David Novák / O vzorech

Asi všichni jsme četli příběh nebo rozhovor s někým, kdo se narodil do velmi těžkých podmínek a dokázal se díky tvrdému úsilí vypracovat. Rozhovor s tímto člověkem je zhruba v tomto duchu: „Jak jste to dokázal? Začínal jste v tak svízelných podmínkách – bez otce, s matkou na podpoře, na ulicích, kde vládly gangy a drogoví dealeři. A vy jste to dotáhl na…“ a nyní si dosaďte, co chcete. Odpověď zpravidla začne slovy: „Našel se učitel či učitelka, setkal jsem se s někým, kdo na mě zapůsobil a něco důležitého mi předal…“

SouvisejícíDavid Novák / O zapeklitosti autority a Milgramovu experimentu

Možná málokdo z vás zná jméno František Satora, každý ale zná jméno T. G. Masaryk. Jak spolu tato dvě jména souvisí? Satora byl farářem v Čejkovicích kam Masaryk v době dospívání chodil do školy. V Masarykovi objevil výrazný talent a podporoval jej zapůjčováním knížek, které v čejkovické tvrzi zbyly po jezuitech. Dále učil Masaryka hře na housle a latinu. Nakonec výrazně ovlivnil Tomášovo rozhodnutí studovat na gymnáziu. Systematicky jej připravoval ke zkoušce na piaristickém gymnáziu ve Strážnici, aby Tomáš mohl po prázdninách roku 1865 do sekundy brněnského gymnázia. Masaryk, který měl být původně kovářem, díky Satorovi nabral ve svém životě úplně jiný směr. (Celý příběh nejdete zde)

Kdyby do mého života před cca 35 lety nevstoupil učitel češtiny, některým lidem bych usnadnil život, protože bych je nevytáčel svými články a svým působením v církvi i mimo ni, jiné bych (doufám) o něco ochudil. Původně jsem neměl touhu být kazatelem ani učitelem. Jako dospívající jsem za kazatelnou nenacházel muže, kteří by mě inspirovali, a školu jsem upřímně nesnášel. Mnohem více mě inspiroval můj táta a tak jsem šel v jeho stopách a studoval jsem elektro s tím, že budu jako on elektrikář.  Na elektro-průmyslovku, kterou jsem studoval, se dostal jakýsi učitel češtiny, který byl z politických důvodů na naši školu „uklizen“. Měl přednášet na univerzitě, ale neměl dobrý kádrový profil. A tak dospívajícím budoucím elektrikářům přednášel o české a světové literatuře, nacházel neuvěřitelné souvislosti v různých knihách a historických epochách atd.

Nemohl učit budoucí filozofy, učitele a nevím koho ještě a tak to, co znal, předával nám. Bylo to fascinující a ve mně to zanechalo hlubokou stopu. Dal mi lásku jednak ke knihám, ale zároveň mi ukázal, že jedna věc je něco přečíst, druhá pak hledat ke knihám interpretační klíč… Později jsem se setkal s několika věřícími osobnostmi, které zásadním způsobem formovaly moji další životní cestu a vzdělání a nevědomky tak navázaly na zmiňovaného učitele. Jinými slovy tak jako Masaryk měl svého Satoru, i já jsem měl své… nechci uvádět jména. I díky této zkušenosti jsem si řekl, že bych rád byl i já svým životem někomu pomyslným „Satorou“ nebo „učitelem češtiny“.

SouvisejícíDavid Novák / (Nejen) covid a rozdělení církve

Byl to E. Erikson, který napsal, že lidé vstupující do poslední fáze svého života musejí volit mezi stagnací a generativitou. Stagnaci definuje jako stav, kdy myslíme jen na sebe: Jak se dnes cítím? Co mě bolí? Kdo mě chce a kdo mě ignoruje? Oproti tomu generativita nás vyvádí ze sebe k druhým. Dovolil bych si k Eriksonovi dodat, že zápas mezi stagnací a generativitou vedeme celý svůj aktivní život a že se nemusí jednat jen o stárnutí, byť je úžasné, pokud nám do života Bůh pošle stárnoucího a moudrého člověka, který je ochoten nám něco předat.

Zvláště my, co kážeme, píšeme a přednášíme, můžeme propadnout pocitu, že už ze samotné podstaty naší práce plyne, že pedagogicky či duchovně působíme na druhé, a tedy naplňujeme poslání, které jsem v článku popsal. Ano, ale jen do jisté míry. Samozřejmě, že někoho může oslovit náš styl přednášek, ale mnohem hlubší rozměr předávání života se odehrává na osobní rovině. Osobní vztah totiž nenahradí nacpaná posluchárna, tisíce lajků nebo prodaných knížek. A to je dobrá zpráva pro ty, kdo nejsou tolik vidět. Sice nejsou, ale počty a čísla jsou dobrá tak pro statistiku. Každý se může stát andělem pro někoho dalšího a třeba i nevědomky mu pomoci v jeho směřování na životní cestě. Chce to ale poodstoupit od sebe sama. A už když žijeme autentický vztah s Pánem Bohem, pak máme co předat.

A ještě glosa na závěr. H. Kushner v jedné ze svých knih popisuje tuto zkušenost: „Jeden pozoruhodný mladý muž komisi řekl, že jej přijali na Harvard a že jeho hlavní zaměření bude antropologie. Na otázku proč zrovna antropologie odvětil, že na střední škole absolvoval úžasný antropologický kurz a proto se rozhodl studovat antropologii.“ Kushner se ho zeptal. „Řekl jste někdy svému učiteli, co pro vás tento kurz znamenal?“ Dotyčný odpověděl: „Ne, nikoli. Nejspíš jsem ale měl.“

Pokud víte o někom, kdo vás v životě ovlivnil, sdělte mu to.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 8. února 2021 Foto: Pixabay – ilustrační

Tags: ,,,

4 Komentáře

 1. „Kdyby do mého života před cca 35 lety nevstoupil učitel češtiny, některým lidem bych usnadnil život, protože bych je nevytáčel svými články …“

  Mě určitě nevytáčíte. Jsem rád, že mluvíte pravdu „vhod i nevhod“.

  Odpověď
 2. Karel Konečný

  Když píšete v článku o vzorech tak to má návaznost na takové fanouškovství, které je založeno jen na emocích. Samozřejmě jsou vzdělaní lidé, kteří svou přirozeností a logickým myšlením vám přiblíží minulé i přítomné události, a chování lidí tak, že tomu rozumíte a těší vás to.

  Odpověď
 3. Na vzorech opravdu záleží, stejně tak záleží na obsahu. Co vzory předávají.
  Gal 1:11-12: „Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.“

  Je pravdou že jen ten, kdo žije autentický vztah s Bohem, ten může předávat – Kristovo evangelium. Vždyť kdo jiný je více hoden předávání dalším naší úcty a obdivu než náš Spasitel? Ten, který se stal člověkem. On sám sebe ponížil, vzal na sebe podobu člověka a šel na kříž. Vytrpěl tam trest za všechny naše hříchy, byl Bohem slavně vzkříšen, nyní sedí po pravici Boha Otce. Po svém slavném druhém příchodu bude soudit živé i mrtvé a věřící vezme k sobě do nebe. Jak velká je láska a milost Pána Ježíše Krista. Co lepšího můžeme předávat než zprávu evangelia?

  V každém jiném případě může naše ovlivňování druhých být jen předáváním obdivu k pouhému člověku či úcty k lidmi vytvořeným filosofiím. 1 Kor 1,17-21

  Odpověď
 4. Karel Krejčí

  S podobným vzorovým principem jsem se také setkal v době mého učení, kdy jsem se měl stát elektrikářem (a také jím stal). Už si nevzpomínám přesně, ale nejspíš to bylo v předmětu občanské nauky, kde jsme měli zcela nekonformního starého učitele, který zahodil za hlavu nějakou nařízenou strukturu, způsob a obsah vyučování a zvolil ten nejlepší způsob, jak nás co nejlépe vybavit znalostmi o světě. Zcela proti předepsané zkostnatělé výuce nám nařídil, abychom si všichni koupili malý atlas světa a on s námi poutavým způsobem postupně probíral do detailů jednotlivé státy celého světa. Svým způsobem to bylo od něho odvážné, ale on si byl vědom, že nemá co ztratit. V sedmdesátých letech to zase tak jednoduché nebylo. Dodnes mám onoho vnitřně krásného a odvážného učitele v živé paměti.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář