David Loula: Může křesťan volit Zemana?

Zatím jsem se nevyjadřoval k volbě prezidenta a ani jsem neměl v úmyslu něco psát na toto téma, protože jsem si říkal, že je to věcí každého občana a jeho svědomí před Bohem. Demokracie není ideální zřízení lidské společnosti, má své nedostatky a přímá demokracie také. Každý má svůj názor a chce, aby ostatní lidé měli stejný jako on. Někdy není snadné snést mínění druhého, jak nás vybízel první prezident T. G. Masaryk. K tomu říkal: „demokracie je diskuse“. A já dodávám: nekonečná diskuse. Mezi křesťany by se diskuse měla vést v lásce Boží a ne lidských vášních.

Nakonec jsem se tedy rozhodl napsat tento mail a to především proto, že jsem nabýval dojmu, že ztrácím svobodu vyjádřit svůj názor a nějak se mi vidí, že mám k tématu co říci. Zdá se mi, jako by se Zeman stal ztělesněním zla a diktatury a už nevidíme to mnohé dobré, co naší zemi přinesl. A ten, kdo ho chce volit, je hříšník, který se tím silně morálně proviní, jak napsal Tomáš Halík. S tím ovšem nemohu souhlasit. Setkávám se s mnohými Bohu oddanými křesťany, kteří chtějí Zemana volit, ale všichni říkají, že svůj názor neříkají veřejně. Prostě se to jaksi v této době nehodí.

Naopak mnozí Zemana očerňují a proklínají. Není v nepořádku mít svůj názor a svobodně ho vyjádřit, ale pokud zlořečíme v moci postaveným, hřešíme. To je Boží slovo, které říká: „Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud.“ Ř 13:1-2. Týká se to jen nedemokratických vládců, nebo i těch, kteří byli zvoleni ve svobodných volbách? A dále toto: „Nebudeš zlořečit Bohu, ani nebudeš proklínat předáka ve svém lidu.“ Ex 22,27.

Reklama:

Já mám Zemana rád. A rád se za něj modlím, protože to hodně potřebuje. Nelíbí se mi některé jeho jednání, ale nemohu na něj nakládat požadavky jako na „nové stvoření v Kristu“. Líbí se mi, že mluví jasně a mnohé věci nazývá pravým jménem. Na to mnozí jiní politici v Evropě odvahu nenašli. Pán Ježíš říkal, že naše slovo má být ano, ano, a ne, ne. Nic mezi tím. V mnoha věcech se Zeman chová podle tohoto principu. Ano, je někdy hrubý a nemluví pravdu. Je to ovšem o tom, jak mnoho jsme ochotní politikům odpustit. Oni totiž naše odpuštění také potřebují a to všichni, bez výjimky. Hříchy některých jsou více vidět, protože jsou více ve předu. To však neznamená, že ti, kteří nejsou tak vidět, hříchy nemají. Pokud bude Zeman opět zvolen prezidentem, možná nedokončí své volební období. Ale možná tam má sehrát rozhodující roli. Dobrou roli. Jako hříšník Samson, který pro své hříchy byl vydán do rukou Pelištejců, žádal Boha o pomoc a Bůh jeho prosbu vyslyšel a použil si i tento nedokonalý nástroj ke svým cílům.

Čeho si na Zemanovi vážím?

1. Je jednoznačně a kontinuálně proizraelský. Má rád vyvolený židovský národ a žehná mu. Zastává se ho veřejně i na nejvyšších úrovních. Nebojí se nepřátel, kteří jdou proti němu. Říká pravdu, kterou vidí bez ohlížení se na lidi. Asi jako jediný vysoký politik v Evropě schválil a podpořil rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa v uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele. Já mu za to žehnám a děkuji. Který jiný národ by měl „právo“ na své hlavní město ze všech národů světa, kromě Izraele, kterému Jeruzalém patřil jako hlavní město od vlády krále Davida 1000 let?

2. Je pro život a proti potratům. Podpořil konferenci proti potratům a na ochranu nenarozeného života tím, že jí udělil záštitu. Toto je klíčová otázka, protože národ, který si neváží těch nejmenších a nejslabších, nemá právo na existenci. Tady prezident mluví čistě a jasně, mohu podepsat: https://www.gloria.tv/video/UvRTFgPHpMbb3HEjNneQ793EE

3. Je pro tradiční biblické manželství a rodinu. Nepodporuje homosexuální lobby a ideologii homosexualismu. Nepodporuje adopce dětí homosexuálnímy páry. Řekl toto:

„V tradičním manželství se totiž říká – budu s tebou v dobrém i zlém. Model singles je založen na principu – budu s tebou snášet to dobré.“ – jinými slovy egoismus.

„Partnerství dvou osob stejného pohlaví není vhodná cesta pro výchovu dětí

4. Je proti islamizaci. Toto téma je velice aktuální a nenechme se mýlit, jde tu o život a budoucnost našich dětí. Pokud se z Evropy stane islámský kontinent, dotkne se to bolestivě nás všech a nebude se nám to líbit. Musíme se umět bránit tomuto nebezpečnému náboženství. A bráníme se mocí slova, modlitbou, půstem a pokud to nedokážeme vybojovat těmito zbraněmi, pak musí nastoupit zbraně. Toho bych se nerad dožil. A Zeman dokáže jasně věci definovat a jeho hlas je slyšet po celém světě, včetně toho islámského. To není hlásání násilí, to je pevné trvání na hodnotách, na kterých byla naše společnost založena. Jsem vděčný za tento jeho silný hlas pravdy.

5. Je proti gender ideologii a feminismu. Hezky se tu vyjadřuje o povinných rovných pracovních podmínkách mužů a žen, kde vysoko hodnotí mateřství. Tento hlas z našich předních politiků také nikdo v naší zemi nepřináší. https://www.gloria.tv/video/TQWvAUrQayjH2oDT2cmVvBzDf

 

Reklama:

 

6. Je proti politické korektnosti. Nenechává si předpisovat co se říkat má a co ne. Jednoduše mluví otevřeně o věcech podle svého poznání a nebojí se nepřátel. To je velká deviza pro naši zemi. A s tím souvisí, že se umí vymezit i proti EU a stal se určitým slyšitelným opozičním hlasem v EU, kde se opozice systematicky likviduje. Ten, kdo nejde s nařízeným hlavním proudem (mainstremem), je špatný a musíme ho umlčet. Tomu se Zeman snaží oponovat stejně jako to činil i Klaus.

7. Má pozitivní vizi pro naši zemi.

Inu, volte si koho chcete. Je to vaše svobodná volba. Chci vás jen vyzvat, abyste volili s modlitbou. Vždy a na vše se máme dotazovat Hospodina a podle toho se rozhodnout, ne podle nějaké volební kalkulačky. Věnujte, prosím, 30 minut modlitbám a ptejte se Pána, ať vám řekne, koho volit. Nechte se vést Duchem svatým a důvěřujte mu. Nebojte se, že se stane nějaká pohroma. Důvěřujte Pánu, že má náš národ ve svých rukách. A především: modlete se za oba kandidáty. Žehnejte jim, aby je Pán vedl, mohli poznat Boží lásku a uvěřili v Krista. Ať se oba stanou nástroje v Hospodinově ruce na tom místě, kde je on chce mít. Modlete se za zdraví pro prezidenta Zemana, aby byly zlomeny všechny kletby, které na něj tisíce lidí vysílají. Byli jsme povolání k žehnání, ne k proklínání. Z našich úst ať nevychází sladký i hořký pramen. Jk 3,8-12.

Modlete se za pokoj (šalom) pro celou naši zemi. Ať se zjeví pravda, ať Hospodin vyjeví myšlení srdcí a ukáže, kde je pravda. Ať Boží pokoj, který převyšuje každý lidský rozum, zaplaví každé srdce, každou mysl a celou naši zemi jako povodeň.

 

Autor: David Loula, foto: Wikimedia

 

Reklama:

31 Komentáře

 1. Eduard Řezníček

  Může.
  Tak jako asi může volit Okamuru nebo Filipa.
  Neměl by se pak ale divit, že se jeho děti budou muset ve škole zase učit ruštinu nebo (nedej Bože) čínštinu.
  Takže asi tak

  Odpověď
  • Čínštinu?
   Obama se neváhal převléci do komunistického stejnokroje, aby záskal zakázky
   Ve Velké Británii uspořádali při příležitosti návštěvy Čínského prezidenta velkolepou oslavu – vozili ho po Británni ve zlatém kočáře, uspořádali vojenskou přehlídku na poctění čínského prezidenta. Opulentní večeři atd.
   Viz vide na mém vebu…..sekce „ostatní“
   Makron byl naposledy v Číně a ani lidská práva nezmínil.
   A přesto to jsou státy, které dáváte z vzor. A Zemanovi nasazujete psí hlavu.

   Odpověď
  • Ale ony děti se čínštinu – správně mandarínštinu – učí, už ve školce, tuhle o tom byl nadšený pořad v TV. Co je natom špatného ?

   Odpověď
  • Měli jsme jen dva prezidenty, kteří nebyli kašpárky Kremlu, Masaryka a Havla. Oba měli své chyby, ale nebyli to zaprodanci a sluhové cizí nepřátelské mocnosti. Což o Zemanovi říci nejde.
   Dovolím si zpochybnit např. to, jak je Zeman proizraelský. On není Zeman hloupý, nakonec ta taktika platí i v zahraničí. Určití politici udělají názorový veletoč, nejde jim o danou věc, ale o získání voličů. Oni těm bolševickým špičkám taky vůbec nešlo o dělníky, ale šlo o získání mas, aby mohli vládnout. Zeman se snaží lovit v jiných vodách. Dobře ví, že jsou křesťansky orientovaní voliči, pro které platí téma potratů a potom i ti, kteří mají rádi Izrael.

   Jak Zeman reagoval, když USA zlikvidovaly generála, který řídil výcvik a mise teroristů v zahraničí? Zeman mlčel. Neozvalo se líbivé, že s teroristy se nevyjednává, teroristé se likvidují. Írán od samého vzniku byl teroristický, při revoluci tzv. studenti zajali americké občany, které dlouho drželi jako rukojmí. Nakonec dcera zabitého generála se dala slyšet, že budou likvidování američtí vojáci oblasti vč. jejich žen a dětí! Proč Zeman mlčí? Protože Rusko podporuje Írán, a to velmi silně. Nepůjde proti těm, komu se cítí zavázán. Proizraelská gesta a slova volí tehdy, když to nic nestojí a je to bezzubé. Např. podpořil by převedení velkvyslanectv í naší země do Jeruzaléma, ale vláda je proti. A on přece respektuje premiéra Babiše. Takže vlk se nažral, koza zůstala celá. Zkrátka Zemanovy řeči jsou na balamucení voličů, Izraeli nijak nepomohl. Jistě, malou cenu ta vyjádření měla, ale bylo to příliš slabé. Takový mírný pokrok v mezích zákona, slovy klasika.

   Zeman je pro rodinu a proti potratům? Co pro to udělal jako předseda vlády nebo parlamentu, obojím byl slušnou dobu? Jako předseda čssd naopak chtěl do partaje přivést dr. Uzla. Jeho víc než vřelý vztah k dr. Uzlovi (propagátorovi perverzní sexuální výchovy na školách ale i gynekologu potratáři) s tím nekoresponduje. Jemu opravdu nejsou blízké hodnoty křesťanského vidění rodiny a života a jeho ochrany od početí.

   Zeman lže, to s prokázalo vícekrát. V Bibli máme, že ďábel je Otec lži. V ohnivém jezeře dle Zjevení skončí všichni lháři … U Zemana nejde o to, že párkrát zalhal. On lže zcela pravidelně, pokud se mu to dokáže, tak to přejde mávnutím ruky. Lež je u něj standardní postup. Třeba chce oslnit něčím v řeči, tak tam si něco vymyslí. Že to je pustá lež ho vůbec netrápí. To je zcela jiné, než když někdo lže, protože např. má strach (jako Sára, že se nesmála, když se smála – tomu, co Bůh říkal). Zeman živí nenávist. Ať si někdo vezme jeho knihy, třeba jak se „mýlil v politice“. To jsou hanopisy, plné pomluv a kydání špíny na své nejbližší spolupracovníky. Jako Buzkovou nebo Grosse. Do toho si potřeboval kopnout, sotva ten zemřel a ještě nebyl ani funus. Ovšem on uráží rád a každého. Já říkám, tohle je ruský styl chování. Nenávist k člověku, lhaní, vyhrožování.

   Takže sorry, já Zemana volit nemůžu. Spíš bych volil Husáka, ten mi přišel méně negativní než Zeman. Kolaboroval v době, kdy tu byli ruští vojáci, jinak nešlo, než plnit jejich vůli. Zeman kolaboruje v době, kdy tu tento vnější tlak není.

   Odpověď
   • Kdybychom vskutku četli Bezpečnostní informační službu, a také ověřovali slova obou (pana Zemana i pana Drahoše), zjistili bychom, že pan Zeman chce vytáhnout třísku lži, nicméně má ve svém vlastním oku trám, který sice zrovna tuto třísku neobsahuje, nicméně je závažnější než ona tříska.

    Argument pana Zemana, kterými přesvědčil vás a beztak i půlku národa, jsou vlastně lež. BIS potvrdila přímý vliv na výsledky voleb ve Francii a jiných státech (to asi měl na mysli pan Drahoš); na druhé straně by stálo za to ověřit kauzu lithium, kterou vyvolal rusky server.

    Nemusím(e) sice všechno vědět, ale studium demagog.cz a jiné jeho činy mi ukázaly, že u pana Zemana rozhodně nelze počítat alespoň s přibližnou pravdou, jak tomu je u všech ostatních kandidátu. Svým hlasitým výsměchem prozradil, že umí jednat jak ruští vojáci na Ukrajině. Právě v BIS – jaké zvláštní zrcadlo – totiž stojí:

    „Rusko, využívá ve svůj prospěch všech dostupných prostředků, ale (hlavně) také všech slabých i silných stránek protivníka. To znamená, že princip hybridního konfliktu spočívá:
    1. (…)
    2. v lapení protivníka do pasti jeho vlastních definic a schémat (operačních, obranných, varovných atp.), tj. protivníka na konci strčíme do jámy, kterou si sám vykopal a postavil se na její okraj;
    (Zemanův smích: ‚Drahoš říkal, že lžu, a přitom lže on.‘ je v tomto žel smíchem obratného manipulátora.)

    3. v cíleném působení pod i nad reakčním prahem protivníka, tj. v kombinaci akcí, které způsobí paralýzu protivníka (např. neschopnost správně vyhodnotit situaci či nejistota ohledně adekvátnosti reakce – jde o vojenský útok či ne?), či jeho neadekvátní reakci (…). (Jistá zkušená poradkyně trefně zjistila, že Zeman vyslechne protistranu, aby ji záhy kvalitně urazil.)

    Byl bych rád, kdybych to nemusel psát. Ale když se nenecháte opít rohlíkem, kterého v Kabaretu u Zemana je vskutku dostatek, zjistíte, že u obou lidí – a jsou to jen lidé se svými slabinami a silnými stránkami – se snad přece jen dá vybrat.

    Odpověď
 2. Tomáš Políka

  Pokud někdo je schopen obhájit svojí volbu Miloše Zemana, budiž. Od toho máme svobodu. Argumenty uvedé ve článku jsou dle mého názoru ovšem slabé, zavádějící a manipulativní. V jakém vesmíru je člověk, který je jednou rozvedený, se svou druhou ženou asi tak 10 let nežil zastáncem tradiční rodiny? Nebo – sprostě někoho v televizi urážet a pomlouvat znamená „být proti politické korektnosti? A jaká je prosím ta pozitivní vize? Přátelství s Ruskem a Čínou, zeměmi, kde je církev pronásledovaná?

  Odpověď
 3. Děkuji za dobrý článek bratru Davidovi. S většinou jeho bodů se ztotožňuji, přijde mi jako moudré napsat, že na ty, kteří nejsou v Kristu, není dobré nakládat stejné požadavky jako na Boží děti.

  Líbí se mi smířlivý tón a závěr článku, že Hospodin má náš národ ve svých rukách, že se modlí za oba kandidáty a aby nám Hospodin zjevil pravdu.

  V Bibli se píše, v 1. Pt 2,12 – 17, abychom měli krále v úctě, jako svědectví, kvůli nevěřícím lidem okolo nás. Obávám se však, že mnozí věhlasní komentátoři prezidentských voleb v tomto křesťanském deníku mají výrazně vyšší morální požadavky na nevěřícího pana prezidenta než sami na sebe 🙁 a nedávají tak světu dobré svědectví.
  Toto máme kvůli Pánu Ježíši Kristu dělat proto, aby nevěřící uviděli naše dobré skutky a oslavili Boha, je to Boží vůle:

  1. Pt 2,12 – 17 „veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení: ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře; neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí; jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. „

  Odpověď
  • Víte, ty verše z 1. Pt 2,12 – 17 by šlo rovněž omílat za Hitlera a tak ospravedlňovat kolaboraci s nacisty. Já znám podobné z doby totality, kdy se zneužívalo toto Písmo. Zkrátka lidé měli být konformní vůči režimu. Je to biblické? Jan Křtitel naopak králi Herodovi říkal, „není dovoleno, abys ji měl za ženu“ (cituji z hlavy, jistě si každý najde). Podle Vaší zvrácené argumentace by měl Herodovi naopak podkuřovat. Omluvit jeho špatný život tím, že král je nekritizovatelný. Nebo prostě je nevěřící a nelze na něj dávat takové měřítko. Přísnost musí být jen na ty dole. Tohle není nic než hrubé zneužití míst Písma, které lze vysledovat v historii církve. V té západní církvi, ale ještě více a i v současnosti v církvi východní. V Rusku je pravoslaví prodloužená ruka režimu. Já si z doby totality naopak vážím kněží, kazatelů, duchovních atd., kteří nekolaborovali s režimem. Kteří zůstali pravdiví a nebáli se říci pravdu. Fakt tu nechci zpátky ty Křesťanské mírové konference nebo hnutí Pacem in Terris ap. Kolaborantské organizace. Ono plno duchvních je v Cibulkových i těch oficiálních seznamech. Toto mi trápí daleko více, než že by někdo mluvil málo uctivě o Zemanovi. Ježíš se nebál zástupům říci, že jsou pokrytci nebo dokonce syny Ďábla. On byl lhář a Otec lži. Čí syn je Zeman? Je to Ďáblův syn (což vlastně všichni nevěřící ale i zlotřilí věřící), na rozdíl od běžných slušných nevěřících, kterých znám plno, tak on slušný není.

   V Rusku popi žehnají i zbraním, co pak jdou na bojiště na východ Ukrajiny a i jinde, kam sahá ruská rozpínavost. Ne, já nechci podporovat zločinné režimy. Zeman je advokát Kremlu v naší zemi. I ten Babiš i dosti lepší, ač bývalý bolševik a estébák. Nemyslím, že by Ježíš podporoval zločinné režimy, které ohrožují v podstatě celou planetu. Chápu, že takoví bolševici budou Zemana podporovat, taktéž Okamura podporovaný z Ruska. Ale proč by měli Zemana podporovat křesťané? Dietricha Bonhoeffera nepopravili nacisté za to, že je ctil a náležitě mluvil o Hitlerovi. On se nebál říci pravdu a za to ho ti zločinci zavraždili. Jak může někdo dělat ctnost z toho, že někdo podporuje zvrácené lidi. V přísloví je přeci psáno, že spravedliví se takovým lidem staví na odpor. A svévolníci je naopak chválí.

   Odpověď
 4. Šokuje mě, že jsou mezi námi ti, kteří se považuji za kristovce a přitom obhajují volbu Zemana prezidentem. Cedí komára a velblouda polykají. Bojují nebeské bitvy a na špičku nosu si přitom nevidí. Nábožensky blouzní a Bohem osvícený rozum nepoužívají. To je v Božím lidu tolik nelásky k pravdě?

  Odpověď
  • Šokuje mne, že jsou mezi námi ti, kteří se považují za kristovce a neváží si svobodné volby a nařizovali svým bratřím, koho mají volit s tím, že pokud budou volit XY, tak to ukazuje na jejich neduchovnost a nelásku k pravdě. Smutné! To je v Božím lidu tolik neúcty ke svobodě?

   Odpověď
   • Mícháte dohromady různé věci – jako předvádí neustále Zeman. Jak vám dnes může někdo „nařizovat“, koho máte volit? Rozumíte vztahu mezi „svobodou“ hřešit a schvalováním hříchu? Můžete svobodně hřešit, ale nemůžete si nárokovat, aby vám ten hřích byl schvalován. A podobně zde: svobodu volby Zemana vám nikdo nebere, ale vy zase nemůžete nikomu brát svobodu tu volbu hodnotit.
    Anebo ještě jinak: je to stejné, jako se zkouškou – zkouška jen zjeví, co je skryto.

    Odpověď
    • Lukáš Kliment

     V tom pŕípadě nevolím ani Drahoše, jelikož ze svých hříchů nečinil pokání a tím pádem není pro křesťana vhodným kandidátem!

     Odpověď
    • Věřte Stando, že kdyby to bylo takto černobílé, tak kolem toho nebudou probíhat takové diskuse a bude to skutečně „jasné“. Věřte tomu, že většinu věcí, na základě kterých se rozhodujete, jsou především informace z médií mixované s vaším pohledem na ně. Máte nejspíše pramalé přímé osobní zkušenosti s oběma kandidáty, o kterých žádná média nepíší. I já jich mám málo a to některé skutečně osobní mám a jsou docela jiné, než ty, které jsou v médiích. Proto prosím nenálepktujte, že ty, kteří volí XY, tak hřeší. Je to skutečně krátkozraké, nezralé, zjednodušující – klidně pište o svých preferencích a důvodech, které vás k tomu vedou, není ale moudré hodnotit takto ostatní, kteří mají jiný názor než vy.

     Odpověď
     • Martino, nejde o to, že křesťanský volič Zemana jeho volbou hřeší. Jde o to, že to svědčí například o jeho: duchovní zmatenosti, nezbudovanosti, svévoli, nevěrnosti, neproměněnosti, bláhovosti, hlouposti atp… A vrcholem je, když křesťan řekne, že volí Zemana kvůli podpoře Izraele. To je teprve bída. Toť můj názor.

 5. Zeman pracuje pro Čechy, Drahoš pro evropskou říši. Drahoš tvrdí, že tomu nerozumíme a že co je dobré vědí elity a rozhodnou to za nás. Za politikou elit také v minulosti byly miliony mrtvých.

  Odpověď
  • Luděk Turzík

   Zeman pracuje pro Cechy, tak, ze lže a uráží
   Bohuzel, podle mého názoru tedy taky podporujete, ikdyž nepřímo, lez a hrubost aby prorostla naší českou spolecnosti. Drahoš tvrdí ze tomu nerozumíme, víte, skutečně, elity rozhodují za nás a máme to vysadu, ze tu si můžeme volit. Zeman je taky elita, Která rozhoduje. My nerozhodujeme jestli bude Babis nebo ne, migranti atd. To rozhoduje ta elita, kterou si zvolíme. Apropo kde Drahos tvrdí ze tomu nerozumíme?

   Odpověď
 6. Luděk Turzík

  Že David Loula veřejně podpořil Zemana je pro některé mé přátele rána (Davida si váží, mají ho rádi), a je to škoda, velká škoda a škodí to celému hnutí , které se snaží podporovat umění aby jsme mohli vyjádřit své pocity Bohu silněji.
  Rozeberu argumenty, snad koho David zviklal se nad tím ještě zamyslí.

  1. Máme Zemanovi odpustit. Ano máme odpustit, ale to neznamená že ho budu volit. Tedy např odpouštím, že ničí naši vlast, podporuje lež, vzbuzuje agresi v lidech, a odpouštím a nechci aby za to „se smažil v pekle“. To ale neznamená, že je vhodné ho volit. Argument odpuštění je tedy manipulativní ( používám odpouštění jako důvod zvolení). Stejně tak odpouštím i Drahošovi, že výslovně nepoděkoval, neprojevil uznání nějakému nějakému regionu v ústí, že ho volili a jenom se divil, že ho volili.

  2. Podpora Izreale. Uznání Jeruzaléma jako hlavní města, Trump. POdpora Izraele je pro Davida význačný bod, pro který je ochoten přimhouřit oko v jiných morálních selháních. Zde nemám jasný názor, ale spíše se přikláním k tomu, že podpora Izraelského národa nepřebije záměrné lhání, urážky, despekt. Podobně je to jako s naší vlastí, radši budu se snažit si lidí, svých přátel, známých, vážit, mít je rád, ovšem k vlastnímu národu se budu stavět rezervovaně. Než milovat svoji vlast a ve jménu své vlasti, přesvědčení lhát, urážet apod. Samozřejmně, pokud si vážím svého i širšího okolí, i svoji vlast budu milovat.

  3.POdpora nenarozeného života. V pořádku, nicméně BOHUŽEL odkaz který David uvedl, je jenom výsek, není to celý pořad, a je useknutý. Zeman konstatoval že potrat je hrozný, ovšem výslovně neřekl že proti potratům bude bojovat. Možná to bylo dál, možná ne. Tady David je výslovně MANIPULATIVNÍ, uvedl, že Zeman to řekl jasně se zdrojem, a přitom když zdroj je useknutý (možná záměrně) a tedy zdroj to nepotvrzuje. To není kritika Zemana, možná je proti potratům, to je kritika Davida, že manipuluje, pravděpodobně nezáměrně.

  4. Proti Islamizaci. Že by Zeman otočil, toho se myslím nedožijeme. Drahoš není pro islamizaci. Ovšem Zeman není hlasatelem pravdy, když lže. Co je na tom pravdivé je to, že víme jaký má David Loula postoj.

  5. Proti femisnismu. Souhlasím, že muž a žena májí rozdílné role a jsou rovnoprávní. Video jsem neposlouchal.

  6. Politická koreknost. Ti že jsem arogatní a urážím, omlouvat tím, že mám na to morál a nenechat se manipulovat.

  7.Pozitivní vize, pomodlit se na Boží vedení. Smekám, mistrovský kousek ze kterého mě mrazí. Ty na které ma David silný vliv, skutečně budou vollit koho chtějí? Když autorita volí a nepřímo nabádá volit Zemana, apropo srovnání s Drahošem od Davida Louly není. A věta, vždyť je to jedno koho bude volit, neboj se zvolit Zemana. Když David Loula bude volit Zemana, tak to asi bude Boží vůle, neměl bych ho taky volit,Já vím že lže, ale přece jenom, neboj se ho zvolit, je to vlastně jedno…. Mistrovský tah. A přitom těch pár tisíc, ten jazýček skutečně může rozhodnout. Zde se David Loula hrubě mýlí, že je to jedno, v souvislosti Drahoš-Zeman a před volbami.

  Odpověď
   • Luděk Turzík

    Marty, jsem rad ze si ty otázku muzeme polozit. Co když se mylím ve svém úsudku volit Drahose/Zemana? Jak to vlastně je? A neni někde v mém oku tram a nekritizuji jenom nějakou třísku? Ta diskuze tady, taková agitka našich názoru. Ty otázky jsou myslím na víc. Pokud mas potrebu vytknout nějaký můj tram, můžeš mi napsat na Facebook.

    Odpověď
 7. Mockrát děkuji,Davide. Tak často čtu jen nenávistné komentáře od křesťanů, že je mi z toho zle. Kdo nevolí Drahoše, jako by byl snad vrah…nebo vyvrhel.Je mi z té agrese ve znovuzrozených lidech smutno. Jaký neskutečný průchod dostala najednou stará přirozenost a jak se oslavuje!Budu volit svého kandidáta a toho druhého nepotřebuji urážet, ačkoli s ním nesouhlasím. Ještě jednou děkuji za váš postoj. 🙂

  Odpověď
  • Nenávist a agrese od voličů pana Drahoše? Jste si jistá, že jste to nechtěla napsat o voličích Zemana? Protože jediné, co pozoruji je, že se potvrzuje „jaký pán, takový kmán“ – a Zeman je soudně usvědčený lhář, je bezostyšný hulvát a manipulátor, zkrátka „zlý dědek“.

   Odpověď
 8. Magda Hejdánková

  Zajímavý a trošku neotřelý pohled na Miloše Zemana, jeho autor je redaktor serveru Finmag.cz:

  „Zeman. Nevadí mi, že se rád napije, že by nevyběhl na Sněžku, že mluví sprostě. Naopak už si z feedu musím odendávat lidi, kteří s tímhle naříkáním ráno vstávají a večer s ním jdou spát.
  Vadí mi na něm jediná věc, ale zato hrozně moc. Jak z výšky sere po slabších.
  Klaus, Havel a dokonce i Husák dali milosti stovkám lidí, kteří udělali botu z nedbalosti nebo ze zoufalství, kteří toho litovali, nebyli nebezpeční a byli pro společnost i svý blízký užitečnější na svobodě než v kriminále. Zeman milosrdenství neumí.
  Možná kdysi uměl, ale zapomněl. Za Zemana-premiéra poskytlo Česko azyl tisícům válečných uprchlíků z Bosny. Zeman-prezident zneužil největší evropskou humanitární katastrofu od balkánských válek k tomu, aby si zachránil klesající popularitu.

  Zlehčoval zmlácení černocha v pražský tramvaji. Posmíval se ženský, kterou napadli na jeho vlastním mítinku. Potřeboval týden a přímou otázku, než se zastal školáků, kterým komentující vyhrožovali masakrem.
  To sraní po slabších mi vadí o to víc, když vidím, jak se Zeman dokáže hrbit před silnějšíma. Nebudu omílat Čínu ani Rusko – ale hodí se připomenout, že zatímco si Mereklová, Mayová i Obamová odmítly přehodit při návštěvách Emirátů přes vlasy třeba jen šátek, naše první dáma absolvovala návštěvu v hidžábu.
  Tahle „cyklistická mentalita“ (nahoře se ohni, dole šlapej) je nejodpornější lidská vlastnost a na Hradě nemá co dělat. Drahoš je při všech svých nedostatcích kandidát, u kterýho jsem ji nezaznamenal. Budu fakt rád, pokud se nám podaří zvolit prezidenta, kterej našim děckám nebude denně vštěpovat, že troufat si na slabší je oukej. Protože nebylo, není a nikdy nebude.“

  (Michal Kašpárek, redaktor Finmag.cz)

  Odpověď
 9. “A bráníme se mocí slova, modlitbou, půstem a pokud to nedokážeme vybojovat těmito zbraněmi, pak musí nastoupit zbraně “
  Dovoluji si nazvat veci pravym jmenem, jedna se o nabozensky nacionalismus, tady v Izraeli jej mam z obou stran a jedna se o velmi nebezbecny spolecensky jev. Nemusime chodit ale tak daleko, v nedavne historii to byli Hlinka,Tiso. Nabozenstvi a politika by se nemela michat. Meli bychom se vice venovat principum kritickeho mysleni, praci s overenymi fakty a vysvetlovani fungovani obecnych spolecenskych a politickych mechanismu. Tento clanek je manipulaci s pojmy a je hodny populistu tipu Okamury. Nechme nabozenstvi oddelene od statu a nezneuzivejme osobniho vlivu na podporu jednotlivych kandidatu.

  Odpověď
 10. Čtu si zde všechny možné komentáře a musím říct, že to hlavní, co národ nyní potřebuje ke své záchraně v současné složité mezinárodní situaci pan prezident Miloš Zeman zcela splňuje a článek autora jeho přednosti plně vystihuje… V komentářích je jistě mnoho i pravdivého v posuzování jeho povahy a chování, charakteru, schopností atd. Ale ruku na srdce, domníváme se snad, že bez cíleně vedené taktiky, která samozřejmě mnohdy lež a trik nepostrádá, by se dosáhlo kýženého cíle? Byli snad všichni papežové a biskupové v historii morálními vzory? A přesto církev svatá do dnešních dnů trvá, byť i s problémy, jaké třeba dříve neměla. Chceme snad za každou cenu mnohdy „hloupou a slušnou“ pravdu prezidenta země na úkor získaného? Až tak naivní a prostoduší, že bychom byli? Chvála Pánubohu za člověka, který jde s kůží na trh pro nás a naši budoucnost, přemýšlí na mnoho tahů dopředu a odpustěme mu určité lidské slabosti, které i my máme. Uznejme velikost jeho lidských kvalit, které jdou k prospěchu národa našeho, nikoliv proti němu. Oceňme jeho politický rozhled a úžasnou paměť, kterou byl od Pánaboha obdařen, také v náš prospěch. Tolika okopávání kotníků jeho i od lidí z tábora vlastního a on tvrdošíjně a nebojácně před celým světem hájí bezpečnost a budoucnost země naší. Všímejme si více jeho pozitivních vlastností a srovnejme reálné nebezpečí pro naši zem v případě kandidáta druhého, pana Drahoše, o jehož morálních kvalitách, jsou také určité pochybnosti. K čemu by nám byla jeho všude zmiňovaná „slušnost“, až půjde do tuhého? Poděkování, nikoliv opaku je panu prezidentu Zemanovi hodno. Do dnešních dnů stále dokazuje, že je vlastenec a že nás nikdy nezradí!

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář