Denní zamyšlení pondělí 22. dubna

I stane se v posledních dnech: Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.
Iz 2,2.4 

Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.
J 20,21

Boží lid Izrael byl vždy jen malým královstvím mezi velkými říšemi starověku. Národ, který byl stejně jako dnešní Izrael vklíněn mezi početnější a mocnější pronárody. Neustále byl ohrožován cizími vojsky a mocenskými zájmy jiných. Izajáš však vidí, že situace Božího lidu se v posledních dnech (světa) změní. Pronárody se odvrátí od svých bohů a svých zájmů a budou hledět k Jeruzalému. Davy lidí tam budou proudit, navštěvovat chrám a učit se Tóře. Hospodin se jim stane Bohem. A v ten čas již nikdo nepozdvihne zbraně proti Božímu lidu a nebudou žádné války.
Otče, děkujeme ti, že se toto zaslíbení v Ježíši Kristu již naplňuje.

L 24,13-35 * 1K 15,50-58 * Mt 28,11-20

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář