David Floryk / Jakou měrou člověk měří, takovou mu Bůh odměří!

„Ve čtvrtek 25. února začíná židovský svátek Purim, který bývá považován za nejveselejší židovský svátek. Původ svátku sahá až hluboko do 6. století před Kristem do událostí biblické knihy Ester. Připomíná vysvobození perských Židů z intrik krutého vezíra Hamana. Ten v příběhu představuje přímo prototyp zločinného antisemity, kterýtoužil „vyhladit, povraždit a zahubit všechny Židy od mládence po starce, děti i ženy, v jednom dni“. Název svátku připomíná Hamanovo metání losů, kterými chtěl určit nejvhodnější den pro svůj zamýšlený plán… 

Kdo spřádá pro druhé léčky a tresty, nakonec je sám zakusí, kdo je ochoten sám na sebe zapomenout pro druhé, dostane zpět do klína nejen svou duši, ale i mnohem více. Toto Ježíšovské zaslíbení k nám přes věky promlouvá ze starodávného příběhu královny Ester.   

Je to v jistém smyslu nejneobvyklejší kniha Starého Zákona. Hlavní hrdinkou je žena – a to ne prorokyně, ani bojovnice, ani matka, nýbrž obyčejné děvče – mladá židovka, která se až pohádkovou cestou stane královnou Persie. Příběh plný ironie a dramatických zvratů, podivuhodných náhod a zvláštních okolností. Romantika, moc, intriky, závist, falešní rádci. Touha po moci a bohatství. A taky hostiny, harém a víno. V takových kulisách bychom snad ani neočekávali biblický příběh. Ke zvláštnostem knihy navíc patří i to, že se v jejím textu ani jedinkrát nevyskytuje slovo Bůh. A přece – a právě tam, právě tehdy, Bůh podivuhodně jednal.

Kniha popisuje zdánlivě normální děj – královské hostiny, vztahy mezi králem a královnou, pány a poddanými, mezi domorodci a přistěhovalými Židy. Napínavý děj brilantně popisuje události na královském dvoře. Ale ten, kdo má citlivé srdce, zahlédne za záclonou všední reality skryté Boží jednání. Za všedními zážitky každého z nás se skrývá nebeský boj mezi dobrem a zlem. Odvěký zápas mezi královstvím světla a královstvím temnoty. Ačto může znít až pohádkově, přesto je to boj, který se týká i nás – i my jej prožíváme sami v sobě, prožívá ho svět kolem nás, ale i všechny mocnosti nebeské i pozemské.

„Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ (Mat 7,1-2)

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je publicista Datum: 23. února 2021 Foto: Wikimedia Commons – svátek Purim v Jeruzalémě

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář