David Platt: Věřící se musí zbavit falešného povrchního obrazu křesťanství

Pastor David Platt z baptistického sboru ve Virginii řekl v neděli své kongregaci, že je důležité, aby se věřící vzdali praktikování „falešného, ​​povrchního obrazu křesťanství“ a začali „přijímat biblický obraz křesťanství“.

Věřící to mohou udělat „tím, že nepodlehnou strachu, když budou čelit výzvám, které mohou nastat při šíření evangelia Ježíše Krista do vzdálených míst světa“. Americký evangelikál sdílel seznam výzev, se kterými se misionáři často setkávají.

SOUVISEJÍCÍDavid Platt: Na mnoha místech ve světě se káže falešné evangelium

Výzvy, nejsou omezeny na: „geografické výzvy, politické výzvy, konflikty, války, ekonomickou nestabilitu, negramotnost, nedostatek přístupu k čisté vodě nebo medicíně, sociální výzvy, otroctví, obchodování s lidmi, násilí, zločin, etnické napětí, jazykové výzvy a pronásledování,“ cituje Platta portál The Christian Post.

„Už jsme dříve řekli, že evangeliem nezasažení lidé jsou nezasaženi z nějakého důvodu. Jsou těžko dosažitelní. V některých případech je to velmi nebezpečné,“ vysvětlil Platt ve svém kázání.

„Někteří z vás by se mohli podívat na tento seznam [výzev, kterým čelí misionáři], a mohli by si pomyslet: Dobře, oficiálně jsi mi to rozmluvil. Pak bych ti položil následující otázku: Jaký druh křesťanství si přijal? Kdo řekl, že následování Ježíše povede k většímu pohodlí v tomto světě? Protože to nepochází z této knihy,“ pokračoval Platt a zvedl Bibli. „To pochází z velmi zkreslené verze této knihy, která se šíří po celé naší kultuře.“

Platt zdůraznil, že je důležité, aby se křesťané nebáli obtíží, s nimiž by se mohli setkat při šíření evangelia ve vzdálených místech, protože „na světě jsou 3 miliardy lidí, kteří nikdy neslyšeli Boží slovo.“

Pastor dále poznamenal, že Bůh skrze smíření s Ním a odpuštění hříchů daroval vírou v Krista lidem věčný život. Zodpovědností věřících je zapojit se do prohlašování evangelia, aby nevěřícím pomohli najít cestu k Bohu.

„Někdo jim to musí jít říct. Pokud nikdo nepůjde a neřekne jim to, stráví věčnost odděleně od Boha. Chápete, o co tady jde? Vidíme tu potřebu?”

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Platt řekl, že je přesvědčen, že jedním z hlavních důvodů, proč se více křesťanů nemodlí a neuspokojuje duchovní potřeby těch, kteří nikdy neslyšeli Písmo svaté, je to, že „neotevírají oči realitě“ vůči potřebám evangeliem nezasažených lidí.

„Tolik křesťanů může strávit roky v kostele a nikdy ani neslyšet o nezasažených lidech na světě, nebo možná [jen] o nich jednou za čas slyší a přemýšlejí, ale pak pokračují v životě jako obvykle,“ řekl Platt pomodlil se, aby Bůh „otevřel oči věřících, aby viděli naléhavé duchovní potřeby světa“.

Platt pro začátek řekl, že křesťané mohou začít uspokojováním duchovních potřeb komunity, ve které žijí. Zdůraznil však, že práce na šíření evangelia by zde neměla skončit. Připomněl, že po celém světě se dnes mluví více než 7 000 jazyky a přibližně polovina z nich nemá žádnou nebo jen malou část přeložené Bible a mnoho vzdálených míst na světě neuvítá misionáře ani nikoho, kdo by hovořil o Ježíši Kristu.

„V určitém okamžiku bude třeba tyto výzvy překonat, abychom se dostali k národům s evangeliem,“ uzavřel.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. října 2021 Foto: screenshot – YouTube – David Platt

Tags: ,,,,

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář