David Novak / Únava z Ukrajiny

Říká se, že člověk si zvykne na všechno. Toto pořekadlo platí i pro válku na Ukrajině. Asi nelze dlouhodobě žít v takovém strachu, v jakém jsme žili, když válka začala. Zároveň však platí, že logické opadnutí prvotních emocí s sebou nese nebezpečí, že upadneme do jakési letargie a jednoduše se nějak naučíme žít s tím, že na východě se prostě bojuje. 

Naše pomoc bude postupně slábnout, stále více budeme naslouchat „ochráncům českých národních zájmů“, kteří budou upozorňovat, že těm Ukrajincům dáváme moc a že musíme myslet více na sebe, začnou sílit hlasy, že „válka na Ukrajině není černobílá“ atd. 

SOUVISEJÍCÍDavid Novák / Umění být spokojený

Chtěl bych proto připomenout, že černobílé na světě asi není nic, ale to absolutně neospravedlňuje ruskou agresi. Černobílá nebyla ani 2. světová válka, v souvislosti se kterou někteří historici hovoří o chybě, že Německo bylo po 1. světové válce příliš poníženo, což ale neospravedlňuje vznik nacizmu. Černobílá nebyla bolševická revoluce ani následný stalinský teror, ač někteří poukazují na hrozné podmínky za cara, které daly do pohybu to, co se v Rusku dělo. Jenže to Stalinovy zločiny neospravedlňuje. 

Agrese na Ukrajině je neospravedlnitelná, jakkoli to někomu může znít černobíle. Po více než sto dnech stále jasněji vidíme, že jsme konfrontováni s novou formou fašismu, který se mj. projevuje neomylným vůdcem v čele, rozprášením opozice, absolutním ovládnutím tisku a médií, teorií vyvoleného národa, kultem násilí a války, myšlenkami o potřebě vytvoření nových životních prostorů, genocidou jiného národa, který „nemá nárok na existenci“, koncentračními tábory, násilnými deportacemi tisíců civilistů, neúctou k lidským životům, a to nejen nepřátel, ale i svých občanů. Toto zlo je třeba nerelativizovat a také ho nebagatelizovat tvrzeními, „že ani druhá strana není svatá“. A už vůbec si na toto zlo nesmíme zvyknout. 

Rusko ústy svých poslanců zcela otevřeně mluví o tom, že Ukrajina je jen první krok, a můžeme si jen domýšlet, kdo by byl další na řadě. Pokud politici myslí vážně tvrzení, že na Ukrajině se bojuje i o nás, pak je zcela legitimní, že Ukrajinci žádají o zbraně. Stále je lepší a zároveň snazší dávat zbraně než lidi. Pokud je svět propojený, pak se musíme smířit s tím, že válku ekonomicky nějak pocítíme. Za to ale nemůže Ukrajina, ale ti, kdo válku rozpoutali. 

Pomalu se mezi nás vkrádá únava z této války. Jak jsem psal, je to logické, proto je třeba čas od času připomenout, že válka trvá, že je třeba podporovat ty, kdo Ukrajině pomáhají nejrůznějšími způsoby, že stále pomoci můžeme a máme i my a že proti nám všem (nikoli jen proti Ukrajině) stojí zlo v té nejodpornější podobě.

Autor je předseda Rady Církve bratrské Zdroj: blog Davida Nováka Datum: 16. června 2022 Foto: screenshot YouTube – válka na Ukrajině

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Tags: ,,,

74 Komentáře

 1. Nedávno zde byla citována slova papeže Františka, který mluvil o tom, že válka na Ukrajině není černobílá. Proto mě zajímá, pane Nováku, zda do své úvahy zahrnujete i tohoto muže. Papež František válku v několika vyjádřeních odsoudil.

  Odpověď
 2. to Lída R.

  Jsem katolík. Papeže Františka si vážím. Přesto musím říci, že ohledně toho, zda je „speciální vojenská oprace na Ukrajině“ černobílá, se František krutě mýlí. Není nejmenších pochyb, že pravda (právo) je na straně Ukrajiny – Rusko štěká u bran civilizace.

  Odpověď
 3. Nečetl jsem co řekl František, ale je snadné a vlastně i moderní tvrdit, že nic není černobílé. Válku na Ukrajině vyvolal Putin a spol a v tomto smyslu černobílá je. Rusko je jednoznačný agresor.

  Odpověď
 4. Papež to potvrdil, že je Rusko agresor. Občas čtu jeho promluvy. I já souhlasím s tím, že Rusko je agresor. O to ale nejde. Jde o to, jak najít nějaké rozumné řešení, aby mohl být uzavřen mír.
  Když dejme tomu srovnáme dnešní Rusko s hitlerovským Německem a dnešní západ s tehdejšími spojenci, pak můžeme uvažovat takto: Mohlo se v roce 1945 stát, že by spojenci pouze zatlačili Německo z okupovaných území zpět do jeho hranic? Ne, nemohlo, protože by nešlo o vítězství. Nemohli Německo ponechat samo sobě. Německo muselo být nejdřív na hlavu poraženo a obsazeno a zároveň musela být jeho obyvatelům, kteří už dávno měli toho všeho dost, nabídnuta nějaká možnost, jak dál žít.
  Když už takhle srovnáváme – má západ na to, aby Rusko takovým způsobem na hlavu porazil jako to udělal s tehdejším Německem? Má západ na to, když nedokázal porazit ani afghánský taliban, bojují bez náročnější vojenské techniky?
  Tak bychom měli uvažovat. A ne fiat iustitia – pereat mundus.

  Odpověď
 5. Lukáš 12, 7 Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.

  Pokud tedy toto ujištění o naší hodnotě, Boží všemohoucnosti a z toho také vyplývající zodpovědnosti, nedostalo se do Bible omylem nebo nebylo nějak zkresleno či pozměněno, pak tedy co s tím? Co s tím bratře Nováku? Co tedy vlastně dělá nebo spíše nedělá Kristus, který sedí po pravici Boží a přimlouvá se nebo spíše viditelně nepřimlouvá za svět, za nás? Kde je vlastně záruka všeobecné Kristovy věrohodnosti o naší spáse, když Kristus naopak nečinně přihlíží zlu? Nejsou Jeho slova a ujištění falešná? Můžeme věřit Písmu nebo dokonce Boží spravedlnosti? Můžete mě bratře Nováku povzbudit ve víře ve spravedlivého Boha, abych v ní neklesal? K čemu je mi taková víra, která je sice na papíře hezká a povzbudivá, ale bohužel, čím dál více se mi v praktickém životě jeví jako bezmocnější a vlastně k ničemu? A nakolik jsou vlastně pravdivé či nepravdivé komentáře především br. Krákory, v nichž jsme ujišťováni o Kristově charakteru, spravedlnosti, spolehlivosti a láskyplnosti?

  Odpověď
 6. Pan Pavel V

  Jsem také katolík. Papežova slova mne nezneklidňují, protože již několikrát odsoudil ruskou agresi a podpořil ukrajinský lid. Naopak souhlasím s tím, že je třeba zajímat se o věci komplexně a je zcela legitimní pokládat různé otázky, protože to ještě neznamená, že s válkou dotyčný souhlasí nebo ji dokonce podporuje.

  Např. jsem pro povinnou brannou výchovu i pro ženy. Nicméně je jisté, že z takového přístupu se musí radovat zbrojní průmysl. Nežijeme však v ideálním světě a jedno přísloví proto hlásá: „Pokud chceš mír, připravuj se na válku.“ Někdo však o mír jako takový usilovat musí a někdo to musí říkat veřejně, aniž by to byla prázdná slova.

  Odpověď
 7. Pan Novák

  Pokud článek není reakcí na papeže Františka, netuším, na koho článek reaguje. Ve svém okolí se s takovýmito názory nesetkávám a většina lidí podporuje Ukrajinu zcela jednoznačně. V naší farnosti je ukrajinská vlajka a máme koordinovaný systém pomoci. V tomto smyslu vnímám Váš článek jako obecný, určený všem a reagující na obecné „mluvčí“. Zároveň to nevnímám jako zlé, naopak, je dobré, když takovéto výzvy pokládají církevní představitelé.

  Rusko také pokládám za agresora a měla jsem hovor, kdy jsem někomu musela vysvětlovat, proč. Bylo to do jiné země. Na druhé straně je články tohoto typu snadné a moderní psát, není-liž pravda? Zajímavý by byl článek, kde by se křesťané vyzývali k tomu, aby si v církevních budovách neodsedávali od ruských spoluvěřících, to již tak snadný a moderní úkol není.Netvrdím, že se tak děje, ale jako prevenci.

  K únavě: reakce organismu na dlouhodobou únavu je reakcí, která se rovná přežití. Je to normální. My můžeme přepnout televizi, pustit si zábavný pořad, ale Ukrajinci neuniknou. Přesto se však „přežít“ v neustálém ostřelování a dalších věcí, co my si neumíme ani představit, museli naučit. Proto si děti hrají na hřišti se zapíchnutou raketou a někteří se vracejí, aby budovali to, co bylo zničeno.

  Lidé, kteří u nás pomáhají a myslí to vážně, budou pomáhat dál i bez těchto výzev. Přesto však tyto výzvy mají význam. Z válek, které se odehrávají dále od nás, jsme se již úspěšně znavili, a i to je třeba připomínat. My pěšáci to činíme, jak umíme, ale od církevních představitelů to má velký význam.

  I když s Vaším článkem víceméně souhlasím, nedám „lajk“, protože mi v něm chybí pojmenování skupiny, proti které se vymezujete (odkud tato skupina pochází) a také pochopení, že ne každý, kdo tvrdí o věcech, že nejsou černobílé, souhlasí s agresorem či podporuje jeho jednání.

  Odpověď
 8. Já mám spíš zkušenost, že lidé o tom nechtějí mluvit nebo odpovídají vyhýbavě. Neznám osobně moc lidí, kteří jsou bezvýhradně pro Ukrajinu. Naopak, mám i pár příbuzných nebo známých lidí, kteří si myslí, že Ukrajinci Rusko vyprovokovali, protože nějaké ukrajinské bojůvky zabíjely ruskojazyčné obyvatelstvo na východě Ukrajiny. Například ten masakr v Oděse.
  Předevčírem jsem vyslechla v jednom kadeřnictví, jak se jakási paní rozčilovala, že ruská zmrzlina není už ruská zmrzlina. A že ona tomu tak bude stejně říkat, ať ji prý třeba zavřou. To je samozřejmě směšné. Kdo by ji chtěl zavírat.
  Když na to náhodou přijde řeč, tak lidem, kteří obhajují Rusko, říkám vždycky jedno a totéž: ano, věci nejsou černobílé, ale v tuto chvíli je Rusko agresor, s tím se nedá nic dělat. Ukrajina je totiž suverénní stát, ne součást Ruska, jak si mnozí myslí.

  Odpověď
 9. To paní Lída: Je hezké, že vaše farnost nepolevuje, ale v Evropě se uskutečnil průzkum veřejného mínění, podle kterého si přes čtyřicet procent lidí myslí, že se vlády jednotlivých států příliš starají o Ukrajinu. Podle autorů průzkumu se dostavuje únava ze zpráv kolem války. Proto je třeba občas psát, připomenout, co jsem napsal. Pokud v tom máte jasno a pokud vy a vaši lidé podobné členky nepotřebuji, jen dobře.

  Odpověď
 10. V politice je vždycky špatný protivník a já jsem dobrý. Zásada je nepřiznat si žádnou chybu a všechno zlo připisovat soupeři. Bible nám radí, že si máme nejdříve zamést před vlastním prahem. A takto je třeba přistupovat i k válce na Ukrajině. Odmítám tvrzení, že Západ je svatý, nelze všechno jenom valit na Rusko.

  Odpověď
 11. Nebuďme přespříliš upřeni na válku, ale hleďme předně na šíření evangelia. Naší misí je za všech okolností Boží království. Nemůžeme přeci žít mimo něj. Hooodně lidí bylo pokřtěno (myslím tím biblickým křtem) v Kyjevě během posledních pár měsíců. Ať Boží sláva sestupuje na UA a Rusko, ať šíření Božího slova sílí v těchto zemích a Evropě, a lidé jsou zachraňováni pro věčnost. Jen Boží slovo a Duch Boží můžou změnit národy. Války a hladomory budou součástí posledních časů (aktuálně je čím dál blíže totální válka mezi IL a Íránem, nikdo už neřeší JESTLI, ale KDY), a nikdo a nic to nezmění. To ale nemění nic na našem povolání šířit evangelium. Držme tuhle vizi s Boží pomocí. A ano, díky Bohu za všechnu pomoc a práci nejenom v místech konfliktu.
  Pro povzbuzení skvělé chvály:
  God will make away where there seems to be no way…
  https://www.youtube.com/watch?v=mtVf-QgTDGU
  https://www.youtube.com/watch?v=rn9-UNer6MQ
  Hlavu vzhůru, Ježíš je živý.

  Odpověď
 12. Pan Novák

  Nepsala jsem o farnosti, abych ji nebo sebe chválila. Do pomoci se zapojuje řada církví nehledě na denominaci. Nedávno jsem byla na sborovém dnu v CB, a tak jsme mohli popovídat nejen o Ukrajině. Příští sobotu jdu k husitům.

  Od Vás jsem chtěla jen vědět, zda reagujete na papeže Františka. Psal jste, že jste to nečetl, ok. Tak jsem odpověděla, že nerozumím tomu, na koho článek reaguje. To už zůstalo bez reakce, dobře, nevyžaduji.

  Mám v tom jasno asi tak jako Vy v tom máte jasno. Obecně si myslím, že každý člověk se nejprve v této záležitosti hledal, jak na to reagovat. Nebyla jsem výjimkou ne ve smyslu nerozpoznání agresora, ale ve smyslu vyrovnání se s utrpením, na které člověk shlíží ve zprávách. Zároveň mi přicházely prosby o pomoc, co si s tou válkou počít.

  Nevím, koho považujete za „mé“ lidi.

  Nepsala jsem, že podobné články nepotřebujeme (já a podle Vás mí lidé). Potvrdila jsem, že jsou potřebné. I papež vyzýval, abychom se neunavili. Rozumné výzvy církevních představitelů vítám. Pouze jsem nedala „lajk“ s vysvětlením důvodů.

  Únavu nezpochybňuji, začíná se to projevovat. K tomu jsem se dle mého soudu vyjádřila v předchozím komentáři srozumitelně a nepotřebuji asi k tomu nic dalšího dodávat.

  Odpověď
 13. Jestli jsem pana Nováka správně pochopil, přesvědčuje nás, že je potřeba nepolevovat v námi placených dodávkách zbraní na Ukrajinu. Protože slyšel od některých ruských politiků, že budou na řadě blíže nespecifikované další kroky. Bojí se. Chce proto zesílit a osvěžit naši podporu té válce na základě „domýšlení“.

  Ono Rusku např. stačí zavřít max. na rok ropné a plynové kohoutky a bude to mít s východní Evropou vč. Německa a Rakouska vybojováno. Zbytek Evropy s neruskými zdroji to – snad – jakž takž přežije a ekonomicky se zcela nesloží.

  Navíc dobře víme, že na převážné většině území Ukrajiny se neválčí, zejména ne na západní části. Velmi dobrá a přehledná mapa bojů je například zde a je z 12.6. https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60506682

  Křesťan navíc by se neměl nechat motivovat strachem, nevěřit politikům, ale důvěřovat Hospodinu. Za všech okolností. Jsme proti válkám, tedy také proti posílání další zbraní jakékoliv válčící straně. Na zlo si nesmíme zvyknout.

  Odpověď
 14. to Eva

  Fiat iustitia – pereat mundus. Svět jednou opravdu zhyne a spravedlnosti bude učiněno za dost, nemyslíte? Ateista by se možná zániku světa děsil, křesťan však ví, že zánik světa není zánikem života. Člověk samozřejmě nemá právo zničit svět, ale pokud my budeme odporovat Putinovi a on se rozhodne zničit svět nukleárními zbraněmi, nepadá na nás žádná vina.

  Je úctyhodné, že promýšlíte východisko z této války. Je naprosto jisté, že jakékoliv ústupky každého teroristu povzbudí – tudy cesta nevede. Na teroristy Putinova typu platí jen strach – to je jediné, čemu rozumí. Jediným řešením je to, co zde uvedla Lída: „Chceš-li mír, připravuj se na válku.“ Tak, jako Reagan uzbrojil Sovětský svaz, musí nyní Západ uzbrojit Rusko a Čínu. Války vyhrává technologická převaha ve zbraních. Stačí, aby Západ dostatečně investoval do vývoje nových zbraní, například do jaderného deštníku, a Rusko ani Čína neudrží krok. Technologický pokrok vyžaduje svobodu myšlení. Tu východní despocie nemají.

  Čím dříve pochopíme nepříjemná fakta, tím dříve budeme mít mír.

  Odpověď
 15. Pavlovi.
  Nesdílím vaše vidění světa.
  Mimochodem, na skutečné teroristy strach neplatí, protože jim nezáleží na životě. Ještě jste neslyšel o sebevražedných atentátnících? Ty neuzbrojíte.

  Opravdu si myslíte, že celý svět se dá ovládat silou?

  Odpověď
 16. Tak to je tedy realita! Křesťané, hřímající zbraněmi a nenávistí jednoho vůči druhému. Naprosto stejná nenávist, jako u nevěřících. Ale ano, důvěra křesťanů v sílu zbraní, předčí důvěru v Boží všemohoucnost. Ale mají o sobě mínění, že jsou věřící. Tak to je pravdivý výsledek evangelia a moudrosti, vyplývající z ne-poznání Boha.

  Odpověď
 17. A ještě něco na závěr.
  Až se podaří „vymlátit“ tuto zlou generaci – protože když to nedokázal Bůh – musí si umět poradit člověk. No a pak už se budou rodit jenom samí mírotvorci a beránci a konečně se navždy přestane otáčet kolo dějin. Oč je slabší Bůh, o to musí být silnější člověk.

  Odpověď
 18. pro paní Evu

  Nemyslím si, že se celý svět dá ovládnout silou. Ježíš použil jinou strategii a na rozdíl od zelótů Římany, obrazně řečeno, ovládl.

  Že se teroristům nemá ustupovat, není můj nápad, ale všeobecně uznávané pravidlo pro jednání s nimi. Putin nikdy sebevražedný atentátník nebude. Jeho mozek primitiva je jako mozek zvířete. Zvíře za každé situace bojuje o přežití.

  Paní Evo, chceme-li udělat správné rozhodnutí, musíme znát pravdu. To znamená zahodit předsudky a respektovat bolavá fakta. Když si dáme klapky na oči a zacpeme uši, když se budeme rozhodovat podle iluzí, naše rozhodnutí bude s velkou pravděpodobností vadné. Uvědomte si, že v Rusku povstala reinkarnace Stalina či Hitlera, že to je člověk ochotný porušit jakoukoliv dohodu, že vyjednávání s ním je tedy naprostou ztrátou času. Válka s Putinem bude dlouhá. Způsobí obrovský ekonomický propad Západu – lidé budou vzpomínat, jak bylo dobře. Putin vyspělý Západ sjednotil. Jeho poslední účinnou zbraní je hybridní válka (propaganda). Nepodléhejme jí!

  Odpověď
 19. Pan Novák

  Ještě jsem přemýšlela o těch průzkumech veřejného mínění. Pokud jste v článku reagoval na průzkum veřejného mínění, nebylo by dobré ten konkrétní průzkum do článku uvést? Neberte to, prosím, jako radu, jak máte psát články, to je jen návrh. Jako spisovatel články psát umíte, některé jsem od Vás četla.

  Zajímalo by mne, kdo jsou v článku zmínění „ochránci českých národních zájmů“ a kdo jsou ti, kteří pronášejí výroky, že válka na Ukrajině není černobílá? Máte na mysli konkrétní lidi, skupinu nebo jste měl na mysli jen obecnou prevenci, aby se tak do budoucna nedělo? Jak souvisí tyto výroky s průzkumem a souvisí s ním vůbec? Za případnou odpověď předem děkuji.

  Osobně moc průzkumům veřejného mínění nedůvěřuji. Spíš se řídím tím, co vidím kolem sebe, reakcemi mými, lidí kolem sebe atd., které mi dávají okamžitý náhled, průzkum až na druhém místě. Stalo se mi už mnohokrát, že průzkum něco deklaroval, a když jsme se o tom bavili v mém okolí s lidmi z různých sociálních a jiných bublin, tak jejich mínění bylo opačné, než ukazoval průzkum a někdy si i ťukali na hlavu z výsledků průzkumu. Tím samozřejmě nechci říct, že náš vzorek lidí byl dostatečný a reprezentativní, nicméně i s jistým vzorkem lidí (např. 20-30 lidí), se kterými jsem se bavila, se průzkum příliš neshodoval. Ani nechci říct, že jsme byli nějakou normou, to samozřejmě ne, ale bylo pro mě zarážející, když jsem lidi souhlasící s průzkumem typu „česká veřejnost si myslí“ nemohla delší dobu ve svém okolí nalézt. Je to opakovaná zkušenost, která pochopitelně není normou, ale je to pro mne zajímavé.

  Tímto nezpochybňuji Vaše ani moje slova o únavě.

  Odpověď
 20. Karel Krejčí

  V této diskusi jsem nenalezla nenávistné křesťany. Diskutuje se zde o problému únavy z Ukrajiny. Ani bych nehodnotila duchovnost lidí dle jejich vyjádření. Někteří se vyjadřují více prakticky, někteří více duchovně, ale to nemusí znamenat, že by ti praktičtí nebyli duchovní a ti duchovní byli nepraktičtí. Duchovní slova zní krásně a důvěra v Boha je jistě zásadní věc v životě křesťana.

  Nepohrdám ale vojenskými kaplany, věřícími vojáky ani aktivními zálohami. Ráda bych, aby byl v celém vesmíru klid a mír. Ten ale nikdy nebude, Bible sama nám oznamuje, že budou zvěsti o válkách, hladomory atd. Jedna věc je to přijmout a nic nedělat, však Bůh suď, a druhá věc je zkusit se nějak angažovat ve prospěch nás samých, blízkých lidí kolem sebe a také i těch vzdálenějších. Je jasné, že Bůh je svrchovaným Pánem dějin, to ale nepokládám za důvod k fatalismu ani k rezignaci zájmu o společenská témata.

  Stala se mi zajímavá příhoda. Bavila jsem se s někým, co konkrétního dělat, abychom pomohli Ukrajině. Uvažovala jsem nahlas, že bychom mohli obcházet Mariupol jak Jozue Jericho a „brány padnou“. A věřící protějšek mi povídá: „No jo, ale jim to řekl Bůh!“ Pointu nechám na čtenářích.

  Věřím v Boha zázraků i v modlitební týmy. Nebylo to často, ale když jsem navštívila Slovensko, chodívali jsme se modlit s přáteli na bratislavský hrad ke studni. Ačkoliv jsme prodlévali v přítomnosti andělů, symbolicky řečeno, modlili jsme se i za přízemní pozemská témata jako je třeba politika.

  Duchovní slova jsou krásná a o Bohu lze mnoho povídat, to však ještě nutně nemusí zaručovat vnitřní proměnu srdce.

  Odpověď
 21. Paní Eva

  Asi každý zde má někoho, kdo je mu blíž, a někoho, kdo je mu názorově dál.
  Za sebe asi nejvíc zde zatím souhlasím s panem Pavlem a článek pana Nováka pokládám za rozumný. Že řešíme drobné nuance, není podstatné.

  Odpověď
 22. Pavlovi
  Ježíš ovládl svým duchem Římany? Ježíšovi byla předána veškerá moc na zemi i na nebi, ale to se nedá interpretovat, jako že „ovládl Římany svým duchem“. Římané si přece nepočínali jako ovládnutí Ježíšovým, čili Božím duchem. Jen málo jedinců skutečně následovalo Krista.
  Soudíte, že Ježíšova smrt na kříži založila novou epochu a že se zřejmě něco podobného může zopakovat. Je to tak? Nejste náhodou příznivcem Nového věku?

  Odpověď
 23. Podlehnout a nechat se ovládat emocemi je v protikladu k racionálnímu uvažování. Br. Novák se cítí ohrožen „únavou“ z vleklého dění, jehož konec zatím není vůbec jasný. Ovšem tím skutečným nepřítelem br. Nováka je čas. Čas, který postupně odhalí, že opravdu svět není černobílý, jak by si přál a nejen on. Čas hraje v tomto pozemském dění velkou roli, ono totiž jak se lidově a moudře říká – všechno chce svůj čas. A ten je pro br. Nováka tím největším nepřítelem, aniž si to uvědomuje. Strach z vyprchání emocí a reakcí pod jejich vlivem. Ostatně, jak je výše uvedeno i papež již začíná přemýšlet.

  Odpověď
 24. Paní Hájková,
  samotný komentář bratra Nováka prozrazuje, nakolik se jeho pohled na veškeré pozemské dění opírá o Boží všemohoucnost, či nikoli. Nakolik se nechává vtáhnout do jeho samotného dění a nechat se v něm zmítat. Není v něm ani trochu pochybnosti o své neomylnosti a dokonce ani o Boží neomylnosti! Není v něm nic, co by se lišilo a nepochybně mělo lišit, od názoru materialisty – ateisty. Svět je pouze černobílý. Přesně, jak nám bylo předpovězeno podle knihy Genesis a co nás drží v otroctví tohoto světa. Vůbec nejsme moudří jako Bůh, to pouze br. Novák si o sobě myslí a nepochybuje.

  Odpověď
 25. Paní Lídě:
  Píšete: „Bible sama nám oznamuje, že budou zvěsti o válkách, hladomory atd.“
  To ano, ale netvrdí se tam, že tak bude svět vypadat navěky. Například v Lukášovi 21 je popisováno, co se má dít a je tam řečeno: „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ A dále: „Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.“
  Ale není tam nic o tom, že máme podporovat válčení.

  Odpověď
 26. Pro Evu

  Židé Římany nenáviděli, protože jim museli platit tribut. Mnozí z nich si představovali mesiáše jako politického vůdce, který obnoví Izraelské království z doby krále Šalomouna. Ježíš věděl, že vzpoura proti Římu je předem odsouzena k nezdaru. Když jsem řekl, že obrazně ovládl Římskou říši, měl jsem na mysli, že koncem 4. století císař Theodosius zakázal v této říši pohanství – Ježíšovo učení se pro všechny Římany stalo závazným. Je zřejmé, že toto asi nebyl Ježíšův cíl. Nicméně díky tomu, že křesťanská nauka se stala základem kultury tehdejší největší říše, pronikla do velké části světa.

  Stoupencem New Age nejsem ani omylem.

  Odpověď
 27. to Eva a Jiří Aron

  Vy neschvalujete posílání zbraní Ukrajině. Zřejmě si myslíte, že když Putin Ukrajinu díky své přesile ovládne, válka skončí. Válku pravděpodobně chápete jen jako ozbrojený boj. Ve skutečnosti je to jinak. Když vás někdo napadne a dostane do situace, kdy je jakýkoliv odpor odsouzen k nezdaru (když vás zotročí) není to konec války mezi ním a vámi. Válka mezi vámi pokračuje, dokud nezískáte svobodu. To byl například případ Československa po roce 1948 či 1968. U nás se nebojovalo za cenu obrovského pokřivení charakteru občanů. Lidé považovali za přirozené, že jinak se mluví doma a jinak veřejně. George Orwell pro to vymyslel výraz doublethink – mít dva protichůdné názory na tutéž věc a věřit oběma současně. Havel tomu říkal „život ve lži“.

  Odpověď
 28. Pavlovi
  K boji Ukrajinců (ze kterých děláme nevinné beránky, ale oni tak úplně nevinní nejsou). Chápu, že když vás napadne nepřítel, je přirozenou reakcí se bránit. Nezazlívám jim to, oni v tom žijí, tak asi něco dělat musí. Dalo by se dlouze diskutovat o tom, kdo za co může, ale diskuse by asi byla marná.
  Mou zkušeností je, že ozbrojený boj nic nevyřeší a nemůže vyřešit. Myslím, že právě toto by měl každý křesťan vědět.
  Zbytečně umírají lidé. Teď je v módě říkat, že lidský život přece není nejvyšší hodnotou. A co je tedy nejvyšší hodnotou? Bůh? Ježíš? Ale ten nám přece nepřikazuje vést ozbrojený boj. Lidé, kteří říkají, že je dovoleno válčit, protože lidský život není nejvyšší hodnotou, si ve skutečnosti myslí, že nejvyšší hodnotou je „můj pocit, že jsem hrdina“. Čili vlastně ego, nikoliv charakter.
  Včera jsem náhodou objevila citát. Prý je z jednoho románu: „Známkou nezralého člověka je, že chce kvůli něčemu podstoupit vznešenou smrt, zatímco známkou zralého člověka je, že chce kvůli něčemu v příkoří žít.“ Zaujalo mě to, tak jsem si to zapsala. I když já sama, díky Bohu, nemusím žít v příkoří.
  K vaší větě o životu ve lži (jinak se mluvilo doma a jinak veřejně). Myslíte, že dnes se to vůbec nedělá? Nějakou dobu po roce 1989 se to možná skutečně nedělalo. Lidé se nějakou dobu nebáli říkat, co si myslí, možná až na pár jedinců. Dnes už jsou lidé zase opatrnější. Nejde jenom o to, zda vás mohou zavřít, ale o to, že třeba budete mít nepříjemnosti (v zaměstnání nebo jinde), z čehož mají lidé strach. Toto je spíš problém vnitřní svobody. Žádný režim nikomu nezaručí, že nebude mít nepříjemnosti, když se navenek nějak myšlenkově projeví – nějak jinak, než se právě očekává. Proti hlavnímu proudu se jde vždycky obtížně, protože proud člověka strhává.
  Dnes k tomu přistoupil ještě další problém, který dřív nebyl: lidé si navzájem nerozumějí a je to čím dál tím markantnější. Jeden něco řekne a druhý to pochopí úplně jinak, než to ten první myslel. Protože jejich vnitřní světy se vzájemně rozcházejí. Proto mají lidi tendenci sdružovat se v „bublinách“, kde mají všichni stejný názor.

  Odpověď
 29. Paní Eva

  Netvrdím, že tak bude svět vypadat navěky.

  Bible prostě oznamuje, že Ježíšův následovník nemá klesat na mysli, neboť vykoupení je důvodem ke zvednutí hlavy.

  Ale není tam nic o tom, že máme podporovat složení ruce v klín a na onen den nečinně čekat.

  Aktivita může přicházet v různých podobách a také přicházela. Lidé poskytli radu, konkrétní pomoc a ubytování. Každý tak, jak mohl. Co je a co není podpora válčení musí každý definovat sám. Já zde nevidím nikoho, kdo by byl tak bojechtivý a nemohl se dočkat, až už bude konečně zabíjet. Vidím spíš zde některé, kteří uvažují velmi racionálně bez toho, aniž by se považovali za duchovní borce, kteří jsou vždy nad věcí, ale armádu by přesto nezrušili. Myšleno obecně jako princip.

  Odpověď
 30. Karel Krejčí

  Co se týče racionality a emocionality, za racionální pokládám komentář pana Nováka, jakkoli se mi nemusí nebo může líbit.

  Za emocionální pokládám komentáře Vaše. Je pro mě nečitelné číst o tom, z čeho má nebo nemá pan Novák strach nebo slova o údajné nenávisti.

  Emoce k životu patří a nikdo se jim nevyhne, ale netuším, co Vaše komentáře chtějí říct a ani to nemyslím zle. Já to, co stojí za myšlenkovými pochody a vnitřní svět pana Nováka neznám. A ráda se nechám poučit, ale přímo jím, pokud to uzná za vhodné.

  Odpověď
 31. Panu Krejčímu
  Svět je skutečně černobílý. Ale někdy, co je pro jednoho člověka černé, to je pro druhého bílé. Proto se musí pořád dokola vést boj, kdo má pravdu. Jiné je to v Kristu Ježíši, kde není rozdílu mezi mužem a ženou, svobodným a otrokem, Židem a Řekem, atd., jak praví apoštol Pavel. U něj nejsou sváry.
  Jenže Ježíše nikdo nemůže přitáhnout sem dolů, do tohoto světa násilím.

  Odpověď
 32. Paní Eva
  Komentář 20. 6. v 7.20

  Souhlasím s Vámi, že usilování o mír na prvním místě. Mimochodem o to se snaží jak papež, tak i světoví státníci. A je to tak dobře. Zároveň zde na zemi nežijeme zatím v ideálním světě a boje zde probíhají.

  Maximálně souhlasím s modlitbami, s výzvami k modlitbám a klidně i posty za mír. To pokládám za úplnou samozřejmost.

  Zajímal by mne Váš pohled na věc, jak prakticky řešit současnou situaci. Modlitby jsou samozřejmostí a co tedy dál? Ve farnostech, modlitebnách budou modlitební řetězce a maximální podpora jim! Blíží-li se však reálné riziko napadení státu a křesťan dle Vás nesmí podporovat válčení (je otázka, co je ta podpora, jak jsem psala), měl by doma čekat, až přijdou zastřelit, znásilnit a někdy mučit jeho manželku a děti? On sám klidně tu tvář třeba nastaví a možná zastaví zlo. Co když ale s agresorem nelze mluvit a nejedná se jen o vlastní život, ale i o životy jiných?

  Co uděláme s vojenskými kaplany, křesťany na válečných misích a v armádě? Co s nimi uděláme, když teď už nejde jen o cvičení, ale o realitu boje? Jsou tito lidé málo duchovní a vlastně nevěřící? Pokud by křesťané neměli sloužit v armádě, proč se necháváme chránit nevěřícími? Neměly by nám postačovat modlitby bez jakékoli přípravy civilistů k boji? (Učit se se zbraní je v případě bezprostředního nebezpečí náročnější, než v době klidu na střelnici).

  Položila jsem mnoho otázek, na které pochopitelně nemusíte odpovídat. Ale opravdu by mě zajímal Váš praktický koncept pro křesťany ve válce, co tedy mají dělat. Jak podpořit Ukrajinu beze zbraně v ruce, když jednání s agresorem selhává, protože agresor jednoduše nerozumí „vyjednávání“ a sleduje, co mu Západ dovolí?

  Odpověď
 33. Já jsem neřekla, že křesťan něco nesmí. Jestli to tak vyznělo, pak jsem se asi špatně vyjádřila. Nemám kompetenci někomu říkat, co smí a co nesmí. Jenom jsem uvedla, jak se na to dívám já.
  Jednou jsem napsala článek o tom, proč někteří lidé (k nimž se počítám i já) musí být pacifisty. Neznamená to samozřejmě, že musí být pacifisty všichni. Možná to časem víc rozpracuji a pošlu to sem. Pokud usoudím, že to má vůbec nějaký smysl někomu něco psát. Spíš se mi to teď jeví tak, že to nemá smysl.

  Odpověď
 34. Paní Evo,

  pokud jsem Vás špatně pochopila, omlouvám se.

  Váš článek jistě smysl má a nevzdávejte to. Je pravda, že už řadu let nepřeceňuji význam křesťanských diskusí, ale články jsou prima věc. Diskuse občas také, ale mám pocit, že se sem stejně nehodím, můj život provázejí občas i pády a není mi vždy vše jasné. Můj zpovědník by mohl mluvit, kdyby mohl :-). On, a nejen on, mne také dokáže vždy nasměrovat správným směrem a přiblížit Boží lásku a péči. Navíc ty diskuse berou spoustu času. Zapojila jsem se, protože ve mně něco zarezonovalo, ale je to na úkor jiných činností. Ale ještě v této diskusi budu na chvíli pokračovat.

  Já pacifistou nejsem, proto by mě Váš názor zajímal. Nějaké články jsem od Vás četla a mají hlavu a patu a objevuje se tam ženský pohled. Pro tento web jste určitě přínosem. Navíc v těch článcích je znát přemýšlivý přístup k životu nezatížený církevní mluvou, takže mu mohou porozumět i nevěřící, kteří se objevují v každém křesťanském periodiku, i když se třeba neprojevují. Máte dar povzbudit a pokud s Vámi kdokoliv nesouhlasí, je to normální. Ženský hlas je zde vzácný, a pokud je ještě rozumný, tím lépe.

  Odpověď
 35. Paní Evo,

  píšete, že Ukrajinci nejsou úplně nevinní. Nevím, co máte konkrétně na mysli – napište to. V každém případě je takové vyjádření záchranným lanem pro Putinovy sympatizanty. Je to stejné, jako když papež František napíše, že Ukrajina není Karkulka a Rusko není vlk. https://www.christnet.eu/clanky/6705/papez_frantisek_k_valce_na_ukrajine_nebo_nemecke_synodalni_ceste.url

  Ale ono to tak je – Rusko napadlo cizí stát, který se proti němu nijak neprovinil. Vy věříte, že Ukrajina ohrožovala bezpečnost Ruska, jak to tvrdí Putin? Vy si myslíte, že NATO nesmí „štěkat“ na hranici Ruska? Totalitní Rusko na hranicích svobodných států štěkat může? Víte o tom, že ruské letectvo neustále provokovalo na hranicích pobaltských republik? Víte o tom, že ruské ponorky provokovaly ve švédských vodách?

  Píšete, že ozbrojený boj nic nevyřeší a že zbytečně umírají lidé. Znamená to tedy, že Churchill neměl svádět bitvu o Británii? Měl se vzdát Hitlerovi? Bylo chybou že USA poskytovaly vojenský materiál Británii a Sovětskému svazu. Přilévaly tím oleje do ohně?

  Říkáte, že Ježíš nám nepřikazuje vést ozbrojený boj. Myslíte si tedy, že bychom měli nechat zločincům volné pole působnosti a policisté by měli kriminálníky přemáhat dobrem?

  Říkáte, že stále žijeme ve lži, protože kdo by řekl pravdu, hrozí mu perzekuce. Je-li tomu tak, komu se to stalo? Víte o tom, že bychom u nás měli politické vězně?

  Lidé si nerozumějí, protože odmítají druhého vyslechnout. Moje zkušenost je, že Putinovi sympatizanti diskuze o politice odmítají. Já to beru tak, že když někdo odmítá diskutovat, je to proto, že mu schází argumenty. Vy nemůžete říci, že se se mnou nedá diskutovat, protože vaše argumenty neposlouchám.

  Odpověď
 36. Paní Lídě R.,
  Komentář br, Nováka právě naopak není racionální, což je můj názor. Kdyby byl opravdu racionální, pro jeho autenticitu by naopak příznivě pracoval čas. Ovšem jeho komentář odhaluje strach z času, který postupně bude odhalovat skrytá fakta, která samozřejmě pod vlivem emocí a ukvapenosti nemají prostor a možnost vyjít na povrch. A je to právě čas, jak znovu opakuji, který pracuje proti představám br. Nováka – abychom nebyli unaveni a stále si připomínali, že musíme být pod vlivem emocí a náhodou také nevystřizlivěli. Aby totiž bylo stále jasné, které figurky jsou bílé a které černé. Avšak tento pohled a z toho vycházející řešení jsou příčinou nekonečného bloudění v kruhu, nekonečné nenávisti na jedné straně a okázalé láskyplnosti na straně druhé. Člověk si musí stále něco dokazovat … Kdyby totiž člověk opravdu chtěl se dohodnout, tak co mu v tom brání? Vlastní nebo skupinové zájmy, ale rozhodně jeho cílem nejsou nestranné a nezaujaté zájmy celku. Takoví beránci rozhodně nejsme nebo ano? Kdyby autorem onoho komentáře byl nějaký řadový člen církve, nejspíše bych se nad ním nepozastavil, ale protože je tomu právě naopak, nezbývá mi než se divit …

  Odpověď
 37. Názory na válku na Ukrajině jsou různé. Teď jsem četl názor amerického politologa, který za hlavního viníka označuje USA a jeho evropské spojence. Myslí si snad někdo, že je to jinak? Asi ano, tak ať si to myslí.

  Odpověď
 38. Paní Lídě
  Není zapotřebí se omlouvat. Těší mě, že vás zaujaly mé články. Dnes jsem četla ve Vatikánských novinkách o Sýrii. Měli bychom se modlit také za ni. Je tam obrovská humanitární katastrofa. Křesťané, kteří přinášeli zemi užitek svým otevřeným, univerzálním a podnikavým duchem, svým nasazením ve vzdělávání a zdravotnictví, prý po dvou tisících letech přítomnosti opouštějí tuto zemi. Nedá se tam žít. Podle toho, jak se vyjadřuje tamější kardinál, jsou tam prý zločinecké gangy, nefunguje tam ekonomika, není tam dost potravin, sankce přinášejí ohromnou škodu – obyčejným lidem.
  https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2022-06/rozhovor-s-kardinalem-zenarim.html

  Odpověď
 39. Pavlovi
  Netvrdila jsem, že někomu u nás objektivně hrozí perzekuce za řeči. Ale z toho, že ze zákona nic takového nehrozí, ještě neplyne, že lidé mluví zcela otevřeně. Zvlášť před těmi, o kterých vědí, že mají jiný názor. Proč to tedy dělají, když jim nic nehrozí?

  „takové vyjádření je záchranným lanem pro Putinovy sympatizanty“
  To mi něco připomíná. Myslím, že podobně se mluvilo za minulého režimu: „Uvědom si, komu a jakým zájmům tou svou kritikou napomáháš!“
  A co říkáte na to, že zbraně, které západ na Ukrajinu zdarma dodává, se tam stávají předmětem obchodování? Že se na pomoci potřebným lidem přiživuje i organizovaný zločin? Takové zprávy se k vám nedostaly?

  Odpověď
 40. Karel Krejčí

  Děkuji za komentář i za pokus vysvětlit způsob Vašeho přemýšlení. Na Váš názor máte pochopitelně právo, ale asi ho úplně nesdílím. Zajímal mne však Váš způsob přemýšlení, i když si nejsem jista, zda jsem ho zcela pochopila.

  Článek jsem si ještě jednou přečetla a vnímám ho jako apel k tomu, abychom nepodlehli únavě, která je logická a očekávaná. Tělo i mozek se logicky brání před náporem špatných zpráv. Autor vyjádřil jasné poselství, že Rusko je agresorem a tato věc je černobílá. Dále sdělil, že Rusko chystá další kroky směrem k jiným zemím, podpořil dodávku zbraní na Ukrajinu a upozornil, že válku ekonomicky pocítíme. Připomenul, že Ukrajina bojuje i za nás. Takto smýšlí autor článku.

  Emoci strachu jsem v článku nenalezla, spíše racionální způsob přemýšlení. Svůj vnitřní svět do článku pan Novák nepromítá a na základě toho s ním polemizuji o černobílosti světa a zdroji jeho úvah, pokud se tedy k tomu pan Novák vyjádří. Pak si udělám další názor. Racionalitu úvahy ale spatřuji v tom, že reaguje na to, co Rusko samo vyřklo a na to, co se skutečně děje – únava z Ukrajiny. Člověk si přirozeně na věci zvyká. Nevidím důvod domýšlet se, jaké má pan Novák vnitřní motivy, např. jestli se bojí. To článek neříká, ale obavy nejsou na závadu. To je něco jiného než strach. Nevidím, že by článek propagoval nenávist a už vůbec si nemyslím, že by autor byl nemoudrý. Já mohu jen polemizovat s tím, co říká, ale ne s tím, jaký si myslím, že by autor měl nebo neměl být, to nechám na něm.

  Dohoda vždy uzavřít nelze. Někdy tomu nepřeje neochota druhé strany.

  Odpověď
 41. Paní Eva

  Ještě komentář k životu ve lži, k neporozumění lidí a válce

  Život ve lži se děje i dnes. Píšete o problémech, které mohou mít lidé vyjadřující své názory. Je to tak. Zkuste se dnes vyjádřit, že nesouhlasíte např. s manželstvím pro všechny a jste homofob. Na druhou stranu zde zatím není Severní Korea a tento názor můžete vyjádřit, byť za všeobecného posměchu. To je jen z mnoha příkladů, nechci se o tom rozepisovat, abych neodvedla řeč o problematice války.

  Lidé si dnes nerozumějí, ale proběhlé války, jejichž četnost se zvyšuje každým stoletím, ukazují, že tomu tak bylo i v minulosti. Dnes mají na současné situaci vinu i média, která někdy plní na jedné straně úlohu štváčů, a na druhé straně se snaží někteří informovat celkem objektivně. Hlavní vinu je ale třeba hledat v lidském srdci – kolik času věnujeme diskusím, článkům a čtení zpráv a kolik modlitbám? Inu, člověk mluví to, čím jeho srdce přetéká.

  Problém nepochopení lidí v diskusi je dán i písemným projevem, který vyžaduje více času a kultivace, více omáčky. Nemožnost vidět do tváře druhému snižuje šanci porozumět psanému textu. Aspoň si to myslím.

  Co se týče války, tak si cením postoje papeže Františka, který je komplexní a jde mu v prvé řadě o mír. A přece to není Putinův troll a agresi odsoudil. A to je to, co tvrdím. Totiž že ne každý, kdo nevidí svět pouze černobílé, tuto agresi schvaluje. Je třeba si přiznat, že zbrojařský průmysl zájem na válkách má. Na druhou stranu zatím nevidím jako reálné být pacifistou, ustupovat agresorovi a nechat armádu s vybavením minulého století. Je to ale jen můj postoj.

  Odpověď
 42. Paní Eva

  S modlitbami za Sýrii souhlasím. Modlím se za různé země již delší dobu, ale za toto upozornění děkuji.
  Až budete mít sepsaný ten článek, pokud uznáte za vhodné, pošlete mi ho na můj mail, který naleznete v redakci. Je možné, že už zde nebudu, pokud to bude za delší dobu. Děkuji.

  Odpověď
 43. Paní Lídě
  Já se jako pacifista cítím. Ale protestovat proti posílání zbraní nepůjdu. Vykládám si totiž větu z Římanům 13, 5 tak, že se máme podřizovat vládě kvůli svému svědomí. Jednou byla vláda zvolena, tak teď čtyři roky rozhoduje za nás. Potom možná budou zvoleni jiní, kteří rozhodnou jinak. Nejsem pro to, aby se vládlo z ulice. Je to tedy na jejich svědomí.

  Odpověď
 44. Paní Evo,

  jestliže někdo na Ukrajině kšeftuje se zbraněmi nebo organizovaní zločinci zneužívají humanitární pomoc, uveďte zdroj, abychom posoudili jeho věrohodnost a rozsah problému. Pokud by se tak dělo v masovém měřítku, vedlo by to k dezintegraci Ukrajiny. Zatím však vidíme, že se Ukrajinci úspěšně brání několikanásobné přesile. To nesvědčí o rozkladu tohoto státu.

  Obviňování komunistů, že napomáháte Západu, není totéž jako rozmělňování Putinovy viny, když někdo hlásá, že Ukrajinci také nejsou nevinní. Zkuste si představit, že by za Protektorátu nějaký Čech tvrdil, že Češi v konfliktu s Hitlerem také nebyli nevinní. I když za první republiky vztahy Čechů k Němcům nebyly ideální, Hitler neměl žádné právo nás okupovat.

  Ptáte se, proč lidé nedokáží stát za svým názorem. Podle mých zkušeností s takovými lidmi proto, že jim chybí argumenty.

  Odpověď
 45. pro Lídu

  Papež František mě strašně zklamal. Zklamal mě hlavně nejasností svých výroků. Pro papeže by mělo platit více než pro koho jiného: „Vaše slovo budiž ano, ano – ne, ne.“ Papež řekl, že chce nejprve navštívit Putina a teprve poté Zelenského. Putin mu na jeho nabídku dialogu vůbec neodpověděl, ale Zelenského papež jasně a otevřeně nepodpořil. Místo toho vydávává obecná prohlášení, jako že není pro Putina, ale neřekne, že je proti němu. A už vůbec se mi nelíbí – cituji: „A zaznamenávám zájem testovat a prodávat zbraně. Je to moc smutné, ale v podstatě je to právě tohle, co je v sázce.“ Já se ptám: Kdo je ten zloduch, který chce testovat a prodávat zbraně? Proč to papež neřekl? Jinde říká: “ Jsem jednoduše proti tomu redukovat tuto složitost na rozlišování mezi dobrými a zlými, aniž by se uvažovalo o kořenech a zájmech, které jsou dost složité.“ O jakých kořenech a zájmech papež mluví? Vždyť Rusko bezdůvodně vyvolalo válku proti mírumilovné zemi, která ho nijak neohrožovala.

  Odpověď
 46. Panu Pavlovi
  Četla jsem to na obyčejných Novinkách, které uveřejňují různé zprávy, už si přesně nepamatuji. Ostatně, kdybych vyhledávala nějaké zvláštní zdroje a uváděla je zde, vy byste řekl, že jsou nedůvěryhodné. Důvěryhodné jsou přece jenom ty vaše, ne? Jak jinak?

  Odpověď
 47. Mé přemýšlení se opírá o absolutní Boží moc v Jeho Stvoření. To, s čím bojujeme a s čím prohráváme jsou naše, naše vlastní myšlenky, o kterých si myslíme, že jsou naše, ale vnucuje nám je ten, kdo obchází kolem nás jako řvoucí lev. Jsme zajatci našeho vidění, našich myšlenek, našich představ, našeho okolí a všech různých vlivů. Jsme nadšeni, když naše přenesené evangelium je vyslyšeno a obrátí nevěřícího člověka k Bohu. Ale co to ve skutečnosti je? Je to boření vidění černobílého světa. Jako protiklad jsou tyto a jim podobné komentáře, jež toto černobílé vidění světa podporují. Na jedné straně pýcha na evangelium a na druhé straně důraz na setrvání v černobílém vidění. Je to asi stejné, jako když z jedné strany přiléváme olej do ohně a z druhé strany jej okázale hasíme.

  Odpověď

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář