David Novák: K obnovení Mariánského sloupu

Tak se část katolíků nakonec přece dočkala a má na Staroměstském náměstí opět Mariánský sloup. Na jeho adresu bylo vyřčeno snad vše. Mariánských sloupů je v Čechách mnoho, ale žádný nebudí takové vášně. Proč? Protože žádný není tak masivně spojován s protireformací a s neblahým propojením trůnu a oltáře. Ano, strhávat historické památky není správné, zároveň ne nadarmo před více než sto lety rozvášněný dav strhl sloup na „staromáku“ nikoli jinde. Protože právě tento sloup v sobě nesl symboly diskriminující protestantské kacíře a zároveň propojení Habsburků a Říma.

Pavel Černý: Mariánský sloup dál dělí společnost a církev

Škoda, že kardinál Duka nevzal vážně slova svého předchůdce kardinála Vlka, který napsal: „Domnívám se však, že dnes není vhodná doba ke stavění či obnovování sloupů. Obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí není oficiální prioritou církve, spíše snaha obnovit život. Úsilí o znovupostavení sloupu nebere dosti na zřetel naši současnou situaci a může vyvolávat dojem společenské netolerantnosti a činit nevěrohodnou naši ochotu druhým sloužit. Nechceme rovněž vytvářet dojem konkurence na poli ekumenismu. Ne kamenné sloupy, ale ‚živé‘ sloupy mariánské úcty, která by nás spojovala s ostatními křesťany: žít jako Maria.“

Sloup žádné ekumenické usmíření nepřinese, ale přesně naopak. Opět některé příkopy vykopal. Naštěstí jeho obnova zdaleka nevyjadřuje pohled mnoha našich katolických přátel. Zároveň by sloup mohl být varováním, že tak jako se kdysi v našich dějinách církev resp. její vedení vzdálilo části národa díky nadbíhání mocným, stejné hrozí i dnes díky podlézání některým současným mocným. Jistěže je správné s mocnými tohoto světa komunikovat, modlit se za ně, žehnat jim, ale nikoli si s nimi jak se říká „zadat“, byť pro dobro církve.

 

Autor je předseda Rady C=irkve bratrské  Datum: 7. června 2020  Foto: WIkimedia Commons – Staroměstské náměstí

Tags: ,,,

11 Komentáře

 1. Obnovu Mariánského sloupu podporovalo a ňyni se z něho raduje množství občanů, nikoliv jen část katolíků, jak pišete. Obnova není dílem ŘKC či ČBK, ale Spolku za obnovu Mariánského sloupu a dalších občanů, kteří nesouhlasí s vandalismem. A je vhodné připomenout, že stejně jako je významná oběť Ježíše Krista, bez ohledu na to, zda ji lidé chápou, podobně věříme na požehnání Mariánského sloupu pro všechny, význam Mariánské zbožnosti bez ohledu na to, zda jí ostatní rozumí.

  Odpověď
 2. Milan Jahodář

  Svého času, před vstupem do EU, kazatelé CB (například pan Kvasnička, ale nejen on), tvrdili, že je dobré vstoupit a pokusit se o reformu EU (například změnit pohled na homosexualitu) zevnitř. Ponecháme-li stranou, kdo koho nyní mění, zda církev EU nebo naopak, navrhuji následující. Nechť evangelikílové vstoupí do řkc a promění ji zevnitř.

  Odpověď
 3. Václav Ševčík

  Vytvoření pomníku Jana Husa zařídil také jen spolek. A žádné pražské referendum se k tomu nekonalo! Já jsem jen amatérský historik, ale mému oku se jeví Husův pomník ve filigránských poměrech náměstí poněkud předimenzovaný. Navíc triumfální postoje kališníků mohou urážet katolíky, nemyslíte? Dnes víme, že Husitské války byly pro Království České v mnohém úpadkem. Mně se jeví Mariánský sloup jako správná protiváha. A že je kopií, jak někteří namítají? V centru slavné Florencie na náměstí Signorie, stojí před radnicí KOPIE Davida od Michelangela. Betlémská kaple je též ne úplně přesnou kopií. Po celé Evropě je spousta rekonstrukcí zničených památek (Caen, Kolín, Varšava, Jantarová komnata, aj., aj., aj)

  Odpověď
  • Hlavním obdobím úpadku byla doba pobělohorská – pokus o vymazání Čechů z povrchu Země. Pokus č. 2 – nacistická okupace. To neokecáte.
   Více než Husitské války by Vás měly děsit zahraniční intervence (tzv. Křížové výpravy). Kdyby tehdy uspěly, byli by křesťané z Českých zemí vyháněni a poněmčováni o dvě století dříve.

   Odpověď
 4. Dovolil bych si napsat, že teď už je jakákoli diskuse zbytečná. Měla být daleko intenzivnější a zásadovější před rozhodnutím. Je to nakonec jenom sloup a symbolů všeho možného druhu máme kolem sebe plno. Osobně pochybuji, že jim naprostá většina lidí přikládá váhu. Je to však lekce do budoucnosti, na kterou by se nemělo zapomenout a především by se měla poctivě – především v rámci ERC a protestantských církví – vyhodnoti i udělat z ní závěry.

  Odpověď
 5. Celé je to součástí většího duchovního pohybu a zmatku současné doby. Staré pomníky se boří (generál Lee, prezident Jefferson Davis, busta Kryštofa Kolumba, Stonewall’Jacksona, Koněva, Churchila…) a nové se staví (Karel Marx, Mariánský sloup, pomník Vlasovcům…). Uvidíme co tento nový aion přinese, ale zcela určitě to nebude smíření evangelikální víry v Krista s katolickou vírou v Marii. To, ale neznamená, že nedojde k synkretizaci určité části evangelikální scény a jejímu podvolení se katolickému učení.

  Odpověď
  • …podvolení se katolickému učení.
   ???
   Model jsou v naší zemi tisíce. Nečekejte, že tohle bude konečně ta úžasná supermodla.

   Odpověď
 6. Karel Konečný

  Mariánský sloup dělí jen lidi, kteří vyznávají nějakou konfesi, nebo se nemusí líbit lidem mimo konfese, z důvodu historických či architektonických. Jinak církev se opravdu vždy za mocné modlila a žehnala jim, ať to byli nacisti, Hitler, či komunisti.

  Odpověď
 7. Dějí se i jiné zvláštní věci nejen u nás, ale i jinde ve světě. Mně se obnovení sloupu taky nelíbí, ale myslím si, že samotného Boha určitě nijak neohrožuje, naopak i toto On umí použít k dobrému, a to může být uklidňující pro všechny, kteří sloup nepodporovali. Zároveň jsem ráda, že ve společnosti jsou slyšet různé názory a nejsou umlčovány.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář