David Novak / O vzdělání, intelektuálech a moudrosti

Před pár dny jsme si připomínali kulaté výročí konání konference ve Wannsee v lednu 1942, kde se rozhodlo o tzv. konečném řešení židovské otázky, které mělo za následek smrt miliónů evropských Židů. Z čeho ale jde mráz po zádech, je fakt, že více než polovina všech účastníků této konference měla doktorský titul. Buď se jednalo o držitele doktorátu nebo o lékaře. Jinými slovy jednalo se o intelektuální elity tehdejšího Německa a tedy i světa. Jakkoli víme, že vzdělání z nás nedělá lepší či morálnější lidi, přesto nás tato čísla zřejmě překvapí. 

G. Steiner v eseji Řeč a mlčení napsal, že „člověk dokáže večer číst Goetha a Rilkeho, hrát Bacha a Schuberta a ráno si jít po své každodenní práci v Osvětimi“. Možná víte, že J. Mengele byl držitelem dvou doktorátů, a to z filozofie a medicíny. O jeho pokusech na lidech není třeba psát… Podobných příkladů bychom našli mnoho a to nejen mezi nacisty. Výše popsané nic nevypovídá o vzdělání jako takovém ani o Němcích, ale o člověku a o nás. Ano, o tom, čeho jsme schopni, když naši mysl zatemní… a teď co?! Nenávist? Propaganda? Demagogie? Rasismus? Davová psychóza? Možná od každého kousek. Pokud něčemu z uvedeného člověk podlehne, pak mu vzdělání nepomůže, a zároveň nikdo není vůči uvedenému imunní. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Touha po spravedlnosti a odplatě

Vzdělání z nás totiž neudělá lepšího, moudřejšího, vyspělejšího ani morálnějšího člověka. Je hodnotou, nikoli ale hodnotou mravní. Dokonce bych řekl, že bez pevné mravní zakotvenosti je vzdělání nebezpečné, protože dává tzv. vzdělancům nad jinými lidmi pocit převahy a moci. A zvládnout moc není snadné. Navíc k zvládání této převahy vám vzdělání nepomůže. Na vzdělaných lidech bývá provokující, pokud na základě své vzdělanosti hovoří o tom, co by se mělo. Pokud radí v ekonomice, politice, medicíně, literatuře, teologii a dalších oborech, kde jsou znalí, nemusíme či můžeme s nimi souhlasit, ale neprovokuje to tak, jako když radí ve věcech morálky a etiky a prosazují to, co sami nežijí. 

Možná jste četli knihu Intelektuálové od P. Johnsona. Autor sleduje životy mnoha slavných vzdělanců a srovnává je s tím, jak se chovali ke svým přátelům, kolegům, a především ke svým rodinám. Asi netřeba dodávat, že srovnání je tristní. Johnson v závěru knížky píše, že pozoruje nedůvěru veřejnosti k tomu, když intelektuálové vystoupí, aby kázali. V kontextu knihy je ona nedůvěra dána jejich pokleslou morální integritou. Pochopitelně tomu tak není u všech, ale když už ve věcech morálky, etiky a pravdy vystoupí, není nic divného na tom, když tuto integritu veřejnost hodnotí. 

V životě jsem pracoval s lidmi vzdělanými i nevzdělanými a pochopitelně mnohé poznal. Když zpětně hodnotím, kdo byl slušnější, poctivější, moudřejší, pak je to zhruba jedna ku jedné. Nesmírně mi to pomohlo v tom, abych akademické úspěchy bral se stejnou vážností, jako třeba řemeslnou zručnost, abych to, co jsem vystudoval nebo napsal, nebral příliš vážně a nakonec abych svoje děti nevedl k tomu, že musí mít vysokou školu, ale jen mohou. Je to osvobozující. Jak pro mě, tak pro moje ratolesti. 

Ono totiž v životě jde především o důvěru v Pána Boha, charakter, moudrost a to vám vzdělání, jakkoli může být pomocí, dát nemůže.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 4. února 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

11 Komentáře

 1. Karel Krejčí

  I v tomto zajímavém tématu je zřejmé, jak je vše navzájem propojené. Vzdělaní intelektuálové s viditelnou převahou vládnou tomuto světu a v první řadě vytvářejí podmínky sami pro sebe, aby v případě jejich rozhodnutí o nutnosti „přitažení opasků“ byli oni touto změnou co nejméně zasaženi. Moc divného na tom není – jsme přece lidi. Na druhou stranu je však ale vlastnost lidí i taková, že osud svých životů navykle a dobrovolně přenechávají právě těm, co jsou „nahoře“. To je reálný, oboustranný obraz, připoutanosti k tomuto materiálnímu světu. Z takto chápaného, viděného a žitého světa opravdu není úniku. Pokud si člověk neuvědomí, že je zde především sám za sebe a také sám za sebe bude skládat účty, tento nekonečný kolotoč se bude točit dál a dál. Věčná pravda, komu není radno, tomu není pomoci.

  Odpověď
 2. Karel Krejčí

  Paralela mezi zmíněným stavem a současností se začíná projevovat čím dál zřetelněji. Opět se haraší zbraněmi bez jakýkoliv morálních zábran a to dokonce v situaci, kdy je možné přivést Zemi do ještě horší apokalypsy, než během druhé světové války. A to všechno dokonale promyšleně, plánovitě (samozřejmě u kafíčka od stolu) a s nevinnými dětinskými představami, jak to bude hezké a zábavné, až nám nad hlavou budou rachotit letadla, svištět rakety a místo měst zbudou hluboké krátery. Ale u nás to naštěstí nebude – to by přece prozíraví a moudří intelektuálové neudělali.

  Odpověď
 3. Docela jsem nechápal, jak mohl Mengele takovým způsobem jednat jako vystudovaný lékař. Ke svému překvapení jsem se dozvěděl, že jeho učitelem na medicíně byl velmi vážený profesor a akademik (děkan fakulty), který prováděl obdobné výzkumy ve vyhlazovacích táborech pro černochy v Africe v německých koloniích. Jeho zcela bestiální výzkumy zde byly předválečném Německu vědci velmi oceňovány… Nešlo tedy o nějakou změnu v myšlení, ale o atmosféru darwinizmu, ve které vyrůstal.
  Přesto si myslím, že vzdělání je určitá hodnota… Křesťanství a židovství staví na předpokladu, že člověk má studovat Písmo, umět číst a podobně. Bývalo doprovázeno snahou o vzdělání. Třeba Cyril a Metoděj a jejich abeceda. Takto v mnoha zemích vzdělanost a čtení a psaní začínalo jako součást křesťanství. Křesťanství by nemělo být proti vzdělání. Nevzdělané křesťanství bývá často křesťanství deformované.

  Odpověď
  • Proti Mengelemu doba značně pokročila. Dnes vědci dokáží klonovat lidi, měnit jejich genom apod. Jestliže v roce 2019 přišla pandemie, domnívám se, že to bylo způsobeno tím, že v předešlých letech ještě nebyl vědecký výzkum na takové úrovni, ještě tehdy nedovedli to, co dnes. Proto pandemie nepřišla v roce 1990 ani v roce 2000. Vědecké objevy vždy nějak ohrožovaly lidstvo a to platí i dnes, ne-li více. Člověk je pořád stejně sobecký a zlý a stále je tu možnost obrácení.

   Odpověď
 4. Intelekt je dobrý dar. Intelektuálové jsou různí. Na Západě třeba takový J.Peterson. Nejsem znalec, ale tam bych asi dal znaménko plus. A pak jsou tady neomarxisté, stačí jmenovat Sorose, kteří dnes ovládli Západ a vedou ho ke zničení. Bibli nejspíše považují za přežitek a oni vědí, oni mají ten recept na nový lepší svět. Stejně jako komunisté. Církve by se měli postavit rozhodně za Orbána a proti EU, vedenou neomarxisty. Když se Evropa nechce bavit s Putinem, tak se bude Putin bavit s Čínou. Dobře to udělal a Západ by se měl již konečně vzpamatovat.

  Odpověď
 5. Pokládám za ničivé pro církev, pokud jsou její kazatelé velmi vzdělaní, ale osobně zcela nezbožní, bez osobního vztáhu s Kristem a bez základní duchovní orientace. Je pro mne ale trvalým zdrojem frustrace, když vidím, jak jsou někteří kazatelé i křesťané spojují upřímnou víru v Krista s naprostou neorientací ve světě okolo. Třeba když nějaký kazatel odmítal očkování a vůbec existenci covidu. Nebo náchylnost křesťanů pro různé teorie spiknutí. To je, myslím, zvláště u kazatelů, špatně. Myslím, že je to způsobeno pýchou, někdy určitou vnitřní dispozicí a také absencí kvalitního všeobecného vzdělání. V jednom zahraničním sboru, skrze jehož přímou službu se obrátily statisíce lidí říkají: Když jsi nevzdělaný primitiv a obrátíš se ke Kristu, pořád ještě jsi nevzdělaný primitiv. Proto neodmítali vzdělání, naopak ho hodně podporovali – třeba svou rozsáhlou biblickou školou nebo třeba tím, že relativně mnoho vyučujících na teologických fakultách v této zemi i zemích sousedních pocházeli z tohoto charizmatického a značně fundamentalistického sboru. Také třeba vedli podzemní biblické školy v Číně a mnoha jiných zemích, často za situace bouřlivých probuzení. Moudrost se nezíská vzděláním, ale bázní před Hospodinem, ovšem moudrý člověk se proti vzdělání nestaví.

  Odpověď
  • Pokud nějaký kazatel odmítal očkování, mohl to být postoj víry. Bůh přece dovede vytrhnout z pece ohnivé. Jinak se domnívám, že hodně velké procento lidí se očkovat nemuselo a nic by se jim nestalo, ale chtěli jet k moři a tak se dali pokusně naočkovat. Je možné, že někomu očkování mohlo zachránit život a někomu ani to asi nepomohlo. Na akci covid je možno pohlížet jako na jakési mezinárodní spiknutí, řízené přes WHO. Verze o původu z trhu ve Wuchanu ja také možná, ale domnívám se, že odborníci tuto verzi nepodporují.

   Odpověď
 6. Ještě k tomuto sboru – mimochodem založili první křesťanskou školu ve své zemi po cca 120 letech.Trvalo 3 roky, právních bitev, než jim ústavní soud jejich školu definitivně legalizoval a přikázal státu jim vyplatit zpětně příspěvky. Od té doby přispěli k založení desítek dalších – snaží se, aby v jejich rozlehlé zemi byla křesťanská škola v každém okrese. Šlo by mluvit i o jiných věcech – třeba jejich sborové mužstvo v pozemních hokeji je nejlepší v zemi (juniorští mistři), dívka z jejich sboru se stala předsedkyní vlády za křesťanskou stranu… Nesouhlasím es nimi ve všech jejich postojích, ale rozhodně izolace od světa okolo a odmítání vzdělání nepřináší dobré ovoce.

  Odpověď
 7. Ještě k tomuto sboru – mimochodem založili první křesťanskou školu ve své zemi po cca 120 letech.Trvalo 3 roky, právních bitev, než jim ústavní soud jejich školu definitivně legalizoval a přikázal státu jim vyplatit zpětně příspěvky. Od té doby přispěli k založení desítek dalších – snaží se, aby v jejich rozlehlé zemi byla křesťanská škola v každém okrese. Šlo by mluvit i o jiných věcech – třeba jejich sborové mužstvo v pozemních hokeji je nejlepší v zemi (juniorští mistři), dívka z jejich sboru se stala předsedkyní vlády za křesťanskou stranu… Současně třeba mají velmi úspěšnou službu muslimským přistěhovalcům z hlediska jejich obrácení. Vzdělání, aktivita navenek a planoucí víra se nemusí nutné vylučovat. Silný křesťan se nemusí bát. Nesouhlasím es nimi ve všech jejich postojích, ale rozhodně izolace od světa okolo a odmítání vzdělání nepřináší dobré ovoce.

  Odpověď
 8. Mohl byste pane Adamec uvést prosím jméno toho sboru?

  Skrze jehož přímou službu se obrátily statisíce lidí a jejichž státem podporovaná rozsáhlá biblická škola vede další podzemní biblické školy v Číně a mnoha jiných zemích, často za situace bouřlivých probuzení?

  Zní to totiž jako scifi.
  Děkuji.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář