Dan Drápal: Svoboda slova a virtuální realita

Dnes se dá na internetu vytvářet virtuální realita do té míry, že je velmi těžké o čemkoli zjistit, zda je to pravda nebo lež, a pokud je to lež, pak kdo je jejím původcem. Je obecně známo, že lži se šíří rychleji a snadněji než pravda.

Pokud někdo chce vědomě lhát, otázku pravdy nemusí řešit; řeší pouze otázku, do jaké míry mu budou lidé věřit, tj. jak šikovně udělá svou lež pravdě podobnou.

Tento velmi složitý stav se týká otázky svobody slova. Má se trestat lhaní na síti? I ti, kdo jsou přesvědčeni, že ano, jsou si zpravidla vědomi, o jak nesnadnou otázku jde. Budeme-li trestat lhaní, nerušíme tím svobodu slova?

V  tomto článku nepřinesu žádné jednoznačné odpovědi, protože je nemám. Pokusím se ale vymezit povahu problému.

Je rozdíl mezi informací a názorem, mezi faktem a jeho hodnocením. Pochopitelně platí, že názory si utváříme na základě faktů, která známe, ale – bohužel – někdy i na základě domnělých faktů, tedy na základě lživých informací, kterým jsme uvěřili.

Nepochybuji o tom, že lhaní – vypouštění „vymyšlených faktů“ – je nesmírně nebezpečné. A nemám pochybnost ani o tom, že někdy se velmi těžko hledá hranice mezi fakty a názory.

Jsou pochopitelně situace, kdy není co řešit. Dejme tomu, že někdo přijde s  tvrzením, že hlavním městem České republiky je Plzeň. Kdyby někdo něco takového tvrdil, žádného stoupence by nezískal – a proto to také nikdo nedělá. Nicméně jsou situace, kdy ani tato otázka není všemi vnímána zcela jednoznačně. Je hlavním městem Izraele Jeruzalém nebo Tel Aviv?

Vezměme si ale nebezpečnější případ. Před dvěma nebo třemi lety kolovala po internetu zpráva, jak afgánští migranti jedné rodině na Moravě podřezali domácí zvířectvo. Brzy se ukázalo, že tuto „zprávu“ si vymyslela jedna žena, která byla posléze obviněna, tuším z  šíření poplašné zprávy. Že jde o „fake news“, se ale zřejmě nedostalo mezi všechny, kteří uvěřili původní lži. Někteří lidé si možná dodnes myslí, že to byla pravda. Mají se stíhat takové lži, nebo to máme „nechat být“ se zdůvodněním, že přece máme svobodu slova?

Zde si dovolím malou odbočku. V  roce 1996 „frčel“ Formanův film Lid versus Larry Flynt. Larry Flynt používal i ty nejhnusnější metody, aby očernil své odpůrce. Nicméně v  soudním sporu zvítězil, neboť v  USA je svoboda slova. Liberálové, včetně tehdejšího českého prezidenta Václava Havla, byli z  filmu vesměs nadšení, pouze některé feministky byly naštvané. Člověk, který se neštítil lhát, byl vnímán jako hrdina boje proti konzervativním pokrytcům.

Jsem přesvědčen, že svoboda slova má smysl tam, kde mají lidé v  úctě pravdu. Ne, ani v  nejmenším netvrdím, že tam, kde ji nemají, by měla být svoboda slova zrušena. Jen říkám, že život ve společnosti, která hájí svobodu slova, ale nehájí pravdivost, bude velmi komplikovaný. Domnívám se, že někteří z  těch liberálů, kteří tehdy onen Formanův film nadšeně vítali, by dnes svobodu slovu rádi omezili (a patrně to také udělají) v  rámci boje proti fake news. Sklízí plody toho, co celá desetiletí zasévali.

Nejnebezpečnější věci, které se šíří po internetu, nejsou vyložené lži. Jsou to informace překroucené a doplněné příslušnou „omáčkou“. Pokusím se nyní na konkrétním případě osvětlit, jak to funguje.

Jde o e-mail tvrdící, že město Brno zavedlo arabštinu jako úřední jazyk. Jednu verzi tohoto e-mailu jsem dostal od jedné známé už loni. Volal jsem na brněnský magistrát, kde mi potvrdili, že jde o fake. Jinou, o hodně vylepšenou verzi, mi před několika dny poslal přítel, který je sám statečným bojovníkem proti fake news a jehož si velmi vážím. „I ty, Brute?“ chtělo se mi říci. Překopíruji sem dokument, který mi poslal:

Čtěte!

Brno  je dnes jediným místem v  České republice, které má už dávno postavenu muslimskou mešitu.

Vedení BRNA k tomu nedávno schválilo arabštinu na svých úřadech.

Pro tuto záležitost hlasovali zastupitelé z hnutí  KDU-ČSL, Žít Brno, Zelení, Piráti a TOP 09… „Brněnský deník“ informuje o tom, že dnes vedení města Brna schválilo vytvoření pracovního místa pro tlumočníka z arabštiny, aby se domluvili  arabsky hovořící lidé při vyřizování úředních věcí na brněnských úřadech. Již tak nebudou v Brně muset hovořit na úřadech česky jako úředním jazykem. Pro tuto záležitost hlasovali zastupitelé z hnutí  KDU-ČSL, Žít Brno, Zelení,  Piráti a TOP09. O případu jsme psali již v článku „Brno se připravuje na příchod muslimských migrantů? Zavádí arabštinu na úřadech …“ Jestlipak nám někdo vysvětlí z jakého důvodu – když se dušovali, že imigranti, pokud zde budou chtít žít, že se musí naučit naší řeč ! ! !  TAK PROČ JE TO ZASE JINAK ! ! !   Seznam zastupitelů města Brna, kteří hlasovali pro zavedení arabštiny na úřadech města Brna:                     
Zdrojem informace je hnutí Slušní lidé: KDU-ČSL – 5 hlasů (Crha, Suchý, Hladík, Rychnovský, Beran) Zelení  – 4 hlasy (Ander, Vlašín, Drápalová,Fajnorová) TOP09- 4 hlasy (Kacer, Urubek, Dubová, Drbal) Žít Brno  –   5 hlasů (Kašpaříková, Hofmannová, Hollan ml., Hollan st., Freund) Piráti – 2 hlasy (Ulip, Koláčný)

NEZAPOMEŇTE na ně při volbách.

Opět jsem volal na brněnský magistrát. Odkázali mě na heslo „Brno usnadňuje cizincům komunikaci s  úřady“. Tam se dovíte, že Brno skutečně vytvořilo pracovní místo pro tlumočníka z  arabštiny. Z  rozesílaného e-mailu se ale nedovíte, že zřídilo i místo pro tlumočníka třeba z  rumunštiny nebo vietnamštiny, o „hlavních“ světových jazycích ani nemluvě. Informace o „schválení arabštiny“ na úřadech už je vyloženě zavádějící.

Když už jsme u toho, všimněme si dalších rysů tohoto sdělení. Třeba emocionálního zvolání PROČ JE TO ZASE JINAK! Hledáte-li, k  čemu se vztahuje ono „zase“, hledáte marně. To, co má být „jinak“, dle autorů onoho fejku je, že cizinci nebudou muset zvládat češtinu, pokud zde „budou chtít žít“. Jenže zvládnutí češtiny není a nikdy nebylo podmínkou proto, aby zde mohli žít, ale pouze pro získání českého občanství. Podobně jako žijí Češi třeba v  Itálii a nikdo po nich nechce, aby uměli italsky.

Na konci jsme vyzváni, abychom „nezapomněli“, které politické strany souhlasily se zřízením tlumočnických míst. Plně souhlasím. A nezapomeňte, že to byli zřejmě „slušní lidé“, kdo tuto zavádějící zprávu vyprodukoval.

Shrnuto: Tento dokument obsahuje záměrné polopravdy – není dílem nějakého omylu lidí, kteří to mysleli dobře. A skutečně chce vyvolat nenávist.

Nicméně… má se zrušit svoboda slova, aby lidé nemohli takto beztrestně klamat? To už je mnohem složitější. Hranice mezi faktem a jeho interpretací není vždy jednoznačná. A pak je zde otázka: Kdo by rozhodoval, co zakázat a co nikoli? Naše doba stále ještě přeje liberálům, kteří bývají v  pokušení zakázat či alespoň omezit některé názory. Když upozorníte na to, že s  migranty jsou problémy, už jste „fašoun“, bez ohledu na fakta, která přinášíte.

Nemám odpověď. Jedním jsem si ale jist: Tato otázka nás v  blízké a patrně i vzdálenější budoucnosti hodně potrápí.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi podílet?

 

Autor je publicista a teolog. Foto: PXHere

 

Tags: ,

7 Komentáře

 1. Karel Konečný

  Lidé budou mít vždy každý svou pravdu. Rozdíl je jen v jejich úrovni. Dalo by se o tom hodně psát, ale myslím, že to nemá smysl.

  Odpověď
 2. Diskuze ke článkům považuji za obohacující, někdy je to zábavné čtení a určitý obrázek o naší společnosti. Je důležité se orientovat. ČT je taková bruselská filiálka ovládaná havlisty, dělají vše pro to, aby vyhrál jejich kůň. K Parlamentním listům mám víceméně důvěru, ale jak se říká – důvěřuj ale prověřuj – s tím vždy počítat a všude. Když mluví politik, tak nelže, pouze neříká to co si skutečně myslí a říká to, co by mumohlo přinést hlasy navíc. To nelze zakazovat. Jak se zpívá – lháři ve fraku, každý věří. A také se zpívá – do lží, běd a zmatků, Bůh se sklonil k nám.

  Odpověď
 3. Včera jsem našla článek, který pojednává o tom, jak se téměř nedá bránit lžím šířeným po internetu. Někdo si třeba vymyslí o někom pomluvu a začne proti němu štvanice. Dotyčný nemá jak se bránit. Šíří se to prý velice rychle:
  https://blisty.cz/art/94296-proti-lzim-na-internetu-se-skoro-nelze-branit.html
  V diskusi to tam kdosi nazval „smečkováním“. Celkem příznačně, protože je za tím asi jakýsi prastarý živočišný instinkt – zničit toho, kdo se od nás něčím liší. Ti lidé si to asi neuvědomují, že podléhají primitivním pudům. A myslím, že někdy ani nemusí jít o primitivní lidi.
  Z diskuse je patrné, že dost lidí pořád věří, že se to dá zvládnout nějakou osvětou, neustálým vysvětlováním co je a co není pravda. Jenže tak to není. To nepomůže proti nenávisti, která jen hledá nějakou záminku, aby se mohla provalit ven.

  Odpověď
  • Štvanice se neustále pořádají na prezidenta, Okamuru, Duku nebo Piťhu. Připomeňme si TGM, který se postavil proti štvanici na Hilsnera a také si Masaryk užil s katechety, kteří na něj podali hromadnou žalobu.

   Odpověď
 4. Karel Krejčí

  Jsme dětinsky naivní ve svých představách, že máme šanci prohlédnout tento svět a uzřít v něm pravdu, když od samého začátku vršíme na sebe polopravdy a lži. Případ migrační krize je už zbytečné rozebírat – lži a polopravdy od samého začátku, tak jaký může být výsledek? Nebo jaký vlastně očekáváme? Pokud nebudeme věci nazývat pravými jmény už od samého začátku, tak kam se dostaneme? Dostaneme se do bodu, kdy ji budeme najednou usilovně hledat, ale bezvýsledně. Stále nevěříme Božímu řádu, dokonce ani autor komentáře se o něm ani slovem nezmiňuje, jako by mu sám nevěřil a byl současným stavem překvapen a navíc jej v podstatě kritizuje a hledá v něm chyby.
  Kdy už konečně UVĚŘÍME ?

  Odpověď
 5. Karel Krejčí

  Ještě si dovolím něco přidat: přísloví „Jak kdo s čím zachází, s tím také schází“ nebo „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ nebo „Co zasejeme, to také sklidíme“, jsou víc než pravdivé. To, co je klíčové je skutečnost, že to – zacházení, volání a setbu – jsme přenechali ve velké míře někomu jinému.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář