními „tituly“ (nechci přímo uvést, jakými), tak se mi ta myšlenka na úpadek stejně vnucuje. Tohle asi dřív skutečně nebylo.
  V tom umění, hudbě, filmu, výtvarné kultuře si to netroufám hodnotit, protože se nepovažuji za znalce. Ale je fakt, že nové věci se mi nijak zvlášť nelíbí.
  Mám v každém případě pocit, že v těchto oblastech se prostě jednou dojde na konec, kdy už se neví, jak dál. Dělat stále totéž by se stejně považovalo za stagnaci, a tak je pořád třeba vymýšlet něco nového, až už není co. Protože všechno už tu bylo. Když se v některé oblasti dosáhne maxima, popřípadě optimálního stavu, může se jít už jenom zpět.
  A možná se to netýká jen toho umění, ale je to jakási zákonitost celkového vývoje každé civilizace. Vždycky se narazí na nějaké meze, za kterými třeba už nic představitelného není.
  Jediný pokrok, ke kterému bychom mohli směřovat, je asi pokrok duchovní. Ale ten ve společnosti nelze jaksi „zavést shora“. Skutečnost, zda Ukrajina zvítězí nebo nezvítězí, není pro tuto metu nijak zásadní.
  Pro srovnání jsem uvedla odkaz na Žižekův článek, protože ti dva myslitelé se už několikrát spolu konfrontovali. Zdá se, že oba shodně vidí určitý úpadek na západě. Ale každý z nich to chce „řešit“ jinak. Peterson smírem, Žižek pokračováním války proti Putinovi. Řešení je však možná někde úplně jinde.

  Odpověď
 22. To E. Hájková: Netvrdím, že snad Západ není v úpadku. Jistě je. Ovšem moc si nemyslím, že to snad bylo ve 30. letech o tolik lepší… Diskuze zněla tak, že ve 30. letech by p. Aron byl proti Hitlerovi, nyní ale není proti Putinovi, protože je Západ v úpadku. Zřejmě kdyby byl ve 30. letech Západ tak v úpadku, jako je podle něj teď, byl by pro Hitlera… Ovšem Západ dost v úpadku byl i ve 30. letech..sprostě se mluvilo i ve 30. letech, nezávazný sex byl méně, zato prostituce kvetla. Uznávaní vědci prosazovali zabíjení mentálně postižených… na černoších se v Africe dělali ohavné medicínské pokusy. Bylo přijatelné pro významné literáty publikovat satanské oslavy… Církev byla značně liberální, většina duchovních to viděla tak, že Ježíš není Bůh, jen učitel… Za mne – Západ na tom nyní není nijak zvláště dobře, ale agrese Ruska na Ukrajině není akceptovatelná. A jsem opravdu vděčný, že jsme v NATO a v EU. Rozhodně je lépe žít v EU než být satelitem Ruska. Mimo jiné takto můžeme diskutovat. V Rusku bych za své názory skončil ve vězení. Tady může p. Aron hájit Rusko… A nikdo ho nezavírá, jen já ho zdvořile peskuji.

  Odpověď
 23. Karel Krejčí

  Válka na Ukrajině má své originální pojmenování – válka proti Putinovi a ruské agresi. Ve skutečnosti je to však konfrontace dvou odlišných kultur, odehrávající se na území Ukrajiny, z nichž ta jedna je v úpadku. Nepochybně něco překonaného, zastaralého zanikne, aby mohlo vzniknout něco nového – to je princip Stvoření. Nic se nemůže vymknout z Boží vůle, ale naopak, naplní se Boží vůle.

  Odpověď
 24. Eva Hájková

  Panu Adamcovi:
  Já jsem si nevšimla, že by se pan Aron Putina nějak zastával. Naopak, psal o dvou šelmách z Apokalypsy. Ovšem to, že odsuzuje jak Rusko, tak i západ, pro vás zřejmě znamená akceptování Putinovy agrese.
  Mimochodem, Gándhí vedl aktivní nenásilný odpor vůči Británii v době, kdy tato bojovala s Hitlerem. Znamená to, že Hitlera schvaloval?
  Nakonec, ani ten Peterson patrně Putina nijak neobdivuje. Jen si zřejmě myslí, že válka k ničemu dobrému nevede. Jenom k zbytečnému zabíjení lidí.

  Odpověď
 25. Eva Hájková

  Pane Krejčí, doufám, že si nemyslíte, že ta nová kultura se tvoří v Rusku? Tam rozhodně nic nového nevzniká. Spíš mi to připadá jako zoufalá snaha vrátit věci tam, kde byly dřív. Anebo vrátit světu (akceptovatelný) smysl.

  Odpověď
 26. To p. Hájková
  Cituji svůj dotaz p. Aronovi: Připadá mi absurdní, že Rusko vede krvavou dobyvačnou genocidní válku ke svému sousedu a pokud se autor staví proti, pokládáte to za uctívání západní civilizace. V období 2. svět. války byste asi také pokládal postavit se v tisku proti aktivitám hitlerovského Německa za falešnou modloslužbu a uctívání spojenců? A pokládáte to za duchovní postoj?
  Cituji odpověď p. Arona: Jen za poslední rok napsal pan Drápal celou řadu textů pro podporu pokračování a zintenzivnění války, kdy vyzdvihuje současnou západní civilizaci proti Číně a Rusku, klidně jej mohu ocitovat. Mně tedy kritický, co se týče aktuální mezinárodní válečné politiky, nepřijde. A to Vaše přirovnání kulhá přinejmenším v tom, že dnešní USA a s nimi západní svět je duchovně a morálně úplně jinde, než byli jejich předkové, spojenci. Je v hlubokém úpadku. Platí pro něj slova o člověku s trámem v oku. Je mi to líto, ale pořád tu existuje možnost návratu k Bohu.
  Za mne: P. Aron i p.Krejčí se staví proti válce na Ukrajině, respektive proti podpoře Ukrajiny, zdůvodňují to tak, že je Západ v úpadku a Rusko je duchovně a morálně nadřazené – stejně p. Konečný F. – jde o naprosté a nebezpečné hlouposti, které nemají s realitou nic společného. Podobně ale se našli i křesťané v USA, kteří totéž říkali před 2.SV o Hitlerovi… Je zvláštní, jak může špatná teologie spolu s nastavením člověka vést k absurdním a ostudným postojům.

  Odpověď
 27. Paní Evo,

  pokud se někdo nechová přímo jako anděl, neznamená to ještě, že je v úpadku. Západ zajisté není eticky stoprocentní, ale existuje zde náboženská svoboda i svoboda slova, takže my, věřící lidé máme neomezené možnosti přesvědčit své spoluobčany pro Boží věc. Nic nám nebrání, máme to ve svých rukou. Pokud se zde, na Západě vyskytují věci, které jsou v rozporu s Boží vůlí, je to chyba nás, věřících. Není to chyba systému, že by systém (stát) někomu nařizoval, aby se Boha vzdal.

  Ve Starém zákoně můžeme najít příklady, jak vypadal skutečný úpadek, kdy izraelský národ činil, co „bylo zlé v Hospodinových očích“. Byla to situace, kdy v zemi zavládlo bezpráví, kdy se přestala dodržovat Hospodinova přikázání a místo nich začalo platit právo silnějšího (svévole). Dnešními výrazovými prostředky bychom řekli, že organizovaný zločin prorostl do státního aparátu. Přesně tak můžeme označit režimy vládnoucí v Rusku, Číně, Íránu a Severní Koreji. Tam je justiční aparát plně v rukou vládnoucích zločinců. Důsledkem je, že obyvatelstvo těchto států jsou téměř otroci – vládnoucí zločinci je mají plně ve své moci. Lidé v těchto zemích si mohou nechat jen zdát o svobodě hlásání slova Božího. To je z křesťanského hlediska ten opravdový úpadek.

  Pan Aron a pan Krejčí se vyjadřují tak, aby je nikdo nemohl obvinit, že v otázce ruské „speciální operace“ na ukrajinském území fandí Rusku. Oni pouze říkají, že v této válce nic není černobílé, že Západ za ni nese svůj podíl viny, že by měl tento podíl viny uznat, přestat Ukrajinu vojensky podporovat, aby boje na Ukrajině utichly a skončilo nesmyslné zabíjení. Tito lidé se staví do role ušlechtilých pacifistů, jakoby nevěděli, jaké strašné škody napáchal pacifismus na začátku druhé světové války.

  „Miluj bližního svého jako sám sebe“. Když bude někdo napaden agresorem, kdo bude mým bližním? Agresor nebo jeho oběť?

  Odpověď
 28. Panu Adamcovi – pardon, až dnes jsem objevil, že komunikace pokračuje. Takže odepisuji.
  1/ Opakuji to, že je pro mne těžké komunikovat v případě, že si domýšlíte moje postoje či názory, např. 17.8. píšete, že považuji (a pan Krejčí také) Rusko za duchovně a morálně nadřazené. To opravdu, jak píšete, „nemá s realitou nic společného“. Duchovní bída je na obou stranách tohoto válečného konfliktu. Lépe se mi komunikuje s lidmi, kteří jednají na rovinu a druhým nepodsouvají – viz faul Slaměný panák.

  2/ Ohledně mé špatné teologie, jak píšete též 17.8. (P.S: Opravdu se našli křesťané v USA, co mluvili o Hitlerově duchovní a morální nadřazenosti? Pokuste se to nějak dokázat.) Nemám představu, ze které části Písma budete mou teologii napravovat. Je dobré vědět, že Kristus bránil Petrovi používat meč při zatčení. Když Řím zaútočil v roce 69 na Jeruzalém, učedníci utekli do hor a nebojovali za židovský stát, majíc na paměti Kristova slova z Mt 24. Apoštol Pavel snášel utrpení pro Krista a nevytvářel např. ozbrojené milice. Mnoha křesťanům v období reformace (i jindy) vadilo spojení trůnu a oltáře, kdy církev a světská vrchnost se navzájem podporovaly, což se projevovalo mj. i církevní podporou světských válek. Historie se opakuje.

  3/ Ohledně Vaší odpovědi z 16.8.. Jistě uznáte, že je rozdíl mezi tím, co bylo v 30. letech okrajovou záležitostí a většinovou společností považováno za úchylku, co se dělalo tajně a za co se lidé před ostatními styděli. To stejné je dnes už většinově považováno za normální, se lidé stejným naopak chlubí. Mezi sebou, na sociální sítě, do filmu i televize. Mám tím na mysli vše co jste vyjmenoval: sprosté mluvení, nezávazný sex a prostituce. Zabíjení dětí? Dnes jsou matky se 4 a více dětmi považovány lidmi za exoty proto, že spousta dalších matek raději zvolila potrat a mají jen jedno či dvě. Potraty dětí, kde hrozí mentální porucha? Dnes Vám to lékař v nemocniti v podstatě přikáže. Kde byl ve 30 letech satanismus pro některé literáty, je dnes pro davy v kinech a na koncertech. Dnes je ještě větší úpadek církve.

  Odpověď
 29. Karel Krejčí

  Pane Pavle V.,
  nemyslím si, že jsem pacifista a to z jednoho prostého důvod – oblékl bych na sebe buď bílý nebo černý dres. A Vy jistě víte, že jsem v opozici vůči tomuto černobílému vidění. Výraz – agresor – je pro Vás slovo, jehož význam vysvětluje s naprostou převahou a neomylností vše a to ostatní, co je v opozici, nemá žádnou váhu. Vy jste vlastně objevil – Pravdu.

  Odpověď
 30. Konečný Fr.

  Někdo je zastáncem hegemonie USA ve světě, někdo je pro multipolární svět – to jsem já. V tomto souhlasím s Ruskem. Křesťané evangelium nabízí celému světu, ale dělat to násilím přece nelze. USA za každou cenu chtěly překazit plynovod z Ruska do Německa a to i za cenu války. Demokracie je o tom, že mohu mít svůj vlastní názor, tak každý přejme druhému jeho.

  Odpověď
 31. To p. Konečný: Přeji Vám rozhodně vlastní názor. Pouze si často myslím, že nedobrý, slepý a strašně nebezpečný. Myslíte vážně, že za válku na Ukrajině může USA? Multipolární svět za cenu krutých, genocidních a dobyvačných válek? Západ s USA vytvořil určitý světový řád, který přinesl omezení válek a značný blahobyt nebo aspoň výrazné snížení bídy. Bohužel se nyní ukázalo, že Evropa není schopná bez USA řešit evropské problémy – válku na Ukrajině. Reálně je USA hegemonem více než před půl rokem. To není o chtění, to je realita. Není lépe uznat realitu (třeba pro Vás osobně nepříjemnou) než podporovat fašistické režimy v tom, jen ať si zaberou slabší země okolo? Pokud zcela pošlapeme mezinárodní právo a pravidla soužití států, povede to k dalším válkám. Aby nebylo USA hegemonem, tak budeme podporovat ohavné režimy, které vězní lidi v koncentrácích? Pochopte realitu, ekonomika je důležitá, Rusko těžko může být protiváhou západu a velmocí, když má jen málo obyvatel a ekonomicky jde o rozvojovou zemi… (HDP není na úrovni USA či EU, jen Itálie, počet obyvatel cca 17% EU, jen má ty jaderné zbraně).

  Odpověď
 32. To J. Aron:
  AD 1) Snažím se opravdu domýšlet Vaše postoje. ptal jsem se, jestli byste podporoval za 2.SV Hitlera proti spojencům, odpověděl jste, že nyní je vše jinak, Západ je nyní v úpadku… pacifista nejste, v některých situacích prostě je potřeba se na jednu stranu přiklonit i když nejde o černobílé rozhodnutí. Státy, které byly za 2. SV neutrální, většinou reálně podporovaly fašisty.
  Ad 2) Dějiny 20. století, Johnson, konkordát mezi faš. Německem (a Itálií) a kat. církví, podpora kat. biskupů fašistů ve volbách na úkor katolických politických stran.

  Odpověď
 33. Karel Krejčí

  Pane Adamče,
  omlouvám se, že ještě reaguji, protože nejsem Vámi přímo vyzván. Vede mě však k tomu jedna zásadní skutečnost. Nepochybně se máme poučit z historie, jenomže ono to není tak jednoduše černobílé. Vzpomínám si, jak zde kdysi proběhla diskuse na význam biblického verše: „Uhodí-li tě někdo do tváře, nastav mu i druhou“. Nenamlouvejme si, že není zřejmé, že zde něco „nehraje“. Pro někoho je to rada dobrá nad zlato, ale stejně tak pro někoho svým významem nepochopitelná a už vůbec ne adekvátní. Všechno je zde relativní a pokud posuzujeme dění šablonovitě a nepochybně to může být i citování Písma, můžeme se těžce mýlit. A opět se vracím ke skutečnosti, že černobílé vidění a posuzování je chybný krok, je to krok mimo realitu a zcela jistě v rozporu s relativitou.

  Odpověď
 34. Přiklonit se na jednu stranu – myslíte tu , která adoruje zločince Banderu? To snad ne. USA jsou hegemonem, ale Texas se chystá na referendum o vystoupení z Unie. Měla by být pro nás vzorem demokracie, kde se zfalšují volby. Těžko. Ale Češi jsou učenliví – spojení mafie a strany STAN, Fiala nic nedělá a předsedáme EU. To je paráda. Do Bruselu bych poslal Hlubučka, že by jim tam vysvětlil, jak se inspiroval na Ukrajině – nejzkorumpovanější zemi Evropy. To dnešní zdražování v Evropě a u nás zavinili USA a EU. To je takový maršálův plán naruby.. Neopírejte se o velmoci. Opřete se o Boha, ten je věrný a laskavý.

  Odpověď
 35. Panu Adamcovi.
  1/ jsem pacifista, protože se nemohu s čistým svědomím před Bohem přiklonit k žádné straně. Rád bych stál věrně na straně Kristově protože jemu jedinému na rozdíl od jakýchkoliv vládních režimů se věřit dá, že je dobrý.
  2/ máte pravdu, že špička, mocenská hierarchie! včetně velké části členstva církve v mnoha zemích jako Německo, Itálie, Chorvatsko, Slovensko, Španělsko atd. Hitlera a fašismus podporovala. Vůbec se mi to nevybavilo.

  Pro mne je další důvod proč dávat si pozor na spojení trůnu a oltáře, což je nyní velmi aktuální, když pozoruji válečné nadšení u církví a křesťanů současných.

  Odpověď
 36. Eva Hájková

  Úplně souhlasím s posledním komentářem pana Arona. Děsí mě válečné nadšení křesťanů, které lze na sítích pozorovat.

  Odpověď
 37. Řekl bych, že pacifisté jsou dobří lidé, ale přece jenom někdy je třeba něco dělat. To lze i slovem, jak činí p. Aron. Když nás obsadilo Německo, tak pozdější prezident Svoboda zašel za ženo a řekl jí, že se rozhodl něco dělat. Ona mu rozuměla a přijala to. Svoboda byl skutečně hrdina a to zlo bylo jasné. Odešel přes Polsko do SSSR a víme jak to bylo dál. Na konci války byl jeho syn Mirek umučen nacisty, dcera Zoe snad ještě žije. Dnes se na Svobodu hodně plive, což si nezaslouží, stejně jako na Beneše. Po válce asi neudělal všechno dobře, ale myslím, že to byl dobrý člověk, který byl zatažen do 1. i 2. války. Byla to zlá doba, byl do toho vržen, jinak si myslím, že by hospodařil jako rolník na Vysočině.

  Odpověď
 38. Nebýt 1.sv.války, tak by možná Svoboda nikdy voják nebyl. Musel jít, jinak by ho třeba pověsili. Ztratil 4 roky ve válce, kdy mohl třeba studovat. A po válce se musel rozhodnout, čím se bude život. Budovat armádu v novém státě není žádný zločin. Bylo to správné rozhodnutí, bohužel jsme se Hitlerovi neubránili. V Evropě asi není stát, který by neměl armádu, jde o to jakou. Měla by být k ochraně před agresorem a pomoci obyvatelům. Svoboda z okupace státu Varšavskou smlouvou radost neměl. A tak nějak smutně dosloužil. Husák věděl co je třeba dělat, ale nakonec také skončil jako smutná figura. Než došlo k okupaci v srpnu 1968, tak zasedalo politbyro v SSSR. Tam měl asi hlavní slovo Brežněv, který byl Ukrajinec. Hlasování dopadlo tak, že pro zásah bylo 7 Ukrajinců, proti byl jeden Rus a jeden Litevec.. Je třeba dodat, že tehdy to nikdo nerozlišoval, všichni to byli Sověti, i když měli šikmé oči. Svoboda nebyl věřící, ale za Rakouska byli v podstatě všichni lidé věřící, atheisti byli považováni za blázny. Bohužel věřící se zachovali v historii někdy hůře než nevěřící. Evangelíci v Německu ve velké míře kolaborovali s Hitlerem, kdo nesouhlasil, byl zrádce.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář