David Novak / Únava z Ukrajiny

Říká se, že člověk si zvykne na všechno. Toto pořekadlo platí i pro válku na Ukrajině. Asi nelze dlouhodobě žít v takovém strachu, v jakém jsme žili, když válka začala. Zároveň však platí, že logické opadnutí prvotních emocí s sebou nese nebezpečí, že upadneme do jakési letargie a jednoduše se nějak naučíme žít s tím, že na východě se prostě bojuje. 

Naše pomoc bude postupně slábnout, stále více budeme naslouchat „ochráncům českých národních zájmů“, kteří budou upozorňovat, že těm Ukrajincům dáváme moc a že musíme myslet více na sebe, začnou sílit hlasy, že „válka na Ukrajině není černobílá“ atd. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Umění být spokojený

Chtěl bych proto připomenout, že černobílé na světě asi není nic, ale to absolutně neospravedlňuje ruskou agresi. Černobílá nebyla ani 2. světová válka, v souvislosti se kterou někteří historici hovoří o chybě, že Německo bylo po 1. světové válce příliš poníženo, což ale neospravedlňuje vznik nacizmu. Černobílá nebyla bolševická revoluce ani následný stalinský teror, ač někteří poukazují na hrozné podmínky za cara, které daly do pohybu to, co se v Rusku dělo. Jenže to Stalinovy zločiny neospravedlňuje. 

Agrese na Ukrajině je neospravedlnitelná, jakkoli to někomu může znít černobíle. Po více než sto dnech stále jasněji vidíme, že jsme konfrontováni s novou formou fašismu, který se mj. projevuje neomylným vůdcem v čele, rozprášením opozice, absolutním ovládnutím tisku a médií, teorií vyvoleného národa, kultem násilí a války, myšlenkami o potřebě vytvoření nových životních prostorů, genocidou jiného národa, který „nemá nárok na existenci“, koncentračními tábory, násilnými deportacemi tisíců civilistů, neúctou k lidským životům, a to nejen nepřátel, ale i svých občanů. Toto zlo je třeba nerelativizovat a také ho nebagatelizovat tvrzeními, „že ani druhá strana není svatá“. A už vůbec si na toto zlo nesmíme zvyknout. 

Rusko ústy svých poslanců zcela otevřeně mluví o tom, že Ukrajina je jen první krok, a můžeme si jen domýšlet, kdo by byl další na řadě. Pokud politici myslí vážně tvrzení, že na Ukrajině se bojuje i o nás, pak je zcela legitimní, že Ukrajinci žádají o zbraně. Stále je lepší a zároveň snazší dávat zbraně než lidi. Pokud je svět propojený, pak se musíme smířit s tím, že válku ekonomicky nějak pocítíme. Za to ale nemůže Ukrajina, ale ti, kdo válku rozpoutali. 

Pomalu se mezi nás vkrádá únava z této války. Jak jsem psal, je to logické, proto je třeba čas od času připomenout, že válka trvá, že je třeba podporovat ty, kdo Ukrajině pomáhají nejrůznějšími způsoby, že stále pomoci můžeme a máme i my a že proti nám všem (nikoli jen proti Ukrajině) stojí zlo v té nejodpornější podobě.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 16. června 2022 Foto: screenshot YouTube – válka na Ukrajině

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

74 Komentáře

 1. Pavel V

  Vašemu zklamání se nedivím, ale úplně ho nesdílím. Papež se nikdy nezavděčí všem a i jeho výroky podléhají interpretacím, které mohou být rozdílné. Proto je vždy třeba hledět na kontext. A v některých věcech se musíme smířit s tím, že některé věci papež nekomentuje a nevysvětluje. To se však netýká odsouzení války na Ukrajině. Přijal ukrajinské uprchlíky, vysílá do Kyjeva své kardinály, apoštolský nuncius tam trávil nějaký čas přímo s lidmi, telefonuje, navštívil ruské velvyslanectví atd. Někteří dokonce jeho telefonáty s patriarchou Kirillem berou jako zradu, ale je to jen diplomacie. Papež je nejen duchovní vůdce a pastýř, a to především, ale také státník. Při vyjadřování o Ukrajině někdy dokonce překračuje vatikánské zvyklosti.

  Já beru papežova vyjádření jako jasná. Dívá se však na širší kontext, který má každá válka a každá politika. To však neznamená, že by ruskou invazi schvaloval. Kdysi jsem působila v jedné církvi ve výboru sboru, postupně asi ve dvou sborech z titulu své služebnosti. Jako obyčejná členka jsem měla ve všem jasno, ale když jsem pronikla do zákulisí širších problémů, už tak jasné vše nebylo. Jako výbor sboru jsme vydali rozhodnutí, o kterém se dlouho diskutovalo, protože se to probíralo ze všech možných stran, jaký to bude dopad na tu nebo onu skupinu lidí. Rozhodnutí padlo a pochopitelně bylo kritizováno. Jen jsem od té doby věděla, že to není tak jednoduché a čím více vím, tím je rozhodnutí složitější. Přesto jsme se mu však nevyhnuli. To jen jako příklad, jak je jednoduché nebo složité se rozhodovat.

  Zpět k papeži: Proč nejel na Ukrajinu, nevím. Kdybych zaspekulovala, tak měl myslím v té době jakési zdravotní problémy. Skutečnost bude širší, protože se jedná o politiku a diplomacii. Nevím tedy, proč nejel na Ukrajinu. Zazlívala bych mu to v případě, že by dle mého soudu nedělal maximum pro zastavení války, což si nemyslím. Každé jeho rozhodnutí a čin je kritizovatelný a je to tak v pořádku.

  Papež má právo být proti zbrojení a je to odvaha jít proti proudu a proti zbrojnímu průmyslu. Třeba je papež pacifista (až na tu švýcarskou gardu), ale kdo ví. Zřejmě dává přednost reformě zezdola, která je trvalejší než reforma nařízená. Pokud vyhraji válku zbraněmi, bude to svoboda vnější. Pokud ale vyhraji válku osobním příkladem a změnou myšlení lidí, bude to reforma vnější i vnitřní. Toto dělalo v minulosti i současnosti mnoho světců.

  V názoru posílání zbraní na Ukrajinu se s papežem rozcházím a jsem pro, Ukrajina je potřebuje. Stejně tak potřebuje výcvik svých lidí, který poskytne Británie. To je složka obrany státu, ve které dle mého mohou legitimně působit i křesťané. Ve světě probíhá spoustu válek, je masivní pronásledování křesťanů a média o tom nepíší. Proto je dobře, že na to papež upozorňuje.

  Vaše rozhořčení chápu. V souvislosti s papežovými vyjádřeními jsem se ptala pana Nováka, zda tohoto muže zahrnuje do svého hodnocení. Pan Novák sdělil, že jeho slova nečetl, takže se ráda se zdrojem jeho úvahy obeznámím. Papeže si velmi vážím, ale nedělám si iluze, že s ním budu vždy a ve všem souhlasit. Pokud se někdy dostane do ČR, ráda bych se jela podívat. A i proto, že ruskou invazi odsoudil.

  Odpověď
 2. Paní Eva

  Nikomu jeho pacifistické přesvědčení nevyvracím. To je otázka osobní volby a vlastního svědomí.

  Nad textem Ř 13,5 jsem polemizovala v době covidové s jedním teologem zastávajícím tezi, že i v době zákazu se mělo chodit do shromáždění. Vyjadřovala jsem se k textu Ř 13,5, Sk 5,29 a Žid 10,25. Byly to texty, které se často používaly k obhajobě svého přesvědčení, zda dodržovat opatření, nebo ne. Mám to na několik stran, proto to sem dávat nebudu, ale všechny texty se hodí i na situaci války – poslechnout nařízení vlády k všeobecné mobilizaci, nebo ne? Kladu si otázku nad ukrajinskými věřícími, kteří nechtěli držet v ruce zbraň, zda mohli všichni sloužit jako zdravotníci nebo jinak alternativně, nebo museli jít úplně všichni do války?

  Odpověď
 3. Panu Pavlovi, který naznačuje paní Evě, že jí chybí argumenty; nebojuje se zde o jakousi svobodu, jak tvrdíte.
  Panu Novákovi, kterému vadí sílící hlasy, že „válka na Ukrajině není černobílá“

  Co třeba píšou Američané:

  Důkazy, že Zelenského vládní úředníci nakupují ve Švýcarsku luxusní nemovitosti, každá z nich byla nad 200 milionů korun.
  https://newspunch.com/high-ranking-ukrainian-officials-caught-splurging-on-luxury-real-estate-in-switzerland/
  Doufám, že nevěříte, že si na toto nastřádali za těch několik málo let ve funkci ze své výplaty.

  A k tomu něco o těch kořenech mírumilovné země. Důkazy o tom, jak se po r. 2014 současné vedení Ukrajiny staví k nacistické minulosti, vč. fotografií a odkazů na obrovské množství nových památníků.
  https://forward.com/news/462916/nazi-collaborator-monuments-in-ukraine/

  doplnění: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/mytus-o-banderovi-zamlcuje-zlociny-273260

  cituji: „Dělat hrdinu z nacionalisty, který zabíjel Židy, Poláky a Rusy a kolaboroval s nacisty? To je podle mého názoru naprosto nepřijatelné,“ řekl Právu Moše Kantor, předseda Evropského židovského kongresu.

  Odpověď
 4. Pro Lídu

  Papežovo vyjádření, které vzbudilo takový rozruch je zde: https://www.christnet.eu/clanky/6705/papez_frantisek_k_valce_na_ukrajine_nebo_nemecke_synodalni_ceste.url

  Vy si možná myslíte, že papež nemůže otevřeně označit Rusko jako agresora, protože by ohrozil ruské katolíky. Avšak když Ježíš označoval židovskou elitu termínem „plemeno zmijí“ ohrožoval nejen sebe, ale i svoje učedníky. Ostatně po jeho smrti se perzekuce obrátila i proti nim – viz mučednickou smrt jáhna Štěpána. Ruští katolíci měli vystoupit proti Putinovi v době, kdy jim ještě nic nehrozilo, ale kdy všichni věděli, že posílá najaté vrahy na novináře (například Politkovská). Je to i jejich vina, že věci zašly tak daleko – měli zavčasu bít na poplach.

  Proč papež mluví o tom, že NATO „štěká v branách Ruska“? Proč raději neřekne, že Putin se dopustil už několikáté agrese vůči svobodnému státu (Čečensko, Gruzie, Krym, Sýrie, Ukrajina)?

  Když se někdo rozhodne aplikovat pacifismus sám na sobě, nic proti. Pokud však chce aplikovat pacifismus v politice, ohrožuje tím zbytečně životy lidí. To je pak zločin. Není lepší ilustrace, co působí pacifismus, než mnichovská dohoda. Musí lidé do zblbnutí opakovat tytéž chyby? Vy, naštěstí, pacifistka nejste. Obávám se, že papež ano.

  Odpověď
 5. Pane Arone,

  vaše argumenty jsou falešné. Vámi citovaný zdroj NewsPunch je dezinformační web a pisatel vašeho čláku používá falešnou identitu. Více o tom zde: https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/NewsPunch?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

  Vaše The Forward (Vpřed) le ostře levicový židowský web. Na vrcholu svého působení The Forward postavil desetipatrovou kancelářskou budovu na 175 East Broadway na Lower East Side , navrženou architektem Georgem Boehmem a dokončenou v roce 1912. Budova byla ozdobena mramorovými sloupy a panely a vitrážemi. Na fasádě jsou vyřezávané basreliéfní portréty Karla Marxe , Friedricha Engelse (který je s Marxem spoluautorem Komunistického manifestu ) a Ferdinanda Lassalle, zakladatel první masové německé dělnické strany. Vyjádření tohoto webu není nestranné.

  Stepan Bandera opravdu založil partyzánskou Ukrajinskou osvobozeneckou armádu UPA. Byl však zatčen Němci a vězněn v letech 1941 až 1944 v koncentračním táboře Sachsenhausen. Na činnost UPA neměl v rozhodující době vliv. Nenesl vinu za holokaust ukrajinských židů.

  Naproti tomu Rusové kolaborovali s nacisty zcela otevřeně. Společně s nimi vyvolali druhou světovou válku. Více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pakt_Ribbentrop%E2%80%93Molotov Rusové zcela plánovitě vyvraždili polskou inteligenci v Katyňském lese. Ne Ukrajinci, ale Rusové převzali nacistickou (nacionalistickou) nadutost a krutost.

  Odpověď
 6. Panu Pavlovi
  Nechápu, co máte proti pacifismu. Kdyby Putin, popřípadě jiní Rusové, byli pacifisty, bylo by po problémech.

  Odpověď
 7. Panu Pavlovi. Co se týče vašeho prvního odkazu – nepopírám, že některé jiné články NewsPunch se snad nemusí zakládat na faktech. Žijeme v padlém světě a to se odráží i na Vámi odkazované Wikipedii, která byla kdysi nezávislá. Je zajímavé přečíst si, co o manipulacích s fakty na Wikipedii řekl loni sám její spoluzakladatel Larry Sanger.

  Zkusil jsem se mrknout na ten švýcarský katastr. ale chtěli po mně identitu švýcarského občana, takže nic jsem nezjistil. Je ale dobré vědět, že odkazů na onen objev NewsPunch je řada a nikdo nikde ona fakta nevyvrací. Bylo by je snadné vyvrátit. A o korupci na Ukrajině existuje nespočet jiných odkazů obsahující další fakta, např. https://www.cato.org/commentary/whitewashing-ukraines-corruption.

  Forward se z té budovy odstěhoval před 50 lety a dnes už jsou v ní byty. Podle Vás ta výzdoba z r. 1912 má vliv na pravdivost našeho článku z r. 2021, pozor na ty levičáky. Marxovo dědictví je hrozné, co s Vámi souhlasím. V r. 2003 Němci v anketě ZDF Marxe vyhlásili svou třetí největší osobností. Budete tedy podobně obezřetně postupovat vůči všem dnešním německým zdrojům?

  „Byl však zatčen Němci…“ Podobně zatčen byl i velitel SA Röhm a mnozí další. Nic to o protinacistických pohnutkách Bandery nevypovídá. Hitler se nechtěl dělit o moc s Banderou ani s Röhmem.

  Myslíte si, že víte lépe, než Moše Kantor, předseda Evropského židovského kongresu, že Bandera nenesl odpovědnost za holokaust.

  Odpověď
 8. Paní Eva

  Problém je ve slovu „kdyby“.

  Žel Putin pacifista není. Jako odpověď na šikanu ve škole dnes ani někteří křesťanští rodiče dětem neradí „nastav druhou tvář“, ale zapíší ho do karate.

  V pozdější odpovědi napíšu něco panu Pavlovi, jak pacifismus vnímám, proto to nebudu teď vypisovat zde.

  Odpověď
 9. Pacifismus se mi zdá nerozumný. Bránit se přece není nic špatného. Dnes všichni říkají, že se brání Ukrajina. Lze se na to dívat i opačně – brání se Rusko.

  Odpověď
 10. Pavel V

  Děkuji, článek znám. On sám až takový rozruch nevyvolal, ten vyvolaly papežovy citace v médiích, které tam zazněly již před tím článkem. Tento článek je tam dán pro kontext jako reakce na mediální zájem veřejnosti.

  Zde je zajímavý pořad:

  https://www.mujrozhlas.cz/vertikala/jake-emoce-ve-svete-vyvolava-kdyz-papez-frantisek-mluvi-o-stekani-nato-u-ruskych-dveri

  Můj postoj je takový, že ač papežové dle zvyklostí nejmenují státníky, co se týče válečných konfliktů, nevím, jak to přesně psali ve zprávách, je postoj papeže Františka k válce jasný z mnohých proslovů i praktických činů. Putinův titul potentáta s nacionalistickými zájmy, vybízení k ukončení války, kterou papež od začátku nazývá válkou, odsouzení masakrů, praktická vyjednávání a pomoc, osobní přítomnost kardinálů na Ukrajině atd. jsou pro mě dostatečnou známkou papežovy soudnosti.

  Papež neosvětlil bližší pozadí svých výroků o NATO a ani to není povinen dělat. Jiné země zmiňuje často jako jeden z mála, za což jsem mu velmi vděčná.

  Nezvednu ruku pro odsouzení papeže Františka, to ani náhodou, a ani pro vyjádření zklamání. V tomto případě určitě ne. Diskuse pod články na seznamu atd. nepokládám za čtitelné. Papež se vyjádřil, že dělají maximum a už je to na hraně, ale že všechny informace zveřejňovat nemůže kvůli bezpečnosti.

  K Vašemu textu se budu ještě vyjadřovat, protože bych ráda reagovala ne některé věci, které jste zajímavě zmínil, např. Ježíš, pacifismus atd. Kdybych to zde dávala nejednou, bylo by to moc dlouhé.

  Odpověď
 11. To Jiří Aron

  Putin obviňuje Ukrajince, že jsou fašisté či nacisté. Podpůrným argumentem má být vyznamenání Stepana Bandery premiérem Viktorem Juščenkem a stavba Banderových pomníků na Ukrajině. Rusům vadí, že Bandera během druhé světové války kolaboroval s Němci. Avšak Rusové s nimi kolaborovali taky (pakt Molotov-Ribbentrop) a dokonce společně s nimi zahájili druhou světovou válku. Obviňují Banderu, že ukrajinská povstalecká armáda UPA provedla Volyňský masakr proti Polákům. Tento masakr byl reakcí na na násilnou polonizaci Volyně v době její okupace Polskem. Bandera byl v té době vězněněn v koncentračním táboře Sachsenhausen a na tyto události neměl vliv. Když si přečtete o Volyňském masakru, zjistíte, že rozhodnutí o masakru vydali místní velitelé UPA. Podle nejpravděpodobnějšího hypotézy o genocidě Poláků rozhodli tři představitelé volyňské OUN-B: Dmytro Kljačkivskyj, který vedl volyňskou OUN-B, Vasil Ivachiv, vojenský úředník OUN-B a Ivan Lytvynčuk, velící jednotkám UPA na severovýchodní Volyni. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Voly%C5%88sk%C3%BD_masakr

  Ukrajinská policie předtím, než dezertovala do Ukrajinské povstalecké armády, pomáhala Němcům v deportaci židů. To samé však za protektorátu dělala i česká policie. Bandera asi byl antisemita, ale není dokázáno, že se osobně podílel na holokaustu.

  Odpověď
 12. Ještě několik mých postojů.

  Neměla jsem na mysli ruské katolíky ani jejich bezpečnost. V Rusku bezpečnost pro žádné křesťany mimo ofiko církev moc není. Za války nějak takhle:

  https://www.forum24.cz/rude-zlo-jak-probihalo-pronasledovani-katoliku-v-bolsevickem-rusku/

  Dnes nemá žádná církev v Rusku na růžích ustláno, snad mimo ofiko církev. Co se týče viny katolíků na současné situaci, nemám kategorické odsouzení, protože to je věc názoru, čí je to vina. Zcela určitě si nemyslím, že by katoličtí občané nevycházeli do ulic při protestech…. Dokonce katoličtí věřící v Rusku si přejí, aby jim Vatikán věnoval více pozornosti ohledně situace střetů s pravoslavnými.

  Ježíš přinášel na zem Boží království. To spočívalo v tom, že uzdravoval nemocné, křísil mrtvé a učil. Byla to předzvěst budoucího věku, který se zároveň snesl i na zem. Toto království neprosazoval vojenskou silou, ač neradí vojákům vystupovat z armády. To království se prostě mělo projevovat tam, kde se člověk zrovna nacházel. Někdo vidí Ježíše jako pacifistu (nastav druhou tvář), někdo jako humanistu (byl to hodný člověk), další jako revolucionáře (rebelantil v chrámu), jiný jako nacionalistu (nejdříve jsem poslán k židům) atd. Ježíš se nebál mluvit zcela otevřeně a jeho učedníci také. Ježíš učedníkům oznámil, že budou umírat pro jeho jméno. To se děje dodnes. Já nevidím Ježíše jako nikoho z toho, co jsem tu vyjmenovala. Vidím ho jako Božího Syna, Pána a Krále.

  Nevím, zda je papež pacifista, možná ano. Ale spíše ho vidím nejen jako duchovního správce, který je proti zbrojení, tak také jako státníka. Pacifismus vidím jako to, co je nejvyšším ideálem a o co bychom měli všichni usilovat. Minimálně z toho dlouhodobějšího hlediska. Pacifista nejsem proto, protože se zde prostě střetává realita nebe jako ideálu pacifismu s realitou zla v tomto světě. Mnoho křesťanů zažehlo pochodeň, protože prožívání jejich víry změnilo smýšlení jejich nepřátelských protějšků a reforma probíhala zdola. Tyto příklady nalezneme v martyologiu. To, že zde křesťanství ještě je, je způsobeno pacifistickým myšlením, protože to je trvalejší a podporuje vnitřní stálost, kdežto válečné iniciativy způsobují podřízení pouze vnější.

  Někdy je však třeba zasáhnout i vojensky a nelze čekat, až bude vytvořeno prostředí, kdy většina bude přemýšlet pacifisticky. Vojenská pomoc je dle mého soudu oprávněná, ale když jsme tak spravedliví, kde jsou hlasy v internetových diskusích po stejném přístupu ke vzdálenějším zemím? Kde je ta mediální angažovanost? Tam se bezpráví neděje? Pokračování příště.

  Odpověď
 13. Zatím se na této zemi střetávají dvě reality – realita nebeského království a realita zla. Člověk může zastávat nějaký postoj, ale při setkání s agresí ho může změnit. Pacifista může mít problém postavit se k šikaně druhého, nepacifista může mít pak reálný problém naučit se se zbraní, když už nejsou vojny. Něco jiného je zastávat postoj a něco jiného držet pak zbraň v ruce. Ukrajinci neměli volbu a civilisté se to museli naučit rychle. Výhodou toho je, že to nezapomenou, ale nemají kompletní výcvik, kde se řadí i strategie bojů, nestačí jen někoho trefit. Většina civilistů nebude mít chrániče na uši, tak se museli seznámit s hlučností zbraně, správným postojem, kdy začátečník udrží samopal v ruce bez výrazného klepání asi 2 sekundy. Aby se nabyté dovednosti po výcviku neztratily, podstupují AZETKA pravidelná cvičení. Proto vidím jako rozumné zavést znovu alespoň brannou výchovu, a to i pro ženy, aby se zbraně v případě potřeby nelekly. Ne každá je zvědavá na kariéru v armádě a ne každá s ní cvičí pravidelně každý den. Nejsem pacifista, ale respektuji pacifistické přesvědčení kohokoliv.

  Jinak to vidím tak, že přes všechnu pomoc a angažovanost Ukrajina už byla obětována, přece jenom se jako lidstvo nenecháme zatáhnout do 3. světové, že bychom bez průtahů uvalovali sankce, uzavírali vzdušný prostor či vypravili naše vojáky na území Ukrajiny. Přejeme si, ať Ukrajina vyhraje, abychom nebyli další na řadě a nechápeme, že 3. světová už začala. Proto se nedivím ochotě dobrovolníků pomáhat přímo na Ukrajině ať už beze zbraně v ruce, nebo s ní. Fialovy kroky jsou úžasné a Zelenskyj dokázal národ motivovat, všechna čest. Doufám, že nám všem vydrží ta solidarita i při utáhlých opascích a drahých energiích, protože solidarita prostě něco stojí, pokud je stálá.

  Tolik za mě některé mé pohledy.

  Odpověď
 14. Paní Evo,

  moc děkuji, už jsem ho četla. Budu ho číst ale ještě znovu v klidu a pak se Vám ještě ozvu. Není u mě pravděpodobné, že bych byla pacifistkou, ale velmi mne zajímá, jak přemýšlíte, co Vás k tomu vede a k čemu jste dospěla.

  Pěkný den i Vám, letím pryč od diskusí ven :-).

  Odpověď
 15. Pane Pavle V. z mé strany raději ukončím diskusi
  protože namísto věcné debaty používáte odklánění se od tématu a tomu velmi hrubou manipulaci s fakty.

  Spolupráce Bandery s nacisty a podíl jeho nejbližších ukrajinských spolupracovníků na holokaustu je prokázaný z nespočetných židovských zdrojů. S ruskou ani českou spoluprací se ta ukrajinská srovnávat nedá, naše policie ani Rusové rozhodně nepomáhali nacistům vraždit Židy, neměli vlastní divize SS (celkem sloužilo v německých jednotkách 250 000 Ukrajinců) ani neubíjeli lidi v koncentračních táborech. https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_collaboration_with_Nazi_Germany

  Profesor dějin Norman J.W. Goda napsal, že je na historické paměti Ukrajiny smutné to, že její Hrdina vedl hnutí, které bylo hluboce zapojeno do holocaustu. https://historynewsnetwork.org/article/122778. Píše se zde též, že jiný historik, Karel Berkhoff, napsal, že Bandera a nacisté sdíleli posedlost že Židé musí být zničeni z principu jejich kolektivní viny za komunismus. Princip kolektivní viny obsahuje i Vaše tvrzení „Tento masakr (Poláků) byl reakcí na na násilnou polonizaci Volyně v době její okupace Polskem“.

  Odpověď
 16. Paní Evo,

  článek jsem si znovu přečetla a je velmi pěkně napsaný. Podrobněji ho hodnotit nebudu, neboť tento článek není obsahem této diskuse. Nemám úplně na vše stejný názor, ale to pro mě není podstatné. Pěkně popisujete, od čeho se odrážíte a jak věci vnímáte. Píšete moc hezky, nad článkem se dá zamyslet. Takže moc děkuji a přeji Vám vše dobré. Třeba se spolu zase někde potkáme.

  Lída

  Odpověď
 17. Pane Arone,

  v době, kdy se Rusové s nacisty domlouvali na rozpoutání druhé světové války, znali jejich cíl vyhladit židovské etnikum. Tím, že Rusové tu válku rozpoutali, umožnili nacistúm holokaust. Sami pak vyvraždili polskou inteligenci. Někteří židé se spojili s ruskými bolševiky a uvrhli Ukrajinu do hladomoru – připravili o život až 10 milionů Ukrajinců. Rusové ve spojení s nacisty nadělali mnohem více zla než Ukrajinci a nrmají žádné právo Ukrajince soudit.

  Bandera nerozpoutal 2. světovou válku jako Stalin.

  Odpověď
 18. Je tady několik desítek komentářů, někteří se dobře vybarvili, co jsou zač. Závěr ať si udělá každý sám. Včera Rusáci bombardovali Kyjev, dnes Kremenčuk – vše obytné zóny nebo nákupní středisko. Pokud tohle není černobílé, nemáme se o čem bavit…

  Odpověď
 19. Pan Novák

  Vaši reakci jsem ještě očekávala, ale odpovědi na některé věcné dotazy zde vznesené jsem v ní nenašla. Tak se tedy loučím s přáním hezkého léta.

  Odpověď
 20. Pan Novák to 27.6., coby zastánce černobílého vidění války všem, kteří se v této diskusi dobře vybarvili, co jsou zač, pěkně vytmavil.

  Odpověď
 21. Černobílé vidění má jeden obrovský klad, obrovský potenciál: umožňuje naprosto a s „neochvějnou jistotou“ rozpoznat a ukázat, co je dobré a co špatné. Je to nevyčerpatelný potenciál přesvědčit sám sebe a ostatní, jak na jedné straně trestám to nepochybné zlo a na druhé straně projevuji nepodmíněnou lásku. Obojí dvojí jde jistě „skloubit“, jen mít dobrou vůli.

  Odpověď
 22. To černobílé vidění světa vidí vlastní stranu jako svatou a tu opačnou jako trestuhodnou; my versus oni; nepotřebuje porozumět druhé straně a jejím motivům; nevidí chyby u sebe a proto si neuvědomuje i svou potřebu odpuštění. Nevede k pokoji ale vede k válce. Modleme se, aby Bůh církev ochránil před některými jejími vedoucími.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář