Daniel Kolenda: Sůl a světlo

 

V Bibli nalézáme dvě úžasná svědectví o nás, Ježíšových učednících. Pán o nás prohlašuje, že jsme solí a světlem. Neznamená to, že se jimi staneme v daleké budoucnosti, ale že jsme jimi už teď.

Vy jste sůl země.
Matouš 5:13

Sůl dokáže ochránit jídlo před zkázou a rozkladem. Za starých časů bylo solení jídla jednou z nejpoužívanějších metod jeho ochrany. Sůl byla absolutně nepostradatelná, protože nasolené zásoby neplesnivěly a nepřišly nazmar. Lidé považovali sůl za nesmírně hodnotnou komoditu. Sůl potřebujeme i pro náš vlastní život. Je známo, že jediná buňka našeho těla nedokáže fungovat bez soli. Proto v Bibli sůl symbolizuje životodárnou moc, vytrvalost a ochranu.

Podle Ezechiele 16:4 se novorozená miminka potírala solí. Elíša použil sůl k tomu, aby proměnil hořkou, nepitnou vodu ve vodu sladkou (2. Královská 2:19-22). V biblických časech lidé solili dokonce i své obětní dary (Leviticus 2:13). Uzavírali s Hospodinem „smlouvu soli“ (Numeri 18:19, 2. Paralipomenon 13:5), což mělo vyjadřovat, že naše smlouva s Bohem je silná, životodárná a trvalá.

Když nám Ježíš říká, že jsme solí země, hovoří o životodárné a ochrané moci soli. Boží lid je pro svět solí, která je nenahraditelná, zachraňuje ho před zkázou a přináší mu život.

Vy jste světlo světa.
Matouš 5:14

Důležitou vlastností světla je, že nám pomáhá s orientací a jasným viděním věcí. Světlo nás uvádí nás do bezpečí. Představte si člověka, který se ztratil v lese a ocitl se sám potmě. Jestliže někde zahlédne světlo, dokáže se náhle zorientovat a vyrazí směrem k němu. Bez světla ale zůstane bezradný. Nebo se zamyslete nad majáky, které uprostřed noci navigují lodě do bezpečí. Bůh je světlo a kde se ukáže, tam nad našimi životy a okolnostmi rozbřeskne jitřenka. Nepřítel se naproti tomu rád skrývá v temnotě a nenávidí světlo, které odhaluje a rozkrývá jeho zlé skutky.

 

 

Ježíš říká, že my, křesťané, jsme světlem uprostřed satanova temného, padlého království. Přinášíme lidem světlo a pomáháme jim orientovat se. Ukazujeme jim cestu ke spasení aosvětlujeme stezku k Ježíši Kristu.Každý člověk potřebuje světlo evangelia, bez něhož nemá život.Světlo je spolu se solí nepostradatelné a životodárné.

Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla – ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě – zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy, spíše je usvědčujte.
Efezským 5:8-11

Reinhard Bonnke píše:

„Žárovka je tím nejprůhlednějším předmětem, jaký znám, bez možných skrytých vad. Sama o sobě není k ničemu užitečná a je jen na ozdobu. Žárovka nemůže plnit svou funkci, není-li napojena na zdroj. Jakmile do ní ale přiteče elektřina, vlákno žárovky se nažhaví, rozzáří a osvítí celou místnost.

Kristus řekl, že jsme světlem světa. Sami o sobě ale žádné světlo nemáme. Jsme pouhými nástroji nadpřirozené Boží moci. Jak čteme v Efezským 5:8, kdysi jsme byli temnotou, ale nyní jsme světlem v Pánu.

Jeho světlo je v nás aktivováno skrze moc Božího Ducha. Stejné to bylo i s učedníky, kteří se po Ježíšově ukřižování stáhli z veřejnosti do ústraní. Schovávali se v uzamčené místnosti ze strachu, co by se jim mohlo přihodit. O sedm týdnů později ale směle vyrazili do ulic a vyzařovalo z nich světlo a život! Rozsvítili Jeruzalém jako jasně hořící signální ohně. Přišla Boží moc.“

Přesně o tom to celé je.

Vy a já jsme solí a světlem světa. Tento princip uvádíme do akce tím, že přivádíme lidi k Ježíši. To je úkol, který nám byl dán, protože evangelium je „životodárnou solí a světlem“.

 

Zdroj: cfan.eu
Foto: Pixabay

 

 

Kategorie: Komentáře

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář